Koronavirus COVID-19 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koronavirus COVID-19
Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK logo

Koronavirus COVID-19

HAMKin linjaukset koronavirukseen liittyen, 31.3.2020

HAMKissa siirryttiin 12.3. alkaen etäopetukseen, ja 18.3. HAMKin kampusten ovet suljettiin ja opiskelijoiden kulkutunnisteet lakkasivat toimimasta. Opiskelu ja työnteko toteutetaan etänä, ja lähiopetus kampuksilla jatkuu syksyllä 2020. Tietohallinto tarjoaa tehostettua tukea etäopetuksen ja -työskentelyn toteuttamiseen.

Kaikki HAMKissa järjestettävät yleisötilaisuudet (seminaarit, messut, juhlat, tapahtumat) perutaan tai siirretään verkkoon kesäkuun loppuun asti. Ammattikorkeakoulut peruvat kevään ensimmäisen yhteishaun valintakokeet ja käyttävät niiden sijaan todistusvalintaa ja valintatehtäviä valitessaan opiskelijoita vieraskieliseen koulutukseen. Jos kesäkuun alkuun suunniteltua AMK-valintakoetta ei pystytä järjestämään koronan vuoksi, opiskelijavalinnassa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan hakijoita hyvissä ajoin ennen valintakokeita. Lisää valintakokeista yhteishakutiedotteessamme ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen tiedotteessa.

HAMKin työntekijöiden ja opiskelijoiden ulkomaanmatkat on peruttu toistaiseksi. Ulkomailta saapuvat HAMKin työntekijät ja opiskelijat jäävät automaattisesti 14 vuorokauden etätyö- tai etäopiskelujaksolle. Suomen ulkopuolelta tulevia vieraita ja saapuvia opiskelijoita (opintovaihto- ja harjoittelujaksot) ei toistaiseksi oteta vastaan.

Kaikki opinto- ja harjoittelujaksot ulkomailla on keskeytetty ja kaikki HAMKin ulkomailla olevat opiskelijat on kutsuttu kotiin. Mikäli opiskelija päättää jäädä vaihtokohteeseen, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti. Jakso muuttuu tuolloin vapaa-ajan lomaksi eikä ulkomaan vaihtoon myönnettyä apurahaa makseta keskeytyspäivästä eteenpäin.

HAMKin toimintaa ei ole pysäytetty, vaan työ jatkuu. Teemme parhaamme sen eteen, että opiskelijoiden opinnot etenevät haasteista huolimatta.

Tälle sivulle kootaan koronavirukseen liittyvät julkiset tiedotteet. HAMKin henkilökunnan ja opiskelijoiden info ja keskustelu löytyy Yammerin Koronavirus / Coronavirus COVID-19 info -ryhmästä.

Ulkopuoliset yhteydenotot pyydämme osoitteeseen: korona@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU