Opiskelu ja tietosuoja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelu ja tietosuoja

Opiskelu ja tietosuoja

14.04.2022 08:25

Miten HAMK käsittelee opiskelijan henkilötietoja?

HAMKissa henkilötietojen käsittelyn kuvaukset (informointi) on toteutettu Tietosuoja-sivulta löytyvillä tietosuojailmoituksilla. Näistä erityisesti opiskelijaa koskee Opiskelijan henkilötietojen käsittely, HAMK ja Kirjaston asiakastietojen käsittely. Kannattaa tutustua myös kulunhallinnan, avaintenhallinnan ja kameravalvonnan tietosuojailmoituksiin.

Henkilötietojen käsittely opinnäytetöissä

Tarkempia ohjeita löytyy opinnäytetyöohjeesta ja siihen liittyvästää “tietosuoja opinnäytetyö” -ohjeesta.