Ilmoittautuminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

16.12.2022 13:40

Opiskelijan pitää ilmoittautua joka vuosi lukuvuodelle sekä huolehtia opintoihin ilmoittautumisesta.

Jatkavan opiskelijan ilmoittautuminen lukuvuodelle 

Opiskelija ilmoittautuu joka lukuvuosi (1.8.-31.7. välinen aika) läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. (Ilmoittautumisohje uudelle opiskelijalle on uuden opiskelijan sivulla.)

 • Opiskelija ilmoittautuu lukuvuodelle 1.5. – 31.8. välisenä aikana opiskelijan työpöydällä Pakissa. HUOM! muutos lukuvuodesta 2023-2024 alkaen ilmoittautumisaika on 1.5.-31.7.
 • Opiskelija voi tehdä muutoksen ilmoittautumiseen kevätlukukauden 2023 osalta 10.1. mennessä.

Kesken opintojen poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon HAMKissa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Kaikki koulutukset eivät ala joka vuosi ja koulutuksia voidaan lakkauttaa.

Poissaolo-oikeus

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Poissaoloa ei tällöin lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta (lakisääteiset syyt).

 • Tee ensin Pakissa ilmoittautuminen poissaolevaksi. Jos poissaolollesi on lakisääteinen syy, toimita ilmoittautumisen jälkeen, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, todistus lakisääteisen poissaolon syystä HAMKn opiskelijapalveluihin Lähetä dokumentti tällä linkillä
  • Todistus lakisääteisestä poissaolosta tulee toimittaa kevätlukukauden osalta 10.1. mennessä ja syyslukukauden osalta 31.8. mennessä.  
  • Linkki on aktiivinen vain lukuvuosi-ilmoittautumisaikana 1.5.-31.8. ja kevätlukukauden ilmoittautumisen muutoksia varten  1.10.-10.1.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi

 • osallistua HAMKin järjestämään opetukseen
 • suorittaa opintoja tai saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin
 • valmistua/saada tutkintoa
 • saada opintotukea tai päivittäistä tuettua ateriaa
 • saada muita opiskelijaetuuksia (esim. matka-alennukset)

Ilmoittautumisen laiminlyöminen

Jos opiskelija on unohtanut ilmoittautua ilmoittautumisaikana, hän voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Pyydä hakemus sähköpostilla osoitteesta opiskelijapalvelut@hamk.fi. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos sinulla on opiskeluoikeusaikaa jäljellä.  Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu.

Miten ilmoittaudun lukuvuodelle?

Jatkava opiskelija ilmoittautuu Pakissa (opiskelijan työpöytä):

 • Valitse etusivun ylävalikosta OPINNOT -> Lukuvuosi-ilmoittautuminen (Ohje)
 • Ilmoittaudu läsnäolevaksi tai poissaolevaksi 

Huom! Jos olet ottanut opiskelupaikan vastaan 1.8.2015 jälkeen ja ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisen lukuvuoden jälkeen joko armeijan, isyys/äitiys-, vanhempainvapaan vuoksi, toimita todistus poissaolosta opiskelijapalveluihin, ks. lisätietoja kohdasta poissaolo-oikeus.

Ilmoittautuminen opinnoille

Opiskelijan tulee ilmoittautua erikseen jokaiselle opinnolle, jonka haluaa suorittaa, esim. moduulin opintojaksoille. Opettaja ei voi antaa arvosanaa opiskelijalle, joka ei ole ilmoittautunut. Opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille Pakin tai Tuudon kautta.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU