Opetussuunnitelmat; Terveydenhoitaja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetussuunnitelmat; Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan opetussuunnitelma

13.11.2018 10:48

Monipuoliset opintojaksot ohjaavat asiantuntijaksi

Terveydenhoitajakoulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä, joista 180 on yhteisiä sairaanhoitajakoulutuksen kanssa.

Terveydenhoitajakoulutus rakentuu 15 opintopisteen moduuleista. Terveydenhoitajan ammattiopinnoissa laajennat ja syvennät tietojasi ja taitojasi terveydenhoitajatyöhön.

Opinnoissasi perehdyt alaan syvällisesti

Terveydenhoitajaopinnoissa pääaineina ovat hoitotyö ja terveydenhoitajatyö.
Opintoihin sisältyy teoriaopintoja ja harjoittelua. Alussa opintoihin kuuluu hoitotyön perusopintoja, kuten:

  • lääkehoitoa
  • potilaan hoitamisen perustaitoja
  • luonnontieteellisiä opintoja, kuten ihmisen anatomia ja fysiologia

Terveydenhoitajatyön opinnoissa keskityt muun muassa seuraaviin teemoihin:

  • lasta odottava perheen terveydenhoitajatyö
  • lasten ja nuorten terveydenhoitajatyö
  • työikäisen terveydenhoitajatyö
  • ympäristöterveys
  • perheiden voimavarojen tukemisen työmenetelmät
  • terveyden edistämisen arviointi- ja ohjausmenetelmät

Opinnot sisältävät runsaasti ohjattua harjoittelua

Harjoittelu valmistaa työelämään. Ohjatussa harjoittelussa yhdistät teoreettista tietoa käytännön kokemukseen. Tukenasi oppimisessa ovat oppimistehtävät sekä ohjauskeskustelut ohjaavan opettajan ja työyhteisön ohjaajien kanssa. Voit suorittaa harjoittelun myös ulkomailla.

Avoimen AMKin polkuopiskelijat

Avoimen AMKin polkuopiskelijat ilmoittautuvat polkuopiskelijaksi 1.8.-15.8.2018 (tai syksyllä 1.12. – 15.12.2018) välisenä aikana ilmoittautumislomakkeella. Polkuopiskelijana voit opiskella avoimen amk:n kautta 60 opintopistettä hoitotyön opintoja, ja tämän jälkeen hakea erillishaussa varsinaiseksi opiskelijaksi. Polkuopiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Terveydenhoitajan opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU