Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija korkeakouludiplomi 2021-2022 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija korkeakouludiplomi 2021-2022
Mies ja nainen istumassa punaisilla nojatuoleilla
Nainen ja mies keskustelevat tabletin äärellä

Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija korkeakouludiplomi 2021-2022

MITÄ HYÖTYÄ?

Korkeakouludiplomi on sinulle sopiva koulutusmuoto, jos haet uutta potkua työllesi, tarvitset työtehtävissäsi syvempää osaamista jostakin uudesta aihealueesta, haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi, haluat opiskella joustavasti tai haet laajaa, työn ohessa toteutettavaa tehokasta koulutusta.

KENELLE SUUNNATTU?

Korkeakouludiplomikoulutukset
• ovat kaikille avoimia
• pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole

TIEDOT KORKEAKOULUDIPLOMISTA

AJANKOHTA 15.3.2021–30.11.2022
KOULUTUSMUOTO  Verkko-opinnot. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etäopetuksena verkossa.
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 60 op
KOHDERYHMÄ  Diplomikoulutus sopii kaikille, joilla on halu laajentaa ja syventää osaamistaan kriisi- ja poikkeusolotilanteista sekä niissä toimimisesta.
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY Ilmoittautuminen osasuoritukseen on avoinna
HINTA Yhteensä 700 €. Hinta koostuu neljästä (4) lukukausimaksusta á 175 €.

Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija korkeakouludiplomi

Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija korkeakouludiplomin toinen toteutus alkaa 15.3.2021.

Ilmoittautuminen osasuoritukseen on avoinna 31.7.2022 saakka.

 

HUOM! HAMKin ja XAMKin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Korkeakouludiplomikoulutukset ovat

 • täsmäkoulutuksia, koulutuskokonaisuuksia
 • kaikille avoimia, koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia
 • laajuudeltaan 60 op (tarkoittaa noin 200 opiskelupäivää) ja kestävät 1,5-2 vuotta
 • osa avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa
 • korkeakoulututkintojen osista muodostettuja

Korkeakouludiplomiopinnot eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa niistä todistuksen eli korkeakouludiplomin. Mikäli hakeudut joskus HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi, voidaan opintoja todistuksen perusteella hyväksilukea, silloin kun opinnot ovat osaamistavoitteiltaan suoritettavaa tutkintoa vastaavia opintoja.

Kohderyhmä ja koulutusmuoto

Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija korkeakouludiplomikoulutus sopii kaikille, joilla on halu laajentaa ja syventää osaamistaan kriisi- ja poikkeusolotilanteista sekä niissä toimimisesta. Opintoihin voi ilmoittautua kuka tahansa, pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole. Koulutus toteutetaan etäopintoina verkossa. Mikäli haluat suorittaa vain osia korkeakouludiplomista, niin se on myös mahdollista. Tutustu diplomin osiin alla olevasta valikosta.  

Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 15.3.2021–30.11.2022.

Hinta

Korkeakouludiplomin hinta on yhteensä 700 €, Alv 0%. Hinta koostuu neljästä (4) lukukausimaksusta á 175 €.

TAI

valittujen diplomin osien summasta, á 175 €.

Lisätietoja

Opinnot järjestetään yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Tiedusteluihin HAMKissa vastaa Kati Rokala, kati.rokala@hamk.fi tai 050 574 5056.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos et saa viestiä ilmoittautumisajan päätyttyä, tarkista roskaposti. Ota tarvittaessa yhteys XAMKin avoimen amk:n toimistoon avoinamk@xamk.fi

Perumisehdot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi.  Tämän jälkeen tehdystä perumisesta veloitamme koko koulutuksen hinnan. Puhelimitse tehtyjä perumisia ei oteta vastaan. 

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä: https://www.hamk.fi/tietosuoja/

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu osasuoritukseen Kriisityöntekijän toimintavalmiudet, 15 op, tämän linkin kautta viimeistään 31.7.2022

Kokonaisuuteen (60 op) ilmoittautuminen on päättynyt.

Lue lisää Kriisityöntekijän toimintavalmiudet, 15 op -osasuorituksesta alta:

 

Kriisi- ja poikkeustilanteiden osaamisen perusta, 15 op:

Ajankohta: 15.3.–3.6.2021
Soveltuu:    

 • Kriisi- ja poikkeusolojen parissa työskentelystä kiinnostuneille.  
 • Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimialojen työntekijöille.   
 • Kunnan, valtion, yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu varautumisesta ja poikkeusolojen aikaisesta turvallisuudesta huolehtiminen.  
 • Kriisi- ja poikkeusoloihin varautumisesta, kriisi- ja poikkeusoloihin liittyvästä toiminnasta sekä turvallisuusalaan liittyvästä palveluliiketoiminnasta ja tuotteistamisesta kiinnostuneille. (“bisnestä kriiseistä”). 
 • Psykososiaalisen tuen prosessin kehittämisestä vastaavat sekä ko. työtä tekevät  

Tavoitteet:  

 • Tunnet keskeiset kriisityötä ja poikkeusoloja ohjaavat lait ja ohjeistukset sekä kokonaisturvallisuuden yhteiskuntamallin. 
 • Osaat hyödyntää ennakointitietoa kriisi- ja poikkeusoloihin liittyen oman työsi kehittämisessä. 
 • Tunnet yhteiskunnan kriittisten toimintojen varautumisen ja turvaamisen näkökulmat. 

Sisältö: 

 • Kriisi- ja poikkeustilanteisiin liittyvät käsitteet ja lainsäädäntö  5 op 
 • Tulevaisuuden näkökulma 5 op 
 • Kriisi- ja poikkeustilanteet yhteiskunnan eri osa-alueilla 5 op

Ilmoittautuminen

Akuutti kriisi suomalaisessa yhteiskunnassa, 15 op

Ajankohta: 30.8.–30.11.2021
Soveltuu: 

 • Henkilöille, jotka tarvitsevat taitoja auttaa akuutissa kriisissä olevia ihmisiä. 
 • Psykososiaalisen tuen prosessin kehittämisestä vastaavat sekä kyseistä työtä tekevät.  
 • Kunnan, valtion, yksityisen sekä kolmannen sektorin työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu vastata psykososiaalisen tuen suunnittelusta, toteuttamisesta sekä arvioinnista. 
 • Kriisi- ja poikkeusolojen parissa työskentelystä kiinnostuneille.  

Tavoitteet: 

 • Ymmärrät yhteiskunnan eri toimijoiden roolit äkillisissä kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa
 • Saat valmiuksia kohdata akuutin kriisin kokeneen henkilön. 
 • Tunnet psykososiaalisen tuen järjestelmät eri tasoilla ja osaat soveltaa niitä erilaisissa kriisitilanteissa. 
 • Ymmärrät psykososiaalisen tuen merkityksen ja toiminta mallit erilaisissa kriisitilanteissa. 
 • Perehdyt psykososiaalisen tuen prosessien kehittämiseen. 

Sisältö: 

 • Asiakkaana akuuteissa kriiseissä 5 op 
 • Psykososiaalinen tuki 5 op 
 • Varautuminen ja yhteistyö akuuteissa kriisitilanteissa 5 op

Ilmoittautuminen

Johtaminen, viestintä ja yhteistyöverkostot kriisi- ja poikkeustilanteissa Suomessa, 15 op

Ajankohta: 17.1.–30.4.2022
Soveltuu:    

 • Kriisi- ja poikkeusolojen parissa työskentelystä kiinnostuneille.  
 • Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimialojen työntekijöille.   
 • Kunnan, valtion, yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu moniviranomais- ja vapaaehtoisyhteistyö. 

Tavoitteet:  

 • Osaat johtaa ja organisoida toimintaa kriisi- ja poikkeusolosuhteissa
 • Tunnet viranomaistoimijat sekä ohjeistetut toimitavat
 • Osaat hyödyntää moniammatillista yhteistyöverkostoa
 • Opit kriisiviestinnän keskeiset periaatteet ja saat kokonaiskäsityksen kriisiviestinnän onnistumisen edellytyksistä.  
 • Osaat toteuttaa ja johtaa kriisiviestintää.   

Sisältö:    

 • Kriisiviestintä 5 op 
 • Kriisijohtaminen 5 op 

Moniviranomaisyhteistyö kotimaan kriisi- ja poikkeustilanteissa 5 op 

Ilmoittautuminen

Kriisityöntekijän toimintavalmiudet, 15 op

Ajankohta: 15.8.–30.11.2022
Soveltuu: 

 • Kaikille kriisi- ja poikkeusolojen parissa työskentelystä kiinnostuneille.   
 • Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimialojen työntekijöille.    
 • Kunnan, valtion, yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu varautumisesta ja poikkeusolojen aikaisesta turvallisuudesta huolehtiminen. 

Tavoitteet:  

 • Osaat suunnitella ja toteuttaa projekteja kriisitilanteissa.   
 • Hallitset kriisiauttamisessa tarvittavat vuorovaikutustaidot.  
 • Osaat tunnistaa ja ymmärtää kriisityön vaikutukset työntekijään sekä löytää keinot huolehtia työntekijän työkyvystä.

Sisältö: 

 • Projektien johtaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op  
 • Kriisissä toimivan valmiudet ja kohtaamistaidot kriisitilanteissa 5 op  
 • Työntekijän jaksaminen 5 op

Ilmoittautuminen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU