Kouluyhteisöohjaaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä korkeakouludiplomi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kouluyhteisöohjaaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä korkeakouludiplomi
hamkin opiskelijoita
Kolme nuorta kokoontuneena tietokoneen ääreen koulun aulassa

Kouluyhteisöohjaaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä korkeakouludiplomi

MITÄ HYÖTYÄ?

Koulutuksen käynyt osaa tukea lapsia ja nuoria mm. sosiaalipedagogisien menetelmien keinoin erilaisissa elämäntilanteissa, edistää yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Koulutus antaa keinoja soveltaa digitaalisia ohjausmenetelmiä hyvinvoinnin vahvistamisessa, syrjinnän ehkäisemisessä sekä nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa. 

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten parissa työskenteleville kuten koulunkäyntiavustajille ja kouluohjaajille, nuorisotyöntekijöille sekä koulukuraattoreille kaikilla koulutusasteilla. 

Koulutus sopii hyvin myös kasvatusalan töistä kiinnostuneille. 

TIEDOT KORKEAKOULUDIPLOMISTA

AJANKOHTA Syksy 2024 - kevät 2026
KOULUTUSMUOTO  Verkko-opinnot. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina verkossa.
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 60 op
KOHDERYHMÄ  Lasten ja nuorten parissa työskentevät kuten koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat, kouluohjaajat, nuorisotyöntekijät sekä koulukuraattorit.
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY Ilmoitetaan myöhemmin
HINTA 15 €/opintopiste, yhteensä 900 €. Alv 0 %.

Kouluyhteisöohjaaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä korkeakouludiplomi

Edistä lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia – uudista oman koulusi kulttuuria! 

Kohderyhmä ja koulutusmuoto

Opintoihin voi ilmoittautua kuka tahansa, pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole. Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville (esim. kouluissa ja nuorisotyössä), kuten koulunkäyntiavustajille ja -ohjaajille, kouluohjaajille, nuorisotyöntekijöille sekä koulukuraattoreille.

HUOM! HAMKin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän koulutukseen. 

Koulutus toteutetaan etäopintoina verkossa. Opinnot kestävät kaksi vuotta ja ne ovat laajuudeltaan yhteensä 60 opintopistettä. Opinnot voi tehdä työn tai päätoimisen opiskelun ohella.

Korkeakouludiplomista on mahdollista suorittaa myös osia (moduulit). Tutustu diplomin moduuleihin ja sisältöön alla olevasta valikosta.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta suoritetuista opintopisteistä voi saada hyväksilukuja esimerkiksi sosiaalialalla (hyväksiluvusta päättää aina se korkeakoulu, jonka opintoihin hyväksilukua haetaan). 

Ajankohta

Koulutus alkaa syksyllä 2024 ja kestää kaksi lukuvuotta. Tarkemmat tiedot ajankohtaan liittyen päivittyvät sivuille myöhemmin.

Koulutuksen hinta ja maksaminen

Korkeakouludiplomin hinta on HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun mukaisesti 15 €/opintopiste, yhteensä 900 €, Alv 0 % tai vaihtoehtoisesti valittujen diplomin osien summa, á 225 €.

Koulutus maksetaan ennen koulutuksen alkua HAMKin verkkokaupassa. Maksulinkki lähetetään osallistujille sähköpostilla ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Voit halutessasi valita useasta maksuvaihtoehdosta.

Ilmoittautuminen

Yksittäisiin diplomin osiin on mahdollista ilmoittautua. Moduulien ilmoittautuminen avataan noin 2-3 kk ennen kyseisen moduulin aloitusta. HUOM! HAMKin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän koulutukseen.

Perumisehdot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä perumisesta veloitamme koko koulutuksen hinnan. Puhelimitse tehtyjä perumisia ei oteta vastaan. 

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä.

Lisätietoja

Opinnot järjestää Hämeen ammattikorkeakoulu. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Tiedusteluihin vastaavat koulutuksen vastuuhenkilöt. Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Korkeakouludiplomikoulutukset ovat

 • täsmäkoulutuksia, koulutuskokonaisuuksia
 • kaikille avoimia, koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia
 • laajuudeltaan 60 op (tarkoittaa noin 200 opiskelupäivää) ja kestävät 1,5-2 vuotta
 • osa avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa
 • korkeakoulututkintojen osista muodostettuja

Korkeakouludiplomiopinnot eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa niistä todistuksen eli korkeakouludiplomin. Mikäli hakeudut joskus HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi, voidaan opintoja todistuksen perusteella hyväksilukea, silloin kun opinnot ovat osaamistavoitteiltaan suoritettavaa tutkintoa vastaavia opintoja.

Osien tarkemmat esittelyt alla (paina hiirellä otsikkoa):

Moduuli I: Nuori kansalaisena, 15 op

Ajankohta:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö: 

 • Nuoruus muuttuvassa yhteiskunnassa 5 op
 • Nuorten syrjäytymisen ehkäisy 5 op
 • Sosiokulttuurinen nuorisotyö 5 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa tukea nuorta aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa ja kehittymisessä sosiaalipedagogisen toiminnan avulla.
Opiskelija osaa vahvistaa kasvuyhteisöjen kehittymistä nuorten eri elämänvaiheet ja tuentarpeet huomioiden.

Ilmoittautuminen:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Moduuli II: Ammatillinen vuorovaikutus ja menetelmäosaaminen kouluyhteisössä, 15 op

Ajankohta:

Ilmoitetaan myöhemmin. 

Sisältö: 

 • Luonnosta luovuuteen mahdollisuudet nuorisotyössä, 5 op
 • Liike voimavarana nuorisotyössä, 5 op
 • Pelillisyyden potentiaali, 5 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

 • hyödyntää eri menetelmiä nuorten sekä heidän perheiden kohtaamisessa
 • vahvistaa nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • hyödyntää pelillisyyttä osana nuorten toimijuuden edistämistä

Ilmoittautuminen:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Moduuli III: Vastoinkäymisiä, vahvuuksia ja vaikuttavuutta, 15 op

Ajankohta:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö: 

 • Digitaalinen nuorisotyö, 5 op
 • Nuorisotyön osallisuus ja tuki erityistarpeissa, 5 op
 • Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen, 5 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tukea nuorten itseohjautuvuuden kehittymistä
 • vahvistaa kasvuyhteisöjen kehittymistä nuorten eri elämänvaiheet, tuentarpeet ja suojaavat tekijät huomioiden
 • tunnistaa omassa organisaatiossaan olevat digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet nuorisotyössä ja -toiminnassa

Ilmoittautuminen:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Moduuli IV: Tulevaisuuden osaaja, 15 op

Ajankohta:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö: 

 • Tulevaisuuden näkökulma, 5 op
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen, 10 op

Tavoitteet:  

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kehittää monialaista yhteistyötä verkostoissa reagoiden paikallisiin ilmiöihin oikea-aikaisesti
 • hyödyntää ennakointietoa oman työnsä kehittämisen tueksi sekä tunnistaa eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin vaikuttavista tekijöistä

Opintojakso luo valmiuksia kehittämistoiminnan toteuttamiseen (5 op) ja jakson aikana toteutetaan omaan organisaatioon sijoittuva tutkimus- ja kehittämisprojekti (5 op).

Ilmoittautuminen:

Ilmoitetaan myöhemmin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU