Hyppää sisältöön
Kaksi opiskelijaa koneen äärellä
Home Koulutushaku

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen -moduulia.
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -opintojakson jälkeen opiskelija:

- Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä hoito- ja muiden terveystieteiden tietokannoista, osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja

- Hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat ja periaatteet

- Hallitsee perusteet kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusmenetelmistä

Sisällön aikataulutus

- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat ja periaatteet
- Tiedonhaku yleisimmistä hoito- ja muiden terveystieteiden tietokannoista - tieteellisten julkaisujen kriittinen lukeminen ja arviointi
- Perusteet kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusmenetelmistä: laadullinen, määrällinen ja toiminnallinen tutkimusmenetelmä
- Eettinen näkökulma hoitotyön tutkimuksessa

Toteutuksen jaksotus näkyy Learnissa ja siihen perehdytään opintojakson aloituksessa, johon sinun tulee osallistua.

Opetusmenetelmät

Tutkimus- ja kehittämisosaamisen 5op teoriaopinnot suoritat kokonaan verkko-opiskeluna Learn opiskelualustalla.

Oppimateriaali

Kaiken opiskelumateriaalin löydät Learn alustalta.

Opetuksen aikataulu

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä/opiskelua.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson materiaalien tuella sinun on mahdollista osallistua työelämän tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lisätiedot

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 20 opiskelupaikkaa

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.