Opinnäytetyö; Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan opinnäytetyöprosessi

Avaa tästä opinnäytetyöprosessi kuvana.

Seminaarit ja kypsyysnäyte

Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin työnsä tiiviissä muodossa. Hän paneutuu erityisesti työnsä selvitysosioon, sen toteutukseen, saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. Lisäksi yksi osa seminaaria on  opiskelijan oma arvio opinnäytetyöprosessistaan kokonaisuudessaan sekä arvio omasta oppimisestaan sen aikana.

Seminaariin ilmoittautuminen edellyttää ohjaavan opettajan lupaa, eli työn tulee olla siinä vaiheessa, että se voidaan esittää loppuseminaarissa.

Seminaarit alkavat kunakin päivänä klo 15:00 ja jatkuvat niin kauan kuin on esityksiä.

Seminaariin ilmoittaudutaan moodlen kautta:

Seminaariin imoittautumislinkki

avain: ict-semi

Seminaarit pidetään luokassa C-213

Muut mahdolliset seminaarit (suunnittelu- ja väliseminaarit) pidetään kunkin opinnäytetyön ohjaajan määrittelemällä tavalla.

Kypsyysnäyte tehdään yleisenä rästitenttipäivänä tai muuten ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Siihen ilmoittaudutaan suoraan ohjaajalle viimeistään yhtä viikkoa ennen tenttipäivää.

Tietotekniikan seminaarivastaava: Marko Grönfors, marko.gronfors@hamk.fi, p. +358-3-646 2662, +358-50-574 5235

Opinnäytetöiden kansittaminen Riihimäen kampuksella

Opiskelija tallentaa opinnäytetyön kirjastoversion elektronisena Theseukseen, kirjastoon ei toimiteta erillistä painettua kappaletta. Arkistokappale toimitetaan oman koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Jos opiskelija haluaa työstään kansitetun version omaan käyttöön tai toimeksiantajaa varten, opiskelija voi ostaa kannet Riihimäen kirjastosta ja kansittaa työnsä aulan kansituslaitteella. Hinnat 8e/amk ja 11e/YAMK. Mustia HAMK-kansia voi toistaiseksi ostaa Riihimäen kirjastosta niin kauan kuin varastoa riittää.

Opinnäytetyöpajat

Opinnäytetyön aloitus tapahtuu opinnäytetyöpajoissa. Pajassa tavoitteena on löytää opinnäytetyöaihe, työstää omaa työtä eteenpäin, saada tekemiseen ohjausta, kommentteja ja vinkkejä ohjaajilta sekä muilta paikalla olevilta. Pajoihin pitää osallistua kunnes opinnäytetyöaihe on hyväksytty ja ohjaaja työlle nimetty. Pajaan toki voi osallistua niin kauan, kunnes opinnäytetyö on valmis.

Pajoissa käydään läpi opinnäytetyön tekemiseen liittyviä yleisiä ohjeita, ja työstetään yhdessä asioita, mitkä edesauttavat opinnäytetöiden etenemistä.

Moodlesivusto

Avain: onttieto1718

Opinnäytetyön raportointipajassa (vetäjä: Lea Mustonen) saat ohjausta opinnäytetyön kirjoittamiseen, lähdeviitteiden merkitsemiseen, oikeakielisyyteen yms. Raportointipajaan osallistutaan, kun omaa työtä on kirjoitettu pari lukua. Siihen mennessä esiin nousseita kysymyksiä on hyvä tuoda pajaan pohdittavaksi.

Raportointipajoja järjestetään seminaaripäivinä klo 15:30-17:00 tilassa C212.

Opinnäytetyöpajavastaava: Marko Grönfors, marko.gronfors@hamk.fi, p. +358-3-646 2662

Tutkiva ja kehittävä osaaja (ennen 1.8.2014 aloittaneet)

Tutkiva ja kehittävä osaaja – opintojakson tavoitteena on, että

  • opiskelija löytää hyväksyttävän opinnäytetyön aiheen
  • tuntee opinnäytetyöohjeistuksen
  • ymmärtää erilaisten opinnäytetyön toteutustapojen sekä rakenteen merkityksen
  • tietää miten opinnäytetyö tulisi kirjoittaa ja tuntee käytössä olevan lähdemerkintä menettelyn
  • tutustuu aikaisemmin tehtyihin opinnäytetöihin
  • osallistuu seminaareihin

Opintojakson suoritusvaatimukset on kuvattu tarkemmin Moodlessa: https://moodle.hamk.fi/course/view.php?id=14421

Avain: onttieto1617

Opinnäytetyöaiheita

Ajantasaista tietoa tarjolla olevista opinnäytetyöaiheista saat seuraamalla Tieto- ja viestintätekniikan Yammer-kanavaa.

Sopivia opinnäytetyöaiheita voit tiedustella myös tieto- ja viestintätekniikan opettajilta ja koulutuspäällikkö Jari Mustajärveltä, jari.mustajarvi@hamk.fi, p. 040 829 3710

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU