Opinnäytetyö; Sosionomi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö; Sosionomi

Sosionomin opinnäytetyö

22.02.2019 10:10

Opinnäytetyöprosessin käynnistäminen

Ohjeet opinnäytetyöprosessin käynnistämiseen löytyvät opinnäytetyön moodletyötilasta, johon linkin löydät Sosiaalialan Yammer-ryhmästä.

Tutustu HAMKin Opinnäytetyöoppaaseen

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan sosiaalialan koulutuksen opinnäytetöihin

Urkund plagioinnin tarkastus

Lähetä työsi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen käyttäjätunnus.hamk@analysis.urkund.com  Varmista opinnäytetyön ohjaajaltasi käyttäjätunnus.

  • Ohjaaja saa Urkundista sähköpostiviestin ja tarkastaa Urkundin raportin.
  • Ohjaaja voi lähettää raportin edelleen sähköpostilla tarvittaessa.
  • Ohjaaja merkitsee plagiontitarkastuksen onnistumisen vaiheella FUNityyn.

Urkund on varsin tarkka. Se saattaa löytää jopa kopioidun lauseen puolikkaan. Lähdemerkinnöistä tulee usein Urkundista noottia, mutta on aivan luonnollista, että monessa opinnäytetyössä käytetään samoja lähteitä. Näistä ei siis välitetä.

Lähetä työsi Urkundiin aina koulun sähköpostiosoitteesta. Jos lähetät useista osoitteista, Urkund käsittää ne toistensa kopioiksi.

Kypsyysnäytteen suorittaminen

Kypsyysnäytteet tehdään syksystä 2018 alkaen EXAM-tenttiakvaariossa. Kypsyysnäytteestä sovitaan opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Tulostaminen ja kansitus

Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyön sähköpostin liitetiedostona (word-muodossa) toimistosihteerille osoitteeseen senja.saukkola@hamk.fi
Opinnäytetyö lähetetään toimistosihteerille, kun abstract on hyväksytty ja opinnäytettä ohjaava opettaja on antanut luvan. Toimistosihteeri tekee ulkoasutarkastuksen ja muuttaa työn PDF- muotoon. Tämän jälkeen työ palautuu sähköpostilla opiskelijalle.

Opinnäytetöiden kansitus tapahtuu nykyään FAMKOn kautta joko paikan päällä Forssassa tai postitse. Lue tarkemmat ohjeet FAMKOn sivuilta: https://famkory.com/kansitukset/  (Huom, kansitus on opiskelijalle vapaaehtoista)

HUOM! Alkuperäinen tutkimuslupa, mikäli sellainen on, jää toimistosihteerille.

Loppuseminaariajat

Opinnäytetyön loppuseminaareja järjestetään kerran kuukaudessa. Tulossa olevien seminaarien päivämäärät näkyvät alla olevassa taulukossa. Seminaariesitykseen varataan 45 minuuttia.

Keskiviikko
20.3.2019
klo 8.30 –
Keskiviikko
24.4.2019
klo 8.30-
Keskiviikko
15.5.2019
klo 8.30-
Maanantai
3.6.2019
klo 8.30-

Opiskelijan tulee neuvotella ohjaavan opettajan kanssa loppuseminaariin osallistumisesta, päivämäärästä ja kellonajasta. Ohjaava opettaja antaa luvan opinnäytetyön esittämiseen loppuseminaarissa.

Toive opinnäytetyöseminaarin ajankohdasta tehdään viimeistään kolmea viikkoa ennen seminaaria sähköpostilla osoitteeseen: sosiaaliala.opinnayte@hamk.fi
Sähköpostin aiheeksi laitetaan ’Opinnäytetyöseminaarin varaus’. Viestissä tulee olla seuraavat tiedot: opinnäytteen esittäjä(t), opinnäytteen aihe, päivämäärä ja kellonaika, ohjaava opettaja

Saat sähköpostina tiedon, onko toivomasi esitysaika vapaana sekä tiedon seminaarin luokkatilasta virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kirjoittamispajat

Viikoittaiset viestinnän opettajan ohjaamat Kirjoittamispajat tiedotetaan Hyvinvointiosaamisen yksikön Yammerissa. Opinnäytetyön kirjoitusprosessia tukee lisäksi Moodle-työtila Viestinnän työpaja.

Tiedonhaun työpajat (HUOM! eivät pakollisia!)

Paja on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäohjausta ja tukea tiedonhakuunsa.  Pajaan voi toki tulla muutkin kuin opinnäytettä tekevät.  Ota oma kannettava laitteesi (tietokone, tabletti tai puhelin) mukaan!

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen.  Jos ilmoittautuneita ei ole pajaa edeltävänä arkipäivänä, niin paja perutaan. Ilmoittaudu siis osoitteessa:

https://goo.gl/forms/y5iTIHADzBhfvStm1

Lisäohjeita​ Skype for Business-kokoukseen liittymiseen.

Ystävällisesti
Kari Mikkonen / kari.mikkonen@hamk.fi / Puh. 040 7550 459
Informaatikko​​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU