Osallistu kilpailuun - Hämeen ammattikorkeakoulu
Osallistu kilpailuun
Opiskelijat kävelevät puistossa
-

Osallistu kilpailuun

Osallistu arvontaan ja voita itsellesi uusi HAMK kangaskassi!

Julkaise kuva tai stooripostaus Alkupamauksesta Instagramissa tai Facebookissa ja osallistu arvontaan tägäämällä @hamk_uas postaukseen. Lisää mukaan hastagit #hamk #MaailmanParastajat.

Osallistuneiden kesken arvontaan kolme HAMKin Maailman parastajat -kangaskassia.

Tarkemmat säännöt:

  1. Osallistumisohjeet: Arvontaan voi osallistua julkaisemalla kuvan Alkupamauksesta Instagramissa, Instagram stooreissa, Facebookissa tai Facebook tarinoissa. Kuvaan tulee tägätä HAMKin sometili @hamk_uas ja käyttää hastageja #hamk & #MaailmanParastajat. Huomaathan, jotta voimme nähdä kuvasi ja todentaa arvontaan osallistumisesi, Instagram-tilisi tulee olla julkinen. Jos sinulla ei ole julkista Instagram-tiliä, voit osallistua arvontaan toimittamalla kuvan ja hastagit sähköpostilla osoitteeseen markkinointiviestinta@hamk.fi. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.
  2. Osallistumisaika: Osallistuminen on mahdollista torstaina 14.9.2023 klo 15 alkaen ja päättyy perjantaina 15.9.2023 klo 16.
  3. Arvonnan suorittaminen ja tiedotus: Arvonta suoritetaan maanantaina 18.9.2023 Hämeenlinnassa. Voittajalle tiedotetaan voitosta Instagramin tai Facebookin Direct-viestipalvelun kautta tai sähköpostilla, arvontaan osallistumistavan mukaan. Jos voittajaa ei tavoiteta syyskuun 2023 loppuun mennessä, suoritetaan uusi arvonta 1.10.2023.
  4. Arvonnan järjestäjät: Arvonnan järjestää Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Meta ei ole mukana arvonnassa.
  5. Osallistumiskelpoisuus: Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
  6. Palkinto: Arvonnan voittaja saa palkinnoksi yhden HAMK Maailman parastajat-kangaskassin. Palkinto toimitetaan postitse voittajalle tai sovitusti Hämeen ammattikorkeakoulukeskuksen infopisteelle, josta palkinto on noudettavissa.
  7.  Arpajaisvero: Palkinnon tarjoaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, joka vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.
  8. Muut ehdot: Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Metan sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Metaan. Voittajan nimi ja kuva, jolla kilpailuun on osallistuttu voidaan kuitenkin julkaista Hämeen ammattikorkeakoulun ja Instagram- ja Facebook-sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.

 

Rules in English:

 

Take part in the raffle and win tickets for yourself a HAMK canvas bag!

Post a photo or story post of the Alkupamaus-event on Instagram or Facebook and enter the raffle by tagging @hamk_uas post. Add hastags #hamk #MaailmanParastajat.

Three HAMK The bettermakers canvas bag will be raffled off.

 

Detailed rules:

Instructions for participation: You can participate in the raffle by posting a picture of the Alkupamaus-event on Instagram, Instagram Stories, Facebook or Facebook Stories. The photo must be tagged with HAMK’s social media account @hamk_uas and use hastages #hamk & #TheBettermakers. Please note that for us to see your photo and verify your participation in the raffle, your Instagram account must be public. If you do not have a public Instagram account, you can participate in the lottery by submitting a picture and hastags by e-mail: markkinointiviestinta@hamk.fi. The organizer has the right to disregard any entries that have not been made in accordance with the rules.

Participation time: Participation is possible from 14 September 2023 15.00 pm 15 September 2023 16.00 pm.

Details of the raffle: The raffle will take place on Monday 18.9.2023 in Hämeenlinna. The winner will be notified via Instagram or Facebook’s Direct messaging service or by email, depending on how they entered the raffle. If the winner cannot be reached by the end of September 2023, a new draw will be held on 1 October 2023.

Organizer: The raffle is organized by Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Meta is not included in the raffle.

Eligibility: The raffle is open to all natural persons who are students of Häme University of Applied Sciences. The organizer of the draw has the right to disregard any entries that have not been made in accordance with these terms and conditions.

Prize: The winner of the raffle will receive one HAMK The Bettermakers canvas bag as a prize. The prize will be delivered by post to the winner or, as agreed, to the information desk of the Häme University of Applied Sciences Centre, where the prize can be picked up.

Lottery tax: The prize is offered by Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, which is responsible for paying the statutory lottery tax paid on the prize.

Other Terms: By entering this raffle, entrants agree to abide by these rules. The organizer of the raffle reserves the right to make changes. The raffle is not sponsored, recommended, or administered by Meta is no way affiliated with Meta. However, the name of the winner and the photo used to enter the raffle can be published on the social media channels of Häme University of Applied Sciences and website and mobile pages.