Koronavirus COVID-19 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koronavirus COVID-19
HAMK-logo.

Koronavirus COVID-19

HAMKin koronalinjaukset 11.1.2022 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 11.1.2022 päivätyssä suosituksessa ohjeistanut korkeakouluja koronatilanteen aiheuttamista käytännön järjestelyistä. Lähtökohtaisesti korkeakoulu voi edelleen itsenäisesti päättää koulutuksen järjestämisestä siten, että päätösten kielteiset vaikutukset opiskelijoiden hyvinvoinnille ja opintojen etenemiselle voidaan minimoida.  

Hämeen ammattikorkeakoulussa isoja ryhmiä koskevat luennot voidaan tilapäisesti siirtää verkkoon 8-16 -mallissa tammikuun loppuun saakka. Kaikki pienryhmäopetus mm. laboraatiot, projektityöt yms. toteutetaan sovitusti kampuksilla. 

Hämeen ammattikorkeakoulun kampukset ovat avoinna ja yhteiset tilat ovat käytössä normaalisti. Hämeenlinnan korkeakoulukeskus ja Valkeakosken ravintolat ovat auki supistetuin ruokalistoin. Lepaan, Evon ja Mustialan ravintolat ovat auki. Forssan ravintola aukeaa 17.1.2022. Riihimäen ravintola aukeaa 31.1. Isoja kokoontumisia tulee edelleen välttää ja liikuntatilat ovat suljettuina aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti. 

Henkilöstö voi esimiehen kanssa sovitusti tehdä etätyötä tammikuun loppuun saakka, mikäli kyseessä ei ole opetuksen tai muun toiminnan kannalta välttämättömät tehtävät. Hämeen ammattikorkeakoulu edellyttää maskin käyttöä opetustilanteissa ja julkisissa tiloissa. Mahdollistamme myös henkilöstön rokottautumisen työterveyshuollon kautta. Tästä lisätietoja henkilöstölle löytyy intrasta ja Yammerista.  

Tälle sivulle kootaan koronavirukseen liittyvät julkiset tiedotteet. HAMKin henkilökunnan ja opiskelijoiden info ja keskustelu löytyy Yammerin Koronavirus / Coronavirus COVID-19 info -ryhmästä.

Ulkopuoliset yhteydenotot pyydämme osoitteeseen: korona@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU