Lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen

Lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen

11.02.2019 17:39

Ilmoittautuminen lukuvuodelle, opintoihin ja mahdollisiin uusintatentteihin on opiskelijan vastuulla.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Opiskelija ilmoittautuu joka lukuvuosi läsnäolevaksi tai poissaolevaksi.

  • Ilmoittautuminen lukuvuodelle tehdään 1.5. – 31.8. välisenä aikana sähköisesti (muutoksen ilmoittautumiseen kevätlukukaudelle voi tehdä 10.1. mennessä).

Kesken opintojen poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon HAMKissa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Koulutus saattaa loppua poissaolon aikana tai toteutua uudelleen useamman vuoden kuluttua.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi

  • osallistua HAMKin järjestämään opetukseen
  • suorittaa opintoja tai saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin
  • valmistua/saada tutkintoa
  • saada opintotukea
  • saada päivittäistä tuettua ateriaa

Jos opiskelija on unohtanut ilmoittautua ilmoittautumisaikana, hän voi hakea opinto-oikeuden palauttamista. Hakulomakkeita saa opintotoimistosta. Opinto-oikeus voidaan palauttaa seuraavan kuukauden alusta. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu.

Ilmoittautuminen opinnoille

Sinun tulee ilmoittautua jokaiselle moduulille, jonka haluat suorittaa. Opettaja ei voi antaa arvosanaa opiskelijalle, joka ei ole ilmoittautunut. Opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille opiskelijan työpöydän eli Pakin kautta.

Ilmoittautuminen uusintatenttiin

Opiskelijat ilmoittautuvat uusintatentteihin kampuksen tai koulutuksen oman käytännön mukaisesti.

Tenttimiseen on lisätty joustavuutta mm. lisäämällä päivittäin avoinna olevien tenttiakvaarioiden ja sähköisen EXAM-tenttijärjestelmän käyttöä. Tenttiakvaarioita on usealla kampuksella, mm. Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Valkeakoskella ja Forssassa.

Uusintatenttiin on ilmoittauduttava vähintään 2 viikkoa ennen tenttitilaisuutta kampuksen / koulutuksen ilmoittamalla tavalla. Tenttiin voi ilmoittautua, kun on saanut edellisestä yrityksestä hylätyn arvosanan tai hyväksytyn arvosanan, jota haluaa korottaa. Lisäinfoa ilmoittautumisesta uusintatenttiin kannattaa kysyä oman kampuksen opintotoimistosta / opintosihteeriltä.

Löydät tarkempia, koulutuskohtaisia ohjeita valitsemalla tämän sivun linkeistä oman koulutuksesi!

Poissaolo-oikeus

Otettuaan opiskelupaikan vastaan syksyllä 2015 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi opintojen alussa vain seuraavista syistä:

  • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
  • oma sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Poissaoloa ei tällöin lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta.

Poikkeuksena ennen syksyä 2015 alkavasta koulutuksesta opiskelupaikan vastaanottanut AMK-tutkintoa suorittava opiskelija voi olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan, mitä ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. YAMK-tutkintoa suorittava opiskelija voi olla poissaolevana yhden lukuvuoden ajan aikaisintaan yhden lukukauden opintojen jälkeen. Ennen syksyä 2014 aloittaneilla ns. aikuisopiskelijoilla poissaolo-oikeus on sama kuin YAMK-opiskelijoilla.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU