Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva kouluyhteisö korkeakouludiplomi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva kouluyhteisö korkeakouludiplomi
hamkin opiskelijoita
Kolme nuorta kokoontuneena koulun aulaan

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva kouluyhteisö korkeakouludiplomi

MITÄ HYÖTYÄ?

Koulutus antaa valmiuksia ja työkaluja kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Esimerkiksi miten tukea nuorta erilaisissa elämäntilanteissa, miten soveltaa digitaalisia ohjausmenetelmiä hyvinvoinnin vahvistamisessa, miten ehkäistä syrjäytymistä ja miten tukea nuorten aktiivista kansalaisuutta.

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten parissa työskenteleville kuten kouluohjaajille, nuorisotyöntekijöille, opettajille, koulukuraattoreille tai -psykologeille. Koulutus sopii hyvin myös henkilöille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä lasten ja nuorten parissa. Pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole.

TIEDOT KORKEAKOULUDIPLOMISTA

AJANKOHTA Syksy 2022 (tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin)
KOULUTUSMUOTO  Verkko-opinnot. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina verkossa.
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 60 op
KOHDERYHMÄ  Lasten ja nuorten parissa työskentevät, kuten kouluohjaajat, nuoristyöntekijät, opettajat, koulupsykologit.
ILMOTTAUTUMINEN PÄÄTTYY Ilmoittautumisajat päivitetään myöhemmin
HINTA 15 €/opintopiste, yhteensä 900 €. Alv 0 %.

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva kouluyhteisö korkeakouludiplomi

Miten tukea nuorta erilaisissa elämäntilanteissa? Miten soveltaa digitaalisia ohjausmenetelmiä hyvinvoinnin vahvistamisessa? Miten ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä? Miten tukea nuorten aktiivista kansalaisuutta? Näitä sekä muita lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään uudessa Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva kouluyhteisö -koulutuksessa.

 

Koulutuksen aloitus on siirretty syksyyn 2022. Päivitämme uudet tiedot tammikuussa 2022.

Opinnot on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville (esimerkiksi kouluissa ja nuorisotyössä). Koulutus koostuu neljästä 15 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta.

Koulutusteemat ovat: 

1) Nuori kansalaisena (15 op)
2) Ammatillinen vuorovaikutus ja menetelmäosaaminen kouluyhteisössä (15 op)
3) Vastoinkäymisiä, vahvuuksia ja vaikuttavuutta (15 op)
4) Tulevaisuuden osaaja (15 op)

Tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät sivun lopusta. 

Opinnot kestävät kaksi vuotta ja ne ovat laajuudeltaan yhteensä 60 opintopistettä. Opinnot voi tehdä työn tai päätoimisen opiskelun ohella. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta suoritetuista opintopisteistä voi saada hyväksilukuja esimerkiksi sosiaalialalla (hyväksiluvusta päättää aina se korkeakoulu, jonka opintoihin hyväksilukua haetaan). 

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva kouluyhteisö korkeakouludiplomi on yksi HAMKin korkeakouludiplomi-koulutuksista. 

Kohderyhmä ja koulutusmuoto

Opintoihin voi ilmoittautua kuka tahansa, pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole. Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville kuten kouluohjaajille, nuorisotyöntekijöille, opettajille, koulukuraattoreille tai -psykologeille. Koulutus toteutetaan etäopintoina verkossa. Mikäli haluat suorittaa vain osia korkeakouludiplomista, niin se on myös mahdollista. Tutustu diplomin osiin alla olevista valikoista.  

Ajankohta

Syksy 2022 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Hinta

Korkeakouludiplomin hinta on HAMKin avoimen AMK:n mukaisesti 15 €/opintopiste, yhteensä 900 €, Alv 0 %.

TAI

valittujen diplomin osien summa, á 225 €.

Koulutus maksetaan ennen koulutuksen alkua HAMKin verkkokaupassa. Maksulinkki lähetetään osallistujille sähköpostilla ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Maksuvaihtoehdot: verkkopankkimaksu, luottokortti, Collector-lasku, PayPal, MobilePay. (Huom! Collector-laskun, MobilePayn, Visan ja MasterCardin käytöstä veloitetaan 30 euron lisämaksu. PayPalin käytöstä lisämaksu on 81 euroa. Verkkopankkimaksuista ei tule ylimääräisiä kuluja.)

Jos koulutuksesta halutaan lasku yrityksen laskutusosoitteeseen, ilmoita laskutustiedot sähköpostilla laura-sofia.peltoniemi@hamk.fi  heti ilmoittautumisen jälkeen.

Korkeakouludiplomikoulutukset ovat

 • täsmäkoulutuksia, koulutuskokonaisuuksia
 • kaikille avoimia, koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia
 • laajuudeltaan 60 op (tarkoittaa noin 200 opiskelupäivää) ja kestävät 1,5-2 vuotta
 • osa avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa
 • korkeakoulututkintojen osista muodostettuja

Korkeakouludiplomiopinnot eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa niistä todistuksen eli korkeakouludiplomin. Mikäli hakeudut joskus HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi, voidaan opintoja todistuksen perusteella hyväksilukea, silloin kun opinnot ovat osaamistavoitteiltaan suoritettavaa tutkintoa vastaavia opintoja.

Lisätietoja

Opinnot järjestää Hämeen ammattikorkeakoulu. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Tiedusteluihin vastaavat koulutuksen vastuuhenkilöt.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos et saa viestiä ilmoittautumisajan päätyttyä, tarkista roskaposti. Ota ilmoittautumisasioissa tarvittaessa yhteys sähköpostilla laura-sofia.peltoniemi@hamk.fi 

Perumisehdot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse laura-sofia.peltoniemi@hamk.fi.  Tämän jälkeen tehdystä perumisesta veloitamme koko koulutuksen hinnan. Puhelimitse tehtyjä perumisia ei oteta vastaan. 

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä: https://www.hamk.fi/tietosuoja/

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan keväällä 2022. 

Osien tarkemmat esittelyt alla (paina hiirellä otsikkoa):

Moduuli I: Nuori kansalaisena, 15 op

Sisältö: 

 • Nuoruus muuttuvassa yhteiskunnassa 5 op
 • Nuorten syrjäytymisen ehkäisy 5 op
 • Sosiokulttuurinen nuorisotyö 5 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa tukea nuorta aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa ja kehittymisessä sosiaalipedagogisen toiminnan avulla.
Opiskelija osaa vahvistaa kasvuyhteisöjen kehittymistä nuorten eri elämänvaiheet ja tuentarpeet huomioiden.

Moduuli II: Ammatillinen vuorovaikutus ja menetelmäosaaminen kouluyhteisössä, 15 op

Sisältö: 

 • Luonnosta luovuuteen mahdollisuudet nuorisotyössä, 5 op
 • Liike voimavarana nuorisotyössä, 5 op
 • Pelillisyyden potentiaali, 5 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

 • hyödyntää eri menetelmiä nuorten sekä heidän perheiden kohtaamisessa
 • vahvistaa nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • hyödyntää pelillisyyttä osana nuorten toimijuuden edistämistä

Moduuli III: Vastoinkäymisiä, vahvuuksia ja vaikuttavuutta, 15 op

Sisältö: 

 • Digitaalinen nuorisotyö, 5 op
 • Nuorisotyön osallisuus ja tuki erityistarpeissa, 5 op
 • Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen, 5 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tukea nuorten itseohjautuvuuden kehittymistä
 • vahvistaa kasvuyhteisöjen kehittymistä nuorten eri elämänvaiheet, tuentarpeet ja suojaavat tekijät huomioiden
 • tunnistaa omassa organisaatiossaan olevat digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet nuorisotyössä ja -toiminnassa

IV Moduuli: Tulevaisuuden osaaja, 15 op

Sisältö: 

 • Tulevaisuuden näkökulma, 5 op
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen, 10 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kehittää monialaista yhteistyötä verkostoissa reagoiden paikallisiin ilmiöihin oikea-aikaisesti
 • hyödyntää ennakointietoa oman työnsä kehittämisen tueksi sekä tunnistaa eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin vaikuttavista tekijöistä

Opintojakso luo valmiuksia kehittämistoiminnan toteuttamiseen (5 op) ja jakson aikana toteutetaan omaan organisaatioon sijoittuva tutkimus- ja kehittämisprojekti (5 op).

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU