Harjoittelu; Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinojen maatilaharjoittelu

07.02.2019 15:26

Maatilaharjoittelu

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla joko kotimaassa tai ulkomailla. Tavoitteena on, että harjoittelija perehtyy harjoittelujaksonsa aikana kaikkiin maatilalla tehtäviin töihin. Harjoittelun jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavanomaisista maatilalla esiin tulevista töistä, osaa tehdä töitä turvallisesti ympäristö huomioiden ja suunnitelmia noudattaen. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä, esimiesasemassa, kerätä tietoa harjoittelutilan toiminnasta ja esitellä harjoittelukokemuksiaan.

Maatilaharjoittelun laajuus on 30 op ja kesto 100 päivää (800 h).  Harjoittelu on suunniteltu toteutettavaksi pääsääntöisesti 1. opiskelukesänä aikavälillä toukokuun alku – syyskuun loppu. Mikäli harjoittelupaikassa ei ole kotieläimiä, tulee harjoitteluun sisältyä vähintään kuukauden pituinen kotieläintilalla suoritettu osuus. Harjoittelusta raportoidaan kuukausittain ja koko harjoittelujaksosta tehdään harjoitteluraportti. Tarkemmat ohjeet löytyvät maatilaharjoittelun moodle-alustalta.

Lisätietoja Rauno Laine

Asiantuntijaharjoittelu

Ilmoittautuminen Pakissa Asiantuntijaharjoitteluun. Maatilaharjoittelusta tulee olla suoritusmerkintä!

Hyvä asiantuntijaharjoittelupaikka: ”tukee pääaineopintoja, edesauttaa opinnäytetyön tekemistä, tarjoaa mahdollisesti tulevaisuudessa työpaikan eikä ole maatilaharjoittelun toisinto”

Toimita harjoittelusopimus ja harjoittelusuunnitelma mielellään ennen harjoittelun alkua harjoittelun valvojalle tai ensimmäisen kuukausiraportin yhteydessä viimeistään
Harjoittelupaikan yhteystiedot tulee ehdottomasti toimittaa ennen harjoittelun alkua!!

Toimita kuukausiraportit (myös tehdyt työtunnit) viimeistään seuraavan kuukauden puoleenväliin mennessä harjoittelunvalvojalle. Jos toimitat raportit ja työajanseurantalistat sähköisessä muodossa niin puuttuvat työnantajan allekirjoitukset korvataan työtodistuksella (kopio).

 1. raportissa yksikön historia, organisaatio,   toimintaympäristö, toiminnan pääpiirteet,  oma toiminta (tehtävät…), työaikakirjanpito
 2. raportissa yksikön toiminta ja omat tehtävät sekä työaikakirjanpito
 3. raportissa edellisten lisäksi yksikön kehitysnäkymät, harjoittelun anti, oma toiminta yksikössä

Suoritusajankohta normaalisti 3. vuoden kesä (touko – elokuu), muukin ajankohta käy

Harjoittelun suorittaminen osissa tapauskohtaisesti

Laajuus 70 työpäivää

Ylityöt rahana (ylityöt eivät lyhennä harjoittelua)

Sairaspoissaolo korvattava, jos yli 5 päivää

Harjoittelu omalla maatilalla tapauskohtaisesti, esim. tila opiskelijan nimissä (tai osakkuus)

Palkka sovitaan työnantajan ja harjoittelijan kesken

Arviointi:

Jos harjoittelu menossa, harjoittelusopimukset ja –suunnitelmat palautettu ja raportointi ajantasalla  (> 31. 7. 2015) > suoritusmerkintä ”asiantuntijaksi eteneminen”-opintojaksosta

Uusista paikoista tiedotetaan sähköpostin välityksellä. Pääsääntöisesti jokainen kuitenkin hankkii harjoittelupaikan itse.

HYVÄKSYTÄ HARJOITTELUPAIKKA HARJOITTELUNVALVOJALLA ENNEN HARJOITTELUN ALKUA!!!

Monna Alatalo, asiantuntijaharjoittelun valvoja.
monna.alatalo@hamk.fi

Asiantuntijaharjoittelun suorittaminen kotitilalla/yrityksessä

Vähintäänkin omistusosuus tilasta (tai muusta yrityksestä, esim. koneurakointi)

Hakemus, jossa:

 • Yrityskuvaus, malli
 • Harjoittelusuunnitelma (suunnitelma harjoittelujakson töistä)
 • Omat tavoitteet harjoittelujaksolle
 • Hakemuksen hyväksyjänä toimii asiantuntijaharjoittelun valvoja

Harjoittelujaksoon sisältyy:

 • raportointi
 • työkirjanpito
 • loppuyhteenveto

Monna Alatalo, asiantuntijaharjoittelun valvoja

Ulkomaanharjoittelu

Suorita harjoittelusi ulkomailla!

Ulkomaan harjoittelujaksolta uusia kokemuksia, ystäviä ja kielitaitoa. Tee toinen, tai vaikka molemmat harjoittelujaksot valitsemassasi maassa! Seuraavassa muutama käytännön vinkki ja ohje siihen, miten ulkomaan harjoittelujakso toteutuu kohdallasi jo ensi kesänä!

Minne? Ihan minne vaan. Tällä hetkellä apurahoitus on avokätisempää Erasmus+ maihin, eli EU-maihin ja muutamaan partnerimaahan (Islanti, Norja, Liechtenstein, Turkki ja Makedonia). Saat siis itse vapaasti valita!

Milloin? Pääsääntöisesti samaan aikaan, kuin kotimaan harjoittelukin – eli kesäisin. Jos ulkomaan harjoittelujakso talviaikaan ei viivästytä valmistumista, ei ole estettä lähteä.

Ne apurahat? ​Erasmus+ -maat on jaettu kahteen kalleusluokitukseen. Kalliimmassa päiväkohtainen apuraha on ​​eur 13,50 ja halvemmassa 11,50. Päivistä maksetaan toteutuneen harjoittelun – eli todistukseen merkittyjen päivien mukaan. Jos menet muualle, kuin em.maihin, on harjoitteluapuraha kuukautta kohti eur 250. Näiden lisäksi voit sopia vapaasti palkasta ja hakea Kelan opiskelutukea.
Apuraha EI vaikuta opintotukeen, eikä opintorahan määrään vaikuta palkka tai palkattomuus.

Apurahoituksen ehdot? 

 • kesto min. 3 kk, MUTTA maatilaharjoittelun tulee kestää 100 päivää!! Erikoistumisharjoittelussakin Sinun tulee sopia 3 kk:n harjoittelusta saadaksesi apurahaa.
 • opintopistekertymä  min 5 op/kk. Sinulle myönnetään onnistuneesta harjoittelusta normipisteiden lisäksi 3-5 op kansainvälisyysosaaminen-nimisen opintojakson suorittamisesta
 • ulkomaan jakso ei saa viivästyttää valmistumista
 • prosessi on hoidettava ennen lähtöä JA lähdön jälkeen:
  • ENNEN lähtöä: sopimus ja opintosuoritusote SOLEMOVE-ohjelmaan; apurahahakemus SOLEGRANT-ohjelmaan ja Erasmus+ -maihin lähteviltä kielitestin 1.osa (saat linkin sähköpostiin, kun Solemove on tehty). Muista myös tehdä ilmoitus Kelaan, erityisesti, jos haet kesäajan tukea.
  • JÄLKEEN: kielitestin kakkososa ja raportointi (=työtodistus ja vastaaminen Solemoven kysymyksiin). Varsinainen harjoitteluraportti samalla tavalla, kuin kotimaahankin
  • HUOMAA että apurahasta maksetaan 20% vasta, kun vaihdon jälkeiset asiat on hoidettu kunnialla!
 • apuraha peritään takaisin mikäli vaihdat työpaikkaa kesken jakson TAI lopetat jakson ennen 3 kuukauden minimiä

Sopimusasiaa: Harjoittelusopimus on opiskelijan ja harjoittelupaikan välinen asia. HAMK takaa harjoittelun tuottavan tutkintoon hyväksyttävät opintopisteet, mikäli harjoittelun sisältö vastaa tutkintotavoitetta. Jos Sinulle tulee ongelmia jakson aikana, ei HAMK kuitenkaan ole sopimuspartneri. Ilman muuta voit olla tarvittaessa kv-koordinaattoriin yhteydessä, mutta pääsääntöisesti hoidat itse sopimustekniset asiat.

Viisumi? Esim. USA, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti edellyttävät viisumia, kun tietty oleskelujakso ylittyy. Viisumin saat suurlähetystöstä ja varaudu etenkin Yhdysvaltojen viisumin huomattaviin kustannuksiin.

Vakuutusturva?  Työsuhteessa vakuutusturva on yleensä työnantajan kontolla, mutta silloinkin koskee vain työaikaa. Varmistu, että Sinulla on riittävä vakauutusturva sekä työ- että vapaa-ajalle! Myös mahdollisesti tarvittavat rokotteet on Sinun huolehdittava itse.

Ota yhteyttä ja käynnistä oma prosessi ensi kesäksi! Monna Alatalo / 040 725 5884.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU