Opinnäytetyö; Rakennettu ympäristö - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö; Rakennettu ympäristö

Rakennetun ympäristön opinnäytetyö​​

13.05.2019 09:26

Opinnäytetyö aloitetaan viimeistään opintojen kolmantena vuotena. Tutustu huolellisesti sekä HAMKin yhteisiin että koulutuksen omiin ohjeisiin. Aloita opinnäytetöihin perehtyminen tulostamalla itsellesi seminaarivihko (liitteenä) ja kuuntelemalla opinnäytetöiden seminaariesityksiä.

Tutustu ajoissa ’Opinnäytetyöprosessi Lepaa’ nimiseen kaikille avoimeen  Moodle-alustaan, josta löydät mm. aihe-ehdotuksia ja materiaalia opinnäytetyön tekemisen tueksi.

Opinnäytetyön aiheen valintaa käsitellään ryhmäsi ensimmäisessä yhteisessä opinnäytetyöpajassa kolmannen lukuvuoden aikana.  Kaikki ryhmän opiskelijat liitetään automaattisesti ’Opinnäytetyö Lepaa – PAJAT’ moodle-alustalle. Aiheen voi valita myös aikaisemmin, jos työn tekemiseen tarvittava osaaminen on jo hankittu. Aikaisemmin opinnäytetyötä aloittaneen opiskelijan on aina pyydettävä liittämistä pajat-moodleen erikseen (opolta tai omalta ohjaajalta). Jokaiseen pajaan kuuluu aina ennakotehtävä, joka palautetaan ennen pajapäivää. Pajoihin osallistuminen on pakollinen osa opinnäytetyöprosessia. 

Aiheen hyväksymistä varten kirjoitetaan aihekuvaus (HAMKin yhteiset ohjeet, LIITE 4) ja se lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen katja.virtanen@hamk.fi  Aihekuvaus käsitellään opettajainkokouksessa, jossa työllesi nimetään ohjaaja.

Opinnäytetyöhön kuuluvat suunnitelma- ja väliseminaarit sekä opponointi tehdään verkossa Opinnäytetyöprosessi Lepaa -moodlessa. Opinnäytetyö lähetetään (ennen loppuseminaaria) viestinnän ja abstractin loppukommentointia varten Kaija Karuvuorelle, kaija.karuvuori@hamk.fi. Opinnäytteen arviointiin osallistuvat sekä työn ohjaaja että viestinnän kommentoija.

Valmiisiin opinnäytetöihin voit tutustua esim. Theseus -sivustolla.

Seminaariohjelmat

Lepaan opinnäytetöiden loppuseminaarit pidetään perjantaisin n. kerran kuukaudessa Rikala-salissa ja/tai Päärakennuksen luokassa 233.

Tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy.

Seminaari 17. toukokuutakuuta 2019, Rikala-sali

Puheenjohtajana aloittaa Hannu Äystö

kloopiskelijaaiheohjaaja
8:30-9:00Nora RuuthPölyttäjähyönteiset osana kasvillisuuden monimuotoisuuttaHannu Äystö, Leena Huhtama
9:00-9:30Mervi Pyylampi

Lepaan kampusalueen ulkovalaistuksen kehittäminen

Hannu Äystö
9:30-10:00Jonas Mattila

Koodikirjaston luominen Penmap-sovellukseen

Hannu Äystö
10:00-10:30Nina Lehtonen

Automowerin käyttö nurmialueiden kunnossapidossa verrattuna perinteiseen ruohonleikkuuseen

Hannu Äystö
10:30-11:00Mari Miettinen

Husqvarna Fleet Service™ -palvelun hyödyntäminen

viheralueiden ylläpidon työnjohdon työkaluna

Hannu Äystö
11:00-12:00– RUOKATAUKO –

 

 
12:00-12:30Kaisu Wallin

Matkaillen kylillä – Maisemanhoitoa osallistavalla kylätoiminnalla

Sari Suomalainen
12:30-13:00Kadi Tuul

ILMASTOPIHA Ilmastonmuutokseen sopeutuvan kerrostalopihan suunnitteluratkaisuja

Sari Suomalainen
13:00-13:30Essi Mäkinen

Virtuaalinen todellisuus viheraluesuunnittelun mallintamisessa CASE: Kirkkolaaksonpuisto

Sari Suomalainen
13:30-14:00Jarmo Honkanen

Viherpuiston digitaalinen luontopolku

Sari Suomalainen
14:00-14:30Hanna Vuori

Talvi — puutarhan paras vuodenaika

Sari Suomalainen

Seminaari 17. toukokuutakuuta 2019, Päärakennus 233

Puheenjohtajana aloittaa Teo Kanniainen

kloopiskelijaaiheohjaaja
  

 

 
8:30-9:00Saana Kasurinen

Turpeen vesitalouden parantaminen

Uuden seoskomponentin vaikutukset hienojakoisen turvekasvualustan vesitalouteen

Teo Kanniainen
9:00-9:30Pyry Vesala

Orgaanisen maanparannusaineen käyttö salaatin NFT-viljelyssä

Teo Kanniainen
9:30-10:00Väinö Huhtalo

Tapettinurmikko – Vaihtoehtoisen nurmikon vertailu kotimaisten ohjeistusten käytäntöihin

Outi Tahvonen
10:00-10:30Tanja Koivuranta

Tietojärjestelmän hyödyt katu- ja viheralueiden hallinnassa

Heikki Peltoniemi
10:30-11:00Teo Rinne

Kasvillisuuden tilanvarausobjektikirjaston luominen
Osana MaisemaBIM-kehitystyötä

Katja Virtanen
11:00-12:00– RUOKATAUKO –

 

 
12:00-12:30Susanne Wikström

Uudenaikainen suoramyynti (Modern direktförsäljning)

Arto Vuollet
12:30-13:00Julia Leppälä

Valikoimaan ja palveluun vaikuttaminen asiakastyytyväisyyskyselyn avulla

Pasi Käkelä
13:00-13:30Sami Tiitta

Mansikanhärmän biologinen torjunta tunneliviljelyssä

Sirkka Jaakkola
13:30-14:00Heli Karjula

Healing Garden – Hoitava puutarha

Kirsi Mäkinen
  

 

 

Seminaaripäivät keväällä 2019

Opinnäytetyötään esittämään tulevan opiskelijan tulee lähettää ilmoittautumislomake Katja Virtaselle.

seminaaripäiväilmoittautuminen viimeistään
25.1.28.12.(2018)
8.3.8.2.
5.4.8.3.
26.4.29.3.
17.5.19.4.

Lomakkeet

Opinnäytetyöseminaarien seuraamisen kirjaamiseksi tulosta oheinen vihko käyttöösi tai käytä Funityn työkalua. Merkintöjä kerätään 10 kpl.

Seminaarivihko.pdf

Seminaariesitysten pitäjän tulee ilmoittautua oheisella lomakkeella – palauta lomake Katja Virtaselle joko sähköisenä tai tulostettuna.

Ilmoittautumislomake.pdf
Ilmoittautumislomake.doc

Opponentin arviointilomake

ont_opponointi.doc

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU