Opinnäytetyö; Biotalous

Biotalouden opinnäytetyöprosessi

13.11.2018 10:43

Opinnäytetyöprosessi on jaettu kolmeen päävaiheeseen; suunnittelu (5 op), toteutus (5 op) ja viimeistely (5 op). Löydät nämä vaiheet alla olevasta listasta. Tämä lista toimii ikään kuin muistilistana koko opinnäytetyöprosessin ajan. Listassa mainitut liitteet löydät sivun oikeasta laidasta.

Opinnäytetyön tekemiseen sitoutuneelta opiskelijalta kuluu tyypillisesti noin 4-9 kuukautta opinnäytetyön tekemiseen. Tämä kannattaa pitää alusta lähtien mielessä ja mitoittaa sekä aikatauluttaa oma tekemisensä sen mukaan. Opinnäytetyöaiheen etsiminen edellyttää opiskelijalta oma-aloitteellisuutta ja se kumpuaakin tyypillisesti omista kiinnostuksen kohteista, työharjoittelupaikasta tai tutkimusprojektista. Esittele aiheesi koulutuspäällikkö Jari Mustajärvelle etunimi@sukunimi(a)hamk.fi rohkeasti heti, kun aihe on sinulle ajankohtainen. Aihekuvauksen jälkeen sinulle nimetään opinnäytetyön ohjaaja.

Opinnäytetyö etenee vaiheittain, myös opintopisteitä kertyy työn kolmessa eri vaiheessa.

Suunnittelu, 5 op

 • Perehdy HAMKin opinnäytetyöoppaaseen
 • Etsi mielenkiintoista aihetta, ideoi ja keskustele siitä aihealueen opettajan kanssa
 • Kirjoita aihekuvaus yhteistyössä tilaajan kanssa
  • Liite 2 Aihekuvaus
 • Hyväksytä aihekuvauksesi opinnäytetyökoordinaattorilla
 • Perusta tietosi FUNityyn, kun saat tiedon aiheen hyväksynnästä ja ohjaavasta opettajasta
 • Osallistu opinnäytyöpajaan ja tee siellä annettavat tehtävät
 • Laadi tilaajan kanssa opinnäytetyösopimus (kolmena kappaleena) ja palauta yksi kappale allekirjoitettuna opintotoimistoon
  • Liite 1 Opinnäytetyösopimus
 • Laadi opinnäytetyösuunnitelma käyttäen HAMKin virallista mallipohjaa
  • Liite 3 Mallipohja
 • Perehdy lähdeaineistoon ja kirjoita tietoperustaa
 • Aloita aineiston keruu ja / tai toiminnallinen osio/projekti
 • Etsi itsellesi opponoija, ilmoittaudu suunnitelmaseminaariin ja opponoi myös toisen työ kirjallisesti

Toteutus, 5 op

 • Kerää aineistoa ja analysoi sekä raportoi tutkimustulokset, johtopäätökset ja / tai kehittämisehdotukset
 • Osallistu opinnäytetyöpajojen ryhmäohjaukseen
 • Ole säännöllisesti yhteydessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa saadaksesi palautetta
 • Tallenna väliseminaariin tuleva työ FUNityyn ja toimita se myös opponentille
 • Etsi itsellesi opponoija, ilmoittaudu väliseminaariin ja opponoi myös toisen työ kirjallisesti
  • Urkundin raportti (Lisätietoja opinnäytetyöpajassa)

Viimeistely, 5 op

 • Huomioi saamasi väliseminaaripalaute opinnäytetyön viimeistelyssä
 • Toimita tiivistelmä ja abstract englannin kielen opettajalle 2 vkoa ennen loppuseminaaria
 • Suorita opinnäytetyön plagiointitarkistus ohjeiden mukaan
 • Tallenna viimeistelty opinnäytetyö FUNityyn
 • Etsi itsellesi opponoija, ilmoittaudu loppuseminaariin ja opponoi myös toisen työ kirjallisesti. Ilmoittaudu 2 vkoa aikaisemmin
 • Kirjoita kypsyysnäyte uusintatenttipäivänä (ilmoittauduttava 2 vkoa aikaisemmin)
  • Liite 5 AMK-tutkinnon kypsyysnäyte
 • Julkaise työsi Theseuksessa tai talleta HAMKin sisäiseen arkistoon
 • Pyydä palaute tilaajalta hyvissä ajoin ja talleta se FUNityyn. Toimita kopio palautteesta myös ohjaavalle opettajalle sekä oma palautteesi koko prosessista. Toimita ne molemmat ohjaajallesi myös kirjallisesti
  • Liite 7 Tilaajan palaute
  • Liite 8 Opiskelijan palaute opinnäytetyöprosessista
 • Saat arvosanan ja lausunnon opinnäytetyöprosessista ja opinnäytetyöstä

Funity

Kun opinnäytetyöllesi on nimetty ohjaaja, työsi tiedot perustetaan Funity-järjestelmään. Se on apuna prosessin seurantaan, kommunikointiin ohjaajan kanssa sekä työn tallettamiseen. Funityssa voit saatuasi luvan ohjaajaltasi ilmoittautua seminaariin. Näet myös tulevat seminaarit sekä voit tutustua jo valmistuneiden opinnäytetöiden aiheisiin.

Webropol apuna opinnäytetyössä

Webropol-ohjelmisto mahdollistaa verkkopohjaisten kyselyiden tekemisen ja raportoinnin. Lisätietoja löytyy hakusanalla: Webropol.​

Linkkejä

Linkki Funityyn opiskelijan kirjautuminen

Lista tulevista kestävän kehityksen seminaareista

Julkaistut opinnäytetyöt Theseus.fi

Linkki Funityyn ohjaajan kirjautuminen

Urkund -plagiointitarkastus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU