AMK-tutkinto Archives - Hämeen ammattikorkeakoulu

Hae opiskelemaan Kanta-Hämeen ainoaan korkeakouluun

HAMKissa opiskelet käytännönläheisen amk-tutkinnon joko suomeksi tai englanniksi. Modernit oppimismenetelmät ja nykyaikaiset ympäristöt auttavat sinua viihtymään ja menestymään opinnoissasi.

HAMKin opiskelijana voit suunnitella opintojasi joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan — jokaiselle löytyy sopiva tyyli opiskella! Kannustava yhteisö ja välittävä ilmapiiri ovat tukenasi koko opiskelujesi ajan.

HAMKin tarjoamat englanninkieliset amk-koulutukset

Alla linkit HAMKin tarjoamiin suomenkielisiin AMK-koulutuksiin:

Kaksi opiskelijaa tietokoneiden ääressä opinto-ohjaajan seurassa

Bio- ja elintarviketekniikka, insinööri (AMK)

Bio- ja elintarviketekniikka, insinööri (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Opit kehittämään elintarviketuotannon vastuullisuutta, luomaan ympäristöystävällisempiä tuotteita ja ratkaisuja, kestävämpää ruokajärjestelmää sekä ymmärtämään kiertotalouden merkityksen. Saat vahvat käytännön taidot niin materiaalien turvalliseen käsittelyyncontinue reading
opiskelija istuu penkillä läppäri sylissä

Hevosalan liiketoiminta, tradenomi (AMK)

Hevosalan liiketoiminta, tradenomi (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Hankit vahvan pohjan liiketalouden eri osa-alueilta, kuten markkinoinnista, taloudesta ja johtamisesta. Samalla opit soveltamaan oppimaasi hevosalan toimintaympäristössä.  MIHIN VALMISTUT? Asiakaslähtöisenä ja innovatiivisena tradenomina toimit luontevasti niincontinue reading

Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK)

Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Tunnistat kestävän kehityksen eri osa-alueet, ymmärrät kestävyysmurroksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen merkityksen. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä projektejacontinue reading
Opiskelijat asentavat Dobotia

Konetekniikka, insinööri (AMK)

Konetekniikka, insinööri (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Konetekniikan insinöörinä erikoistut koneiden, laitteiden ja tuotteiden suunnitteluun ja moderneihin valmistusmenetelmiin. Opit suunnittelemaan uutta ja kehittämään nykyistä esimerkiksi digitaalisen suunnittelun, robotiikan, 3D-skannauksen ja 3D-printtauksen avulla.continue reading
Kaksi opiskelijaa pitää opastekylttejä ja osoittaa eteenpäin

Liikenneala, insinööri (AMK)

Liikenneala, insinööri (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Opit, kuinka liikenne toimii osana yhteiskuntaa ja tiedät, kuinka kevyt liikenne, henkilöautot, joukkoliikenne ja tavarakuljetukset sovitetaan yhteen turvallisesti, taloudellisesti sekä kestävästi. Saat valmiudet liikennesuunnitteluun jacontinue reading

Liiketalous, tradenomi (AMK)

Liiketalous, tradenomi (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Hankit vahvan pohjan liiketalouden eri osa-alueilta, minkä jälkeen suuntaat osaamistasi kiinnostustesi mukaan markkinointiin, taloushallintoon, liiketoiminnan kehittämiseen tai yrittäjyyteen. Voit myös yhdistellä näitä ja täydentää osaamistasicontinue reading

Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK)

Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Opit kestävää kasvi- ja kotieläintuotantoa aidoissa maatilaympäristöissä sekä monipuoliset alan vaatimat työtaidot. Perehdyt esimerkiksi kestävään kasvituotantoon, kotieläintuotantoon, maatalousteknologiaan, maaseutuyrittäjyyden käytäntöihin sekä teoreettiseen perustaan ympäristönäkökulmat huomioiden.  continue reading

Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK)

Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Metsätalouden opinnoissasi saavutat laaja-alaisen osaamisen, perehdyt metsien taloudelliseen merkitykseen ja opit ymmärtämään metsien roolin hiilen varastoinnissa ja kierrossa. Opit hallitsemaan metsäalalla käytössä olevia sovelluksia jacontinue reading
Avoin amk

Puutarhatalous, hortonomi (AMK)

Puutarhatalous, hortonomi (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Puutarhatalouden koulutuksessa opit alan perusosaamista, jossa yhdistyvät biologinen, tekninen ja kaupallinen osaaminen. Käyt läpi puutarhakasvien viljelyn työvälineet ja menetelmät, saavutat hyvän kasvituntemuksen ja tuotantoon liittyväncontinue reading

Rakennettu ympäristö, hortonomi (AMK)

Rakennettu ympäristö, hortonomi (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Opit viheralueiden suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon ja hallinnointiin liittyvät prosessit sekä luonnon- ja viherrakentamisen kasvit ja niiden kasvupaikkavaatimukset. Ymmärrät maisemarakenteen ja luonnonprosessien merkityksen erilaisten viheralueidencontinue reading