Hyppää sisältöön
Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.
Home Koulutushaku

Lapsiperheiden sosiaalityö

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Hämeenlinna

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso kuuluu Lasten suojelu -moduuliin.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata lasten suojelemisen ja lastensuojelun yhteiskunnallisen tehtävän sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä, asetuksia ja valtakunnallisia suosituksia työn velvoitteina ja reunaehtoina.
- tunnistaa lapsiperheiden sosiaalityön tehtävissä, palvelutarpeen arvioinnissa sekä asiakassuunnitelmien laadinta- ja arviointiprosessissa lapsen/nuoren sekä perheen ja lähiyhteisön tuen tarpeet ja lapsen edun.
- tunnistaa monialaisia lasten suojelun verkostoja.

Sisällön aikataulutus

Opintojakson tehtävät on suunniteltu siten, että kuormitus on tasaista. E-toteutuksen oppimisympäristönä toimii Moodle. Opiskelija suorittaa opinnot itsenäisesti.

Opintojakson suorittamiseen menee noin kolme viikkoa.

Opintojakson aikana koostetaan lastensuojelun essee, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Esseen voi tehdä vapaavalintaisella tavalla (esim. blogi, powerpoint, sway, HAMKin raporttipohja).

E-toteutus järjestetään 11.03.2024 - 03.05.2024 välisenä aikana. E-toteutuksen oppimisympäristönä toimii Moodle.

Moodle avautuu kokonaisuudessaan 10.3.2024 ja ma 11.3. klo 9-9.45 järjestetään orientaatiotilaisuus verkkototeutuksen etenemisestä. Pääset orientaatioon Moodlen etusivulla olevasta linkistä.

Opetusmenetelmät

Verkkopedagogiikka, itsenäinen työskentely, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisarviointi.

Oppimateriaali

Opetusmateriaalit löytyvät opintojakson Moodlesta.

Suositeltu lähdekirjallisuus:

Araneva, M. (2016): Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko: Käsikirja lapsen asioista päättäville. Alma Talent

Harrikari, T. (2019) Lastensuojelun historia. Tutkielma oikeussääntelystä, kulttuurisista kerrostumista ja hallinnan murroksista. Vastapaino: Tampere.

Räty, T. (2019): Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. Edita.

Saastamoinen K. (2016): Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä: Käsikirja arjen toimintaan. Edita.

Työelämäyhteistyö

Opinnot sisältävät oppimistehtävän, jossa ollaan yhteydessä työelämään. Opiskelija sopii yhteydenotosta itse työelämän kanssa opintojakson aikana.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina moodleympäristössä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Avoimen kautta vastaanotetaan 10 opiskelijaa tähän opintojaksoon.

Muistathan antaa palautetta! Spark -opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet -sivulta.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.