Harjoittelu; Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan harjoitteluohje

13.11.2018 10:09

Päivitetyt harjoitteluohjeet on siirretty Moodleen. Työtodistukset ja raportit palautetaan tästä lähtien Moodleen.

Rakennusinsinöörien Moodle-pohja on jo valmiina nimellä ”Harjoittelu – 2018 raksainssit” ja avain sinne on ”harjoittelu18”

Mestareiden Moodle-pohja löytyy nimellä ”Rakennusmestarit työharjoittelu 2018″, avain: harjoittelu2018​

Harjoittelu ulkomailla

Tutkintoon kuuluvaa harjoittelua on mahdollista suorittaa myös ulkomailla.  Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Harjoittelupisteiden kirjaaminen (sopimukset, raportit ja työtodistukset) hoidetaan samoin kuin kotimaisessa harjoittelussa.

Ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun on mahdollista saada tukea Hamkin kv-toimiston kautta. Harjoittelujakson pituus on 2 – 12 kk. Opintopistevaatimus vaihdon osalta on sama kuin KELAn vaatimus, eli vähintään 5 op/kk, siis sama kuin kotimaassa.

Harjoitteluun ulkomaille voi lähteä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

​Suunnitellessasi ulkomaan harjoiteluun lähtemistä ota yhteyttä:

Niina Kovanen (harjoittelun sisältö, apuraha-asiat, raportointi yms.)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU