Hyppää sisältöön
Nainen katsoo ylöspäin ulkona ja varjostaa auringon heistumista silmiin kädellään. Takana keltaseinäinen ja punakattoinen vanha rakennus.
Home Koulutushaku

Viljely avomaalla sekä tunneleissa

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Koulutusalat

 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Maaseutuelinkeinot
 • Puutarha-ala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Lepaa

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Avomaa- ja tunneliviljely -moduulia. Opintojakson jälkeen opiskelijat tunnistavat Suomeen soveltuvia avomaan viljelyjärjestelmiä. Opiskelijat ymmärtävät avomaan puutarhatuotannon kasvien viljelyohjelmia ja kasvien lisäystekniikoita sekä osaavat soveltaa niitä viljelysuunnitelmien laatimisessa. Opiskelijat ymmärtävät kestävän kasvinsuojelun ja luomuviljelyn periaatteet. Opiskelijat tuntevat viljelyjärjestelmien koneketjuja, koneita ja laitteita sekä satelliittipaikannusta hyödyntäviä sovelluksia.

Sisällön aikataulutus

Moduuli Avomaa- ja tunneliviljely (15 op) koostuu kahdesta opintojaksosta: Viljely avomaalla ja tunnelissa (13 op) ja Kestävä kehitys.nyt (2 op).

Moduuli toteutuu ajalla 12.3. - 3.5.2024. Monimuoto-opiskelijoiden kampuspäivät ovat 12.-13.3., 25.-26.3. ja 17.-18.4. sekä verkkopäivä (reaaliaikainen osallistuminen) 2.5.

Vastuuopettaja on Leena Huhtama (leena.huhtama@hamk.fi).

Opetusmenetelmät

- kokoavana tehtävänä raportin tekeminen ryhmätyönä
- tentit ja tehtävät ryhmä-, yksilö- ja itseoppimistöinä
- luennot, omatoiminen tiedonhaku ja kirjallisuus
- oppiminen Lepaan oppimisympäristöissä ja kasvatuskokeen tekeminen Lepaan kasvihuoneilla
- tietotyövälineiden käyttö

HAMKissa opiskelijat sitoutuvat käyttämään omia tietokoneitaan opiskelussa (BOYD). Oppimisympäristöinä ovat Moodle (learn), Lepaan kampuksen tuotanto-, luokka- ja puistoympäristöt.

Oppimateriaali

Moodlessa jaettu oppimateriaali.
Lepaan toimipisteen kirjaston ammattikirjallisuus ja sähköiset lähteet.
Kirjasuositus: Matala, V. (2006) Mansikan viljely, Puutarhaliiton julkaisuja nro 340.

Työelämäyhteistyö

Kasvatuskokeessa on yritysyhteistyötä.

Lisätiedot

Moduuli Avomaa- ja tunneliviljely (15 op) koostuu kahdesta opintojaksosta: Viljely avomaalla ja tunnelissa (13 op) ja Kestävä kehitys.nyt (2 op). Vastuuopettaja on Leena Huhtama (leena.huhtama@hamk.fi).

HUOM! Avoimen AMK:n opiskelija voi osallistua vain, jos hänellä on riittävä kokemus avomaaviljelyn perusteista.

Avoimen AMK:n opiskelijoita otetaan maksimissaan viisi.

Puutarhatalouden opiskelija voi osallistua vain, jos Puutarhakasvit ja maaperä/ Puutarhakasvien tuotantoympäristöt -moduuli tai Puutarhakasvit ja niiden kasvuympäristöt -opintojakso on suoritettu hyväksytysti.

Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Toteutuksen aikana opiskelijoilta kerätään suullista palautetta ja toteutuksen lopussa opiskelijapalaute kerätään Pakissa olevalla Spark- palautekyselyllä. Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille opiskelija on ilmoittautunut, ja joiden palaute on annettavissa. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta on opiskelijapalautteet-sivulta. Avoin AMK opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessahttps://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.