Hyppää sisältöön
Valkopaitainen henkilö istuu auringossa
Home Koulutushaku

Tekoäly muotoilijan työkaluna

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Muotoilu
 • Muotoiluala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on perehtyä tekoälyn soveltamiseen muotolijan työkaluna. Opintojakso on suunnattu muotoilijoille tai alasta kiinnostuneille.

Opintojaksolla:
-Perehdyt tekoälyn teoriaan ja taustaan ja soveltamiseen muotoilun kentällä.
-Opit perustasolla visuaalisia tekoälysovelluksia, osana ideointi-, tuotekehitys- ja visualisointiprosesseja
-Opit arvioimaan tekyälyn eettisiä ulottuvuuksia muotoilijan työssä.
-Sovellat oppimaasi oppimistehtävässä.

Sisältö

Tekoälyn soveltaminen on uusi kansalaistaito. Lähes kaikki ammattialat ovat muutoksessa tekoälyn nopean kehittymisen ja käyttöönoton myötä. Tekoälyn soveltaminen muotoilun tehtävissä kasvaa tulevaisuudessa ja tekoäly on monelle tärkeä työväline joka kannattaa ottaa haltuun.

Tällä helppotajuisella, tiiviillä ja käytännönläheisellä opintojaksolla opit tunnistamaan missä ja miten tekoälyä käytetään ja kuinka se vaikuttaa työhömme muotoilun asiantuntijoina. Erityisesti ideoinnin työkaluna tekoäly tehostaa työtämme, ja sitä voidaan soveltaa monella alalla, niin opettajana kuin muotoilijana.

Opintojakso on jaettu neljään osaan. :

-Johdanto: Mitä tekoäly on?
-Käyttö: Mitä tekoälyllä voi tehdä ja kuinka sitä käytetään?
-Vastuullisus: Mitä vastuullisuus tarkoittaa tekoälyn käytön kannalta?
-Tekoälyn soveltaminen muotoilussa: tekoäly ja kuvallinen työskentely, tekoäly ideoinnissa ja tuotekehityksessä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksolla tutustut itsenäisesti ja omassa tahdissasi kurssin oppimateriaaleihin ja suoritat oppimistehtäviä. Kurssin oppimateriaalit koostuvat nauhoteituista luennoista sekä valitusta lähdeaineistosta. Oppimateriaalit ja suositeltu kirjallisuus löytyvät verkko-oppimisympäristö Learnista. Opintojakso sisältää myös suositukset materiaaleista, joilla voi halutessaan tukea omaa oppimista ja hankitun tiedon soveltamista.

Opintojakso etenee tekoälyn historiasta tekoälyn toimintaperiaatteisiin, käytännön kokeiluihin ja tehtävään, jossa sovelletaan tekoälyä omaan ammattialaan.

Opintojaksoon kuuluva tekoälyä soveltava oppimistehtävä palautetaan Learn-oppimisympäristöön. Tehtävässä sovellat kurssilla opittua omaan alaasi liittyvässä tehtävässä. Tehtävästä annetaan kirjallinen palaute.

Opintojakson aineistoissa ja tehtävissä on otettu huomioon, että se palvelee erityisesti muotoilualan visuaalisen työn osaamistarpeita. Opintojaksolla saadun perustiedon ja osaamisen pohjalta on mahdollista jatkaa oman osaamisen kehittämistä työelämän tarpeisiin.

Oppimateriaali

Kurssin oppimateriaalit koostuvat nauhoteituista luennoista sekä valitusta lähdeaineistosta. Opintojakso sisältää myös suositukset materiaaleista, joilla voi halutessaan tukea omaa oppimista ja hankitun tiedon soveltamista.

Osa oppimateriaalista on englannin kielistä johtuen aiheen kansainvälisyydestä. Suuri osa tekoälyä käsittelevästä aineistosta luodaan englanniksi

Opetuksen aikataulu

Opintojakso koostuu omaan tahtiin tutustuttavasta kirjallisesta materiaalista sekä tehtävistä. Ajankäyttö on mahdollista sovittaa itselle sopivaksi. Opintojakso soveltuu hyvin suorettavaksi esimerkiksi työn ohessa.

Opintojakason laajuus 2 op tarkoittaa ja se tarkoitta 54 h opiskelijan työtä.

Lisätiedot

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Tutustu myös kiinnostavaan artikkeliin:

Artificial Intelligence to Augmented Imagination with Gabriele Moschin and Andrea Filippi

Samuli Ranta, Marketing trainee and Smart and Sustainable Design Student at HAMK

Avaa artikkeli tästä

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.