Muotoilun koulutuksen hakuun liittyvä etukäteisnäyttö 2018 on julkaistu

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU