Harjoittelu; Liiketalous - Hämeen ammattikorkeakoulu
Harjoittelu; Liiketalous

Liiketalouden harj​​oittelu

30.03.2021 10:08

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu harjoittelu, joka tutustuttaa sinut työelämään, työntekijöiden asemaan ja työympäristöön sekä edistää ammattitaitoasi ja urakehitystäsi. Perehdyt ohjatusti ammattitaitojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen.

Harjoittelun teet opintojen aikana kotimaassa, ulkomailla tai omassa yrityksessä.

Liiketalouden koulutuksessa harjoittelu on laajuudeltaan 30 opintopistettä, joka vastaa 20 viikon kokopäiväistä työtä. Harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa jaksossa.

Harjoittelun tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvan harjoittelun tavoitteena on, että

  • saavutat koulutusohjelman opetussuunnitelmassa ilmaistut ammatinhallinnan kannalta keskeiset valmiudet
  • perehdyt työelämään ammattialamme näkökulmasta
  • harjaannut jatkuvaan itsesi ja ammattialaa kehittävään työskentelyyn ja yrittäjyyteen
  • työllistyt opintojesi päättyessä
  • voit sijoittua kansainvälisiin alan tehtäviin.

Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laatiessasi asetat harjoittelusi tavoitteet niin, että opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö tukevat kokonaisuutena ammatillista kasvuasi. Ohjatun harjoittelun ja oppimisen edetessä tavoitteesi täsmentyvät ja tarkentuvat.

Avoimet työ- ja harjoittelupaikat

Tutustu avoimiin paikkoihin HAMK Talents -palvelussa.

Seuraa myös Työpaikat ja projektit / liiketalous (FI/EN) -ryhmää Yammerissa ja saat titetoa alan työpaikoista ja projekteista!

Harjoittelu 30 opintopistettä

AMK-tutkintoon kuuluu ammattitaitoa edistävää harjoittelua. HAMKissa harjoittelun laajuus on koulutusohjelmasta riippuen 30 – 85 opintopistettä. Liiketaloudessa harjoittelun laajuus on 30 op.

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti oman alansa keskeisiin käytännön työtehtäviin siten, että hän soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Tavoitteena on edistää opiskelijan urakehitystä, tutustuttaa työntekijöiden asemaan ja työympäristöön sekä lisätä työllistymistä.

Harjoitteluohjaajat:
Sanna Kuisma (taloushallinto ja finanssiala)
Riitta Ikonen (markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen)

Tarkempia harjoittelun ohjeita ja tietoa löydät myös blogistamme:

Harjoittelublogi

Harjoittelun voi suorittaa myös AHOT-näytöin menettelyllä. Harjoittelun suorittamisesta ja/tai hyväksilukemisesta näytöin voit kysyä em. ohjaajilta lisätietoja tarvittaessa myös sähköpostitse.

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelut voi suorittaa myös ulkomailla. Apurahoista ja hakuprosessista löytyy lisätietoa https://www.hamk.fi/kansainvalisyys-opinnoissa/vaihtoprosessi/#harjoittelijavaihto

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU