Opinnäytetyö; Sosionomi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö; Sosionomi

Sosionomin opinnäytetyö

18.05.2021 15:24

Opinnäytetyöprosessi

Opinnäytetyöprosessiin liittyvät ohjeet löytyvät opinnäytetyön moodletyötilasta. Työtilan linkin löydät Sosiaalialan Yammer-ryhmästä, oikean reunan kiinnitetyistä tiedostoista.

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan sosiaalialan koulutuksen opinnäytetöihin

Loppuseminaariajat ja seminaariin ilmoittautuminen

Opinnäytetyön loppuseminaareja järjestetään kerran kuukaudessa.
Tulossa olevien seminaarien päivämäärät keväällä 2021 ja lukuvuonna 2021-2022 näkyvät alla olevassa taulukossa. Seminaariesitykseen varataan 45 minuuttia.

Päivämäärä Kellonaika
ke 2.6.2021 klo 8.30-
   

ke 25.8.2021

klo 8.30-

ke 29.9.2021

klo 8.30-

ke 27.10.2021

klo 8.30-

ke 17.11.2021

klo 8.30-

ke 8.12.2021

klo 8.30-
   

ke 26.1.2022

klo 8.30-

ke 23.2.2022

klo 8.30-

ke 30.3.2022

klo 8.30-

ke 27.4.2022

klo 8.30-

ke 4.5.2022

klo 8.30-

ke 18.5.2022

klo 8.30-

ke 1.6.2022

klo 8.30-

Ilmoittautuminen loppuseminaariin

Neuvottele ohjaavan opettajan kanssa loppuseminaariin osallistumisesta.

Ilmoittaudu opinnäytetyöseminaariin viimeistään kolme (3) viikkoa ennen seminaaripäivää sähköpostilla osoitteeseen: sosiaaliala.opinnayte@hamk.fi

Sähköpostin aiheeksi laita Opinnäytetyöseminaari ja seminaarin päivämäärä. Viestissä tulee olla seuraavat tiedot:

  • päivämäärä ja kellonaikatoive
  • opinnäytetyön tekijä(t)
  • opinnäytetyön aihe
  • opinnäytetyötä ohjaava opettaja

Saat paluuviestillä vahvistuksen ilmoittautumisesta.

 

Kirjoittamispajat

Viestinnän opettajan ohjaamat Kirjoittamispajat tiedotetaan Hyvinvointiosaamisen yksikön Yammerissa. Opinnäytetyön kirjoitusprosessia tukee lisäksi Moodle-työtila Viestinnän työpaja.

 

Tiedonhaun työpajat (HUOM! eivät pakollisia!)

Paja on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäohjausta ja tukea tiedonhakuunsa.  Pajaan voi toki tulla muutkin kuin opinnäytettä tekevät.  Ota oma kannettava laitteesi (tietokone, tabletti tai puhelin) mukaan!

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen.  Jos ilmoittautuneita ei ole pajaa edeltävänä arkipäivänä, niin paja perutaan. ​​

Vinkkejä tiedonhakuun

  • Yhteysinformaatikkosi on Kari Mikkonen / etunimi.sukunimi @hamk.fi / Puh. 040 7550 459.  Voit kysyä minulta suoraankin, jos jokin tiedonhakuun liittyvä asia askarruttaa.
  • Tutki, tallenna tai tulosta olennaiset asiat sosiaalialan tiedonhausta Miten ja mistä hakea sosiaalialan tietoa -dokumentista.
  • Vaihtoehtoisesti voit myös katsoa videon sosiaalialan tiedonhausta (kesto 22:04).

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa teet ensimmäisiä tiedonhakuja opinnäytetyön aiheesta. Tiedonhaku auttaa sinua tutustumaan aiheeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin sekä muodostamaan omat tutkimuskysymyksesi.
Kun aihe on kiteytynyt, on aika tehdä siihen liittyvä kirjallisuusselvitys.  Kirjallisuusselvityksen tavoitteena on löytää aiheeseen liittyvää olennaista tietoa. Tietokannat, joista julkaisuja tai tietoa haetaan, valitaan aiheen ja tiedontarpeen perusteella. Voit etsiä aiheeseesi sopivia tietokantoja HAMKin Finnan listausten avulla.  Hakusanoja voi poimia esimerkiksi YSO-sanastosta.  Esimerkiksi, jos olet kiinnostunut hakemaan tietoa nuorista rikoksentekijöistä, huomaat, ettö YSO tarjoaa asiasanaksi (eli hakusanaksi) sanaliittoa nuoret rikoksentekijät.  Englanniksi sana on young offenders ja ruotsiksi unga förbrytare.  Näillä sanoilla voit lähteä liikkeelle, kun haet eri tietokannoissa.  Kannattaa kuitenkin kokeilla myös muilla sanoilla.

Kotimaista tutkittua tietoa kannattaa etsiä​ HAMKin Finnasta tai laajasta valtakunnallisesta www.finna.fi -palvelusta. Myös Google Scholar on oiva apuväline tutkimustiedon haussa; siinä hakukielen voit valita itse ja haun tulos muuttuu kielen mukana. Vertaile esimerkiksi hakutuloksen laajuutta ja käyttökelpoisuutta klikkaamalla kaikkia kolmea oheista hakutuloslinkkiä.  Esimerkeissä on kaikissa sama hakulause : nuoret AND syrjäytyminen
1. HAMKin Finna
2. Valtakunnallinen Finna <www.finna.fi>
3. Google Scholar

Ulkomaista tutkimustietoa löytyy esimerkiksi HAMKin Finnan ulkomaisten e-artikkeleiden haulla tai Google Scholarilla. Kansainvälisten, lähinnä englanninkielisten e-kirjojen ystäville voi suositella Ebook Central-tietokantaa.  Hakukieli näissä palveluissa on käytännössä englanti.

Kymmenen ilmaista kaukopalvelutoimitusta

Ellei tarvitsemaasi aineistoa löydy HAMKin kirjastosta tai HAMKin kirjaston tietokannoista, se voidaan tilata sinulle kaukopalveluna. Kaukopalvelu on HAMKin opiskelijoille ilmaista aina kymmeneen kappaleeseen asti. Kerro meille lomakkeella mitä haluaisit tilata.  Tarkista kuitenkin ensin, että Hamkin tai paikallisen kaupunginkirjaston kokoelmissa ei ole aineistoa, jonka tilaat.  Kannattaa myös muistaa, että tilattavan aineiston tulee olla olennaista, korkealaatuista, ajantasaista sekä opintoihisi liittyvää.  Esimerkiksi artikkeleita sanomalehdissä tai ei-tieteellisissä aikakauslehdissä sekä vaikkapa kirjeitä päätoimittajalle tilataan vain hyvin perustellen.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU