Harjoittelu; Puutarhatalous

Puutarhatalouden harj​​oittelu

Hortonomi (AMK) tutkintoon sisältyy yhteensä 30 op harjoittelua. Harjoittelu suoritetaan kahtena erillisenä jaksona, yleensä toisen ja kolmannen opiskeluvuoden jälkeisenä kesäjakson aikana.

Harjoitteluihin ilmoittaudutaan kuten muihinkin opintoihin.

Tutustu harjoittelun ohjeisiin ja osallistu harjoittelua koskeviin infotilaisuuksiin!

Harjoittelusta vastaa Puutarhataloudessa Mika Järvinen, mika.jarvinen@hamk.fi

Harjoittelun ohjeistusta

Harjoittelun laajuus on yhteensä 30 op eli 800 opiskelijan työtuntia 20 viikon aikana.  Harjoittelu on jaettu kahteen moduuliin, Työharjoitteluun ja Asiantuntijaharjoitteluun.

Harjoittelut voi suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Harjoittelun korvaaminen

Työharjoittelusta voi hakea korvaavaa suoritusta seuraavin perustein:

  1. Sinulla on soveltuva puutarhurin tutkinto (tai muu puutarha-alan tutkinto)
  2. Sinulla on tutkinnonjälkeistä puutarhatuotannon työkokemusta vähintään 20 viikkoa.

Asiantuntijaharjoittelusta voit myös hakea korvaavuutta seuraavin perustein:

  1. Perusharjoittelu on suoritettu
  2. Sinulla pitkä työkokemus alalta ja olet ollut vastuullisissa tehtävissä. Työkokemuksen pituus arvioidaan aina erikseen.

Kysy lisätietoa harjoittelun korvaavuudesta harjoittelunvalvojilta.

Harjoittelun tavoitteet ja suorittaminen

Työharjoittelun tavoitteet

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija viheralan ylläpito- tai rakentamisen perustyötehtäviin.  Samalla tutustutaan viheralaan ja sen toimijoihin.

Asiantuntijaharjoittelun tavoitteet

Erikoisharjoittelu on tärkeä osa opiskelijan ammatillista kasvua. Harjoittelun tulee pätevöittää opiskelijaa hortonomin työtehtäviin ja olla ammatillisesti syventävää työnjohto-, suunnittelu-, tutkimus- tai kehitystyötä. Harjoittelujaksolle asetettavien ammatillisten kehittymistavoitteiden tulee olla osa opiskelijan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa sekä tukea pääaineopintoja ja mielellään opinnäytetyötä.

Harjoittelupaikka

Harjoittelupaikaksi käy sellainen yritys tai julkinen yhteisö kotimaassa tai ulkomailla, jossa opiskelija voi kehittyä ammatillisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti omalla koulutusalallaan. Harjoittelupaikassa pitää olla mahdollista saada ammatillista ohjausta osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoittelun voi suorittaa myös osana oman yritystoiminnan kehittämistä esim. starttihautomossa.

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan ja sopii työsuhteestaan itse. Harjoittelun voi tehdä ainoastaan ennalta sovitussa harjoittelupaikassa. Opiskelija hyväksyttää harjoittelunvalvojalla sekä harjoittelupaikan että harjoittelun tavoitteet ennen harjoittelun alkua. Opiskelija toimittaa ennen harjoittelun aloittamista harjoitteluvalvojalleen HAMKin harjoittelusopimuksen, joka sisältää harjoittelulle asetetut tavoitteet. Oppilaitoksen edustaja voi vierailla harjoittelupaikassa.

Hyväksytty suoritus

Työharjoittelu

Työharjoittelun suorittamiseksi harjoitteluun lähtevä täyttää harjoittelusopimuksen, joka sisältää harjoittelun tavoitteita. Sopimuksen allekirjoittavat opiskelija, työantaja ja harjoittelunvalvoja. Harjoittelun jälkeen toimitetaan työtodistus. Harjoittelijalta pyydetään myös väliaikainen työtodistus heinäkuun loppuun suoritetusta harjoittelusta. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ja valmistellaan myös seminaariesitys. Ohjeet löytyvät moodlesta.

Asiantuntijaharjoittelu

Asiantuntijaharjoittelun hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan harjoittelusuunnitelmalomake, joka toimitetaan ennen harjoittelua harjoittelunvalvojalle. Harjoittelun jälkeen harjoittelunvalvojalle toimitetaan harjoitteluraportti sekä kopio työtodistuksesta. Harjoittelijalta pyydetään myös väliaikainen työtodistus heinäkuun loppuun suoritetusta harjoittelusta. Raportin sisällöstä ja väliaikaisesta työtodistuksesta on ohjeistusta harjoittelukohtaisella moodle-alustalla.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU