Hyppää sisältöön
henkilö istuu pöydässä. Pöydällä on avonainen kirja.
Home Koulutushaku

Sähköpätevyysopinnot, osa 2

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Valkeakoski

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Opintojaksolla opiskellaan rakennuksissa ja teollisuudessa yleisimmin käytettyjen sähkökoneiden ja niihin liittyvien ohjaus- ja suojauskojeiden teoriaa. Lisäksi opiskellaan sähkömoottoreiden mitoitus eri kohteisiin.
Opintojakson suoritettuasi sinulle on syntynyt vahva ymmärrys sähkömoottorisovelluksista sekä niiden mitoituksesta eri kohteisiin.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät vaihtovirtapiirien perusperiaatteet, sekä vaihtovirtapiireissä käytettävien komponenttien ominaisuudet ja lainalaisuudet. Ymmärrät vaihtovirran erityispiirteet. Hallitsee vaihtovirtapiireihin liittyvän matematiikan. Osaat ratkaista vaihtovirtapiirit.

Opintojakson suoritettuasi tiedät sähkön aiheuttamat vaarat sekä osaat suojautua niitä vastaan. Tiedät turvalliset työskentelytavat sähköalalla ja osaat käyttää niitä päivittäisessä työskentelyssäsi.

Sisältö

Sähkökoneet ja rakennusten sähkökäytöt, 5 op
Teoreettinen sähkötekniikka - AC, 4 op
Sähkötyöturvallisuus, 2 op

Sisällön aikataulutus

Opintojakson toteutusajankohta on 11.3.2024 - 3.5.2024.

Moduulistartti on 11.3.2024 Zoomissa. Ajankohta tarkentuu myöhemmin ja linkki Zoomiin on löydettävissä sekä Moodlesta että osoitteesta https://lukkarit.hamk.fi, hakemalla joko ryhmän VV2324 tai AV3TEKN23.

Opiskeltavat moduulin osat ovat:
Sähkökoneet ja rakennusten sähkökäytöt 5 op, Teoreettinen sähkötekniikka - AC 4 op ja Sähkötyöturvallisuus 2 op.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan pääosin itsenäisenä verkko-opiskeluna. Oppimisympäristönä on Learn/Moodle.
Sähkötyöturvallisuus -osaan sisältyy 8 tunnin korttikoulutus lähiopetuksena Valkeakoskella. Koulutus on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla ei ole voimassa olevaa sähkötyöturvallisuuskorttia.

Opinnot vaativat opiskelijalta yhteensä noin 300 tunnin työpanosta.

Oppimateriaali

Oppimateriaali esitellään verkko-oppimisympäristössä Learnissa/Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Sisältö on työelämälähtöistä.

Lisätiedot

Opinto sisältää osan Sähköpätevyys 2 -vaatimuksista. Tarkat tiedot sähköpätevyysvaatimuksista (opinnot ja työkokemus) löydät sivulta https://www.seti.fi/sahkopatevyydet.

Opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää sähköalan perusosaamista.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilla.Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Toteutukselle on varattu 30 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

Kustannukset opiskelijalle: Avoimen AMK:n maksut löytyvät verkkosivulta. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Avoin AMK ja CampusOnline opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintojakson sähköinen oppimisympäristö avautuu toteutuksen alkaessa. Ilmoittautuneet ohjautuvat automaattisesti oppimisympäristöön.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.