Opiskelutavat; Liiketalous

Liiketalouden opiskelutavat

13.11.2018 07:51

Vuorovaikutus työelämän kanssa auttaa rakentamaan jo opiskeluaikana vahvoja yhteistyösuhteita, jotka helpottavat työllistymistäsi opintojen jälkeen.

Voit hakea opiskelemaan liiketaloutta päivä- tai monimuotototeutukseen. Pystyt myös vaihtamaan opiskelutapaasi eri mallien välillä opintojen aikana. Opintojen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa. 

Päiväopiskelu korkeakoulukeskuksessa

Voit opiskella liiketalouden tradenomiksi päiväopiskelijana modernissa korkeakoulukeskuksessa Visamäen kampuksella. Tässä opiskelutavassa opiskelu tapahtuu pääasiallisesti klo 8-16 välillä.  Opintosi etenevät ohjatusti oman ryhmäsi mukana.

Monimuoto-opiskelu työn ohella verkossa

Työn ohessa opiskelu liiketaloudessa toteutetaan verkko-opintoina. Voit myös hyvin yhdistää opintomoduulien oppimistehtävät omaan työhösi. Opintosi etenevät joustavasti oman ryhmäsi mukana. 

Tutkinto nopeasti kiihdytyskaistalla

24/7 opiskelutapa antaa sinulle mahdollisuuden suorittaa tutkintosi itsenäisesti ja normiaikaa (3,5 vuotta) nopeammin. Mikäli haluat suorittaa tutkintosi tällä opiskelutavalla, se vaatii sinulta oman osaamisen tunnistamista sekä sen yhdistämistä tutkinnon tavoitteisiin.

Kansainvälisyys opetuksessamme

Liiketalouden opetuksesta osa on englanniksi, sillä haluamme antaa sinulle parhaat mahdolliset kansainvälisyysvalmiudet. Opiskelun aikana voit parantaa kielitaitoasi ja avartaa näkemystäsi liiketalouden alasta vaihto-opiskelussa, harjoittelussa tai suorittamalla Double degreen, eli kaksoistutkinnon, ulkomailla. Tuemme ulkomaan jaksoasi matka-apurahalla ja ulkomailla suoritetut opinnot tai harjoittelu luetaan osaksi tutkintoasi.

Double degree -opinnot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU