Opinnäytetyö; Sosionomi

Sosionomin opinnäytetyö

18.01.2019 14:06

Opinnäytetyöprosessin käynnistäminen

Ohjeet opinnäytetyöprosessin käynnistämiseen löytyvät opinnäytetyön moodletyötilasta, johon linkin löydät Sosiaalialan Yammer-ryhmästä.

Tutustu HAMKin Opinnäytetyöoppaaseen

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan sosiaalialan koulutuksen opinnäytetöihin

Urkund plagioinnin tarkastus

Lähetä työsi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen käyttäjätunnus.hamk@analysis.urkund.com  Varmista opinnäytetyön ohjaajaltasi käyttäjätunnus.

  • Ohjaaja saa Urkundista sähköpostiviestin ja tarkastaa Urkundin raportin.
  • Ohjaaja voi lähettää raportin edelleen sähköpostilla tarvittaessa.
  • Ohjaaja merkitsee plagiontitarkastuksen onnistumisen vaiheella FUNityyn.

Urkund on varsin tarkka. Se saattaa löytää jopa kopioidun lauseen puolikkaan. Lähdemerkinnöistä tulee usein Urkundista noottia, mutta on aivan luonnollista, että monessa opinnäytetyössä käytetään samoja lähteitä. Näistä ei siis välitetä.

Lähetä työsi Urkundiin aina koulun sähköpostiosoitteesta. Jos lähetät useista osoitteista, Urkund käsittää ne toistensa kopioiksi.

Kypsyysnäytteen suorittaminen

Kypsyysnäytteet tehdään syksystä 2018 alkaen EXAM-tenttiakvaariossa. Kypsyysnäytteestä sovitaan opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Tulostaminen ja kansitus

Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyön sähköpostin liitetiedostona (word-muodossa) toimistosihteerille osoitteeseen senja.saukkola@hamk.fi
Opinnäytetyö lähetetään Senjalle HETI, kun abstract on hyväksytty ja opinnäytettä ohjaava opettaja on antanut luvan. Senja Saukkola tekee ulkoasutarkastuksen ja muuttaa työn PDF- muotoon. Tämän jälkeen työ palautuu sähköpostilla opiskelijalle.

Opinnäytetöiden kansitus tapahtuu nykyään FAMKOn kautta joko paikan päällä Forssassa tai postitse. Lue tarkemmat ohjeet FAMKOn sivuilta: https://famkory.com/kansitukset/  (Huom, kansitus on opiskelijalle vapaaehtoista)

HUOM! Alkuperäinen tutkimuslupa, mikäli sellainen on, jää Senjalle.

Loppuseminaariajat

Opinnäytetyön loppuseminaareja järjestetään kerran kuukaudessa. Tulossa olevien seminaarien päivämäärät näkyvät alla olevassa taulukossa. Seminaariesitykseen varataan 45 minuuttia.

Keskiviikko 23.1.2019klo 8.30 –

Keskiviikko 20.2.2019

klo 8.30 –
Keskiviikko 20.3.2019klo 8.30 –
Keskiviikko 24.4.2019klo 8.30-
Keskiviikko 15.5.2019klo 8.30-
Keskiviikko 3.6.2019klo 8.30-

Opiskelijan tulee neuvotella ohjaavan opettajan kanssa loppuseminaariin osallistumisesta, päivämäärästä ja kellonajasta. Ohjaava opettaja antaa luvan opinnäytetyön esittämiseen loppuseminaarissa.

Toive opinnäytetyöseminaarin ajankohdasta tehdään viimeistään kolmea viikkoa ennen seminaaria sähköpostilla osoitteeseen: sosiaaliala.opinnayte@hamk.fi
Sähköpostin aiheeksi laitetaan ’Opinnäytetyöseminaarin varaus’. Viestissä tulee olla seuraavat tiedot: opinnäytteen esittäjä(t), opinnäytteen aihe, päivämäärä ja kellonaika, ohjaava opettaja

Saat sähköpostina tiedon, onko toivomasi esitysaika vapaana sekä tiedon seminaarin luokkatilasta virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Viestinnän opettajan työapajat

HUOM! Muistathan myös kirjautua Viestinnän työpaja -Moodle-työtilaan, tutustua sen aineistoihin ja hyödyntää niitä. Työtilaan pääset kirjautumaan avaimella viestintäpaja Lisäksi liity Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammer-ryhmään, jossa voit kysyä ja vinkata lähteiden käytöstä ja merkinnästä silloin, kun HAMKin Lähdeviiteopaskaan ei anna selvää vastausta.

Tule viestintäpajaan selkeän kysymyksen/kysymysluettelon kanssa sekä valitse lyhyehkö osio raportista viestinnän open katsottavaksi. Lue OHJE VIESTINNÄN TYÖPAJAAN TULEVALLE. Yksittäisiä lähteiden merkinnän asioita kysy Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammerissa!

Viestinnän työpajat on tarkoitettu opinnäytetyötään tekeville. Pajoissa keskitytään rakenteeseen, kieleen ja tyyliin, tieteellisen tekstin piirteisiin, lähteiden käyttöön ja merkintään, otsikoiden ja sisällön suhteeseen, loogisuuteen, argumentointiin. Pajaan ei tarvitse ilmoittautua. Nykyisen opinnäytetyöpassin mukaisesti kahteen pajaan osallistuminen on pakollista. Pajoissa saa käydä vaikka kuinka monta kertaa Osallistua voi missä vaiheessa tahansa. Mieti, missä vaiheessa se tuntuu tarpeelliselta. . Erityisen tärkeää on osallistua raportin loppuvaiheessa, kun viimeistelet rapottia. Tule pajaan niin, että sinulle on pajasta oikeasti hyötyä – ei merkinnän saamisen vuoksi.

Tiedonhaun työpajat (HUOM! eivät pakollisia!)

Paja on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäohjausta ja tukea tiedonhakuunsa.  Pajaan voi toki tulla muutkin kuin opinnäytettä tekevät.  Ota oma kannettava laitteesi (tietokone, tabletti tai puhelin) mukaan!

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen.  Jos ilmoittautuneita ei ole pajaa edeltävänä arkipäivänä, niin paja perutaan. Ilmoittaudu siis osoitteessa:

https://goo.gl/forms/y5iTIHADzBhfvStm1

Lisäohjeita​ Skype for Business-kokoukseen liittymiseen.

Ystävällisesti
Kari Mikkonen / kari.mikkonen@hamk.fi / Puh. 040 7550 459
Informaatikko​​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU