Kansainvälisyys opinnoissa; Tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyssä on kahdenlaista kansainvälisyyttä

12.11.2018 15:14

  • opintojen aikaista verkon yli tapahtuvaa tekemistä muiden maiden kanssa
    • Opintojen aikana opiskelijamme ovat tekemisissä suoraan ainakin kolmen eri maan opiskelijoiden kanssa! Lisäksi kolmantena opintovuonna osa opinnoista on englanniksi.
  • opiskelija- ja harjoittelijavaihtoja

Vaihtoja on kolmenlaisia

  • opiskelijavaihto, puoli vuotta
  • kaksoistutkinto Berniin, lukuvuosi
  • harjoitteluvaihto, 5-6 kk

Tietojenkäsittelyllä on hyvät vaihtokohteet. Kartassa siniset ovat opiskeluvaihtoa varten, vihreät harjoitteluvaihtoon ja punaisessa on Bernin kaksoistutkintokohde. Kaksoistutkinto tarkoittaa sitä, että saat kaksi samantasoista tutkintoa yhdessä opintoajassa: tietojenkäsittelyssä on tradenomitutkinto (Bachelor of Business Administration) ja Bernistä Bachelor of Science.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU