Opetussuunnitelmat; Sairaanhoitaja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetussuunnitelmat; Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan opetussuunnitelma

13.11.2018 10:51

Terveysalan ammattilaiseksi kehittyminen

Sairaanhoitaja (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä.

​Koulutus rakentuu 15 opintopisteen laajuisista moduuleista. Opintojen alussa teemoja ovat esimerkiksi:

  • hoitotyön tieto- ja arvoperusta
  • potilaan hoitamisen perustaidot
  • lääkehoidon perusteet
  • luonnontieteelliset opinnot, kuten ihmisen anatomia ja fysiologia.

Jos olet aiemmin opiskellut lähihoitajaksi, voit suorittaa joitakin ensimmäisen vuoden opintoja antamalla osaamisestasi näytön.

Ensimmäisestä vuodesta alkaen perehdyt tarkemmin hoitotyön eri alueisiin ja toimintaympäristöihin, kuten

  • sisätauti-kirurgiseen hoitotyöhön
  • lasten ja nuorten hoitotyöhön
  • mielenterveys- ja päihdetyöhön
  • terveyttä edistävään hoitotyöhön eri-ikäisten ihmisten parissa.

Kolmantena opiskeluvuotena keskityt hoitotyön kehittämiseen esimerkiksi opinnäytetyössä ja erilaisissa työelämän yhteistyöhankkeissa. Opintojen lopussa suuntaat ja vahvistat osaamistasi omien vahvuuksiesi ja urasuunnitelmasi mukaan.

Simulointi hoitotyön o​petuksessa​​

Opiskelijaryhmä saapuu huoneeseen, jossa miespotilas makaa rauhallisesti hengittäen sängyssä. Yhtäkkiä potilas alkaa yskiä, hengitys vaikeutuu ja pulssi laskee. Jotain on nyt vialla.

simulointinukkea elvytetaanSairaalaympäristössä tilanne olisi vakava mutta nyt opiskelijaryhmän vierellä luokkaan saapunut hoitotyön lehtori kysyy rauhallisesti ”Mitä luulette, mikä hänellä voisi olla, mihin nämä oireet viittaavat?” Opiskelijaryhmä pohtii mahdollisia vastauksia, ja hoitotoimet aloitetaan vasta kun oikea diagnoosi on löydetty.

Nyt ei kuitenkaan olla sairaalassa, vaan Hämeenlinnassa HAMKin Lahdensivun yksikössä, simulaatiotila SimCenterissa. SimCenter on opiskelijoiden ja sidosryhmien opiskelumahdollisuuksien monipuolinen toimintatila.  Simulaatio-oppimisympäristössä harjoitellaan käytännön taitoja todellisuutta vastaavissa opetustilanteissa, potilasturvallisuus huomioon ottaen. Simulaatio-oppimisympäristössä t​oiminnan johtoajatuksina ovat eettisyys, potilasturvallisuus, päätöksenteko- ja vuorovaikutustaidot, moniammatillisuus ja ryhmätyötaidot.

Opiskelijat tekevät simulointi-oppimisympäristössä erilaisia hoitotyön harjoitteita. Esimerkiksi elvytys ja potilaan elintoimintojen tarkkailun harjoittelu ovat tärkeitä opintojen alkuvaiheessa.  Myöhemmin opintojen edetessä opiskelijat harjoittelevat vaativampia hoitotyön erikoistilanteita ja vaikkapa potilaan siirtoa ambulanssista päivystyspoliklinikalle.

Simulaatiotilassa sijaitsevat simulaattorinuket ” Sointu”, ”Rauni” ja ”Timo” ovat vuorovaikutustaitoisia, elintoiminnot ovat mahdollisimman todenmukaisia, ja tarvittaessa nuket jopa puhuvat, tosin ainoastaan ohjattuina simulaatiotilan ohjauskeskuksesta.

Simulaatioympäristössä harjoitteleminen on turvallinen väylä hoitotyön taitojen ja tietojen hankkimiseen.

Sairaanhoitajan opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU