Lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen; Bio- ja elintarviketekniikka

Bio- ja elintarviketekniikan lukuvuosikalenteri ja ilmoittautuminen

13.11.2018 07:39

Uusintatentit

1.       Tenttejä voi uusia moduulin viimeisenä päivänä

 • Tällöin on mahdollista uusia minkä tahansa kyseisen moduulin tenttejä
 • Muiden tenttien uusinnasta sovittava opettajan kanssa

2.       Auditoriotenttinä

 • Auditoriossa järjestetään 4 kertaa vuodessa tentti
 • Voi tenttiä mitä tahansa tenttiä
 • Ilmoittautuminen ilmoittautumislinkkien kautta, jokaiselle päivälle oma linkkinsä
 • Katso erilliset ohjeet alta

3.       EXAM-tenttiakvaario tai muu opettajan kanssa sovittava vaihtoehto

 

Auditoriotentti

Päivät ja ilmoittautumislinkit:

ilmoittautuminen 12.9.2018 tenttiin (ilmoittautuminen 4.6.2018-29.8.2018)

ilmoittautuminen 14.11.2018 tenttiin (ilmoittautuminen 1.10-31.10.2018)

Keväällä:
23.1.2019
8.5.2019

 

 Tenttikäytäntö

Varsinainen tentti suoritetaan aina opinnon tuntien puitteissa, eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Mikäli et pääse osallistumaan varsinaiseen tenttiin, menetät tenttikerran. Tällöin saat tentistä hylätyn suorituksen.

Hylätyn arvosanan suorittamista voi yrittää kaksi kertaa. Hyväksytyn arvosanan korottamista voi yrittää kerran. Mikäli et tämänkään jälkeen saa hyväksyttyä arvosanaa, on sinun neuvoteltava opinnon uudelleen suorittamisesta opettajan kanssa.

Bio- ja elintarviketekniikka opiskelijat voivat osallistua vuodessa neljään rakennustekniikan koulutuksen auditoriotenttiin (päivät yllä). Tilaisuuksissa voi tehdä normaaleja luokkatenttejä. Tentit järjestetään Visamäen kampuksen C-talon auditoriossa klo 15 – 18, mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.

Sinun katsotaan osallistuneen tenttiin, mikäli et peru osallistumistasi vähintään 4 arkipäivää ennen tenttiä. Peruminen tapahtuu sähköpostilla Laura Kannistolle. Peruminen hyväksytään sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi myöhemminkin, Tällöin sinun tulee toimittaa peruuttamisen syystä kirjallinen todistus.

 

 Ilmoittautuminen tenttiin

Ilmoittautuminen tenttiin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tenttitilaisuutta, yllä olevien linkkien kautta.

 • tentti päivät yllä
 • samassa tilaisuudessa voi osallistua enintään kahteen tenttiin
 • jokaiseen tenttiin ilmoittauduttava erikseen
 • jos ongelmia ota yhteyttä Laura Kannistoon
 • myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan

   

 Tenttitilaisuus

 • saavu ajoissa, 30 minuutin kuluttua tilaisuuden alkamisesta saapuneet eivät enää voi osallistua.
 • mukaan vain kirjoitusvälineet tai muu opettajan ilmoittama tenttikohtainen varustus ja henkilötodistus
 • esteettömyysperiaatteiden mukaisista erityisjärjestelyistä on sovittava etukäteen
 • valvoja ilmoittaa tentin päättymisajankohdan tentin alussa; aika alkaa siitä, kun valvoja antaa luvan tentin aloittamiseen
 • tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tentin alkamisesta, tämän jälkeen poistuminen puolentunnin välein
 • tilaisuudesta poistunut opiskelija ei voi palata takaisin jatkamaan tenttiä
 • tenttiaika on kolme (3) tuntia
 • kaikki tenttimateriaali palautetaan, vaikka niihin ei olisi mitään merkitty
 • tenttivalvoja varmistaa henkilöllisyytesi jättäessäsi tenttipaperisi
 • jos valvoja havaitsee opiskelijan syyllistyvän vilppiin tai opiskelija ei noudata tentin valvoja ohjeita, valvojalla on oikeus keskeyttää opiskelijan tentti. Asia menee yksikön johtajan käsiteltäväksi. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU