Lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen

Lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen

21.01.2020 13:04

Opiskelijan pitää ilmoittautua joka vuosi lukuvuodelle sekä huolehtia opintoihin ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Opiskelija ilmoittautuu joka lukuvuosi läsnäolevaksi tai poissaolevaksi.

 • Ilmoittautuminen lukuvuodelle tehdään 1.5. – 31.8. välisenä aikana opiskelijan työpöydällä Pakissa (muutoksen ilmoittautumiseen kevätlukukaudelle voi tehdä 10.1. mennessä).

Kesken opintojen poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon HAMKissa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Kaikki koulutukset eivät ala joka vuosi ja koulutuksia voidaan lakkauttaa.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi

 • osallistua HAMKin järjestämään opetukseen
 • suorittaa opintoja tai saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin
 • valmistua/saada tutkintoa
 • saada opintotukea
 • saada päivittäistä tuettua ateriaa

Ilmoittautumisen laiminlyöminen

Jos opiskelija on unohtanut ilmoittautua ilmoittautumisaikana, hän voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Pyydä hakulomake sähköpostilla: opiskelijapalvelut@hamk.fi. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa seuraavan kuukauden alusta, jos sinulla on opiskeluoikeusaikaa jäljellä.  Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu.

Miten ilmoittaudun lukuvuodelle?

Ilmoittautuminen lukuvuodelle tehdään ensimmäisenä vuonna Oilissa. Ilmoittautuminen ensimmäisen vuoden jälkeen tehdään Pakissa (opiskelijan työpöytä):

 • Valitse etusivun ylämenusta OPINNOT -> Lukuvuosi-ilmoittautuminen
 • Ilmoittaudu läsnäolevaksi tai poissaolevaksi 

Huom! Jos olet ottanut opiskelupaikan vastaan 1.8.2015 jälkeen ja ilmoittaudut poissaolevaksi joko armeijan, isyys/äitiys-, vanhempainvapaan vuoksi, toimita todistus poissaolosta opiskelijapalveluihin.

Ilmoittautuminen opinnoille

Sinun tulee ilmoittautua jokaiselle moduulille, jonka haluat suorittaa. Opettaja ei voi antaa arvosanaa opiskelijalle, joka ei ole ilmoittautunut. Opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille Pakin kautta.

Poissaolo-oikeus

Otettuaan opiskelupaikan vastaan syksyllä 2015 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi opintojen alussa vain seuraavista syistä:

 • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
 • oma sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Poissaoloa ei tällöin lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta.

Poikkeuksena ennen syksyä 2015 alkavasta koulutuksesta opiskelupaikan vastaanottanut AMK-tutkintoa suorittava opiskelija voi olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan, mitä ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. YAMK-tutkintoa suorittava opiskelija voi olla poissaolevana yhden lukuvuoden ajan aikaisintaan yhden lukukauden opintojen jälkeen. Ennen syksyä 2014 aloittaneilla ns. aikuisopiskelijoilla poissaolo-oikeus on sama kuin YAMK-opiskelijoilla.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU