Arviointi; Metsätalous

Metsätalouden arviointi

Metsätalouden koulutuksessa moduulien arviointi perustuu moduulien toteutussuunnitelmissa määritettyihin suoritusvaatimuksiin kuten harjoitustyöt, oppimistehtävät, projektityöt, maastotentit ja kirjalliset tentit. Osa arvioitavista suorituksista voidaan tehdä tiimeissä ja osa tehdään yksilösuorituksena. Opettaja voi käyttää arvioinnin tukena opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja tai työelämän edustajan arvioita.

Uusintatenttikäytäntö metsätalouden koulutuksessa

Uusintatenttiin voi ilmoittautua, jos on saanut tentistä hylätyn arvosanan tai hyväksytyn arvosanan, jota haluaa korottaa. Metsätalouden uusintatenttiin ilmoittaudutaan vähintään kahta viikkoa ennen tenttiä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Uusintatenttitilaisuus järjestetään luokassa 135 (kotkaluokka) klo 14.15 – 16:15. 

Voit osallistua samalla kertaa kahteen tenttiin, mutta molemmista on tehtävä oma sähköinen ilmoittautuminen. Jos suoritat enemmän kuin yhden tentin, saat yhden tunnin lisäaikaa. Jos sinulla on myönnetty erityisjärjestelyjä tenttiin liittyen niin tuo asia esille ilmoittautumislomakkeessa.

Metsätalouden kampuksen uusintatenttipäivät lukuvuonna 2018-19 ovat:
12.9.2018
14.11.2018
23.1.2019
3.4.2019
15.5.2019

Ajankohdat löytyvät myös Oivasta metsätalouden aloitusryhmien tunnuksilla esim. mimep16a1.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU