Esteettömyys ja erityisjärjestelyt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Esteettömyys ja erityisjärjestelyt

Esteettömyys ja erityisjärjestelyt

14.09.2020 15:15

Yhdenvertaisuuden edistämisen toimintaohjeessa määritellään HAMKin periaatteet, toimintatavat ja käytännöt, joilla pyritään edistämään hakijoiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään kaikenlaista syrjintää ja häirintää.

Tukitoimet

Ammattikorkeakoulumme tarjoaa erilaisia tukitoimia opintojen tueksi. Esimerkiksi erilaiset oppimisen vaikeudet oikeuttavat opiskelijan tarvittaviin erityisjärjestelyihin.

Kaikissa opiskelun yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa Hamk:n vastuuhenkilö on erityisopettaja ja erityisjärjestelyjen hakuvaiheessa opiskelijan tulee olla yhteydessä häneen.

Mitä on esteettömyys?

Esteettömyys, käytettävyys ja saavutettavuus ovat kaikki termejä, joilla viitataan ihmisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin liikkua ja opiskella erilaisissa oppimisympärisöissä.

Esteettömyys on fyysisten esteiden poistamista jonkun asian, palvelun tai tilan käytön tieltä. Käytettävyys (usability) puolestaan viittaa siihen, kuinka helppoa asioiden, laitteiden ja erilaisten sovellusten käyttäminen on.

Saavutettavuus (accessibility) on mahdollistamista. Hyvin saavutettavissa oleva tuote tai palvelu on sellainen, että erilaiset ihmiset pystyvät fyysisistä tai psyykkisistä ominaisuuksista huolimatta käyttämään kohdetta järkevästi ja ilman kohtuutonta opettelua.

Pyrkimys esteettömyyteen, käytettävyyteen ja saavutettavuuteen edistää jokaisen hyvinvointia.

Hakemus erityisjärjestelyjen saamiseksi opintoihin

Opiskelijan erityisjärjestelyhakemus

Opiskelijalla on mahdollisuus anoa erityisjärjestelyjä opiskeluun liittyen silloin, kun hän haluaa, että henkilökohtaiset terveydelliset ongelmat ja/tai esim. oppimisvaikeudet huomioidaan opetusjärjestelyissä. Tällaisia erityisjärjestelyitä voi olla esimerkiksi lisäaika tenteissä/tehtävissä, erillinen tenttitila tai joustavien suoritusmahdollisuuksien hyödyntäminen. Hakemukset käsitellään Opiskeluhyvinvointi-palvelut yksikössä.

HAMKissa yllä mainittua tarkoitusta varten on käytössä Erityisjärjestelypassi. Se on opiskelijalle henkilökohtaisesti toimitettava ”passi”, jossa kuvataan myönnetyt erityisjärjestelyt. Erityisjärjestelypassin saaminen edellyttää aina hakemusta, ja siinä tulee liitteenä olla todistukset ja lausunnot, joihin opiskelija vetoaa saadakseen erityisjärjestelyjä.

Erityisjärjestelyjen myöntämisen jälkeen opiskelijan tulee näyttää aina hyvissä ajoin ennen jokaisen moduulin alkua opettajille erityisjärjestelypassi, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään suunnitella. Myös esim. tenttitilaisuudet, kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja opinnäytetyöprosessi ovat opetustilanteita, joissa erityisjärjestelyt edellyttävät suunnittelua, ja sen vuoksi opiskelijan tulee hyvissä ajoin keskustella järjestelyistä opettajan kanssa.

Hakemus erityisjärjestelyn saamiseksi toimitetaan liitteineen osoitteeseen:

Hämeen ammattikorkeakoulu
Erityisopettaja
Samu Toivonen
PL 230
13101 Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU