Opinnäytetyö; Rakennettu ympäristö

Rakennetun ympäristön opinnäytetyö​​

13.02.2019 10:19

Opinnäytetyö aloitetaan viimeistään opintojen kolmantena vuotena. Tutustu huolellisesti sekä HAMKin yhteisiin että koulutuksen omiin ohjeisiin. Aloita opinnäytetöihin perehtyminen tulostamalla itsellesi seminaarivihko (liitteenä) ja kuuntelemalla opinnäytetöiden seminaariesityksiä.

Tutustu ajoissa ’Opinnäytetyöprosessi Lepaa’ nimiseen kaikille avoimeen  Moodle-alustaan, josta löydät mm. aihe-ehdotuksia ja materiaalia opinnäytetyön tekemisen tueksi.

Opinnäytetyön aiheen valintaa käsitellään ryhmäsi ensimmäisessä yhteisessä opinnäytetyöpajassa kolmannen lukuvuoden aikana.  Kaikki ryhmän opiskelijat liitetään automaattisesti ’Opinnäytetyö Lepaa – PAJAT’ moodle-alustalle. Aiheen voi valita myös aikaisemmin, jos työn tekemiseen tarvittava osaaminen on jo hankittu. Aikaisemmin opinnäytetyötä aloittaneen opiskelijan on aina pyydettävä liittämistä pajat-moodleen erikseen (opolta tai omalta ohjaajalta). Pajoihin osallistuminen on pakollinen osa opinnäytetyöprosessia. 

Aiheen hyväksymistä varten kirjoitetaan aihekuvaus (liite 2) ja se lähetetään sähköpostilla HAMK Lepaalla katja.virtanen@hamk.fi  Aihekuvaus käsitellään opettajainkokouksessa, jossa työllesi nimetään ohjaaja.

Opinnäytetyöhön kuuluvat suunnitelma- ja väliseminaarit sekä opponointi tehdään verkossa Opinnäytetyö Lepaa -moodlessa. Opinnäytetyö lähetetään (ennen loppuseminaaria) viestinnän ja abstractin loppukommentointia varten Kaija Karuvuorelle, kaija.karuvuori@hamk.fi. Opinnäytteen arviointiin osallistuvat sekä työn ohjaaja että viestinnän kommentoija.

Valmiisiin opinnäytetöihin voit tutustua esim. Theseus -sivustolla.

Seminaariohjelmat

Lepaan opinnäytetöiden loppuseminaarit pidetään perjantaisin n. kerran kuukaudessa Rikala-salissa.

Tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy.

Seminaari 8.maaliskuuta 2019, Rikala-sali

kloopiskelijaaiheohjaaja
    
    
    

Seminaaripäivät keväällä 2019

Opinnäytetyötään esittämään tulevan opiskelijan tulee lähettää ilmoittautumislomake Katja Virtaselle.

seminaaripäiväilmoittautuminen viimeistään
25.1.28.12.2018
8.3.8.2.
5.4.8.3.
26.4.29.3.
17.5.19.4.

Opinnäytetyöpajat

Ensisijaisten ryhmien opiskelijat on kaikki valmiiksi lisätty ryhmän Moodle-alustaan. Jos et ole ko. ryhmän opiskelija, sinun tulee pyytää omalta ohjaajalta pääsyä Moodleen.

Jokaiseen pajaan kuuluu aina ennakotehtävä, joka palautetaan ennen pajapäivää.

Tutustu myös opinnäytetyötöiden yhteiseen ja avoimeen Moodle-alustaan ”Lepaan opinnäytetyöprosessi”.

Ohjeet ja lomakkeet

Opinnäytetyöseminaarien seuraamisen kirjaamiseksi tulosta oheinen vihko käyttöösi tai käytä Funityn työkalua. Merkintöjä kerätään 10 kpl.

Seminaarivihko.pdf

Seminaariesitysten pitäjän tulee ilmoittautua oheisella lomakkeella – palauta lomake Katja Virtaselle joko sähköisenä tai tulostettuna.

Ilmoittautumislomake.pdf
Ilmoittautumislomake.doc

Opponentin arviointilomake

ont_opponointi.doc

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU