Opiskelutavat; Liikenneala - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelutavat; Liikenneala

Liikennealan opiskelutavat

24.02.2022 14:59

Liikennealaa voit opiskella päiväopintoina tai töiden ohella!

Sekä päivä- että monimuoto-opetus vaativat opintoihin käytettävää aikaa keskimäärin noin 40 tuntia viikossa. Mietithän siis tarkkaan, kumpi toteutustapa sopii oppimistyyliisi ja elämäntilanteeseesi paremmin. Voit hakea molempiin toteutustapoihin, mutta opiskelupaikkaa vastaanottaessasi sinun tulee tehdä päätös siitä, kumman toteutustavan valitset. Opintojen alkuvaiheessa toteutustavan vaihtaminen ei ole mahdollista.  

Päiväopinnot

Päiväopinnot sopivat sinulle, jos voit opiskella kokopäiväisesti maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti noin klo 8.30-16.00. Opiskelet tiiviisti ryhmän mukana ja opintoihisi kuuluu luentoja, ryhmätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Osa oppimisesta tapahtuu yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa, joita tehdään pääsääntöisesti ryhmissä.

Opintojen loppupuolella (3.-4. vuosi) lähiopetus on järjestetty siten, että osa-aikainen työskentely alan yrityksissä on mahdollista opintojen ohella. 

Monimuoto-opinnot

Monimuoto-opinnot sopivat sinulle, jos haluat opiskella etäopintoina, virtuaalisesti, itsenäisesti sinulle sopivana aikana sekä ryhmässä yhteisesti sovittuna aikoina. Opiskelet sekä itsenäisesti että ryhmätöitä tehden. Varsinaisia opintopäiviä on noin kerran kuukaudessa perjantaina n. klo 8.30-16.00. Lisäksi viikolla saattaa olla 1-2 kertaa iltaisin etäopetuksena järjestettävää opintojen ohjaustilaisuutta, jolloin saat ohjausta ja opastusta meneillään oleviin opintoihin liittyen. Lukuvuonna 2022/2023 opintopäivät syksyllä 2022 aloittavalle monimuotoryhmälle ovat seuraavat: ke 17.8. (opintojen aloitus etänä), 26.8., 9.9., 14.10., 28.10., 15. ja 16.12., 13.1., 3.2., 24.2., 17.3., 31.3., sekä 28.4. Lukuvuoden aikana ilmoitetaan, mitkä opintopäivät järjestetään etäopetuksena ja mitkä lähiopetuksena kampuksella, tai jossakin vierailukohteessa. 

Monimuoto-opinnot sopivat sinulle, jos kannat vastuuta omasta oppimisestasi ja pystyt aikatauluttamaan sitä itsenäisesti ja ryhmän kanssa. Monimuoto-opiskelu vaatii omatoimisuutta ja joustavuutta. Vaikka monimuoto-opiskelussa korostuu yksilöllinen ja itsenäinen opiskelu, se edellyttää myös valmiutta työskennellä ryhmissä ja tehdä ryhmätöitä etänä. Ryhmätyöskentely ja varsinkin opintojen aikana toteutettava vertaisryhmätoiminta on osa oppimisprosessia ja vertaisryhmältäsi saat tukea omiin opintoihisi.

Monimuoto-opinnoissa tarvitset hyvät tietokoneen peruskäyttötaidot ja valmiuden oppia käyttämään etätyöskentelyvälineitä. Tarvitset myös kaiuttimella ja mikrofonilla tai kuulokemikrofonilla (ns. headset) varustetun tietokoneen sekä verkkoyhteyden. Tarvittavat ohjelmistot saat meidän kauttamme. 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU