Hyppää sisältöön
Opettaja kahden opiskelijan kanssa
Home Koulutushaku

Päihdetyön perusteet

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kohdata, tunnistaa ja hoitaa sekä hoitoonohjata päihderiippuvaisia asiakkaita
- hyödyntää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä lainsäädäntöä
- hyödyntää sairausnäkökulmaa hoidossa ja ymmärtää toipumiskeskeisen hoidon
- osaa kohdata ja tukea päihderiippuvaisen läheisiä ja ymmärtää riippuvuussairauden vaikutuksia heihin
- osaa työskennellä asiakkaiden terveyttä edistäen
- käyttää ehkäisevän päihdetyön menetelmiä työssä

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot
Verkkotyöskentely ja -oppimistehtävät
Learn-tentit
Itsenäinen opintokäynti

Oppimateriaali

Pakollinen oppimateriaali:
Arramies, M. & Hakkarainen. Viimeinen pisara. Helsinki: Avominne.
Partanen, P., Holmberg, J & Inkinen, M. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: SanomaPro.

Käypä hoito -suositukset
Muu opettajien osoittama materiaali Learn-oppimisympäristössä

Opetuksen aikataulu

1 op on 27 h opiskelijan työtä, eli 5 op on 135 h opiskelijan työtä.
Tämä koostuu itsenäisestä verkkotyöskentelystä sekä itsenäisestä opintokäynnistä.

Työelämäyhteistyö

Opintokäynti

Lisätiedot

Kesäopinnon –toteutus, jolle HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa toteutussuunnitelmassa näkyvänä aikana. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat CampusOnline ilmoittautumisaikana erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy campusonline.fi -portaalista opintojakson tiedoista.
Opintojaksolle hyväksytyt muitten ammattikorkeakoulujen opiskelijat saavat ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostiviestin, jossa on ohjeet HAMKin tunnusten aktivoinnista. Huom! viesti saattaa ohjautua roskapostikansioon.

Opiskelupaikkoja varataan avoimen ammattikorkekoulun opiskelijoille 40 paikkaa.

Spark -opintopalautteenantaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteenantamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet-sivulta. CampusOnline opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.