Hyppää sisältöön
Pikajuna
Home Koulutushaku

Liikenteen informaatio ja palvelut

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Liikenne
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Riihimäki

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso kuuluu moduuliin "Älykkään liikenteen perusteet".

Opintojakson suoritettuasi hahmotat joukkoliikenteen perusteita, matkustajainformaation merkitystä ja asiakkaan matkan muodostumista liikenteen solmukohtien kohtien kautta sujuvaksi matkaksi. Ymmärrät eri toimijoiden roolin informaation tuottamisessa ja informaation kasvavan merkityksen asiakkaalle ja hahmotat staattisen ja sähköisen informaation rooleja matkan eri vaiheissa. Lisäksi ymmärrät lippu- ja informaatiojärjestelmien rakenteita ja liikennepalvelulain velvoitteita ja mahdollisuuksia kehittää ovelta ovelle palveluita.

Sisällön aikataulutus

Sisällön tarkempi jaksotus käydään läpi moduuliesittelyn yhteydessä ensimmäisellä luennolla.

Opetusmenetelmät

Opinnon tavoite on oppia matkaketjuajattelun kautta hahmottamaan erityisesti joukkoliikenteen matkustajainformaatiota sekä liikenteen sähköisiin palveluita monitoimijaympäristössä.

Avoimen opiskelijat opiskelevat monimuoto-opiskelijoiden mukana.

Oppimateriaali

Luentoaineisto sekä luennoilla käsiteltävät oppaat ja julkaisut, jotka tallennetaan moduulin sivuille moodleen.

Työelämäyhteistyö

Osin harjoitustyöt voidaan valita yhdessä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Harjoitustyöistä osa pohjautuu enpiiriseen tutustumiseen aidossa ympäristössä/kohteessa.
Excursioita ja tutustumisia järjestetään koronatilanteen salliessa.

Lisätiedot

Opetus toteutetaan Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2 / opetus toteutetaan tilanteen vaatiessa virtuaalisesti.

Opiskelijalle ei aiheudu tavanomaisista opiskelukustannuksista poikkeavia kuluja.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Kustannukset opiskelijalle: Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Avoin AMK ja CampusOnline opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.