Opiskelijapalvelut; Metsätalous

Metsätalouden opiskelijapalvelut

Opintosihteeri
Ulla Rauhala
+358 3 646 5302
Fax: (03) 646 5300
etunimi.sukunimi@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU