Kouluyhteisöohjaaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä korkeakouludiplomi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kouluyhteisöohjaaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä korkeakouludiplomi
hamkin opiskelijoita
Kolme nuorta kokoontuneena koulun aulaan

Kouluyhteisöohjaaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä korkeakouludiplomi

MITÄ HYÖTYÄ?

Koulutus antaa valmiuksia ja työkaluja kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Esimerkiksi miten tukea nuorta erilaisissa elämäntilanteissa, miten soveltaa digitaalisia ohjausmenetelmiä hyvinvoinnin vahvistamisessa, miten ehkäistä syrjäytymistä ja miten tukea nuorten aktiivista kansalaisuutta.

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten parissa työskenteleville kuten kouluohjaajille, nuorisotyöntekijöille, opettajille, koulukuraattoreille tai -psykologeille. Koulutus sopii hyvin myös henkilöille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä lasten ja nuorten parissa. Pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole.

TIEDOT KORKEAKOULUDIPLOMISTA

AJANKOHTA 16.1.2023 – 29.11.2024
KOULUTUSMUOTO  Verkko-opinnot. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina verkossa.
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 60 op
KOHDERYHMÄ  Lasten ja nuorten parissa työskentevät, kuten kouluohjaajat, nuorisotyöntekijät, opettajat, koulupsykologit.
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 31.10.2022
HINTA 15 €/opintopiste, yhteensä 900 €. Alv 0 %.

Kouluyhteisöohjaaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä korkeakouludiplomi

Miten tukea nuorta erilaisissa elämäntilanteissa? Miten soveltaa digitaalisia ohjausmenetelmiä hyvinvoinnin vahvistamisessa? Miten ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä? Miten tukea nuorten aktiivista kansalaisuutta? Näitä sekä muita lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään uudessa koulutuksessa.

Ilmoittautuminen on auki 31.10.2022 saakka.
ILMOITTAUDU TÄSTÄ. 

 

Opinnot on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville (esimerkiksi kouluissa ja nuorisotyössä). Koulutus koostuu neljästä 15 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta.

Koulutusteemat ovat: 

1) Nuori kansalaisena (15 op): toteutusaika 16.1. – 14.4.2023
2) Ammatillinen vuorovaikutus ja menetelmäosaaminen kouluyhteisössä (15 op): toteutusaika 11.9. – 1.12.2023
3) Vastoinkäymisiä, vahvuuksia ja vaikuttavuutta (15 op): toteutusaika 15.1. – 12.4.2024 
4) Tulevaisuuden osaaja (15 op): toteutusaika 16.9 – 29.11.2024 

Tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät sivun lopusta. 

Opinnot kestävät kaksi vuotta ja ne ovat laajuudeltaan yhteensä 60 opintopistettä. Opinnot voi tehdä työn tai päätoimisen opiskelun ohella. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta suoritetuista opintopisteistä voi saada hyväksilukuja esimerkiksi sosiaalialalla (hyväksiluvusta päättää aina se korkeakoulu, jonka opintoihin hyväksilukua haetaan). 

Kohderyhmä ja koulutusmuoto

Opintoihin voi ilmoittautua kuka tahansa, pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole. Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville kuten kouluohjaajille, nuorisotyöntekijöille, opettajille, koulukuraattoreille tai -psykologeille. Koulutus toteutetaan etäopintoina verkossa. Mikäli haluat suorittaa vain osia korkeakouludiplomista, niin se on myös mahdollista. Tutustu diplomin osiin alla olevista valikoista.  

Ajankohta

16.1.2023 – 29.11.2024

Hinta

Korkeakouludiplomin hinta on HAMKin avoimen AMK:n mukaisesti 15 €/opintopiste, yhteensä 900 €, Alv 0 %.

TAI

valittujen diplomin osien summa, á 225 €.

Koulutus maksetaan ennen koulutuksen alkua HAMKin verkkokaupassa. Maksulinkki lähetetään osallistujille sähköpostilla ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Maksuvaihtoehdot: verkkopankkimaksu, luottokortti, Collector-lasku, PayPal, MobilePay. (Huom!  Verkkopankkimaksuista ei tule ylimääräisiä kuluja, mutta muissa maksutavoissa lisäkuluja)

Jos koulutuksesta halutaan lasku yrityksen laskutusosoitteeseen, ilmoita laskutustiedot sähköpostilla sofia.peltoniemi@hamk.fi  heti ilmoittautumisen jälkeen.

Korkeakouludiplomikoulutukset ovat

 • täsmäkoulutuksia, koulutuskokonaisuuksia
 • kaikille avoimia, koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia
 • laajuudeltaan 60 op (tarkoittaa noin 200 opiskelupäivää) ja kestävät 1,5-2 vuotta
 • osa avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa
 • korkeakoulututkintojen osista muodostettuja

Korkeakouludiplomiopinnot eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa niistä todistuksen eli korkeakouludiplomin. Mikäli hakeudut joskus HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi, voidaan opintoja todistuksen perusteella hyväksilukea, silloin kun opinnot ovat osaamistavoitteiltaan suoritettavaa tutkintoa vastaavia opintoja.

Lisätietoja

Opinnot järjestää Hämeen ammattikorkeakoulu. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Tiedusteluihin vastaavat koulutuksen vastuuhenkilöt.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos et saa viestiä ilmoittautumisajan päätyttyä, tarkista roskaposti. Ota ilmoittautumisasioissa tarvittaessa yhteys sähköpostilla sofia.peltoniemi@hamk.fi 

Perumisehdot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse sofia.peltoniemi@hamk.fi.  Tämän jälkeen tehdystä perumisesta veloitamme koko koulutuksen hinnan. Puhelimitse tehtyjä perumisia ei oteta vastaan. 

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on auki 31.10.2022 saakka.

Pääset ilmoittautumaan tästä.

Yksittäisiin diplomin osiin on myös mahdollista ilmoittautua. Näiden ilmoittautuminen avataan noin 2-3 kk ennen kyseisen diplomin osan aloitusta. 

Osien tarkemmat esittelyt alla (paina hiirellä otsikkoa):

Moduuli I: Nuori kansalaisena, 15 op

Ajankohta:

16.1. – 14.4.2023

 

Sisältö: 

 • Nuoruus muuttuvassa yhteiskunnassa 5 op
 • Nuorten syrjäytymisen ehkäisy 5 op
 • Sosiokulttuurinen nuorisotyö 5 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa tukea nuorta aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa ja kehittymisessä sosiaalipedagogisen toiminnan avulla.
Opiskelija osaa vahvistaa kasvuyhteisöjen kehittymistä nuorten eri elämänvaiheet ja tuentarpeet huomioiden.

Moduuli II: Ammatillinen vuorovaikutus ja menetelmäosaaminen kouluyhteisössä, 15 op

Ajankohta:

11.9. – 1.12.2023

 

Sisältö: 

 • Luonnosta luovuuteen mahdollisuudet nuorisotyössä, 5 op
 • Liike voimavarana nuorisotyössä, 5 op
 • Pelillisyyden potentiaali, 5 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

 • hyödyntää eri menetelmiä nuorten sekä heidän perheiden kohtaamisessa
 • vahvistaa nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • hyödyntää pelillisyyttä osana nuorten toimijuuden edistämistä

Moduuli III: Vastoinkäymisiä, vahvuuksia ja vaikuttavuutta, 15 op

Ajankohta:

15.1. – 12.4.2024

 

Sisältö: 

 • Digitaalinen nuorisotyö, 5 op
 • Nuorisotyön osallisuus ja tuki erityistarpeissa, 5 op
 • Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen, 5 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tukea nuorten itseohjautuvuuden kehittymistä
 • vahvistaa kasvuyhteisöjen kehittymistä nuorten eri elämänvaiheet, tuentarpeet ja suojaavat tekijät huomioiden
 • tunnistaa omassa organisaatiossaan olevat digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet nuorisotyössä ja -toiminnassa

Moduuli IV: Tulevaisuuden osaaja, 15 op

Ajankohta:

16.9 – 29.11.2024

 

Sisältö: 

 • Tulevaisuuden näkökulma, 5 op
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen, 10 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kehittää monialaista yhteistyötä verkostoissa reagoiden paikallisiin ilmiöihin oikea-aikaisesti
 • hyödyntää ennakointietoa oman työnsä kehittämisen tueksi sekä tunnistaa eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin vaikuttavista tekijöistä

Opintojakso luo valmiuksia kehittämistoiminnan toteuttamiseen (5 op) ja jakson aikana toteutetaan omaan organisaatioon sijoittuva tutkimus- ja kehittämisprojekti (5 op).

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU