Opiskelutavat; Maaseutuelinkeinot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelutavat; Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinojen opiskelutavat

08.12.2021 11:20

Maaseutuelinkeinojen koulutuksessa opiskelu perustuu tiimioppimiseen. Ratkot ryhmissä maatalouden ja maaseudun kysymyksiä ja etsit niihin vastuullisia, yrittäjyyttä tukevia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Osaamisesi rakentuu käytännön kokemuksen ja toiminnan kautta aiemmin opitun pohjalle.

Koulutuksessa korostuvat

  • oma aktiivisuus tiedon hankkimisessa, ymmärtämisessä ja tuottamisessa
  • oppimista ja jaksamista tukeva yhteisö ja asiantunteva ohjaus
  • mahdollisuus hyödyntää yhteistyötä yrityselämän kanssa
  • kannustus kansainvälisyyteen sekä vieraskielisiin opintoihin

Voit valita jokaiseen moduuliin itsellesi sopivan opiskelutavan.  

8-16 -opiskelutapa

Tapa sopii sinulle, jos haluat edetä opinnoissa säännöllisellä rytmillä opiskeluryhmän kanssa. Opiskelutavan lähtökohtana on, että opiskelet noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana tiimissä opiskellen. Ohjausta on saatavilla säännöllisesti viikon aikana, oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä ja työpajatyöskentelyä.

18-100 -opiskelutapa

Tämä tapa soveltuu sinulle, jos haluat opiskella töiden ohessa. Opiskelet etätiimeissä, joissa luotte yhteisen opiskelun aikataulun ja tavoitteet. 18-100 -mallissa oppimisympäristönä toimii joko oma työympäristösi (maatila), etätiimin jäsenen maatila tai Mustialan opetusmaatila. Opiskelutapa edellyttää oma-aloitteisuutta ja tehokasta ajankäytön hallintaa, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sekä opiskeltava sisältö on sama kuin 8-16 mallissa.

24/7 -opiskelutapa

Tapa sopii sinulle, jos sinulla on jo alan osaamista, aiempia opintoja ja työkokemusta ja toivot itsenäisempää opiskelua. Mikäli tavoitteesi on suorittaa opinnot nopeammalla aikataululla ja sinulla on selkeä käsitys omasta osaamisesta ja tavoitteitasi, voi nopeutettu tapa olla sinulle sopiva. Opiskelutapa edellyttää suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa.

18-100 ja 24/7 opiskelutavoille yhteistä on opintojen tarkka suunnittelu ja henkilökohtaistaminen. Kummassakin opiskelutavassa opiskelija on aktiivinen toimija ja suunnittelee opiskeluaan yhdessä tuutor-opettajan kanssa.  

Harjoittele monin tavoin – Jopa ulkomailla

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja hankit pohjaa syventäville teoriaopinnoille.

Opintoihisi kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa alan tietoja ja ​taitoja työelämälähtöisesti. Samalla voit saada hyviä suhteita työelämään.

Opintojen aikana voit lisätä kansainvälistä osaamistasi ja mennä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun myös ulkomaille. HAMK tukee jokaista ulkomaille lähtevää opiskelijaa apurahalla.​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU