Apua tiedonhankintaan - Hämeen ammattikorkeakoulu
Apua tiedonhankintaan
tiedonhaku
Opiskelijoita kirjastossa

Apua tiedonhankintaan

Tukea ja apua tiedonhankintaan

Älä tuskaile yksin lähteiden etsimisen kanssa, anna kirjaston auttaa!

Tutustu ohjeisiin ja osallistu koulutuksiin. Täsmäapua omaan tiedonhakuusi saat Tietolounailla sekä yksilö- ja pienryhmäohjauksista.

Tiedonhakuopas ja itseopiskeluaineistot

Hyvä lähde

Opinnäytetyössä tai muussa asiatekstissä voi käyttää erilaisia lähteitä: kirjoja, tieteellisiä artikkeleita, lehtijuttuja, blogipostauksia. Lähteen luotettavuutta voi arvioida eri tavoin, mm. julkaisukanavan perusteella: tieteellinen aikakauslehti on pätevämpi lähde kuin sanomalehti. On myös hyvä tarkistaa onko julkaisun taustalla kaupallisia, poliittisia tai muita kytköksiä, jotka voivat vaikuttaa lähteen luotettavuuteen. Eräs tapa arvioida luotettavuutta on tutkia kenen äänellä ja kenen näkemyksiä lähteessä kerrotaan.

Onko äänessä asiantuntija?

Tieteelliseltä asiantuntijalta saa taustatietoa, joka asettaa ilmiöt laajempaan mittakaavaan ja johon voidaan viitata vallitsevana totuutena. Tutkimustiedolle voi saada täydennystä ammatilliselta asiantuntijalta, joka osaa antaa sellaista soveltavaa ja kokemusperäistä tietoa, jota tutkijalla ei ole. Kokemusasiantuntijan tarinaa voi käyttää asiatekstissä esimerkkinä ja ”keskustelun” herättäjänä, mutta se on vain yhden ihmisen kokemus eikä sitä voi yleistää laajemmaksi totuudeksi.

Kerro avoimesti lähteistäsi

Opinnäytetyön teoriaosuuden lähteissä tulee olla tutkittua tietoa. Jos sitä ei ole saatavilla, aiheeseen perehtyminen tulee osoittaa muiden lähteiden avulla. Tieteelliset lähteet ovat opinnäytetyössä oletus: niihin viitataan HAMKin lähdeviitekäytännön mukaisesti, esim.

Jopa 80 prosenttia SM-liigan pelaajista kertoo kärsineensä selkävaivoista (Kiekkonen 2016, 36).

Muita lähteitä käytettäessä kannattaa kertoa, millaisesta lähteestä on kyse. Näin ei tule vahingossakaan väittäneeksi esimerkiksi jääkiekkoilija Teemu Mailasen blogipostausta tieteelliseksi lähteeksi. Huomaatko eron seuraavien esimerkkien välillä?

Selkävaivat ovat Mailasen (2016) mukaan jääkiekkoilijoilla yleisiä.

Mestiksessä pelaava Teemu Mailanen (2016) kertoo blogissaan, että selkävaivat ovat jääkiekkoilijoilla yleisiä.

Ylemmässä esimerkissä Mailasen blogikirjoitukseen viitataan harhaanjohtavasti, kuin se olisi tutkimustietoa. Alemmassa esimerkissä kerrotaan avoimesti, että kyse on blogista.

Kuvat lähteinä

Jos käytät raportissasi kuvia, merkitse myös niihin lähdetiedot ja varmista, että sinulla on käyttöoikeus kuvaan, kts. Aalto-yliopiston ImagOA-opas.

Lähteiden haku

Tutkimustiedonhaku eroaa arjessa tapahtuvasta tiedonhankinnasta ja tutkimustietoon johtaa useita reittejä. Tutustu blogitekstiin: ”Mitä on tutkimus ja miten sitä luetaan?  sekä ”Mikä on artikkeli”-videoon.

HAMK Finna

HAMK Finna on HAMKin verkkokirjasto, josta löydät hamkilaisen tutkimuksen ja oppimisen tueksi kirjoja, lehtiä ja alakohtaisia erityistiedonlähteitä. Esimerkiksi RT Tietoväylä, SFS Online ja Terveysportti löytyvät HAMK Finnasta. Kaikki verkkoaineistot ovat käytettävissä 24/7 HAMKin käyttäjätunnuksilla. Poikkeuksena Epress-palvelun lehdet, joiden käyttö on rajattu kampuksille ja Eduroam-verkkoon. Asiakkaat, joilla ei ole HAMKin käyttäjätunnuksia voivat käyttää e-aineistoja paikallisesti kirjastossa lukuun ottamatta SFS Onlinea ja Ellibsin e-kirjoja, joiden käyttö on sidottu HAMKin käyttäjätunnuksiin.

Kansallinen Finna

Finna.fi eli kansallinen Finna on useiden muistiorganisaatioiden yhteiskäyttöliittymä, josta löydät mm. opinnäytetöitä, kotimaisia lehtiartikkeleita sekä avoimia oppimateriaaleja.

Google Scholar

Google Scholar on Googlen tutkimustietoa etsivä hakupalvelu.

Hakusanat kuntoon

  • Keskity ydinkäsitteisiin: mitkä sanat parhaiten kuvaavat aihettasi?
  • Etsi synonyymeja: mieti, miten eri tavoilla samaa asiaa voidaan kuvata
  • Hyödynnä sanakirjoja, sisällysluetteloita ja termipankkeja, mm. Finto, suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu.
  • Älä luovuta. Tiedonhaku on prosessi, aihe ja hakusanat kirkastuvat prosessin edetessä.

Hakutekniikat

Kaikki tietokantahaut toimivat samojen perusperiaatteiden mukaan. Kannattaa kuitenkin tutustua kunkin tietokannan hakuohjeisiin ja rajausmahdollisuuksiin.

Tiedonhankinnan starttipaketti Learnissa

Tiedonhankinnan starttipaketin avulla kertaat ja harjoittelet tiedonhankinnan taitoja omatoimisesti. Tehtävät soveltuvat tiedonhaun tueksi myös opinnäytetyövaiheessa. Kurssiavain on Tieto.

Tietolounas - Informaatikkopäivystys

Tietolounaalla HAMKin informaatikot päivystävät tunnin ajan vastaten lähteiden etsimiseen, tietoaineistojen käyttöön ja muihin tiedonhankintaan liittyviin kysymyksiin. Tule kysymään, jos jokin tiedonhaussa mietityttää.
Kevään 2021 Tietolounaspäivystys 13.1.alkaen keskiviikkoisin klo 12-13 Zoomissa: https://hamk.zoom.us/j/61540610842

Tietoaineisto- ja tiedonhakuwebinaarit

IRIS.AI – Science Assistant

Iris.ai on tekoälyä hyödyntävä tutkimusassistentti tieteellisen tiedon hakuun ja kirjallisuuskatsausten tekoon. Voit tutustua ohjevideoihin Youtubessa tai ilmoittautua Iris.ai:n järjestämiin webinaareihin EventBrite-palvelussa. HAMKin sisäisten IRIS.AI-koulutusten ajankohdat päivittyvät tälle sivulle ja vinkkaamme niistä myös Yammerissa. Iris.ai-yhteyshenkilöt HAMKissa ovat tietojärjestelmäasiantuntija Minna Kivinen ja informaatikko Eerika Kiuru.

Yksilö- ja pienryhmäohjaus

Jos omatoiminen tiedonhaku ei tuota tulosta, voit varata tiedonhaun ohjaustuokion (max. 60 min.) itsellesi tai tiimillesi kalenterista. Saat ohjauksessa vinkkejä ja tukea lähteiden hakuun. Ohjaajina toimivat HAMKin informaatikot Eerika Kiuru ja Kari Mikkonen. Tervetuloa!

 

Tiedonhankinnan verkko-opinnot, 2 op - non stop

Tiedonhankinnan verkko-opinnot soveltuvat jokaiselle, joka haluaa parantaa omia tiedonhankintataitojaan. Opinnäytetyötään aloitteleva opiskelija voi hyödyntää tiedonhankinnan verkko-opintoja oman opinnäytetyönsä aihealueen tutkimuksen kartoittamiseen ja sopivien lähteiden löytämiseen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Pakissa (YH00CB58-300X Tiedonhankinnan verkko-opinnot).

Opintoihin sisältyvä tiedonhankinnan opetus

Tiedonhankinnan opetus sisältyy koulutusten opintojaksoihin. Lisätietoja: Eerika Kiuru ja Kari Mikkonen / kirjasto.opetus@hamk.fi

Alakohtaiset tiedonlähteet HAMK Finnassa

HAMK Finnasta löydät laadukkaita tietoaineistoja ja tietokantoja.

 

Kirjaston palveluesitteet

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU