Opinnäytetyö; Sähkö- ja automaatiotekniikka - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö; Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnäytetyö

06.05.2019 10:25

Opinnäytetyöprosessi etenee lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina sisältäen mm. suunnittelu- ja väliseminaarit sekä loppuseminaarit. Tutustu aina ennen työn aloittamista edelliseltä sivulta löytyvään materiaaliin ja etenkin Opinnäytetyöoppaaseen.

Ilmoittaudu Pakissa ao. Opinnäytetyö -opinnolle (99991201) ja liity Moodlen kurssille Opinnäytetyö // Thesis workshop (avain = Thesis).

 

Suunnittelu

Kun olet löytänyt mielestäsi sopivan aiheen lataa aihekuvaus -liite Moodleen. Koulutuspäällikkö nimeää työllesi ohjaajan. Ohjaajasta tiedotetaan sinulle Moodlen kautta. Huom! Kaikki opinnäytetyötä koskeva kirjeenvaihto ohjaavan opettajan kanssa hoidetaan Moodlessa.

Ohjaaja saattaa osallistua kanssasi työn tilaajan kanssa käytäviin tavoiteneuvotteluihin. Hankkeistetusta opinnäytetyöstä laaditaan opinnäytetyösopimus työn teettäjän kanssa.  Toimita sopimuksesta yksi kappale opintotoimistoon.

Laadi opinnäytetyösuunnitelma mallipohjaan  ja lähetä suunnitelma ohjaajallesi.

Suunnitteluseminaari pidetään siinä vaiheessa, kun olet kirjoittanut tietoperustaa ja hahmottanut työn raamit, laatinut alustavan sisällysluettelon, suunnitellut kyselyn, haastattelun tai muun aineistonkeruumenetelmän. Osallistuessasi kuulijana suunnitteluseminaariin, saat vinkkejä opinnäytetyönsä aloittaneilta opiskelijoilta opinnäytetyön aiheista, työn etsimisestä, työn tilaajan kanssa käytävistä neuvotteluista, työn tavoitteiden asettamisesta sekä aikataulu- ja tutkimussuunnitelman laatimisesta.

Toteutus

Sisältää aineiston keruun ja analysoinnin. Opinnäytetyön toteutusvaiheen loppuun ajoittuu väliseminaari, jossa esitellään työn tulokset. Väliseminaarissa opinnäytetyön raportoiti on jo pitkällä ja työn pääsisällöt on kirjoitettu. Työtä opponoi toinen opinnäytetyön tekijän kanssa suunnilleen samassa vaiheessa oleva opiskelija. Opponoinnin kohyteena ovat sekä opinnäytetyöraportin jo tuotettu teksti että sitä koskeva esitys. Opponoijan on annettava opponoinnistaan kirjallinen raportti.

Viestinnän opettaja ohjaa opinnäytetyöraportin kieliasua prosessin edetessä ja hyväksyy kypsyysnäytteen kielen osalta. Hän osallistuu työn ohjaukseen jo suunnitteluvaiheessa, kun olet kirjoittanut johdantoa ja tietoperustaa. Ohjauksessa annetaan malli oikeantyyppisestä tekstistä ja stilisoidaan mallisivuja. Englanninkielen opettaja tarkastaa englanninkielisen tiivistelmän kieliasun.

Viimeistely

Keskity raportin kirjoittamiseen ja tutkimustulosten viimeistelyyn. Kirjoita johtopäätökset, pohdinta ja tiivistelmä; tiivistelmä sekä suomeksi että englanniksi.

Henkilökohtaisella aikataululla kirjoittava: pidä yhteyttä ohjaajaasi. Toimita opinnäytetyöraporttisi kommentoitavaksi tilaajan edustajalle, sisällön ohjaajalle ja tekstinohjaajille (= viestinnän ja englannin lehtorit) vähintään neljä viikkoa ennen loppuseminaaria.

Työn julkaisu ja arkistointi

Kaikki HAMKin opinnäytetyöt ovat julkisia ja kaikki hyväksytyt opinnäytetyöt arkistoidaan pysyvästi.  HAMKissa käytetään 1.9.2016 jälkeen valmistuville töille sähköistä arkistoa.  Kun ohjaajasi antaa luvan, tallenna työ pdf/a -muodossa (ohjeet Opinnäytetyöoppaassa) ja julkaise (http://submissions.theseus.fi) tai lähetä Funetin FileSender palvelun kautta (https://filesender.funet.fi) vastaanottajalle opinnaytetyo.arkisto@hamk.fi.

Huom: tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä tarkistetaan, että opinnäytetyöstä on toimitettu arkistokappale (huomioi mahdollinen muutaman päivän viive).

Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön valmistuttua kirjoitat pakollisen kypsyysnäytteen. Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen mukaan kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä sen ollessa suomi tai ruotsi. Jos koulusivistyskieli on joku muu kuin edellä mainittu, kirjoitetaan kypsyysnäyte englannin kielellä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleisenä tenttipäivänä, ellet sovi toisin ohjaajasi kanssa. Ohjaaja antaa sinulle opinnäytetyösi alalta 3–4 otsikkovaihtoehtoa, joista yhdestä kirjoitat 2–4-sivuisen esseen. Kirjoittamiseen on varattu aikaa enintään kolme tuntia. Esseen lukijaksi kuvitellaan opinnäytetyösi alan asiantuntija, ellei tehtävänannossa toisin määritellä. Ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen sisällön ja viestinnän opettaja kieliasun.

Kansitetun opinnäytetyön hankinta

Mikäli työn tilaaja tai itse haluat kansitetun raportin, voit ostaa puristekannet opiskelijayhdistys HAVO ry:n toimistolta, mikä sijaitsee A-talon 2. kerroksessa. Kannet maksavat 8 euroa kappale. Varaa käteistä mukaasi! Mikäli HAVOn toimisto ei ole auki, voit jättää HAVOlle kansitukseen menevät työt printattuina kirjekuoressa opintotoimistoon (käteinen raha kuoressa), mistä HAVO ne sitten noutaa kansitettavaksi. Sovi HAVOn kanssa kansitettujen opinnäytetöiden palautuksesta.

Toinen vaihtoehto kansitukseen on https://famkory.com/kansitukset/

Julkistamisseminaarit

Kun työ on arkistoitu, antaa ohjaaja luvan osallistua loppuseminaariin. Opinnäytetyö esitellään loppuseminaarissa lukujärjestyksen mukaisessa aikataulussa. Voit kutsua tilaisuuteen tilaajan edustajan ja kannustusjoukkosi.

Mikäli sinulla on henkilökohtainen aikataulu, sovi ensin ohjaavan opettajan kanssa seminaaripäivästä ja varaa esitysaika viimeistään viikkoa ennen  seminaaripäivää Moodlessa sivulla ”Opinnäytetyön loppuseminaarit / Final Thesis Seminars (TEOS-va)”. Moodle avain on FT-16.

Opinnäytetyön loppuseminaarissa käsitellään valmiita opinnäytetöitä:
1) opiskelijan tiivis suullinen esitys työstään tai 2) opiskelijan ennakkoon tekemä videoesitys (max 5 min) työstään
sekä keskustelu opinnäytetyön aiheesta.

Opiskelija on paikalla normaalisti seminaarissa ja osallistuu työstään käytävään keskusteluun. Esityslinkki lähetetään etukäteen koulutuksen määrittämään työtilaan (esim moodleen). Video-ohjeita löytyy linkistä: https://blog.hamk.fi/ohjeet/ 
Esitykseen liittyvissä teknisissä asioissa avustavat: kirsi.jaakkola@hamk.fi ja leena.koskimaki@hamk.fi

Seminaaripaikka: A-auditorio, A165, Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski

Kevään 2019  henkilökohtaisen aikataulun mukaiset loppuseminaaripäivät:

22.2.2019
15.3.2019
29.3.2019
12.4.2019
26.4.2019
3.5.2019
16.5.2019
17.5.2019
31.5.2019
3.6.2019

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU