Ilmoittautuminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

21.11.2023 13:54

Opiskelijan pitää ilmoittautua joka vuosi lukuvuodelle läsnä- tai poissaolevaksi sekä huolehtia opintoihin ilmoittautumisesta.

Jatkavan tutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen lukuvuodelle 

Opiskelijan on joka lukuvuosi (1.8.-31.7. välinen aika) ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. (Ilmoittautumisohje uudelle opiskelijalle on uuden opiskelijan sivulla.)

 • Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodelle 1.5. – 31.7. välisenä aikana opiskelijan työpöydällä Pakissa
  • Valitse etusivun ylävalikosta OPINNOT -> Lukuvuosi-ilmoittautuminen (Ohje)
  • Ilmoittaudu läsnäolevaksi tai poissaolevaksi 
 • Muutoksen ilmoittautumiseen seuraavan kevätlukukauden osalta voi tehdä vielä 31.12. mennessä.

Kesken opintojen poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon HAMKissa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Kaikki koulutukset eivät ala joka vuosi ja koulutuksia voidaan lakkauttaa.

Poissaolo-oikeus

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Poissaoloa ei tällöin lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai lapsen syntymän tai adoption yhteydessä pidettävästä vapaast (lakisääteiset syyt).

 • Tee ensin Pakissa ilmoittautuminen poissaolevaksi. Jos poissaolollesi on lakisääteinen syy, toimita ilmoittautumisen jälkeen, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, todistus lakisääteisen poissaolon syystä HAMKn opiskelijapalveluihin Lähetä dokumentti tällä linkillä
  • Todistus lakisääteisestä poissaolosta tulee toimittaa kevätlukukauden osalta 31.12. mennessä ja syyslukukauden osalta 31.7. mennessä.  
  • Linkki on aktiivinen vain lukuvuosi-ilmoittautumisaikana 1.5.-31.7. ja kevätlukukauden ilmoittautumisen muutoksia varten  1.10.-31.12.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi

 • osallistua HAMKin järjestämään opetukseen
 • suorittaa opintoja tai saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin
 • kirjautua Moodleen/Learniin (keskeneräiset palautukset kannattaa ottaa talteen ennen poissaolokauden alkua)
 • valmistua/saada tutkintoa
 • saada opintotukea tai päivittäistä tuettua ateriaa
 • saada muita opiskelijaetuuksia (esim. matka-alennukset)

Ilmoittautumisen laiminlyöminen

Jos olet unohtanut ilmoittautua ilmoittautumisaikana, voit hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Pyydä ohjeet opiskelijapalveluista,  opiskelijapalvelut@hamk.fi. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos sinulla on opiskeluoikeusaikaa jäljellä.  Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu.

Ilmoittautuminen opinnoille

Opiskelijan tulee ilmoittautua erikseen jokaiselle opinnolle, jonka haluaa suorittaa, esim. moduulin opintojaksoille. Opettaja ei voi antaa arvosanaa opiskelijalle, joka ei ole ilmoittautunut. Opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille Pakin tai Tuudon kautta.