Apua tiedonhankintaan - Hämeen ammattikorkeakoulu
Apua tiedonhankintaan
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoita kirjastossa

Apua tiedonhankintaan

Löydä lähteet helpommin

Tiedonhaun opastus ja koulutukset

Koulutustarjonta

Kirjasto koordinoi ja järjestää tiedonhankinnan- ja käytön koulutusta HAMKin ja HAMIn henkilökunnalle ja opiskelijoille. Koulutustarjonnan ja aikataulut löydät tästä linkistä.

Tiedonhankinnan opetuksen yhteyshenkilöt:

 • Eerika Kiuru – Tiedonhankinnan koulutuksen koordinointi sekä seuraavat koulutukset: AOKK, Teknologiaosaaminen, yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen sekä biotaloudesta hevostalous, maaseutuelinkeinot ja kestävä kehitys
 • Kari Mikkonen – Hyvinvointiosaaminen
 • Sari Säynäjoki – Biotalous

Kysy meiltä: kirjasto.opetus@hamk.fi

Tiedonhakutoimeksiannot ja kirjallisuusselvitykset

Koulutukset, tutkimusyksiköt ja hankkeet voivat tilata kirjastolta tiedonhakuja ja kirjallisuusselvityksiä. Projektien tiedontarpeet vaihtelevat suuresti, joten toimeksianto räätälöidään aina tapauskohtaisesti, ota yhteyttä: kirjasto.opetus@hamk.fi

Tiedonhakutoimeksiantoa varten tarvittavia taustatietoja ovat mm.

 • Hankkeen yleiskuvaus ja kokonaisaikataulu.
 • Tiedonhaun toivottu aikataulu ja käytettävissä oleva aika.
 • Yhteydenpito, seuranta, tulosten kommentointi ja palaute.
 • Hanke/yksikkö, jolle työaikakustannukset kohdennetaan Reportronicissa.
 • Tiedonhakutoimeksiannon tavoite ja sisältö
  • kaukopalvelun käyttö
  • alueellinen rajaus (Suomi, Eurooppa)
  • aikarajaus aineistolle, esimerkiksi viimeiset 10 vuotta
  • tiedon taso ja tyyppi (esim. ainoastaan tieteellinen aineisto tai ainoastaan vertaisarvioitu aineisto)
  • kielirajaus.

Opinnäytetyöhön tai henkilökohtaiseen opiskeluun liittyviä tiedonhakuihin saat ohjausta tietolounailla, tiedonhankinnan pajoissa ja muissa koulutuksissa.

HAMKin ja HAMin ulkopuolisille järjestettävistä tiedonhankinnan koulutuksista ja tiedonhakutoimeksiannoista sovitaan tapauskohtaisesti ja ne laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Ota yhteyttä, etsitään sinulle sopiva ratkaisu.

Tiedonhakutoimeksiantojen koordinointi: Informaatikot Eerika Kiuru, Kari Mikkonen ja Sari Säynäjoki – kirjasto.opetus@hamk.fi

 

Tiedonhakijan pikaopas

 

Sujuva tiedonkäyttäjä tunnistaa tiedon eri tasot ja osaa käyttää eri tietolähteitä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti niin opiskelussa, arjessa kuin työelämässäkin. HAMK Finna, Finna.fi-palvelu sekä Google Scholar ovat tutkimustietoa etsiville työkaluja, joiden avulla pääsee alkuun. Kuvia etsivä saa apua ImagOA-oppasta, josta löytyy linkkejä kuvatietokantoihin sekä laaja tietopaketti kuvien käytöstä lähdemateriaalina. 

HAMKin kirjaston blogista voit lukea mitä tutkimus on ja miten sitä luetaan ja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla voit tutustua  tiedon määritelmään.

Työkaluja lähteen luotettavuuden ja asiantuntijuuden arviointiin

Opinnäytetyössä tai muussa asiatekstissä voi käyttää erilaisia lähteitä: kirjoja, tieteellisiä artikkeleita, lehtijuttuja, blogipostauksia. Lähteen luotettavuutta voi arvioida julkaisukanavan perusteella: tieteellinen aikakauslehti on pätevämpi lähde kuin sanomalehti. Tarkista vielä, onko julkaisun taustalla kaupallisia, poliittisia tai muita kytköksiä, jotka voivat vaikuttaa lähteen luotettavuuteen.

Luotettavuutta voi punnita myös katsomalla, kenen äänellä ja kenen näkemyksiä lähteessä kerrotaan. Onko äänessä asiantuntija? Niitäkin on erilaisia. Otetaan esimerkiksi vaikkapa jääkiekkoilijoiden selkävaivat.

Jääkiekkoilijan selkävaivat

Kaikki yllä mainitut lähteet voivat olla käyttökelpoisia, mutta niitä täytyy osata käyttää oikealla tavalla.

Tieteelliseltä asiantuntijalta saa taustatietoa, joka asettaa ilmiöt laajempaan mittakaavaan ja johon voidaan viitata vallitsevana totuutena.

Tutkimustiedolle voi saada täydennystä ammatilliselta asiantuntijalta, joka osaa antaa sellaista soveltavaa ja kokemusperäistä tietoa, jota tutkijalla ei ole.

Kokemusasiantuntijan tarinaa voi käyttää asiatekstissä esimerkkinä ja ”keskustelun” herättäjänä, mutta se on vain yhden ihmisen kokemus eikä sitä voi yleistää laajemmaksi totuudeksi.

Kerro avoimesti lähteistäsi

Opinnäytetyön teoriaosuuden lähteissä tulee olla tutkittua tietoa. Jos sitä ei ole saatavilla, aiheeseen perehtyminen tulee osoittaa muiden lähteiden avulla. Tieteelliset lähteet ovat opinnäytetyössä oletus: niihin viitataan HAMKin lähdeviitekäytännön mukaisesti, esim.

Jopa 80 prosenttia SM-liigan pelaajista kertoo kärsineensä selkävaivoista (Kiekkonen 2016, 36).

Muita lähteitä käytettäessä kannattaa kertoa, millaisesta lähteestä on kyse. Näin ei tule vahingossakaan väittäneeksi esimerkiksi jääkiekkoilija Teemu Mailasen blogipostausta tieteelliseksi lähteeksi. Huomaatko eron seuraavien esimerkkien välillä?

Selkävaivat ovat Mailasen (2016) mukaan jääkiekkoilijoilla yleisiä.

Mestiksessä pelaava Teemu Mailanen (2016) kertoo blogissaan, että selkävaivat ovat jääkiekkoilijoilla yleisiä.

Ylemmässä esimerkissä Mailasen blogikirjoitukseen viitataan harhaanjohtavasti, kuin se olisi tutkimustietoa. Alemmassa esimerkissä kerrotaan avoimesti, että kyse on blogista.

Jotta voit käyttää lähteitä oikein, sinun on osattava ensin itse arvioida niiden luotettavuutta ja merkittävyyttä.

Hakusanat ja niiden käyttö

Tiedonhaun tärkeimpiä vaiheita on osuvien hakusanojen valinta.

 • Mieti, mitkä sanat parhaiten kuvaavat aihettasi.
 • Mieti, haluatko löytää arkitietoa, ammatillista tietoa vai tieteellistä tietoa. Tiedonlähteet vaikuttavat hakusanojen valintaan.
 • Etsi synonyymeja: mieti, miten eri tavoilla samaa asiaa voidaan kuvata. Apua saat asiasanastoista.
 • Vaihtele käyttämiäsi hakusanoja ja katso, miten ne vaikuttavat hakutuloksiin.
 • Älä luovuta, vaikka et saisikaan tyydyttäviä tuloksia heti ensimmäisellä haulla. Tiedonhaku on jatkuva prosessi, jonka edetessä saat uusia ideoita ja löydät uusia hakusanoja.

Hakutekniikka

Kaikki tietokannat toimivat samojen perusperiaatteiden mukaan ja tarjoavat samoja hakutekniikoita.

Tavallisimmat hakutekniikat ovat:

 • haun rajoittaminen (esim. kielen tai julkaisuajan mukaan: Finnan fasetit, tarkennettu haku)
 • hakusanan katkaisu (esim. yrittä?, wom*n)
 • fraasihaku (esim. ”sosiaalinen media”)
 • hakusanojen yhdistäminen: AND, OR, NOT.

Hakusanan katkaisu

Hakusanan katkaisumerkit vaihtelevat eri tietokannoissa. Muista aina tarkistaa, mitä katkaisumerkkiä ja miten tietokanta käyttää.

Esimerkkejä:
yrittäj* (yrittäjät, yrittäjyys, yrittäjän..)
?yrittäjä? (pienyrittäjä, pk-yrittäjän.. )
wom#n (woman, women)

Fraasihaku

Fraasihaku on käytännöllinen silloin, kun etsit tietoa aiheesta joka ilmaista useammasta sanasta koostuvalla käsitteellä, esim. kestävä kehitys. Jotta löytäisit käsitteeseen liittyviä tuloksia, sinun kannattaa laittaa se lainausmerkkeihin: ”kestävä kehitys”. Näin tuloksissa sanat esiintyvät aina rinnakkain. Lainausmerkkien kanssa voi käyttää myös sanan katkaisua, esim. ”kestäv* kehit*”.

Hakusanojen yhdistäminen

hakusanat - and

AND (JA)
Käytetään rajaamaan hakutulosta. Molempien sanojen täytyy löytyä tuloksista.
yrittäjä AND kiertotalous

hakusanat - or

OR (TAI)
Käytetään laajentamaan tuloksia: riittää, jos yksi sanoista löytyy tuloksista. TAI-operaattori soveltuu siis erityisen hyvin mm. synonyymien yhdistämiseen.
yrittäjät OR pienyrittäjät OR pk-yrittäjät OR mikroyrittäjät

hakusanat - not

NOT (EI)
Käytetään rajaamaan jotakin pois tuloksista.
kiertotalous NOT verotus

Esimerkkejä toimivista hakulauseista:

pienyritykset AND kiertotalous

pk-yritykset AND kiertotal* AND uudelleenkäyt*

(pienyritykset OR mikroyritykset OR pk-yritykset) AND (kiertotalous OR kierrätys OR uudelleenkäyttö)

Ratkaisuja ongelmatilanteisiin

Liikaa tuloksia?

 • Rajaa hakua JA- tai EI- operaattoreilla.
 • Rajaa hakua tietokannan muilla rajaustyökaluilla (esim. kieli- tai aikarajaukset).
 • Kohdista haku tiettyyn kenttään (esim. asiasanoihin) .

Liian vähän tuloksia?

 • Teitkö liian tiukan rajauksen JA- tai EI-operaattoreilla?
 • Hae yläkäsitteillä tai lisää hakusanojen synonyymeja TAI-operaattorilla.
 • Kokeile katkaista hakusana.
 • Hae vapaatekstinä, älä kohdenna hakua esimerkiksi asiasanoihin tai nimekkeeseen.

Ei lainkaan tuloksia tai vääriä tuloksia?

 • Kirjotusvihre(itä)?
 • Edustaako tietokanta sitä alaa, josta olet etsimässä tietoa?
 • Poimi sopiva(t) hakusana(t) tietokannan omasta asiasanastosta.

Näin haet ja löydät haluamasi HAMK Finnasta.

Kirjat, lehdet, tutkimusartikkelit ja erityistiedonlähteet, kuten SFS Online, RT tietoväylä ja Terveysportti löytyvät HAMK Finnan kautta.

Näin haet ja löydät haluamasi aineiston HAMK Finnasta.

Apua tiedonhakuun saat Tietolounailla keskiviikkoisin verkossa klo 12-13, tiedonhaun työpajoissa sekä kirjastossa palveluaikoina. Katso tarkemmat aikataulut kirjaston koulutuskalenterista.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU