Lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen

Lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen

14.10.2021 10:40

Opiskelijan pitää ilmoittautua joka vuosi lukuvuodelle sekä huolehtia opintoihin ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Opiskelija ilmoittautuu joka lukuvuosi läsnäolevaksi tai poissaolevaksi.

 • Ilmoittautuminen lukuvuodelle tehdään 1.5. – 31.8. välisenä aikana opiskelijan työpöydällä Pakissa (muutoksen ilmoittautumiseen kevätlukukaudelle voi tehdä 10.1. mennessä).

Kesken opintojen poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon HAMKissa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Kaikki koulutukset eivät ala joka vuosi ja koulutuksia voidaan lakkauttaa.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi

 • osallistua HAMKin järjestämään opetukseen
 • suorittaa opintoja tai saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin
 • valmistua/saada tutkintoa
 • saada opintotukea tai päivittäistä tuettua ateriaa
 • saada muita opiskelijaetuuksia (esim. matka-alennukset)

Ilmoittautumisen laiminlyöminen

Jos opiskelija on unohtanut ilmoittautua ilmoittautumisaikana, hän voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Pyydä hakulomake sähköpostilla: opiskelijapalvelut@hamk.fi. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa seuraavan kuukauden alusta, jos sinulla on opiskeluoikeusaikaa jäljellä.  Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu.

Miten ilmoittaudun lukuvuodelle?

Ilmoittautuminen lukuvuodelle tehdään ensimmäisenä vuonna Oilissa. Ilmoittautuminen ensimmäisen vuoden jälkeen tehdään Pakissa (opiskelijan työpöytä):

 • Valitse etusivun ylämenusta OPINNOT -> Lukuvuosi-ilmoittautuminen (Ohje)
 • Ilmoittaudu läsnäolevaksi tai poissaolevaksi 

Huom! Jos olet ottanut opiskelupaikan vastaan 1.8.2015 jälkeen ja ilmoittaudut poissaolevaksi joko armeijan, isyys/äitiys-, vanhempainvapaan vuoksi, toimita todistus poissaolosta opiskelijapalveluihin, lisätietoja kohdasta poissaolo-oikeus

Ilmoittautuminen opinnoille

Sinun tulee ilmoittautua erikseen jokaiselle opinnolle, jonka haluat suorittaa, esim. moduulin opintojaksoille. Opettaja ei voi antaa arvosanaa opiskelijalle, joka ei ole ilmoittautunut. Opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille Pakin tai Tuudon kautta.

Poissaolo-oikeus

Otettuaan opiskelupaikan vastaan syksyllä 2015 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi opintojen alussa vain seuraavista syistä:

 • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen (todistus palvelukseenastumismääräyksestä tai aiemmin aloitetusta palveluksesta todistus sen jatkumisesta)
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta)
 • oma sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen  (sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus, josta käy ilmi mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8. tai 2.1. ) tai (sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys esim. opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon)

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Poissaoloa ei tällöin lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta.

Todistus poissaolon syystä pitää toimittaa HAMKiin ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU