Opiskelutavat; Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen opiskelutavat

Opintoihisi sisältyy monia aitoja työelämän projekteja alan yritysten ja eri organisaatioiden kanssa. Sinulla on jo opiskeluaikana hyvä mahdollisuus luoda kontakteja ja verkostoitua työelämän asiantuntijoiden kanssa.

Yrittäjyyteen tutustuttaa myös opiskelijoiden perustama ja omistama Osuuskunta Team Kestävä​.

Tiedonhakua, tutkimusta, organisointia ja viestintää

Opiskelumuotoihin kuuluu luentoja, verkkotyöskentelyä, etäopetusta, tiimityöskentelyä, ryhmätöitä sekä yhteistyötä erilaisten ulkopuolisten tahojen, kuten ympäristöliikeyritysten, kuntien ja järjestöjen kanssa. 

Koulutuksen aikana opit

  • keräämään  tietoa ja tekemään pienimuotoisia tutkimuksia ja selvityksiä
  • projekti- ja tiimityöskentelyä
  • analysoimaan tuloksia ja esittämään ne selkeästi ja vakuuttavasti.

Opit käyttämään eri viestintävälineitä ja -tapoja ja kommuni​koimaan luontevasti. Hyödynnät erilaisia verkkotyökaluja sujuvasti jokapäiväisessä työssäsi tiedonhaussa ja -välityksessä sekä vuorovaikutuksessa: teet kyselyjä, jaat tietoa, järjestät kokouksia ja käytät sosiaalista mediaa.

Opintoihisi sisältyy kaksi käytännön harjoittelujaksoa joissa tutustut alan eri tehtäviin. ​Voit lisätä kansainvälistä osaamistasi ja mennä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun myös ulkomaille.

Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö joka on tyypi​​llisesti suunnittelu-, soveltava tutkimus- tai projektityö. Opinnäytteen laajuus on 15 opintopistettä. Se tehdään aina todellisessa työpaikassa tai sen tilauksesta. Opinnäytetyö helpottaa siirtymistäsi työelämään ja auttaa myös luomaan yhteyksiä oman alan toimintaympäristöön ja kulttuuriin.​

Tutustu HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoiden opinnäytteisiin Theseus.fi -verkkokirjastossa!

Opiskelutavat

Jokaisesta moduulista on tarjolla kaksi toteutustapaa. Moduulin opiskelutapaa on hyvä miettiä etukäteen ja sopia siitä moduulin opettajien kanssa. Opiskelija voi valita opiskelumuodoksi aikaisemman osaamisen ja työkokemuksen perusteella päiväopiskelun tai pääasiassa itsenäisesti ja opintopiirissä tehtävät verkko-opinnot. Opiskelutapavalinta tehdään kun olet tullut hyväksytyksi koulutukseen. 

Päiväopiskelu

Opiskelu on kokopäivätyötä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa tiimityöskentelynä projekteissa. Päiväopiskelun lähtökohta on, että teet kaiken opiskelutyön noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa.  Opintopisteesi karttuvat säännöllisesti, osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana.

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu on opiskelijalta paljon vaativa opiskelutapa. Suoritat lähes kaikki opinnot itsenäisesti tai muutaman hengen ryhmissä verkon välityksellä. Materiaalit, luennot ja tehtävät löytyvät Moodle-oppimisalustalta. Sinulla on jo aiempaa kokemusta ympäristöalalta, tai sinulla on mahdollisuus käyttää nykyistä työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödynnät mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi osana opintojasi. Mikäli sinulla ei vielä ole kokemusta alalta, olet valmis tekemään töitä löytääksesi mahdollisuuksia tutustua alaan esimerkiksi tutustumalla erilaisiin projekteihin kotiseudullasi. 

Verkko-opinnot edellyttävät jatkuvaa, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja vahvaa itsenäisyyttä.

Verkko-opinnot vaativat sinulta innostunutta asennetta verkkotyökaluja ja verkko-oppimista kohtaan. Erilaiset viestintämuodot ja uudet alustat eivät ole sinulle ongelma. 

Opiskelu alkaa kolme (3) päivää kestävällä intensiivijaksolla 22. – 24.8.2018. Tällöin tutustutaan oppimisympäristöön, -järjestelmiin ja -alustoihin, opiskelijaryhmään sekä luodaan omat pienryhmät opiskeluun. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU