Opintotarjonta

Opintotarjonta

21.08.2018 10:14

HAMKin opintotarjontaan voit tutustua rajaamalla hakua haluamillasi hakuehdoilla. Voit hakea esimerkiksi sopivalla tagilla ja opetuskielellä tai koulutuksella. Kun valitset saman hakuehdon toisen kerran, valinta poistuu. ”Poista suodattimet” -valinnalla voit aloittaa haun rajaamisen kokonaan uudelleen. Valitsemalla hakutuloksista haluamasi opinnon pääset tutustumaan tarkemmin opinnon toteutustietoihin.

HAMKin tutkinto-opiskelija

Ilmoittaudu opinnoille Pakissa. Tutustu tarvittaessa myös AMK- ja YAMK -tutkintojen opetussuunnitelmiin ja moduulikarttoihin.

Työelämäprojektit / Työelämäprojektikokonaisuudet

Työelämäprojektit ovat työelämän tarpeisiin rakennettuja kokonaisuuksia, joiden taustalla on työelämältä tullut toimeksianto. Työelämäprojektit voivat olla rakennettuina erillisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin ne kuuluvat kehittämisprojektiopintoihin tai sisällytettyinä opintojaksoille. Projekteja ja teoriaa yhdisteleviä kokonaisuuksia on tarjolla Start-Up Business Schoolin ja FUAS Innovation Schoolin kautta.

Opiskelijat pääsevät projekteissa kehittämään työelämäosaamistaan ja mukaan työstämään haastavia projekteja. Jokaiselle projektille luodaan oma projektisuunnitelma, jonka pohjalta projektia lähdetään työstämään. Opiskelijat saavat projektin aikana ohjausta sekä toimeksiantajan edustajalta että opettajalta, mutta ovat itse vastuussa projektin kokonaishallinnasta.

Startup Business School on alusta, jossa on opintojen aikana mahdollisuus osallistua monialaisiin projekteihin. Toteutus on aktiivisena jatkuvasti, joten projekteja pystyy tekemään sekä lukukauden aikana että kesäopintoina. Startup Business Schoolin opinnot ovat valittavissa.

FUAS Innovation School kesäopinnot ovat laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jossa yhdistyy virtuaaliopinnot ja yrityksille tehtävä projekti. FUAS Innovation School sisältää projektiopintoja tukevat teemat sekä FUAS yksikössä ohjattavan yritysprojektin. Teemat toteutetaan virtuaaliopintoina englanniksi ja yritysprojektit ohjatusti FUAS yksiköissä. FUAS opiskelijana voit valita koko FUAS Innovation School kokonaisuuden tai yksittäisen teeman ilman projektia.

Työelämäprojektien kautta opiskelija voi myös rakentaa omia opintojaan eteenpäin. Työelämäprojektien kautta on mahdollista paikata opinnoissa käymättä jääneitä opintojaksoja ja projektien kautta voidaan myös rakentaa opinnäytetyöaihioita työstettäväksi.

Lisätietoa

Yrittäjyyden lehtori Vesa Tuomela, 03 646 2676, vesa.tuomela@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU