Hyppää sisältöön
Lapset leikkimässä
Home Koulutushaku

Lapsen kasvu ja kehitys

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Sosiaaliala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Moduulin suoritettuaan opiskelija:
1. tuntee lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä
2. osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa toimiessaan lapsen ja lapsiryhmän kanssa
3. osaa huomioida toiminnassaan lapsuuden ja lapsiryhmien moninaisuuden
4. osaa havainnoida lapsen toimintaa ja ymmärtää systemaattisen havainnoinnin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa
5. pystyy tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä

Sisällön aikataulutus

Opintojakso alkaa yhteisellä tapaamisella Zoomissa 11.3.2024 klo 9-11.

Opintojakson aikana pidetään ohjaustapaaminen Zoomissa. Ajankohta ilmoitetaan Moodlen etusivulla ennen opintojakson alkamista.

Opintojakson tehtävät on suunniteltu siten, että kuormitus on tasaista. E-toteutuksen oppimisympäristönä toimii Moodle. Opiskelija suorittaa opinnot itsenäisesti.

Opintojakson suorittamiseen menee noin kolme viikkoa. Sisällöt on jaettu kolmeen teemaan ja niiden suorittamista suositellaan seuraavalla tavalla:
1. viikko Kehityksen perusteet
2. viikko Kognitiivinen ja motorinen kehitys
3. viikko Sosioemotionaalinen kehitys

Opintojakson aikana opiskelija kokoaa verkkokirjan lapsen kasvusta ja kehityksestä ja suorittaa alle 8-vuotiaan lapsen havainnointiin liittyvän tehtävän.

E-toteutus järjestetään 11.03.2024 - 03.05.2024 välisenä aikana. E-toteutuksen oppimisympäristönä toimii Moodle.

Opetusmenetelmät

Verkkopedagogiikka, itsenäinen työskentely, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisarviointi. Opintojakso sisältää havainnointitehtävän.

Oppimateriaali

Nurmi, J-E. & Ahonen, T. & Lyytinen, H. (2014): Ihmisen psykologinen kehitys.

Moduulin aikana kootaan verkkokirja (arviointi 1-5)

Työelämäyhteistyö

Moduulin aikana suoritetaan havainnointitehtävä työelämäyhteistyönä opiskelijan valitsemassa paikassa. Opiskelija ja työelämä sopivat keskenään tarkemmin ajankohdasta.

Lisätiedot

Avoin AMK
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Avoimen kautta vastaanotetaan 10 opiskelijaa tähän opintojaksoon.

Muistathan antaa palautetta! Spark -opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet -sivulta.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.