Opiskelutavat; Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelutavat

13.11.2018 08:00

Tietotekniikan koulutus on monipuolista, käytännönläheistä sekä työelämän tilanteet ja tarpeet huomioivaa.

Tieto- ja viestintätekniikassa opiskelet

  • perinteisesti opetusluokissa
  • verkko-opiskeluna kotona tai missä tahansa koulun ulkopuolella
  • laboratorioissa, joissa syvennyt tietoverkkoihin, ohjelmistokehitykseen, digitaali- ja tietokonetekniikkaan ja elektroniikkaan
  • erilaisten harjoitustöiden ja käytännön projektien parissa
  • työpaikoilla – toteutat yritysten tarpeisiin projekteja sekä muita työpaikkaopintoja
  • työharjoittelussa – tutkinto sisältää 5 kuukauden työharjoittelun

Projektityöskentely on olennainen osa opintoja

Projektit ovat iso osa insinöörin työtehtäviä. Opiskelun aikana työstät useita eri käytännön projekteja jolloin opit käytännössä miten projekti suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja miten toimintaa kehitetään. Iso osa projekteista on aitoja toimeksiantoja yrityksiltä. 

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on olennainen osa tietotekniikka-alan ammattilaisten toimenkuvaa. Kannustamme ja tuemme tietotekniikan opiskelijoita lähtemään vaihtoon ja harjoitteluun maailmalle. 

Kansainvälistä kokemustasi kartuttavat myös vierailevat tutkijat ja luennoitsijat sekä opiskelu yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Päiväopiskelu on nimensä mukaisesti päätoimista ja kokopäiväistä.

  • Opetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKin Riihimäen kampuksella.
  • Opiskelu etenee säännöllisellä rytmillä oman opiskelijaryhmän kanssa.
  • Opiskelet noin kahdeksan tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa.
  • Työviikon aikana opetus on monipuolista – siihen sisältyy luentoja, harjoituksia, vierailuja, ryhmätöitä, projekteja sekä palautetta omasta työskentelystä.

Monimuoto-opiskelu

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksessa sovelletaan verkko-opiskelua. Online verkko-opetus järjestetään kaksi kertaa viikossa maanantai ja keskiviikkoiltaisin. Verkko-opetussessiot on mahdollista katsoa myös jälkikäteen nauhoitettuna. Lisäksi järjestetään noin kerran kuukaudessa lähiopetusta perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin. Koulutukseen sisältyy vuosittain kaksi intensiiviviikkoa touko- ja elokuun lopulla. Lähiopetus tapahtuu HAMKn Riihimäen toimipisteessä, os. Kaartokatu 2, Riihimäki.

Jos sinulla on aikaisempaa osaamista alalta, rakennamme sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman jota hyödyntämällä voit nopeuttaa opintojasi.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU