Opinnäytetyö; Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajien opinnäytetyöohjeet

29.01.2019 09:23

HUOM: sivulla ensin Forssan sairaanhoitajaopiskelijoita koskevat ohjeet ja sen jälkeen Hämeenlinnassa opiskelevien sairaanhoitajien ohjeet.

Sairaanhoitajan opinnäytetyö Forssa

Forssa Hoitotyö väliseminaarien ajankohdat

Kevät 2019

SHHTM16A2:
ke 23.1. klo 16.45-20, maisemasali ja iso auditorio
ke 13.3. klo 16.45-21, iso auditorio
ke 17.4. klo 14.30-21, pieni auditorio

SHHTP16A2:
pe 1.2. klo 8.30-12, pieni auditorio
ke 13.3. klo 14-16, pieni auditorio
ke 17.4. klo 14.30-18 (monimuodolla jatkuu klo 21 asti), pieni auditorio

Esitykset, tarkemmat kellonajat ja paikka ilmoitetaan lähempänä seminaaria ilmoittautumisten mukaan Yammerissa Sairaanhoitaja Forssa -ryhmässä.

Ilmoittaudu esitykseesi viim. 2 viikkoa ennen 2. krs ilmoitustaulun listalle. Esittäjä(t) hankkii opponoijan/opponoijat.

Ohjeita ja lomakkeita:

OPINNÄYTETYÖPROSESSI. HYVINVOINTIOSAAMISEN YKSIKKÖ. HOITOTYÖ (Forssa).pdf

Opinnäytetyöpassi Kevät 2018.pdf

Seminaarikäytänteitä_070213_Poutanen.ppt

Opinnaytetyovaliseminaari seurantalista docx.docx

TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖrakenneohje2.pdf

TEOREETTINEN OPINNÄYTETYÖrakenneohje2.pdf

Lupahakemus sivu 1.pdf

Lupahakemus sivu 2.pdf

Tutkittavan suostumus.pdf (käytetään jos ei käytössä omaa)

Sairaanhoitaja Forssa Kypsyysnayte ohje opiskelijalle

Tutkimuslupien myöntäminen FSHKYssä.pdf

Tutkimusluvat-lomake-taytettava-2017.pdf

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen voit tehdä EXAM-tenttiakvaariossa. Ilmoittaudu suoraan ohjaavalle opettajalle viim. viikkoa ennen tenttipäivää!

Voit tehdä sen myös Sairaanhoitaja Forssan uusintatilaisuudessa, ilmoittaudu ajoissa.

Funity: ​​​https://funity.hamk.fi/fohoiko/student/index.cgi

Plagiointitarkastus Urkundissa

Jokainen hoitotyön opinnäytetyö käy läpi plagiointitarkastuksen. Se tehdään seuraavasti:

 • Lähetä työsi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen käyttäjätunnus.hamk@analysis.urkund.com esim. mmeikalainen.hamk@analysis.urkund.com
 • Ohjaaja saa Urkundista sähköpostiviestin ja tarkastaa Urkundin raportin.
 • Ohjaaja voi lähettää raportin edelleen sähköpostilla tarvittaessa.
 • Ohjaaja merkitsee plagiontitarkastuksen onnistumisen vaiheella FUNityyn.

Urkund on varsin tarkka. Se saattaa löytää jopa kopioidun lauseen puolikkaan. Lähdemerkinnöistä tulee usein Urkundista noottia, mutta on aivan luonnollista, että monessa opinnäytetyössä käytetään samoja lähteitä. Näistä ei siis välitetä.

Lähetä työsi Urkundiin aina koulun sähköpostiosoitteesta. Jos lähetät useista osoitteista, Urkund käsittää ne toistensa kopioiksi.     (Urkund osion teksti on kopioitu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman sivuilta väliaikaisesti käyttöön)

Tiedonhaku

Tiedonhaku suunnitelmaseminaari-vaiheessa

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa teet ensimmäisiä tiedonhakuja opinnäytetyön aiheesta. Tiedonhaku auttaa sinua tutustumaan aiheeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin sekä muodostamaan omat tutkimuskysymyksesi. Tee tiedonhaku vähintään HAMKin Finnasta ja Medicistä.

Opinnäytetyön kirjallisuusselvitys

Kun aihe on kiteytynyt, on aika tehdä siihen liittyvä kirjallisuusselvitys. Usein tästä puhutaan myös kirjallisuuskatsauksena, mutta älä sekoita sitä systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (joka on tutkimusmetodi). Kirjallisuusselvityksen tavoitteena on löytää aiheeseen liittyvää olennaista tietoa. Tiedonhaku tehdään useista tietokannoista, jotka valitaan aiheen ja tiedontarpeen perusteella.

Näistä löydät kotimaista tietoa:​

 • Oman kirjaston tarjonta löytyy HAMKin Finnasta​ – opparit, kirjat, raportit, muut julkaisut
 • Kotimaisia artikkeleita löydät Medicistä – hox. ovat yleensä vain viitetietona, eli itse artikkeli on löydettävä paperilehdestä
 • Teoriatietoa löydät Melindasta
 • Graduja, väitöskirjoja ja amk-opinnäytetöitä löydät Melindasta
 • Avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla – hakukielen voit valita itse; haun tulos muuttuu kielen mukana

Näin löydät ulkomaista tietoa:

 • Kiire? Tai etsitkö vain muutamaa sopivaa artikkelia? Tutkimusartikkeleita löytyy HAMKin Finnan ulkomaisten e-artikkeleiden haulla. Rajaa tulokset verkossa saatavilla oleviin, ja pääset linkeistä suoraan artikkelien tekstiin.
 • Etsi tutkimusartikkeleita ja ammattitietoa suoraan tietokannoista; hoitajien tärkein tietokanta on CINAHL, ja laajaan terveystieteellisen hakuun taas sopii Pubmed.
 • Näyttöön perustuvaa hoitotyön tietoa voi etsiä CINAHLin avulla, mutta JBI Connect on myös oiva valinta, samoin terveystieteiden Cochrane​.  Kokeile myös TRIP-tietokannan PICO-hakua (Patient, Intervention, Comparison, Outcome)
 • Avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla– hakukielen voit valita itse; haun tulos muuttuu kielen mukana

​Katso lista hoitotyön tärkeimmistä tietokannoista: tiedonlähteet_hoitotyö.pdf

Työkaluja, joista voi olla hyötyä:

Tiedonhaun ohjaus ja työpajat

Forssan kampuksella järjestetään tiedonhankinnan opetusta jokaiselle opiskelijaryhmälle.

Mutta jos koet tarvitsevasi lisää tukea, niin tule ihmeessä mukaan vapaaehtoisiin tiedonhaun työpajoihin (niihin on pakollinen ilmoittautuminen).

Ilmaiset kaukolainat

Ellei tarvitsemaasi aineistoa löydy HAMKin kirjastosta, se voidaan tilata sinulle kaukolainana. Kaukolainat ovat HAMKin opiskelijoille ilmaisia aina kymmeneen kappaleeseen asti. Kerro meillelomakkeella mitä haluaisit tilata.  Tarkista kuitenkin ensin, että Hamkin tai Forssan kaupunginkirjaston kokoelmissa ole aineistoa, jonka tilaat.  Kannattaa myös muistaa, että tilattavan aineiston tulee olla olennaista, korkealaatuista, ajantasaista sekä opintoihisi liittyvää.  Esimerkiksi artikkeleita sanomalehdissä tai ei-tieteellisissä aikakauslehdissä sekä vaikkapa kirjeitä päätoimittajalle tilataan vain hyvin perustellen.

Tiedonhaun​ oppaita

Elomaa, Leena & Mikkola,Hannele. Näytön jäljillä: tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. 5. uud. p. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2010. (pdf)

​Opasvideoita

Videot: Kari Mikkonen, HAMK Kirjasto- ja tietopalvelut (Hämeenlinna)

Katso videot HD-tasoisena ja koko ruudun kokoisena mikäli mahdollista.

Tiedonhaun perusteet (kesto 12 min 6 sekuntia)

Tiedonhaun prosessin eri vaiheet: tiedontarpeen määrittely, hakusanojen valinta, tiedonlähteet, hakutekniikka, tulosten arviointi ja tiedonlähteiden paikantaminen.

Näyttöön perustuvan tiedon haku (kesto 19 min 23 sekuntia)

Näyttöön perustuva toiminta (Evidence-based practice) on yhdistelmä tutkimusnäyttöä, potilaan arvoja ja toiveita sekä hoitajan asiantuntijuutta. Tässä esityksessä katsotaan miten ja mistä kannattaa hakea NPT-tietoa.

Medic-tietokannan käytön perusohje (kesto 7 min 45 sekuntia)

Suomalaisen Medic-tietokannan käytön perusohje. Miten Medicin löytää Hamkin Finnasta, miten haetaan tietoa ja hallinnoidaan löytyneitä viitteitä?

Cinahl-tietokannan käytön perusohje (kesto 11 min 20 sekuntia)

​Miten löydät Cinahl with Full Text -tietokannan Hamkin Finnasta? Miten teet tiedonhakuja siihen? Miten rajaat ja hallinnoit hakutuloksia?

Sairaanhoitajan opinnäytetyö Hämeenlinna

Hoitotyön koulutuksen opinnäytetöitä voit katsella täältä.

Seminaarit

Käytämme tiedottamiseen ja seminaarien ilmoittamiseen Yammer-ryhmää Opinnäytetyö/ Hoitotyö Hämeenlinna. Liity ryhmään!

Opinnäytetyön esityksen ilmoittaminen

Kun olet sopinut opinnäytteesi väliseminaarin tai loppuseminaarin esittämisesta ohjaavan opettajan kanssa, muista hoitaa hyvissä ajoin seuraavat asiat:

 • Varmista että sinulla on tarvittavat muut henkilöt: opponentit ja puheenjohtaja
 • Varaa tila esitykselle Päivi Nyyssöseltä paivi.nyyssonen@hamk.fi. ilmoita Päiville tilavarauksen yhteydessä myös ohjaavan opettajan nimi

Opinnäytetyön väli- ja loppuseminaareja on mahdollista pitää joka tiistai-iltapäivä.

Ilmoita esityksesi Yammerissa ”Opinnäytetyö / Hoitotyö Hämeenlinna”

Lähetä sähköpostitse tieto esityksestä ainakin omalle ryhmällesi, jotta saat kuulijoita.

Aihepankki

Opinnäytetyön aihepankkiin kootaan ideoita ja ehdotuksia hoitotyön koulutusohjelman opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheiksi.
Opinnäytetyöpankki päivitetään useamman kerran vuodessa, joten aihepankkiin kannattaa käydä tutustumassa ajoittain.​

Hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyöiden aihepankki (Hämeenlinnan yksikkö)

Opinnäytetyön aihepankin ohjeet

 • Aihepankkiin on koottu työelämän toimeksiantajilta tulleita aiheideoita.
 • Aihepankki päivitetään tarpeen mukaan (Hoitotyön koulutusohjelman yliopettajien toimesta)
 • Jokaisessa aiheessa on yhteyshenkilönä HAMK Hoitotyön opettaja, joka vastaa ko. aiheesta – OLETHAN AINA ENSIN YHTEYDESSÄ KO. YHTEYSHENKILÖÖN!
 • HUOMIOI että osa pankin aiheista saattaa joku toinen opiskelija valinnut
 • JOTEN KANNATTAA OLLA NOPEA AIHEEN VALINNASSA JOS PANKISTA LÖYTÄÄ KIINNOSTAVAN AIHEEN!

Työikäiset ja ikääntyvät

Janakkalan terveyskeskus

Terveydenhoitaja ennaltaehkäisevässä vanhustyössä Janakkalassa
Yhteyshenkilö: Tiina Mäenpää (tiina.maenpaa@hamk.fi)

Janakkalan kotihoito

Janakkalan kotihoidon kehittäminen tuottavuus näkökulmasta, valmista aineistoa on saatavilla.
Yhteyshenkilö: Päivi Sanerma (paivi.sanerma@hamk.fi)

Hämeenlinnan terveyskeskuksen vuodeosastojen aiheita

Hämeenlinnan tk-vuodeosastot, onnistunut kotiutuminen, kotihoitoyhteistyö, IMS-kotiutumisprosessi, eettiset kysymykset
Henkilöstömitoitus ja henkilöstön näkemys hyvinvointiin
Yhteyshenkilö: Päivi Sanerma (paivi.sanerma@hamk.fi)

Riihimäen kaupungin aiheita 

 • Muistipotilaiden hoitotyön kehittäminen / toiminnallinen työ
 • Kuntouttava työote terveyskeskuksessa / käytännön toimintamalleja
 • Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen sekä kotihoidossa että terveyskeskuksen vuodeosastolla
 • Perehdyttäminen terveyskeskuksen vuodeosastolla
 • Omaisyhteistyö ja perhehoitotyö terveyskeskuksen vuodeosastolla
 • Ergonominen toiminta terveyskeskuksen vuodeosastolla; miten yhteiset linjat voidaan löytää
 • Saattohoitopotilaan hoitotyön kehittäminen terveyskeskuksen vuodeosastolla / omaisten neuvonta ja käytössä olevan oppaan arviointi
 • Elvytystaidon ylläpitäminen terveyskeskuksen vuodeosastolla
 • Ikäihmisten terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisevät kotikäynnit
 • Potilaan kotiuttaminen terveyskeskuksen vuodeosastolta
 • Kotihoidon kehittäminen eri näkökulmista
 • Kaatumisten ennaltaehkäiseminen / vertaiskehittämisen menetelmä

Kaikista aihepiireistä on mahdollista tehdä toiminnallinen opinnäytetyö
Akuutti hoitotyö-simulaatio ympäristössä yhdessä työelämän kanssa tehtävät harjoitukset, toiminnalliset työt
Kotihoitoon liittyvät aiheet, kotihoidon yhdistyminen

Yhteyshenkilö: Leena Packalén (leena.packalen@hamk.fi)

Valkeakosken kaupungin kotihoidon aiheita 

 • Ennaltaehkäisevät kotikäynnit
 • Kotihoidon kehittämiseen liittyvät aiheet eri näkökulmista

Yhteyshenkilö: Päivi Sanerma (paivi.sanerma@hamk.fi)

Etevan aiheita

Eteva toivoo, että HAMKin opiskelijat tekisivät opinnäytetöitä heidän organisaatioissaan. Heidän tavoitteidensa sisään mahtuu runsaasti ideoita. Etevan toimintaohjeet opiskelijalle tässä linkissä.
Linkissä opinnäytetyö hakemus http://www.eteva.fi/Global/TutkimuslupahakemusAMK.pdf
Etevassa on 150 yksikköä Etelä-Suomen läänissä. Linkissä toimipaikat.

Yhteyshenkilö: Helena Puistola (helena.puistola@hamk.fi)

HAMK Älykkäät palvelut –tutkimusyksikkö

Arjen digitaaliset palvelut
Arjen digitaaliset palvelut -tutkimusryhmässä voit tehdä erilaisia, erilaisin menetelmin toteutettuja opinnäytetöitä liittyen eri-ikäisten ihmisten / perheiden digitaalisten tai sähköisten palvelujen käyttöön tai digitaaliseen toimintaympäristöön liittyen.
Yhteyshenkilö: Päivi Sanerma (paivi.sanerma@hamk.fi)

Kanta-Hämeen keskussairaalan opinnäytetyöaiheet (15.1.2018)

Psykiatriseen hoitoon ja hoitotyöhön liittyvät aiheet

 • Suullisen raportoinnin kehittäminen osastolla P5.oh Sari Tamminen
 • Hoitajan kiire ja työajan hallinta osastolla P5. oh Sari Tamminen
 • Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen TEHKO:ssa.( tehostettu kotiutus), oh Sari Tamminen
 • Asiakaspalautteiden konkreettinen hyödyntäminen psykiatrian osastolla, P3P / Kari Forss Potilasturvallisuuteen liittyvät aiheet
 • Turvallinen osastohoito – sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia vuodeosastohoidon turvallisuudesta
 • Yhteistyö osastofarmaseutin kanssa potilaan lääkehoidossa
 • Lääkkeen jakotilanteeseen liittyvät käytännöt osastoilla – kartoitus
  Erilaiset hoitokäytännöt ja sairaanhoitajan osaaminen
 • Sairaanhoitajan tulevaisuudessa tarvitsema osaaminen; kirjallisuuskatsaus tai jonkin alueen esimiesten/ aoh:n  haastattelu, esim pkl:lla
 • Elvytysvalmiudet sairaalan eri yksiköissä – kysely yksiköiden elvytysvastaavilla
  Opiskelijaohjaukseen liittyvät aiheet
 • Kokemuksia vaihto-opiskelijoiden ohjauksesta työyksikössä, Paula Vikberg-Aaltonen
 • Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kokemukset opiskelijaohjauksesta, Paula Vikberg-Aaltonen

Jos jokin edellä mainituista aiheista kiinnostaa Sinua tai tarvitset apua aiheen tai yhteistyökumppanin löytämiseksi sairaalassa ota yhteys yliopettaja Paula Vikberg-Aaltoseen  (paula.vikberg-aaltonen@khshp.fi tai paula.vikberg-aaltonen@hamk.fi)

Muistathan

Hamk:n sopimus opinnäytetyön tekemisestä tehdään yksikön esimiehen tai yhteyshenkilön kanssa. Huom! 3 kpl
KHKS:n tutkimuslupaohjeistus löytyy www.khshp.fi > koulutus ja kehittäminen> tutkimus- ja opetustoiminta. Lupa aineiston keruuseen haetaan aina ko alueen ylihoitajalta sairaalan omalla lomakkeella. Luvan liitteenä on opinnäytetyön suunnitelma. Muistathan, että tutkimusaineistoa ei voi kerätä potilailta tai omaisilta.
Valmis opinnäytetyön raportti luovutetaan yksikköön, jossa työ toteutettiin ja työ esitellään yksikössä yksikön kanssa erikseen sovittavana ajankohtana!

Muut opinnäytetyöaiheet

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyö

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyö. Vanhustyön tasapainoratakassi.
tiina.maenpaa@hamk.fi

Kuvitettu kommunikoinnin kansio kehitysvammaisten tutkimiseksi

Kehitysvammaisille asiakkaille ei välttämättä ole selvää, mitä tarkoittaa pahoinvointi, närästys, huimaus, särky, ummetus tai mitä on jomottava, terävä tai aaltoileva kipu. Tarvitaan selkeä työväline esim. Afasialiiton ”sairaanhoitajan vastaanotolla”- kommunikoinnin kansion jatkojalostaminen vastaamaan työtä kehitysvammaisten parissa.

Yhteyshenkilö: tiina.mäenpää@hamk.fi

HPK ja Steelers

Aiheina mm. ravitsemukseen, uneen, lepoon, treenaamiseen liittyvät opinnäytetyöt
Yhteyshenkilö: kati.rokala@hamk.fi

Pajat

Viestinnän työpajat

HUOM! Muistathan myös kirjautua Viestinnän työpaja -Moodle-työtilaan, tutustua sen aineistoihin ja hyödyntää niitä. Työtilaan pääset kirjautumaan avaimella viestintäpaja. Lisäksi liity Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammer-ryhmään, jossa voit kysyä ja vinkata lähteiden käytöstä ja merkinnästä silloin, kun HAMKin Lähdeviiteopaskaan ei anna selvää vastausta.

Tule viestintäpajaan selkeän kysymyksen/kysymysluettelon kanssa sekä valitse lyhyehkö osio raportista viestinnän open katsottavaksi. Lue OHJE VIESTINNÄN TYÖPAJAAN TULEVALLE. Yksittäisiä lähteiden merkinnän asioita kysy Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammerissa. Saa kysyä myös pajassa, ope vastaa ajankäytön mukaan myös näihin kysymyksiin.

Viestinnän työpajat on tarkoitettu opinnäytetyötään tekeville. Pajoissa keskitytään rakenteeseen, kieleen ja tyyliin, tieteellisen tekstin piirteisiin, lähteiden käyttöön ja merkintään, otsikoiden ja sisällön suhteeseen, loogisuuteen, argumentointiin. Pajaan ei tarvitse ilmoittautua. Nykyisen opinnäytetyöpassin mukaisesti kahteen pajaan osallistuminen on pakollista. Pajoissa saa käydä vaikka kuinka monta kertaa Osallistua voi missä vaiheessa tahansa. Mieti, missä vaiheessa se tuntuu tarpeelliselta. . Erityisen tärkeää on osallistua raportin loppuvaiheessa, kun viimeistelet rapottia. Tule pajaan niin, että sinulle on pajasta oikeasti hyötyä – ei merkinnän saamisen vuoksi.

Saija Karevaara, saija.karevaara@hamk.fi, 050 5745286

Tiedonhaun työpajat (HUOM! eivät pakollisia!)

Huomaathan, että opinnäytetyöpassissa olevan merkinnän saat jo opinnäytetyövaiheen tiedonhaun opetustunneista, eli tässä tapauksessa sinun ei tarvitse tulla erikseen pajaan.  Paja on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäohjausta ja tukea tiedonhakuunsa.  Pajaan voi toki tulla muutkin kuin opinnäytettä tekevät: Ota oma kannettava laitteesi (tietokone, tabletti tai puhelin) mukaan!​

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen.  Jos ilmoittautuneita ei ole pajaa edeltävänä arkipäivänä, niin paja perutaan. Ilmoittaudu siis osoitteessa:

https://goo.gl/forms/y5iTIHADzBhfvStm1

Lisäohjeita​ Skype for Business-kokoukseen liittymiseen.

Ystävällisesti
Kari Mikkonen / kari.mikkonen@hamk.fi / Puh. 040 7550 459
Informaatikko​

Menetelmäpajat (osallistuminen suositeltavaa – ei ennakkoilmoittautumista)

Lomakkeet ja ohjeet

Opinnäytetyöpassi – 2017.docx

Teoreettinen opinnäytetyö, rakenneohje

Toiminnallinen opinnäytetyö, rakenneohje

Tutkimuksellinen opinnäytetyö, rakenneohje

Tutkittavan suostumuslomake

Seminaarikäytänteitä (Pirjo Poutanen)

Terveydenhoitotyön kehittämistehtävän tilaajan palaute

Kypsyysnäytepohja_2016.doc

AMK_ONT Arviointilomake

Tulostaminen ja kansitus, HYOS Hämeenlinna

Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyön sähköpostin liitetiedostona (word-muodossa)  osoitteeseen senja.saukkola@hamk.fi
Opinnäytetyö lähetetään Senjalle HETI, kun abstract on hyväksytty ja opinnäytettä ohjaava opettaja on antanut luvan.

Senja Saukkola tekee ulkoasutarkastuksen ja muuttaa työn PDF- muotoon. Tämän jälkeen työ palautuu sähköpostilla opiskelijalle.

Opinnäytetöiden kansitus tapahtuu nykyään FAMKOn kautta joko paikan päällä Forssassa tai postitse. Lue tarkemmat ohjeet FAMKOn sivuilta: https://famkory.com/kansitukset/

(Huom, kansitus on opiskelijalle vapaaehtoista)

HUOM! Alkuperäinen tutkimuslupa, mikäli sellainen on, jää Senjalle.

Kypsyysnäytepohja

Opiskelijan palaute opinnäytetyöprosessista (Webropol)

Hämeenlinnan kaupungin tutkimus- ja opinnäytetyölupaohjee

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin ohjeet ja lomakkeet

Tutkimusluvan hakeminen

Hae tutkimuslupaa Opinnäyte- ja tutkimuslupahaku -lomakkeella (pdf).

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake.
 • Liitä varsinainen tutkimussuunnitelma hakulomakkeen liitteeksi.
 • Lähetä hakulomake liitteineen sähköpostilla anne.tuominen (at) hameenlinna.fi
 • Kirjoita sähköpostin otsikoksi Tutkimuslupahakemus.

Hakemusten käsittelyaika on 2-3 viikkoa, loma-aikoina pidempi. Päätös toimitetaan hakijalle sähköpostilla.

Tiedonhaku

Tiedonhaun työpajat

Kirjaston informaatikko Kari Mikkonen järjestää tiedonhaun työpajoja. Työpajoista ilmoitetaan tällä sivulla Pajat-väliledellä tai voit myös olla suoraan yhteydessä informaatikkoon: kari.mikkonen@hamk.fi​

Video-ohjeita tiedonhakijalle

Katso videot HD-tasoisena ja koko ruudun kokoisena mikäli mahdollista.

Tiedonhaun perusteet (kesto 12 min 6 sekuntia)

Tiedonhaun prosessin eri vaiheet: tiedontarpeen määrittely, hakusanojen valinta, tiedonlähteet, hakutekniikka, tulosten arviointi ja tiedonlähteiden paikantaminen.

Näyttöön perustuvan tiedon haku (kesto 19 min 23 sekuntia)

Näyttöön perustuva toiminta (Evidence-based practice) on yhdistelmä tutkimusnäyttöä, potilaan arvoja ja toiveita sekä hoitajan asiantuntijuutta. Tässä esityksessä katsotaan miten ja mistä kannattaa hakea NPT-tietoa.

Medic-tietokannan käytön perusohje (kesto 7 min 45 sekuntia)

Suomalaisen Medic-tietokannan käytön perusohje. Miten Medicin löytää Hamkin Finnasta, miten haetaan tietoa ja hallinnoidaan löytyneitä viitteitä?

Cinahl-tietokannan käytön perusohje (kesto 11 min 20 sekuntia)​

Miten löydät Cinahl with Full Text -tietokannan Hamkin Finnasta? Miten teet tiedonhakuja siihen? Miten rajaat ja hallinnoit hakutuloksia?

Sote-alan tietokannat

Lista tärkeimmistä sote-alan tietokannoista (PDF)

Hoitotyön koulutuksen opinnäytetöitä voit katsella täältä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU