Opiskelutavat; Biotalous

Biotalouden opiskelutavat

13.11.2018 07:57

Koulutuksessa opit kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti siten, että kytket uutta tietoa aiemmin oppimaasi. Haet tutkivien työtapojen avulla vastauksia kysymyksiin ja ongelmiin. Keskeistä on projektioppiminen, joka on tavoitteellista, kertaluonteista ja organisoitua yhteistoiminnallista kehittämistyötä.

Kun opintosi edistyvät, teet yhä enemmän yhteistyötä ja erilaisia projekteja yritysten kanssa.

Opiskeluusi sisältyy:

  • Erilaisia projekti- tai harjoitustöitä jokaisena opiskeluvuotena.
  • Opinnäytetyö​, jonka teet yleensä yrityksen tarpeisiin ja elinkeinoelämän aiheista.

Pyrkimyksemme on, että kaikki opinnäytetyöt tehdään elinkeinoelämän aiheista. Antaessaan opinnäytetyöhön aiheen, yritys saa käyttöönsä opiskelijan sekä sitä tukevien opettajien työpanoksen.

Päiväopiskelu

Päiväopiskelu on nimensä mukaisesti päätoimista ja kokopäiväistä.

  • Opetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKin Forssan kampuksella.
  • Opiskelu etenee säännöllisellä rytmillä oman opiskelijaryhmän kanssa.
  • Opiskelet noin kahdeksan tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa.

Monimuoto-opiskelu

Monimuotototeutuksessa opinnot järjestetään integroituna tieto- ja viestintätekniikan sekä ympäristö- ja luonnonvara-alan monimuotototeutuksiin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) jonka mukaan määräytyvät koulutuksen lähi-, etä- ja työpaikkaopintojaksot. 

Ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkinnon suorittaneiden monimuotototeutuksessa sovelletaan verkko-opiskelua. Online verkko-opetus järjestetään kaksi kertaa viikossa ja verkko-opetussessiot on mahdollista katsoa jälkikäteen nauhoitettuna. Lisäksi järjestetään noin kerran kuukaudessa lähiopetusta perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin. Koulutukseen sisältyy kaksi intensiiviviikkoa touko- ja elokuun lopulla. Lähiopetus järjestetään HAMKn Riihimäen kampuksella, os. Kaartokatu 2, Riihimäki.

Insinööritutkinnon suorittaneiden monimuotototeutuksessa sovelletaan verkko-opiskelua. Lähipäiviä opetukseen sisältyy keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa opiskeltavasta aiheesta riippuen. Lähiopiskelu toteutetaan HAMKn luonnonvara-alan kampuksilla Forssassa, Mustialassa, Lepaalla tai Evolla.

Opiskelu alkaa kolme (3) päivää kestävällä intensiivijaksolla Forssan kampuksella. Tällöin tutustutaan oppimisympäristöön, -järjestelmiin ja -alustoihin, opiskelijaryhmään sekä luodaan omat pienryhmät opiskeluun. 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU