Koronavirus COVID-19 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koronavirus COVID-19
HAMK-logo.

Koronavirus COVID-19

HAMKissa pyritään palaamaan turvallisesti kampuksille syksyllä

Koronavirusepidemian vähittäinen hiipuminen ja rokotuskattavuuden parantuminen antavat toivoa kampuksille palaamisesta. Tavoitteenamme on aloittaa syksyllä mahdollisimman täysipainoinen opiskelu kampuksilla. Erityisesti ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille pyritään takaamaan mahdollisuus yhteisölliseen ja samalla turvalliseen lähiopetukseen.

Seuraamme tarkasti epidemiatilannetta ja hallituksen sekä viranomaisten ohjeistusta ja tarkennamme tarvittaessa suunnitelmiamme niiden mukaan.

Tälle sivulle kootaan koronavirukseen liittyvät julkiset tiedotteet. HAMKin henkilökunnan ja opiskelijoiden info ja keskustelu löytyy Yammerin Koronavirus / Coronavirus COVID-19 info -ryhmästä.

Ulkopuoliset yhteydenotot pyydämme osoitteeseen: korona@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU