Tekniikan ja liikenteen ala kategorian arkisto
Asemanrannan virtuaalimalli

5G Start – Valmistautuminen 5G Hämeeseen, loppuseminaari

5G -teknologian hyödyntäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämiseksi. Yhtenä 5G Start – Valmistautuminen 5G Hämeeseen -hankkeen tuotoksena rakennettiin avoimista lähteistä sekä eri yhteistyökumppaneiden aineistoista virtuaalinen malli (digitaalinen kaksonen) Asemanrannan asuinalueesta. Mallin visualisointia työstettiin yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa käymällä
continue reading
Algebra

Algebra 3 op

Algebra 3 op Kuuntele Algebra 3 op Tavoite Algebra -opintojakson keskeisiä tavoitteita on, että hallitset algebran peruskäsitteistön opit funktioiden ja kuvaajien peruskäsitteet osaat muodostaa ongelmasta tarvittavat lausekkeet ja yhtälöt ja ratkaista ne. Sisältö Opiskelijan tulee opiskella kunkin viikon aiheita ennakkooncontinue reading
Avoin amk

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus)

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus) Kuuntele Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus) Tavoite Opiskelija: ymmärtää hankintatoimen roolin yrityksessä osaa suhteuttaa ostotoiminnan yrityksen tai organisaation arvoihin ja kokonaisvolyymiin perehtyy tavanomaisen ostoprosessin vaiheisiin ja hallitsee joitain hankintatoimen kehittämisen periaatteita perehtyy ostosopimusten ja toimituslausekkeidencontinue reading

Betonirakentamisen perusteet 2 op

Betonirakentamisen perusteet 2 op Kuuntele Betonirakentamisen perusteet 2 op Tavoite Tämän opintojakson suoritettuasi tunnet betonin ja betonituotteiden käytön suomalaisessa rakentamisessa. tiedät perusteet betonimassan ominaisuuksista ja eri osa-aineiden vaikutuksesta. muistat betonimassan käsittelyn ja betonin lujuuden kehitymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kovettuneen betonincontinue reading
Kaksi opiskelijaa tietokoneiden ääressä opinto-ohjaajan seurassa

Bio- ja elintarviketekniikka, insinööri (AMK)

Bio- ja elintarviketekniikka, insinööri (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Opit kehittämään elintarviketuotannon vastuullisuutta, luomaan ympäristöystävällisempiä tuotteita ja ratkaisuja, kestävämpää ruokajärjestelmää sekä ymmärtämään kiertotalouden merkityksen. Saat vahvat käytännön taidot niin materiaalien turvalliseen käsittelyyncontinue reading
opettaja ja opiskelija kasvihuoneessa

Biotalouden ratkaisut, ylempi AMK

Biotalouden ratkaisut, ylempi amk Perustiedot Opintojen sisältö Hakuohjeet Kuuntele Perustiedot TAVOITTEET Koulutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja työelämästä nouseviin haasteisiin ja kysymyksiin biotalouden aloilta. Miten kehitämme tuotantoa ja toimintaa entistä kestävämmäksi, hyödynnämme älykkäitä teknologisia ratkaisuja paremmin ja edistämme niillä hyvinvointia? VALMIUDET Koulutuksessa kehitätcontinue reading
Differentiaalilaskenta

Differentiaalilaskenta 2 op

Differentiaalilaskenta 2 op Kuuntele Differentiaalilaskenta 2 op Tavoite Differentiaalilaskennan keskeisiä tavoitteita ovat, että ymmärrät derivaatan käsitteen määritelmään perustuen, osaat funktioiden derivoinnin taulukoita tai laskinta käyttäen, ymmärrät ja osaat soveltaa derivaattaa työkaluna optimoinnissa ja muissa ongelmissa. Sisältö Raja-arvon käsite, derivaatan määritelmä,continue reading