Opintotarjonta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintotarjonta

Opintotarjonta

11.04.2023 15:16

HAMKin koko opintotarjontaan voit tutustua opintotarjontahaussa.

HAMKin tutkinto-opiskelija

Ilmoittaudu opinnoille Pakissa. Tutustu tarvittaessa myös AMK- ja YAMK -tutkintojen opetussuunnitelmiin ja moduulikarttoihin.

Työelämäprojektit / Työelämäprojektikokonaisuudet

Työelämäprojektit ovat työelämän tarpeisiin rakennettuja kokonaisuuksia, joiden taustalla on työelämältä tullut toimeksianto. Työelämäprojektit voivat olla rakennettuina erillisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin ne kuuluvat kehittämisprojektiopintoihin tai sisällytettyinä opintojaksoille. Opiskelijat pääsevät projekteissa kehittämään työelämäosaamistaan ja mukaan työstämään haastavia projekteja. Jokaiselle projektille luodaan oma projektisuunnitelma, jonka pohjalta projektia lähdetään työstämään. Opiskelijat saavat projektin aikana ohjausta sekä toimeksiantajan edustajalta että opettajalta, mutta ovat itse vastuussa projektin kokonaishallinnasta.

Työelämäprojektien kautta opiskelija voi myös rakentaa omia opintojaan eteenpäin. Työelämäprojektien kautta on mahdollista paikata opinnoissa käymättä jääneitä opintojaksoja ja projektien kautta voidaan myös rakentaa opinnäytetyöaihioita työstettäväksi.

Lisätietoa

Yrittäjyyden lehtori Vesa Tuomela, 03 646 2676, vesa.tuomela(at)hamk.fi