Harjoittelu; Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka - Hämeen ammattikorkeakoulu
Harjoittelu; Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan harjoitteluohje

13.01.2020 16:25

Päivitetyt harjoitteluohjeet on siirretty Moodleen. Työtodistukset ja raportit palautetaan tästä lähtien Moodleen.

Rakennusinsinöörit

Rakennusinsinöörien ennen syksyä 2018 opintonsa aloittaneiden Moodle-pohja 2020: https://learn.hamk.fi/course/view.php?id=1297

INRAP18A3 ja INRAP19A3 ryhmäläiset: Ilmoittaudu oman ryhmäsi työharjoitteluun Pakissa niin siirryt automaattisesti ryhmänne Moodle-pohjalle.

Rakennusinsinöörien harjoitteluvastaava: Kirsi Napola

Rakennusmestarit

Rakennusmestarien  Moodle-pohja 2019: https://moodle.hamk.fi/course/view.php?id=20378

Rakennusmestarien harjoitteluvastaava: Anu Virtanen

Harjoittelu ulkomailla

Tutkintoon kuuluvaa harjoittelua on mahdollista suorittaa myös ulkomailla.  Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Harjoittelupisteiden kirjaaminen (sopimukset, raportit ja työtodistukset) hoidetaan samoin kuin kotimaisessa harjoittelussa.

Ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun on mahdollista saada tukea Hamkin kv-toimiston kautta. Harjoittelujakson pituus on 2 – 12 kk. Opintopistevaatimus vaihdon osalta on sama kuin KELAn vaatimus, eli vähintään 5 op/kk, siis sama kuin kotimaassa.

Harjoitteluun ulkomaille voi lähteä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

​Suunnitellessasi ulkomaan harjoiteluun lähtemistä ota yhteyttä:

Niina Kovanen (harjoittelun sisältö, apuraha-asiat, raportointi yms.)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU