Hyppää sisältöön
Opiskelija tietokoneen edessä
Home Koulutushaku

Johtajuusosaaminen

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusala

 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen -moduulia.
Johtajuusosaaminen -opintojaksolla opiskelija:
- Ymmärtää itsensä johtamisen ja työyhteisötaitojen merkityksen
- Arvioi ja kehittää hoitotyön laatua työyhteisössä asiakas- ja potilaslähtöisesti näyttöön perustuen
- Tunnistaa työhyvinvointiin yhteydessä olevat tekijät ja osaa toimia vastuullisesti työhyvinvointia edistäen
- Osaa ohjata työyhteisönsä jäseniä ja opiskelijoita sekä ottaa vastaan ja antaa palautetta
- Osaa työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Sisällön aikataulutus

- Itsensä johtaminen ja työyhteisötaitojen merkitys
- Hoitotyön laadun asiakas- ja potilaslähtöinen arviointi ja kehittäminen näyttöön perustuen
- Työhyvinvointiin yhteydessä olevien tekijöiden tunnistaminen ja vastuullinen toimiminen työhyvinvointia edistäen
- Työyhteisönsä jäsenten ja opiskelijoiden ohjaaminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Sote -uudistus ja sen merkitys hoitajan sekä potilaan / asiakkaan näkökulmista

Toteutuksen tarkempi sisältö löytyy Learnista ja siihen perehdytään yhdessä opintojakson aloituksessa, johon sinun tulee osallistua.

Opetusmenetelmät

Suoritat nämä opinnot itsenäisesti verkko-opiskeluna. Opinnoissa on käytössä kertyvä arviointi, jolloin saat palautetta tehtävistäsi toteutuksen edetessä.

Oppimateriaali

Kaikki verkkototeutuksessa käytettävä materiaali ja linkit materiaaleihin löytyvät Learn alustalta sen avauduttua.

Opetuksen aikataulu

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä/opiskelua.

Työelämäyhteistyö

Tämän opintojakson aiheet ja tehtävät liittyvät vahvasti työelämään.

Lisätiedot

Opintojakson aloitukseen osallistuminen 11.3.2024 klo.16:00 on pakollista. Zoom linkki aloitukseen löytyy Learn alustalta sen avauduttua

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 opiskelupaikkaa

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.