Hyppää sisältöön
Opiskelijat tietokoneen ääressä
Home Koulutushaku

Sosiaalinen hakkerointi tietoturvauhkana 3 op

Koulutusalat

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
  • Ammatillinen opettajankoulutus
  • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
  • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Sijainti

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön kyberturvallisuusosaamista. Koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisäämään sekä omaa että oppilaitoksensa kyberturvallisuuttaa huomioimalla oman toimintansa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opetus- ja ohjaushenkilöstö saa eväitä omien opiskelijoidensa kyberturvallisuuden lisäämiseen opetuksen ja ohjauksen menetelmin. Koulutuksessa käsitellään yksityisyyden suojaan liittyvää käsitteistöä ja teknologioita sekä sosiaalista hakkerointia ilmiönä.

ILMOITTAUTUMINEN
7.3.2024 mennessä.

Toteutusaika

22.03. - 24.05.2024

Hinta

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Paikka

Verkkototeutus. Koulutuspäivät:

pe 22.3.2024 klo 12-16

pe 19.4.2024 klo 12-16

pe 24.5.2024 klo 12-16

Koulutuksen sisältö

1. Yksityisyyden suoja:

• Yksityisyyden suojaan liittyvä käsitteistö, sääntely ja teknologiat sekä siihen liittyvä kansallinen ja kansainvälinen sääntely.

• Tietojen käsittelyn teknologioiden tunnistaminen ja vaikutus yksityisyyden suojaan2. Tietoverkot & käyttäjän harhauttaminen eli sosiaalinen hakkerointi:

• Tietoverkkojen yksityisyysongelmat ja ominaisuudet perustasolla

• Käyttäjän harhauttamiseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmien ymmärtäminen sekä harhauttamiseen käytettävien teknologioiden esittely ja käyttö

• Yksinkertaisten työkalujen ja teknologioiden soveltaminen käyttäjän harhauttamiseen liittyen

• Käyttäjän harhauttamisen merkitys kyberturvallisuudessa.

Toteutustapa

Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää sekä verkkotyöskentelyä. Mahdollisuus verkko-ohjaukseen.

Kehittämistehtävänä osallistuja kokoaa ja analysoi omaa työtään hyödyttäviä ideoita ja tuotoksia koulutuksen ajalta.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Kouluttajat

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat Jukka Niinimäki ja Ismo Turve.

Muu info

Koulutussuunnittelija Ann-Mari Apiainen, puh. 050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi

Koulutuskoordinaattori Anna Saukkonen, puh. 050 406 6095, anna.saukkonen@hamk.fi

Peruutusehdot

Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.