Hyppää sisältöön
kolme sairaanhoitajaa vierekkäin
Home Koulutushaku

Sisätautipotilaan hoitotyö 1

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Forssa

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Aikuisten hoitotyön perusteet -moduulia.

Sisätautipotilaan hoitotyön -opintojakson jälkeen opiskelija:
- Tuntee sisätautipotilaan ja palliatiivisen potilaan hoitopolun
- Ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä
- Osaa sisätautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä
- Osaa soveltaa tietoa lääkehoidon ja kivun hoidon toteuttamisesta
- Osaa soveltaa tietoa erityisruokavalioista osana potilaan hoitoa ja ohjausta
- Osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen perhettään potilaan hoitopolun eri vaiheissa.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (Forssa)
Yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Taitopaja- ja simulaatio-opetus

Oppimateriaali

Huovinen, O. ym. 2023. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro.
Saano, S.- Taam-Ukkonen,M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro.
Holmström, P. ym. 2022. Sisätaudit. Sanoma Pro. (vaihtoehtoinen materiaali)
Nikkola, R. ym. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Muu opetuksessa osoitettu materiaali, esim. Hotuksen suositukset ja näyttövinkit

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei kuulu ohjattua harjoittelua.

Taitopajat sekä simulaatio-opetus ovat sisälöllisesti työelämälähtöisiä.

Lisätiedot

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.