Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä -osaaja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä -osaaja
Henkilö älylaitteella.
Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä

Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä -osaaja

MITÄ HYÖTYÄ?

Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä -osaajakoulutuksessa syvennetään ymmärrystä nykyaikaisista rakennusautomaatiojärjestelmistä ja niihin liittyvistä suunnitteluratkaisuista. Tavoitteena on perehtyä älykkäisiin taloteknisiin ratkaisuihin, joilla mahdollistetaan rakennusten olosuhteiden hallinta ja energiatehokkuuden parantaminen.

KENELLE SUUNNATTU?

Energiasaneerauksesta kiinnostuneille tekijöille. Taloyhtiöistä ja kiinteistöistä vastaavat, isännöitsijät, rakennusalan toimijat, viranomaiset sekä uusiutuvasta energiasta kiinnostuneet tahot.

TIEDOT KORKEAKOULUDIPLOMISTA

AJANKOHTA 18.9.2023 – 31.7.2024
KOULUTUSMUOTO  Verkko-opinnot
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 op
KOHDERYHMÄ  Energiasaneerauksesta kiinnostuneet, taloyhtiöistä ja kiinteistöistä vastaavat, isännöitsijät, rakennusalan toimijat, viranomaiset sekä uusiutuvasta energiasta kiinnostuneet tahot.
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 3.9.2023
HINTA 360 €

Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä -osaajakoulutus

Energianhallinta, automaatio, akut ja aurinkosähköjärjestelmät muodostavat kokonaisvaltaisen ratkaisun kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Investoimalla näihin ratkaisuihin, kiinteistöjen omistajat voivat saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, parantaa sisäilman laatua ja edistää ympäristövastuullisuutta. Koulutuksessa syvennetään ymmärrystä nykyaikaisista rakennusautomaatiojärjestelmistä ja niihin liittyvistä suunnitteluratkaisuista.

Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä -osaajakoulutus on laajudeltaan 30 opintopistettä ja koulutus on jaettu kahteen 15 opintopisteen laajuiseen osioon.

Kokonaisuudet

1. Osio / XAMK, syksy 2023

Akkujen ja energiavarastoinnin perusteet, 5 op
Aurinkosähköjärjestelmät, 5 op
Sähköautot ja latausjärjestelmät, 5 op

2. Osio / HAMK, kevät 2024

Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä, 3 op
Rakennuksen LVISA-järjestelmän mittaaminen ja säätäminen, 3 op
Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät, 3 op
Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut, 3 op
Rakennusten energiatalouden optimointi ja tilojen olosuhteiden hallinta, 3 op

Kohderyhmä

Energiasaneerauksesta kiinnostuneet, taloyhtiöistä ja kiinteistöistä vastaavat, isännöitsijät, rakennusalan toimijat, viranomaiset sekä uusiutuvasta energiasta kiinnostuneet tahot. Edeltävä osaamista ei edellytetä.

 

Ajankohta

Koulutuksen ajankohta 18.9.2023 – 31.7.2024.
Koulutus on jaettu kahteen osioon, 1. osio alkaa 18.9.2023 ja siihen voi ilmoittautua 3.9.2023 asti. 2. osio alkaa tammikuun 2024 aikana ja siihen voi ilmoittautua 1.1.2024 asti.

Toteutus

Verkko-opinnot

Opinnot järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa.

Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. HAMKin osuudessa on mahdollista osallistua labroihin Valkeakoskella. 

Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää-

Laajuus ja opintojen taso

30 opintopistettä, opintojen taso on AMK

Opintokokonaisuus toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhteistyönä.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan HAMKissa ja Xamkissa: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Xamkin sivuilla 1. osioon päättyy: 3.9.2023

2. osio alkaa tammikuun 2024 aikana ja siihen voi ilmoittautua 1.1.2024 asti.

HUOM!
HAMKn tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin/tähän koulutukseen!

Hinta ja maksaminen

180 € / osio. Osaajakoulutuksen hinta on kokonaisuudessaan (osiot 1. ja 2.) 360 € (12 €/op),

Laskutus 2 erässä lukukausittain, laskutus syyskuussa ja tammikuussa. Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja HAMKissa ja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. 

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa HAMKiin tai Xamkiin.

 

 

Opintojaksojen kuvaukset

Akkujen ja energiavarastoinnin perusteet, 5 op

Syksy 2023 Xamk (1. osa)

 • Litiumioniakkutekniikan perusteet
 • Litiumioniakkujärjestelmät
 • Litiumioniakkujen turvallisuus

Aurinkosähköjärjestelmät, 5 op

Syksy 2023 Xamk (1. osa)

 • Aurinkopaneelien toimintaperiaate
 • Erilaiset aurinkosähköjärjestelmät
 • Lainsäädäntö, standardit ja yleiset suunnitteluperiaatteet
 • Aurinkosähköhankkeen arviointi
 • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, mitoitus ja asentaminen
 • Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastus
 • Käyttö, huolto ja ylläpito
 • Aurinkosähköjärjestelmien tulevaisuus ja tuore tutkimustieto

Sähköautot ja latausjärjestelmät, 5 op

Syksy 2023 Xamk (1. osa)

 • Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka, heikkoudet ja vahvuudet. Akkutekniikka ja ympäristönäkökohdat.
 • Sähköautojen lataustavat ja latausjärjestelmien perusteet
 • Sähköautojen lataamista koskevat sähköasennusmääräykset ja paloturvallisuus
 • Sähköautojen latausratkaisut ja niiden mitoituksen perusteet
 • Päätöksenteko ja sopivan ratkaisun valinta asunto-osakeyhtiössä

Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä, 3 op

Kevät 2024, HAMK

 • Energiankulutus rakennetussa ympäristössä
 • Kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiastrategiat, energiatehokkuusvaatimukset ja hiilineutraaliustavoitteet
 • Energiajärjestelmät, energiantuotantomuodot ja markkinoiden muutokset
 • Energiahinnoittelun perusteet
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa

Rakennuksen LVISA-järjestelmän mittaaminen ja säätäminen, 3 op

Kevät 2024, HAMK

 • Yleisimmät anturit ja toimilaitteet (mm. säätimet, moottoriventtiilit, venttiilit, taajuusmuuntajat)
 • Ilmanvaihto- ja kaukolämpöjärjestelmä sekä niiden säädöt
 • Mittausmenetelmät (lämpötila, paine yms.) ja niiden liittyminen automaatiojärjestelmät
 • Mittaaminen ja säätäminen (sisäilma, huolto, käyttäjälähtöinen muunneltavuus jne.)
 • P, PI ja PID säätimet
 • Säätötuloksen laadullinen arviointi

Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät, 3 op

Kevät 2024, HAMK

 • Rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet
 • Sähkö- ja automaatiojärjestelmät energiatehokkuuden parantamisessa ja seurannassa
 • Järjestelmän suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja dokumentaatio
 • Tiedonsiirtoteknologiat, langattomat teknologiat ja kenttäväylät sekä sovelluskohteiden erityispiirteet

Osa opintojakson oppimistehtävistä on mahdollista suorittaa laboratorioharjoitteluna Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken kampuksella erikseen mainittuina ajankohtina.

Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut, 3 op

Kevät 2024 HAMK

 • IOT:n perusteet: älykkäiden laitteiden mittaaminen ja ohjaus
 • Integraatiomahdollisuudet eri automaatioteknologioiden välillä
 • Automaationjärjestelmän tietoturvallisuus
 • Tietoturvallinen datankeruun rajapinnat ja etäohjaus – järjestelmien välinen tiedonsiirto

Rakennusten energiatalouden optimointi ja tilojen olosuhteiden hallinta, 3 op

Kevät 2024 HAMK

 • Energiakatselmukset ja energiakulutuksen kartoitus
 • Rakennusten älyvalmiuden arviointi (SRI)
 • Pienenergiatuotantojärjestelmien valinta ja mitoitus
 • Hajautetun lämmitys- ja sähköenergiatuotannon integrointi osaksi älykästä järjestelmää ja sen hyödyntäminen energiakulutuksen optimoinnissa
 • Energiainvestointien kannattavuuslaskelmat ja mahdolliset avustukset