Opinnäytetyö; Rakennettu ympäristö

Rakennetun ympäristön opinnäytetyö​​

13.11.2018 10:34

Opinnäytetyö aloitetaan viimeistään opintojen kolmantena vuotena. Opinnäytetyön tekeminen on osaamisen syventämiseen liittyvä prosessi, joka on hyvä suunnitella ja siihen valmistautua ajoissa. Perehdy huolellisesti sekä HAMKin yhteisiin että koulutuksen omiin ohjeisiin. Voit myös aloittaa seminaarivihkon (liite) täyttämisen osallistumalla opinnäytetöiden seminaaritilaisuuksiin.

Työn tekeminen aloitetaan aiheen valinnalla. Aiheen valintaa käsitellään ryhmäsi ensimmäisessä yhteisessä ohjaustilaisuudessa opinnäytetyöpajassa kolmannen lukuvuoden keväällä.  Kaikki ryhmän opiskelijat liitetään automaattisesti Opinnäytetyö Lepaa – PAJAT moodle-alustalle. Aiheen voi valita myös aikaisemmin, jos työn tekemiseen tarvittava osaaminen on jo hankittu. Aikaisemmin opinnäytetyötä aloittaneen opiskelijan on aina pyydettävä liittämistä pajat-moodleen erikseen (opolta tai omalta ohjaajalta). Pajoihin osallistuminen on pakollinen osa opinnäytetyöprosessia. Pajojen ajoitukset löydät ryhmän lukujärjestyksistä sekä alla olevasta Opinnäytetyöpajat-välilehdeltä.

Moodle-sivuilla on ym. pajan lisäksi erillinen ”Opinnäytetyöprosessi Lepaa” niminen kaikille avoin  Moodle-alusta, josta löydät mm. aihe-ehdotuksia ja materiaalia opinnäytetyön tekemisen tueksi.

Aiheen hyväksymistä varten kirjoitetaan aihekuvaus (liite 2), ja se lähetetään sähköpostilla HAMK Lepaalla katja.virtanen@hamk.fi  Aihekuvaus käsitellään opettajainkokouksessa ja työllesi nimetään ohjaaja.

Opinnäytetyöhön kuuluvat suunnitelma- ja väliseminaarit sekä opponointi tehdään verkossa Opinnäytetyö Lepaa -moodle-sivujen kautta. Opinnäytetyö lähetetään (ennen loppuseminaaria) viestinnän ja abstractin loppukommentointia varten Kaija Karuvuorelle, kaija.karuvuori@hamk.fi. Opinnäytteen arviointiin osallistuvat sekä työn ohjaaja että viestinnän kommentoija.

Valmiisiin opinnäytetöihin voit tutustua esim. Theseus -sivustolla.

​​Opinnäytetyön tekemiseen voi anoa apurahaa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen säätiöltä. Tutustu tarkemmin ohjeisiin säätiönverkkosivuilla.

Seminaariohjelmat

Lepaan opinnäytetöiden loppuseminaarit pidetään lukujärjestyksessä ilmoitettuina perjantaipäivinä erillisen ohjelman mukaisesti.

Tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy.

Opinnäytetyötään esittämään tulevan opiskelijan tulee lähettää Ilmoittautumislomake Katja Virtaselle.

Opinnäytetyöpajat

Ensisijaisten ryhmien opiskelijat on kaikki valmiiksi lisätty ryhmän Moodle-alustaan. Jos et ole ko. ryhmän opiskelija, sinun tulee pyytää omalta ohjaajalta pääsyä Moodleen.

Jokaiseen pajaan kuuluu aina ennakotehtävä, joka palautetaan ennen pajapäivää.

Tutustu myös opinnäytetyötöiden yhteiseen ja avoimeen Moodle-alustaan ”Lepaan opinnäytetyöprosessi”.

Ohjeet ja lomakkeet

Opinnäytetyöseminaarien seuraaminen – tulosta oheinen vihko käyttöösi tai käytä Funityn työkalua. Merkintöjä kerätään 10 kpl.

Seminaarivihko.pdf

Seminaariesitysten pitäjän tulee ilmoittautua oheisella lomakkeella – palauta lomake Katja Virtaselle joko sähköisenä tai tulostettuna.

Ilmoittautumislomake.pdf
Ilmoittautumislomake.doc

Opponentin arviointilomake

ont_opponointi.doc

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU