Kestävän kehityksen osaaja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävän kehityksen osaaja
hamkin somettajaksi
Iloiset opiskelijat katsovat tietokonetta

kestävän kehityksen osaaja

MITÄ HYÖTYÄ?

Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä taidoista. 

Koulutuksen suorittettuasi pystyt hyödyntämään kestävän kehityksen osaamista työelämässä, tunnistat kestävän kehityksen käsitteet ja osaat tunnistaa kestävyyden ilmiöitä jokapäiväisessä elämässä.

 

KENELLE SUUNNATTU?

Kestävän kehityksen osaaja  -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa kestävän kehityksen periaatteista ja tavoitteista. 

TIEDOT OSAAJAKOULUTUKSESTA

AJANKOHTA 22.1.2024
KOULUTUSMUOTO  Verkko-opinnot. Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkossa.
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 op
KOHDERYHMÄ  Kaikille, jotka tarvitsevat uutta tietoa kestävän kehityksen periaatteista ja tavoitteista.
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 31.11.2023
HINTA 360 €

Kestävän kehityksen osaaja

Sinustako suunnannäyttäjä ja muutoksentekijä? Opiskele kestävän kehityksen osaajaksi!

Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus on yksi tärkeimmistä osaamisista tulevaisuudessa. Varmista osaamisesi kestävän kehityksen etulinjassa.

 

Ilmastonmuutos, kiertotalous ja biodiversiteetin häviäminen ovat globaaleja megatrendejä, jotka vaikuttavat jokaisen ihmisen tulevaisuuteen. Yhteiskunnan tulee pyrkiä yhä kestävämpiin ja vastuullisempiin tekoihin, huomioiden sosiaalinen kestävyys, talouden kehityssuunnat ja luonnonvarojen rajallisuus. 

Koulutuksen suorittettuasi pystyt hyödyntämään kestävän kehityksen osaamista työelämässä, tunnistat kestävän kehityksen käsitteet ja osaat tunnistaa kestävyyden ilmiöitä jokapäiväisessä elämässä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat uutta ajankohtaista tietoa kestävän kehityksen periaatteista, tavoitteista ja toteutusmalleista. Koulutus antaa osallistujille työkaluja siihen, miten näitä voi edistää sekä omissa työtehtävissään että arjessaan. Kestävän kehityksen koulutus antaa ajankohtaista ja laaja-alaista osaamista, jota voit hyödyntää lähes kaikkialla.

HUOM! HAMKin ja Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Toteutus

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. 

Ajankohta

Opinnot kestävät tammikuusta joulukuuhun.
Opinnot voi suorittaa oman aikataulun mukaan opintojen alku ja loppupäivän puitteissa. 

Hinta 

Koulutuksen hinta on 360 € ja se laskutetaan kahdessa erässä.
(Avoimen ammattikorkeakoulun hinnoittelu 12 €/opintopiste, yhteistyössä XAMKin kanssa.)

Osaajakoulutukset yleisesti

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksista saa työelämän tarpeeseen vastaavaa osaamista. Osaajakoulutusten laajuus on 30 opintopistettä, ja niiden suorittaminen kestää vuoden. Opinnot on maksullisia ja ne ovat osa avoimen AMKin tarjontaa.

Lisätietoja

Opinnot järjestetään yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

HUOM! HAMKin ja Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaumisaika 1.10.-31.11.2023. Ilmoittaudu 1.10.2023 klo 08.00 alkaen.

 

Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Jos et saa ilmoittautumisvahvistusta (tarkista myös roskapostikansio), olethan yhteydessä avoinamk@hamk.fi

Ilmoittautuminen vaatii tunnistautumista Suomi.fi palvelussa. Käytä aina ensisijaisesti tunnistautumista vaativaa ilmoittautumista. Voit ilmoittautua ilman tunnistautumista, jos tunnistautuminen ei ole mahdollista.

HUOM! HAMKin ja Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Peruutus on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@hamk.fi. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksista veloitamme ensimmäisen laskun summan (180 €). Puhelimitse tehtyjä peruutuksia ei oteta vastaan. 

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä.

Kestävä kehitys nyt! (2 op)

Ajankohta:

Kurssin johdanto, voi suorittaa omassa aikataulussa. 

Sisältö:

HAMKin toteuttama sisältö. Kestävän kehityksen perusteet ja niiden suhde megatrendeihin.

Tehtävät:

Kolme osaamistestiä. Testit suorittaneelle myönnetään kestävän kehityksen osaamismerkki.

Kestävän kehityksen projekti (3 op)

Ajankohta: 

Moduulin voi suorittaa itsenäisesti ja ajoittaa se omaan ja projektin
tilaajan aikatauluun sopivaksi.

Sisältö: 

HAMKin toteuttama sisältö. Kestävän kehityksen projekti. 

 

Yksi sosiaalisen kestävän kehityksen toteuttamismuoto on vapaaehtoistyö. Tällä opintojaksolla projektisi voi olla hyvin monenlainen. Sosiaalista kestävää kehitystä voisi olla esim MLL, Marta, SPR, Lasten harrastustoiminta, asukastoiminta, kylätoiminta, erilaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen toiminta, vammaisten ja vanhusten avustaminen, you name it! Projektisi voi liittyä myös kulttuuriseen kestävään kehitykseen: tapahtumat, pienet museot, kesäteatterit… Tällainen toiminta sopii hyvin projektiksi. Voit myös osallistua ekologiseen kestävään kehitykseen liittyviin vapaaehtoistehtäviin, joita luontoon ja ympäristöön liittyvät järjestöt tarjoavat. On niittytalkoita, tapahtumia, ja kaikkea järjestötoimintaan liittyvää. Jos omia opiskelujasi tukisi parhaiten talouteen liittyvä kestävän kehityksen projekti, voit kysyä yrityksiltä esimerkiksi heidän vastuullisuuteensa ja vastuullisuusviestintään liittyvää toimeksiantoa. Kuten huomaat, aika monet asiat liittyvät kestävään kehitykseen! Mieti mikä sinua kiinnostaisi, ja lähde kokeilemaan, nyt siitä on mahdollista saada opintopisteitä!

Tehtävät:

Projektityöskentelyä 50 h ja työn raportointi sekä tuntikirjanpito.

 

Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys (10 op)

Ajankohta:

Kurssin voi suorittaa omien aikatalujen mukaisesti. 

Sisältö:

HAMKin toteuttama sisältö. Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys edistää ihmisten ja alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa erilaisten kulttuuristen toimintatapojen säilymisen ja kehittymisen. Ihmisten ja toimintatapojen erilaisuus hyväksytään sekä kunnioitetaan jokaisen oikeuksia ja
perustavanlaatuisia vapauksia toimia ja elää. Hallitset aihepiirin keskeiset käsitteet ja osaat hyödyntää niitä omassa toiminnassasi ja löydät
muutosvaikuttamisen mahdollisuuksia.

Tehtävät: 

Kirjallinen raportti jossa hyödynnetään tehtävänannossa annettuja ohjeita ja lähteitä sekä etsitään lisää tietoa kiinnostavista aihepiireistä.

Ekologisen ulottuvuuden haasteet ja työkalut (5 op)

Ajankohta: 

Verkko-opinnot, jotka voi toteuttaa omassa aikataulussa.

Sisällöt: 

XAMKin toteuttamat sisällöt. Ymmärrät luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän kehityksen ekologisen ulottuvuuden keskeiset käsitteet. Tunnistat yleisesti
käytössä olevia ympäristöjohtamisen työkaluja, kuten ympäristöjärjestelmiä ja ympäristömerkkejä, ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Tehtävät: 

Verkkokurssi, joka koostuu kahdesta osiosta. Osiossa 1 käsitellään kestävän kehityksen ekologisia haasteita oppimistehtävien ja itseopiskelumateriaalien avulla. Osiossa 2 tarkastellaan kestävää kehitystä tukevia ympäristöjohtamisen työkaluja itseopiskelumateriaalin ja
oppimistehtävien avulla. Opintojaksolla ei ole tenttiä ja sen arviointi perustuu tehtävien suorittamiseen.

Ekologisen kestävyyden mittaaminen (5 op)

Ajankohta: 

Opinnot voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti. 

Sisällöt: 

XAMK:in toteuttamat sisällöt. Tunnistat kestävän kehityksen tavoitteiden ekologiset indikaattorit. Ymmärrät ekologisten jalanjälki ja kädenjälkimääritysten käyttömahdollisuudet.

Tehtävät: 

Ei erillistä tenttiä, arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Taloudellinen kestävyys ja kiertotalous (5 op)

Ajankohta: 

Verkko-opintoja, jotka voi suorittaa omien aikatalujen mukaisesti. 

Sisällöt: 

XAMKin toteuttamat sisällöt. Ymmärrät talouden merkityksen kestävän kehityksen ulottuvuutena. Tunnet kiertotalouden keskeiset käsitteet ja ymmärrät, miten kiertotalouden liiketoimintamallit edistävät kestävän kehityksen toteutumista.

Tehtävät: 

Ei erillistä tenttiä, arviointi perustuu oppimistehtäviin.