Hyppää sisältöön
Henkilö katsoo tietokoneruutuja, joissa näkyy 3D-malleja.
Home Koulutushaku

Teollisuuden digitaaliset menetelmät ja sovellukset

Ilmoittaudu

Haku alkaa 5.8.2024 08:00

Koulutusalat

 • Konetekniikka
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opintokokonaisuudessa saat yleiskuvan teollisuuden tämänhetkisistä kehitystrendeistä. Laajennat osaamistasi muun muassa yhteistyörobotiikkaan ja älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämiseen sekä Lean -kehittämismenetelmiin liittyen. Lisäksi opit hahmottamaan, miten modernit teknologiat, kuten erilaiset tietojärjestelmät, älykkäät laitteet, robotiikka, simulaatio- ja virtuaaliympäristöt muodostavat toimivia ja toisiaan tukevia kokonaisuuksia teollisuudessa.

Johdanto teollisuuden digitalisaatioon 5 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, miten tuotannon digitaaliset järjestelmät integroituvat keskenään ja laajemmin muun digitaalisen maailman kanssa. Opit analysoimaan digitalisaation vaikutuksia teolliseen toimintaympäristöön ja ennakoimaan siinä tapahtuvia muutoksia. Opit soveltamaan Lean-ajattelumallin mukaisia jatkuvan parantamisen menetelmiä kehitystyön tukena. Kehität kykyäsi tunnistaa ja arvioida moderneja teknologioita, joilla on mahdollista kehittää omaa teollista työ-/toimintaympäristöäsi esimerkiksi tuotannon tehokkuusparannuksina, laadun parantamisena tai jopa kokonaan uusina liiketoimintamahdollisuuksina.

Teollisuuden digitaalisia ratkaisuja 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat analyyttisesti vertailla ja valita vaihtoehtoisia moderneja digitaalisia teknologioita ja palveluita teollisen toimintaympäristön kehittämiseksi. Perehdyt teollisuuden digitalisoinnin prosesseihin, robotiikan, digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton konsepteihin ja osaat analysoida niiden tarjoamia mahdollisuuksia tuotantojärjestelmien kehittämisessä. Osaat tehostaa teollisen laitteen suunnitteluprosessia virtuaalisen käyttöönoton avulla.

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää kaksi opintojaksoa: Johdanto teollisuuden digitalisaatioon 5 op ja Teollisuuden digitaalisia ratkaisuja 5 op

Opintojaksoilla käsitellään seuraavia aiheita:

Johdanto teollisuuden digitalisaatioon 5 op
- teollisen tuotannon kehitys ja keskeiset digitaaliset järjestelmät
- data ja tekoäly teollisuuden sovelluskohteissa
- Lean:n jatkuvan parantamisen prosessi ja menetelmät

Teollisuuden digitaalisia ratkaisuja 5 op
- teollisuuden digitalisoinnin prosessit
- yhteistyörobotiikan käyttö- ja soveltamismahdollisuudet teollisissa ympäristöissä
- digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton konseptit

Sisällön aikataulutus

Toteutamme opintokokonaisuuden opintojaksot syksyllä 2024 seuraavasti:

- Johdanto teollisuuden digitalisaatioon: 9.9.2024-20.10.2024
- Teollisuuden digitaalisia ratkaisuja: 7.10.2024-15.11.2024 (aloitusaika on joustava)

Pidämme opintojen aloitusinfon verkossa 9.9.2024 kello 15.00-16.00. Lisäksi järjestämme verkossa erillisiä vapaaehtoisia ryhmäohjaustapaamisia, joiden ajankohdat ilmoitamme aloitusinfossa.

Opetusmenetelmät

Suoritat opintokokonaisuuden itsenäisesti verkossa opiskellen. Työskentelyn etenemiseen saat ohjausta vapaaehtoisissa ryhmäohjaustapaamisissa, jotka järjestämme verkossa (Teams/Zoom). Ohjaustapaamisten ajankohdat ilmoitamme opintokokonaisuuden aloitusinfossa 9.9.2024. Oppimisympäristönä käytämme Moodlea (Learn).

Toimimme HAMKissa BYOD-periaatteen mukaisesti eli käytät opinnoissa omaa tietokonetta sekä tietoteknisiä laitteita. Jos käytät opintoihin työnantajan laitetta ja joudut asentamaan koneelle opintoihin liittyviä ohjelmia, varmistathan että se sopii työnantajalle ja on mahdollista.

Opintokokonaisuudessa tarvittavat ohjelmistot ovat:
- VMware (voi asentaa esim. osoitteesta: https://vdi.hamk.fi/, vaatii myös käyttöoikeudet)
- Office-työkalut (lisenssi sisältyy opintoihin)
- Lisäksi opintojaksolla on mahdollista käyttää muutamia vapaaehtoisia ohjelmistoja (Visual Components, URsim jne.), joiden mahdollisesta hyödyntämisestä ohjeistetaan erikseen.

Voit lukea lisää oman tietokoneen käytöstä HAMKin verkkosivuilta: https://www.hamk.fi/opiskelijalle/palvelut-opiskelijalle/it-ohjeet-ja-opiskelun-tyokalut/kaikki-it-ohjeet/.

Oppimateriaali

Oppimateriaali koostuu kirjallisuudesta, erilaisista videoista, artikkeleista ja luentomateriaaleista. Löydät kaiken oppimateriaalin Moodle-oppimisympäristöstä, jonne pääset kirjautumaan 9.9.2024 alkaen. Osa materiaaleista on englanninkielisiä.

Työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä ja niiden tekemiseen keräät tietoa yrityksistä. Oppimistehtävät pyritään liittämään kiinteästi työhösi, työorganisaatioosi ja/tai oman ammattialasi työkokemukseen.

Lisätiedot

Suosittelemme opintokokonaisuutta sinulle, joka haluat tulevaisuudessa hakeutua YAMK-opintoihin. Tämä opintokokonaisuus on YAMK-tasoinen ja suunnattu ensisijaisesti tekniikan alan AMK-insinööritutkinnon suorittaneille ja se sopii mm. kone-, tuotanto-, sähkö- tai automaatiotekniikan alalla työskenteleville henkilöille.

Opintokokonaisuudelle otamme mukaan enintään 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset ovat sitovia, joten huomioithan avoimen AMKin perumisehdot: voit perua ilmoittautumisen vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. Tee peruminen sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.

Voit ilmoittautua opintokokonaisuudelle avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla. Tälle opintokokonaisuudelle voit ilmoittautua ajalla 5.-16.8.2024.

Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste, ja sinun tulee suorittaa maksu (150 euroa) kokonaisuudessaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom! Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin ennen ilmoittautumisajan alkamista.

Lisätietoa avoimen AMKin opinnoista, ilmoittautumisesta ja maksuista löydät osoitteesta https://www.hamk.fi/avoin-amk.

Opintopalautetta voit antaa opintokokonaisuuden päättyessä osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja jatkuen 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi