Opiskelun aloitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelun aloitus
sahko- ja automaatiotekniikka opisjelijat tyoskentelevat pienen teknisen alustan aarella

Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin

Ennen opintojen alkamista

Aktivoi käyttäjätunnuksesi (ohje)

Huom. käyttäjätunnuksia ei lähetetä sinulle sähköpostilla, vaan saat sähköpostiviestin, jonka saatuasi voit aktivoida käyttäjätunnuksesi (ks. ohje).

Kysyttävää? Ota yhteyttä: opiskelijapalvelut[at]hamk.fi

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1. jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi ja vastaavasti syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.  Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti: 

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Ensikertalaiskiintiö 

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen pitänyt varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 14.7.2023 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Oma Opintopolku-palvelussa. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Oma Opintopolku -palvelu 

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tätä kautta myös ilmoittaudut läsnä-/poissaolevaksi lukuvuodelle 2023–2024. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.

Jos sinut hyväksytään varasijalta (eli 7.7.2023 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottoaikasi on henkilökohtainen ja se ilmoitetaan sinulle hyväksymissähköpostissa.

Opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen

 • voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
 • voit ottaa tarjotun paikan vastaan, mutta jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
  • Opiskelupaikan vastaanottosi muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
  • Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi koulutuksen vastaanotto peruuntuu automaattisesti.

Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 1.8.2023 klo 15.00.

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Sinun pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2023 – 2024.  Ilmoittaudut  Oili-palvelussa, johon Oma Opintopolku ohjaa sinut automaattisesti otettuasi opiskelupaikan sitovasti vastaan. Ehdollisesti paikan vastaanottaneen tulee kirjautua Oma opintopolkuun uudelleen ilmoittautumaan lukuvuodelle, kun ehdollinen paikan vastaanotto on rauennut ja muuttunut sitovaksi.  Mikäli ilmoittautuminen Oili-palvelussa ei ole mahdollista, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.

Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle

Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1) suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua;

  2) tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai

  3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1 vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi. Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai tarvitsee vapaa lapsen hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä eivät kuluta vuoden poissaoloaikaa.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK), sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa eLomakkeella, maapostilla tai esittämällä dokumentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 1.8.2023, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä (varasijalta hyväksytty hakija toimittaa dokumentit välittömästi ottaessaan paikan vastaan ja ilmoittautuessaan lukuvuodelle).

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palveluksen aloittamismääräys
 2. Olet vapaalla lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempain-rahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2023.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Kaikkien HAMKiin valittujen opiskelijoiden todistukset tarkastetaan ennen lopullista opiskelijavalintaa. Tällä varmistetaan, että opiskelijavalinta tapahtuu oikein perustein.

Sinulta pyydetään tarvittaessa kopiota todistuksistasi tai täydennystä puuttuviin kopioihin. Mikäli et toimita pyydettyjä todistuskopioita ilmoitettuun määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Ks. alla tarkemmin tietoa todistuskopioista.

AMK -koulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkintotiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Tarkistamme tutkintotietosi hakemukselle lataamistasi liitteistä tai sähköisestä tietovarannosta. Jos emme saa tutkintotietojasi em. tavalla, pyydämme sinua toimittamaan todistuskopiot hakijapalveluihin.

Ylemmät AMK -koulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto ja työkokemus tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Tarkistamme tietosi hakemukselle lataamistasi liitteistä tai sähköisestä tietovarannosta. Jos emme saa tietojasi em. tavalla, pyydämme sinua toimittamaan hakijapalveluihin todistuskopiot tai täydennystä niihin.

Työtodistukset

Jos olet hakenut väliaikaisella tutkintotodistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta todistuksestasi 14.7.2023 mennessä.

Työkokemus vaikuttaa valintaan  ylemmissä AMK -koulutuksissa. Sinun tulee toimittaa kopiot allekirjoitetuista virallisista työtodistuksistasi 14.7. mennessä, jos et ole ladannut niitä liitteeksi hakemuksellesi.

 • Toimita työtodistuskopiot työkokemuksesta, jonka ilmoitit hakulomakkeella. Työtodistuksissa pitää olla allekirjoitus.
 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan enintään 31.7.2023 asti.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

 

 

 

Opintojen aloitus AMK-koulutuksissa

Tältä sivulta löydät oman koulutuksesi aloituspäivän sekä muuta tarpeellista tietoa opintojen aloittamisesta.

Bio- ja elintarviketekniikka

Opinnot alkavat kaikilla opiskelijoilla ma 21.8.2023 klo 9.00 C-rakennus, Auditorio A Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, Vankanlähde 9. Tarvitset päivien aikana omaa kannettavaa konetta.

Ennen opintojen alkua

 • Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti.
 • Digistarttipaketista tulee olla ennen opintojen alkua tehtynä osat 1 – 10 ja koko paketti tulee olla tehtynä 3.9.2023 mennessä

Opiskelumalli valitaan opintojen alussa. Löydät lisää tietoa malleista täältä. Kiitos jos kerrot alustavan ajatuksesi sinulle sopivasta opiskelumuodosta vastaamalla tähän kyselyyn.

Opinnoissamme toimitaan Bring Your Own Device (BYOD) -periaatteen mukaisesti, tutustu oman tietokoneen käyttöön opetuksessa täällä. Löydät sivulta myös lisätietoa laitevaatimuksista koulutuskohtaisesti.

Tarvitset opinoissasi myös laskinta, tarkemmat tiedot laitteen vaatimuksista saat matematiikan opintojen alkaessa.

Opinnoissa tarvitaan laboratoriotakkia ja suojalaseja, ne voi hankkia opintojen alussa tai käyttää jo olemassa olevia.

Opintojen aikana saattaa tulla myös muita materiaalikustannuksia.

Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa

 

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelijoiden ensimmäiset lähipäivät ovat 21.8-23.8.2023. Lähipäiviin osallistuminen on tärkeää, jotta opintosi lähtevät mahdollisimman sujuvasti käyntiin.

Monimuoto-opiskelijoiden lähi- ja reaaliaikaisen opetuksen päivät syyslukukaudelle 2023 löydät bio- ja elintarviketekniikan opiskelutavat sivulta. Päivät julkaistaan kesäkuun aikana.

 

Mahdollisista muutoksista tiedotamme tällä sivulla. Saat myös opintojen aloitukseen liittyvän sähköpostin elokuussa ennen opintojen alkua.

Hevosalan liiketoiminta

Opinnot alkavat 24.8. klo 9.00 osoitteessa HAMK, Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. krs, Maisemasali 3069).

Ensimmäinen päivä on lähiopetuspäivä, muutoin monimuoto-opetus toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina.

Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi. Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketin osiot mahdollisimman pitkälle, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle).

Koronatilanteen takia aloituspäivän toteutustapaan voi tulla muutoksia, tarkistathan tiedon mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua.

Kestävä kehitys

Monimuotototeutus

Monimuotoryhmän opintojen aloituspäivät ovat torstai ja perjantai 17.-18.8.2023 klo 9.00 -16.00 HAMKin Forssan kampuksella osoitteessa Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. kerros). Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi ja kuulokkeet.

Pyri tekemään uuden opiskelijan Digistarttipaketti valmiiksi ennen opintojen aloituspäivää, jolloin hyödyt sen sisällöstä parhaiten ja pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (ks. kirjautumisen ja Digistartin ohjeet löytyvät sivulta Uudelle opiskelijalle: https://www.hamk.fi/opiskelu-hamkissa/). Digistarttipaketti kuuluu ensimmäisen moduulin opintosisältöön.

Mikäli sinulla on aiempi ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voit osallistua infotilaisuuteen liittyen aiempien opintojen hyväksilukuihin. Infot tarjotaan verkossa jo ennen opintojen alkua tiistaina 8.8. ja 15.8. klo 16-17 verkko-osoitteessa: https://hamk.zoom.us/j/8892951271

 

Päivätoteutus

Päiväryhmän opintojen aloituspäivät ovat torstaina ja perjantaina 17.-18.8.2023 klo 9.00 – 16.00 HAMKin Forssan kampuksella osoitteessa Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. kerros).

Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi ja kuulokkeet. Huomioithan myös, että 18.8. perjantai-iltapäivä sisältää aktiviteetteja luonnossa, joten varmista sään mukainen varustus.

Pyri tekemään uuden opiskelijan Digistarttipaketti valmiiksi ennen opintojen aloituspäivää, jolloin hyödyt sen sisällöstä parhaiten ja pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (ks. kirjautumisen ja Digistartin ohjeet löytyvät sivulta Uudelle opiskelijalle: https://www.hamk.fi/opiskelu-hamkissa/). Digistarttipaketti kuuluu ensimmäisen moduulin opintosisältöön.

Mikäli sinulla on aiempi ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voit osallistua infotilaisuuteen liittyen aiempien opintojen hyväksilukuihin. Infot tarjotaan verkossa jo ennen opintojen alkua tiistaina 8.8. ja 15.8. klo 16-17 verkko-osoitteessa: https://hamk.zoom.us/j/8892951271

 

 

 

Konetekniikka

Päivätoteutus INKOP23A6

Opinnot alkavat ma 21.8.2023 klo 9-15 HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja oma kannettava tietokoneesi. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30, joten saavuthan paikalle hyvissä ajoin!

Monimuotototeutus INKOM23A6

Opinnot alkavat la 19.8. klo 9-15.30 HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja oma kannettava tietokoneesi. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30, joten saavuthan paikalle hyvissä ajoin!

Koko lukuvuoden 2023-2024 lähijaksot näet täältä.

Opintoihin valmistautuminen – päivätoteutus ja monimuotototeutus:

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista vähintään osiot 1-10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle)

Opinnoissa tarvitset seuraavia opiskeluvälineitä:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin (sisältää trigonometriset funktiot sin, cos, tan). Myöhempiä opintoja ajatellen on hyvä, jos laskimesta löytyvät myös matriisit ja kompleksiaritmetiikka. Hyvä laskin on esim. TI-Nspire CX CAS.
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Etenkin alkuvaiheen konetekniikan opinnoissa riittää perustason kone (kategoria 1), mutta jos suuntaat opinnoissasi erityiseesti suunnitteluun, niin se vaatii koneelta enemmän (kategoria 3). Konetekniikan opiskeluissa ei suositella käytettäväksi Linux- ja Applen MacOS -koneita, koska suunnitteluohjelmia ei saa ladattua niihin. Kampuksella on myös tietokoneluokkia, joissa voi käyttää suunnitteluohjelmia eli perustason kannettavalla tietokoneellakin selviää koko opintojen ajan.
 • Opastusta laitteiden hankintaan saat lisää opintojen alussa.

Liikenneala

Monimuotototeutus INLIM23A6

Opinnot alkavat keskiviikkona 16.8.2023 klo 9.00 etänä Zoomissa. Ohjeet Zoomin käyttöön löydät täältäLähtämme sinulle vielä sähköpostilla tietoa opintojen aloituksesta ennen 216.8.23.

25.8.2022 klo 9.00 kokoonnumme kampukselle osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki.

Lukuvuoden 2023/2024 opintopäivät ovat 16.8., 25.8., 22.9., 13.10.,  27.10., 14.-15.12., 12.1., 2.2., 23.2., 15.3., 5.4. ja 26.4. Varaa opintopäivään aikaa klo 8.30 – 16, tarkemman aikataulun voit tarkistaa lukujärjestyksestä. Osa opintopäivistä on etäopetuspäiviä, osa lähiopetuspäiviä. Opettajat tiedottavat opintopäivien järjestämistavasta hyvissä ajoin ennen opintopäivää.

Tee aloittavan opiskelijan ohjeiden mukaan digistarttipaketti niin pitkälle valmiiksi kuin voit. Opintojen alussa voimme yhdessä käydä ne osiot läpi, joista jää kysyttävää tai täydennettävää.

Aiempien opintojen hyväksilukuasiat käymme läpi aloituspäivänä 16.8.23 iltapäivän osuudessa.

Halutessasi voit liittyä opiskeluryhmäsi WhatsApp-ryhmään. Kysy lisätietoja opoltasi. Ryhmässä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista jo kesän aikana tai vaikkapa huhuilla matkaseuraa kampukselle tullessasi. Liity myös halutessasi Facebookryhmään HAMK Liikenneala ja Instagramissa ryhmään @hamk_inssit.

Tervetuloa opiskelemaan!

Päivätoteutus INLIP23A6

Opinnot alkavat maanantaina 21.8.2023 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Varauduthan ensimmäisenä päivänä ulkoilemaan!

Tee aloittavan opiskelijan ohjeiden mukaan digistarttipaketti niin pitkälle valmiiksi kuin voit. Opintojen alussa voimme yhdessä käydä ne osiot läpi, joista jää kysyttävää tai täydennettävää. Digistarttipaketista löydät ohjeet myös mm. lukujärjestysten tarkistamiseen!

Halutessasi voit liittyä opiskeluryhmäsi WhatsApp-ryhmään. Lähetämme sinulle tietoa ryhmästä ja opintojen aloituksesta sähköpostilla. Ryhmässä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista jo kesän aikana tai vaikkapa huhuilla seuraa uudelta opiskelupaikkakunnalta! Liity myös halutessasi Facebookryhmään HAMK Liikenneala ja Instagramissa ryhmään @hamk_inssit.

Tervetuloa opiskelemaan!

Liiketalous

Päivätoteutus

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat maanantaina 21.8.2023 klo 9 – 16  tilassa C-146 (C-rakennuksen 1. kerrroksessa)  Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Osoite: Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Monimuotototeutus

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat perjantaina 18.8.2022 klo 9 – 16 verkossa Zoomissa. Lisätietoa lähetetään elokuussa sähköpostilla.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat tammikuussa 2024. Päivämäärä ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin.

Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon hyväksiluetaan aiemmat opintosi. Muuntokoulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja voit opiskella työn ohella. Voit halutessasi olla yhteydessä koulutuspäällikkö Sari Hankaan ennen opintojen alkua, sari.hanka@hamk.fi, p. 050 372 3544

 

Maaseutuelinkeinot

Aloituspäivien ohjelma 21 – 22.8.2023 kaikille opiskelijoille

Opintosi alkavat Mustialan kampuksella maanantaina 21.8.2023 klo 9.00 jatkuen kahden päivän ajan.  Jos olet hakenut asuntoa Mustialasta, saat vuokrasopimuksen ja avaimen ensimmäisenä päivänä. Myös Kelan ateriatukikortit saat ensimmäisinä päivinä. Lyhyemmän ajan majoituksen hinta on 30 €/yö/hlö omilla liinavaatteilla (talon liinavaatepaketti +12€/ hlö/ majoituskerta), lisätietoa ja hakemuslomake täältä.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua maaseutuelinkeinojen tutkintoon ja alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana ilmoittaudutaan ja tutustutaan alkaviin opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Etäopiskelijoilla on aloituspäivien jälkeen yksi lähipäivä noin kahden kuukauden välein (lokakuu, tammikuu, maaliskuu). Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan lukukauden alussa.

Ennen opintojen alkamista:

Tervetuloa 11.8.2023 Pellonpiennarpäivään!  Mustialan kampuksella vietetään perinteistä Pellonpiennarpäivää torstaina 11.8.2022 klo 10.00-14.00. Olet lämpimästi tervetullut jo ennen opintojen aloitusta tutustumaan kampukseen, opettajiin ja yhteistyökumppaneihin.

Asuminen Mustialassa

Mustialassa on hyvät asumismahdollisuudet. Soluasunnoissa on yhden ja kahden hengen huoneita, joissa vuokrahinnat ovat 250 €/kk/1hh tai 140 €/hlö/kk/2hh.

Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Mustialassa. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

 

Metsätalous

Opintojen aloituksessa huomioitavaa (kaikki opiskelumallit)
Tee ennen opintojesi aloituspäivää(alla) Digistarttipaketista osiot 1-10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun. Digistartti on osa ensimmäistä opintokokonaisuutta.

Opiskelumalli valitaan hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Opiskelumalli valitaan tämän kyselylomakkeen kautta. Jos sinulla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto, niin olethan yhteydessä opinto-ohjaajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (lauri.varri@hamk.fi tai 0405255794). Opinto-ohjaajan loma-aikana (23.6.-31.7.) kannattaa laittaa s-postiviesti, johon vastataan viimeistään elokuun alussa.

Opintojen aloituspäivistä ensimmäinen ollaan kampuksella ja kaikilla opiskelijoilla tulee olla mukana oma tietokone. Toisena aloituspäivänä on vuorossa koko päivän kestävä metsäretki, joten varaudu olemaan lähes koko päivä maastossa säässä kuin säässä.  Mukaan tarvitset säänmukaiset maastovarusteet ja relaskoopin. Koulutus tarjoaa maastolounaan päivän aikana.

Relaskooppin saa hankittua esim. metsäalan tarvikkeita myyvistä verkkokaupoista. Relaskoopin tulee olla keppirelaskooppi, ei ketjurelaskooppi. Relaskoopin voi valmistaa myös itse, ohjeita löytyy mm. internetistä.

Päiväopiskelu
Opintojen aloitus HAMKin Evon kampuksella (Saarelantie 1, Evo) ma 21.8. klo 9.00. Opintojen tarkempi aikataulu esitellään opintojen aloituksen yhteydessä.

Monimuoto-opiskelu
Opinnot alkavat kaksipäiväisellä (22.-23.8.2023) lähijaksolla. Aloitus ti 22.8. klo 9.00. Paikkana HAMKin Evon kampus (Saarelantie 1, Evo). Muut 1. periodin lähipäivät ilmoitetaan kesäkuussa.

Nopeutettu monimuoto-opiskelu (Opiskelijat, joilla on aiempi korkeakoulututkinto suorittuna.)
Opinnot alkavat kaksipäiväisellä (23.-24.8.2023) lähijaksolla. Aloitus ke 23.8. klo 9.00. Paikkana HAMKin Evon kampus (Saarelantie 1, Evo). Muut 1.periodin lähipäivät ilmoitetaan kesäkuussa.

Iltaohjelmaa aloitusviikolla
Tuutorit järjestävät aloittaville opiskelijoille iltaohjelmaa kampuksella. Luvassa tutustumista uusiin opiskelukavereihin letun ja makkaranpaiston merkeissä Evon kampuksella. Tästä tarkemmin opintojen aloituspäivänä.

Asuminen Evolla
Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Evolla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Puutarhatalous

Tervetuloa Lepaalle Puutarhatalouden aloituspäiville 23. – 25.8.2023

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona 23.8.2023 klo 9.00 jatkuen kolmen päivän ajan.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMKiin ja Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn 2023 ohjelma

Saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HOPUP23A4. Opetussuunnitelmasta näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) osaamiskuvaukset. Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HOPUP23 ja HOPUM23. MODUULIEN ajoitus HOPU23 -taulukosta näet monimuoto-opiskeljoiden opetuspäivät syksyllä. Opiskelumallien (päivä- ja monimuotomallit) kuvaukset kertovat, millaista opiskelutapoja meillä on ja mitä ne tarkoittavat.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempia alaan liittyviä korkeakouluopintoja tai pitkä työkokemus alalla. Tätä tietoa tarvitset mahdollisissa opintojen hyväksiluvuissa.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I ja Pinkka II -listoilla olevien kasvien opiskelu (HUOM: LISTAT TARKISTUKSEN ALLA). Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikolla.
 • Muistathan aloittaa myös Digistartti-tehtävät ajoissa.
 •  Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeri Reetta Karppaseen osoitteessa opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • HOPSit tehdään pääsääntöisesti opintojen alkaessa. Syksyn ensimmäisten moduulien suorittamiseen tai mahdolliseen hyväksilukuun liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi.
 • Olet tervetullut Lepaalla 17.-19.8.2023 järjestettävään puutarha-alan suureen messutapahtumaan. Pääset Lepaa 23 -näyttelyalueelle ilmaiseksi ilmoittamalla olevasi uusi opiskelija.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivulta löytyy myös lomake, jolla voit jättää asuntohakemuksen.

Rakennettu ympäristö

Tervetuloa Lepaalle Rakennetun ympäristön aloituspäiville 23. – 25.8.2023

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona 23.8.2023 klo 9.00 jatkuen kolmen päivän ajan.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn 2023 ohjelma

Oman saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HORYP23A4. Opetussuunnitelmasta näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) osaamiskuvaukset.  Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HORYP23 ja HORYM23.  MODUULIEN ajoitus HORY23 -taulukosta löydät monimuoto-opiskelijoiden opetuspäivät syksyllä. Opiskelumallien (päivä- ja monimuotomallit) kuvaukset kertovat, millaista opiskelutapoja meillä on ja mitä ne tarkoittavat.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempia alaan liittyviä korkeakouluopintoja tai pitkä työkokemus alalla.  Tätä tietoa tarvitset mahdollisissa hyväksiluvuissa.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I ja Pinkka II– listoilla olevien kasvien opiskelu (HUOM: KASVILISTAT TARKISTETTAVANA!). Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikolla.
 • Tarkista käytössäsi olevan tietokoneen sopivuus opiskeluun. Mikäli olet nyt hankkimassa tietokonetta opiskelua varten, on hyvä huomioida suunnittelu- ja kuvankäsittelyohjelmien vähimmäisvaatimukset. Tarkempia ohjeita vectorworks ja photoshop.
 • Suunnitteluohjelmiston opiskelun voi aloittaa jo kesällä ennen opintojen alkua. Opiskeltavaan aineistoon pääset tutustumalla Vectorworks-ohjeisiin.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeri Reetta Karppaseen osoitteella opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • HOPSit tehdään pääsääntöisesti opintojen alkaessa. Syksyn ensimmäisten moduulien suorittamiseen tai mahdolliseen hyväksilukuun liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi
 • Olet tervetullut Lepaalla 17.-19.8.2023 järjestettävään puutarha-alan suureen messutapahtumaan. Pääset Lepaa 23 -näyttelyalueelle ilmaiseksi ilmoittamalla olevasi uusi opiskelija.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivulta löytyy myös lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Päivätoteutus INRAP23A3

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijoiden opinnot alkavat  orientaatiopäivällä 21.8.2023 Hämeenlinnan kampuksella (luokkatila ilmoitetaan myöhemmin).  Ota mukaasi heti ensimmäisenä päivänä oma kannettava tietokoneesi. Läsnäolo opintojen aloituksessa on hyvin suositeltavaa.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1–10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun.
Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa.

Opetus järjestetään päivätoteutuksena.  Lisätietoja opetustavasta.
Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Rakennesuunnitteluun opinnoissaan myöhemmin suuntautuvat opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan kategorian 3 tietokoneen.
 • Mikäli olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muistathan ottaa nämä mukaasi. Välineitä tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: talonrakennuksen rakennesuunnittelu ja rakentamistalous. 

Monimuotototeutus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2024.

 

Rakennusmestari

Päivätoteutus RMRAP23A3

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan rakennusmestariopiskelijoiden opinnot alkavat  orientaatiopäivillä 21.8.2023 klo 9 Hämeenlinnan kampuksella (tila tarkentuu kesän aikana). Ota mukaasi heti ensimmäisenä päivänä oma kannettava tietokoneesi. Läsnäolo opintojen aloituksessa on hyvin suositeltavaa.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1–10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun. Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa.

Rakennustekniikan koulutusohjelmassa rakennusmestari (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Syksyllä 2023 alkava ryhmä toteutetaan päivätoteutuksena. Lähiopetusta järjestetään ma-pe noin klo 8-16.30 välillä, kaikkina päivinä ei välttämättä lukujärjestykseen merkittyä ohjattua ohjelmaa. Koska opetus järjestetään lähiopetuksena, läsnäolo tunneilla on suositeltavaa.

Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta.
 • Mikäli olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muistathan ottaa nämä mukaasi. Välineitä tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Monimuotototeutus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2024.

Sairaanhoitaja

Hämeenlinnan yksikkö:

Päiväopinnot alkavat to 17.8.2023 klo 9. Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa Vankanlähde 9, S-talo, luokat S-301 ja S-313. Ensimmäisiin orientaatiopäiviin tulee osallistua. Orientaatiopäivissä käydään läpi mm. opintojen rakenne ja opiskelukäytänteet. Ota mukaan kannettava tietokone.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi, katso ohjeet täältä, ja aloita Digistarttipaketti. Päivätoteutuksen (8-16) opetus toteutuu pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16. Opetus toteutuu lähi-, etä-, verkko-, ja itsenäisenä opiskeluna.

Opintojen alun suositeltava Kirjallisuus. Ryhmäsi tunnuksella löydät lukujärjestyksen HAMKin lukkarikoneesta ja TUUDO-apin avulla. Ryhmätunnuksesi selviää opintojen aloituspäivänä.

Monimuoto-opinnot alkavat to 17.8.2023 klo 16.30. Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa Vankanlähde 9, S-talo, luokka S-301.

Monimuotototeutuksen opetus toteutuu pääsääntöisesti ti- ja to iltaisin klo 16.30-20.45. Opetus toteutuu lähi-, etä-, verkko-, ja itsenäisenä opiskeluna. Näiden tarkkaa määrää ei voi sanoa tarkasti etukäteen.

 

Forssan yksikkö:

Opinnot alkavat to 17.8.2023 klo 9, auditoriossa Fo-KE 4019. Osoite Wahreninkatu 11, 30100 Forssa. Ota mukaan kannettava tietokone.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi, katso ohjeet täältä, ja aloita Digistarttipaketti. Ryhmän tunnus on SHHTP23A2. Opintojen alun suositeltava Kirjallisuus

 

Huom! Kaikkien kampusten opiskelijoille: aikaisempien opintojen hyväksilukumahdollisuus

Jos sinulla on aiempia ammattikorkeakoulu opintoja, aiempia yliopisto-opintoja, aiempi opistotason hoitotyön tutkinto tai lähihoitajan tutkinto, tarjoamme mahdollisuuden tavata jo ennen opintojen alkua henkilöstöämme opintojen suunnittelua varten. Tavoitteena on opintojen sujuvoittaminen. 

Sosionomi

Päivämuotoinen koulutus 2023

Päiväopinnot alkavat ma 21.8.2023 klo 9. Aloitus on Hämeenlinnan kampuksella, osoitteessa Vankanlähde 9, tilassa C-104. Ensimmäisiin orientaatiopäiviin tulee osallistua. Orientaatiopäivissä käydään läpi mm. opintojen rakenne ja opiskelukäytänteet. Ota mukaan kannettava tietokone.

Monimuotokoulutus 2023

Opinnot alkavat ti 22.8.23.  klo 9.00-15.30. Aloitus on Hämeenlinnan kampuksella, osoitteessa Vankanlähde 9, tilassa C-104.
Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti. Koulutuksen suunniteltu kesto on 3,5 vuotta.

Lukuvuoden lähiopetuspäivät ovat alla.

1. MODUULI (21.8.- 13.10.2023)

ti 22.8.
ke 23.8. OHO ip:llä
ma 4.9. OHOilta
ti 5.9.
ke 6.9.
ti 19.9.
ke 20.9.
to 28.9. viest Zoom
ma 2.10. OHOilta
pe 6.10.
pe 13.10.

2. MODUULI (23.10.-15.12.2023)

ti 24.10.
to 26.10. engl Zoom
pe 3.11.
ma 6.11. OHOilta
to 9.11. viest Zoom
ti 14.11.
ke 15.11.
ti 28.11.
ke 29.11.
ma 4.12. OHOilta
ti 12.12.
ke 13.12.

3. MODUULI (8.1.-8.3.2024)

ke 10.1. OHOilta
pe 12.1.
ti 23.1.
ke 24.1.
ti 30.1. viest ZOOM
ma 5.2. OHOilta
ke 7.2.
ti 20.2.
ke 21.2.
ma 4.3. OHOilta
ti 5.3.
ke 6.3.

4. MODUULI (11.3.-3.5.2024)

ti 19.3.
ke 20.3.
ke 3.4.
ma 8.4. OHOilta
ti 16.4.
ti 23.4.
ke 24.4.
ti 30.4.
ma 6.5. OHOilta

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 21.8.2023 klo 8.30 osoitteessa Tietotie 1, 37630 Valkeakoski.

Varaudu näyttämään henkilöllisyystodistuksesi ja alkuperäiset haussa käyttämäsi tutkintotodistukset heti alussa. Ensimmäiset päivät käytetään opintoihin ja oppimisympäristöihin tutustumiseen. Läsnäolosi on hyvin tärkeää, jotta saat opintosi sujuvasti alkuun.

Opinnot toteutetaan lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00 välisenä aikana. Saapumisryhmäsi INSAP23A7 lukujärjestys on valmis elokuussa ennen opintojen alkua.

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonetta opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen sen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin ja aloittaa Digistarttipaketin tekeminen.

Monimuotototeutus

Opiskelu alkaa Zoomissa x.1.2024 klo 17.00. Linkki Zoomin lähetetään opiskelijoille sähköpostilla, mutta se löytyy myös ryhmän INSAM24X7  lukujärjestyksestä.

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonetta opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen sen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin ja aloittaa Digistarttipaketin tekeminen.

Terveydenhoitaja

Opinnot alkavat to 17.8.2023 klo 9. Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa: Vankanlähde 9, S-talo, luokka S-312. Ensimmäisiin orientaatiopäiviin tulee osallistua. Orientaatiopäivissä käydään läpi mm. opintojen rakenne ja opiskelukäytänteet. Ota mukaan kannettava tietokone.

Päivätoteutuksen (8-16) opetus toteutuu pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16. Opetus toteutuu lähi-, etä-, verkko-, ja itsenäisenä opiskeluna. Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi, katso ohjeet täältä, ja aloita Digistarttipaketti.

Opintojen alun suositeltava Kirjallisuus

Aikaisempien opintojen osalta mahdolliset hyväksilukuun liittyvät keskustelut käydään mahdollisimman pian opintojen alettua opinto-ohjaajan kanssa. 

Jos sinulla on aiempia ammattikorkeakouluopintoja, aiempia yliopisto-opintoja, aiempi opistotason hoitotyön tutkinto tai lähihoitajan tutkinto, tarjoamme mahdollisuuden tavata jo ennen opintojen alkua henkilöstöämme opintojen suunnittelua varten. Tavoitteena on opintojen sujuvoittaminen.  

 

 

Tietojenkäsittely

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat 14.8.2023 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat 21.8.2023 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat 16.8.2023 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Muuntokoulutuksen lähipäivät (ryhmä TRTKM23B3):

 • to 16.8.2023, tämän jälkeen yksi lähipäivä noin kahden kuukauden välein (lokakuu, tammikuu, maaliskuu). Lähipäivien ajankohdat näet lukujärjestyksestä.

Opintoihin valmistautuminen – päivä-, muunto- ja monimuotototeutus:

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista ainakin osiot 1-9, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle).

Tieto- ja viestintätekniikka

Päiväryhmä INTIP23A6

Opinnot alkavat ma 21.8.klo 9.00  HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja oma kannettava tietokoneesi. Ilmoittautuminen on klo 8.30-9.00.

Monimuotoryhmä INTIM23A6

Opinnot alkavat orientaatioillalla pe 18.8. klo 17-20 HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Orientaatioilta voidaan järjestää myös hybridinä, tästä tiedotetaan elokuun alussa. Kontaktiopetus verkossa alkaa seuraavalla viikolla 34.

Tutustu opiskelun tapoihin tieto- ja viestintätekniikassa.

Digistarttipaketti

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1-10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle). HUOM! Digistartti aukeaa toukokuussa 2023.

Opiskelun välineet

Opintojen suorittaminen vaatii opiskeluvälineiden hankkimista:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan). Myöhemipä opintoja ajatellen olisi hyvä, jos laskimesta löytyisivät myös matriisit ja kompleksiaritmetiikka. Myös symbolilaskentaan kykenevät laskimet ovat sallittuja. Suosituimpia ovat esim. TI-Nspire CX CAS ja Casio ClassPad II FX-CP400.
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Etenkin alkuvaiheen tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa riittää perustason kone (kategoria 1), suosittelemme kuitenkin koneen päivittämistä kategoria 3 koneeksi, jo ensimmäisen vuoden lopulla vaaditaan koneelta enemmän kuin opintojen alussa.

Saat tarvittaessa lisää opastusta laitteiden hankintaanopintojen alussa.

Aiemmat korkeakoulutasoiset opinnot ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Onko sinulla aiempia korkeakoulutasoisia opintoja ensimmäisen moduulin, Johdatus insinööriopintoihin osalta, jotka voisit hyväksilukea osaksi tutkintoasi? Tutustu Johdatus insinööriopintoihin opintojaksojen sisältöön opinto-oppaassa. Moduulin opintojaksot ovat: Orientaatio 3 op; Tekniikan viestintä 1, 3 op; Algebra 3 op; Ohjelmoinnin perusteet 4 op; ICT-diili 2 op (op=opintopiste).

Tutustu opetussuunnitelmiin:

Päiväryhmä
INTIP23A6

Monimuotoryhmä
INTIM23A6

Saat koulutuksesta sähköpostia viimeistään elokuun ensimmäisellä viikolla jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta ja saat muita hyödyllisiä ohjeita opintojen aloitukseen.

Jos sinulla herää kysymyksiä, niin ole yhteydessä koulutuksen opinto-ohjaajaan:
Marianne Autero
marianne.autero@hamk.fi

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa HAMKiin!

 

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous

Päivätoteutus

Opinnot alkavat 17.8.2023 klo 9.00 HAMKin Forssan kampuksella, Wahreninkatu 11, Forssa.

Ensimmäisten päivien aikana tutustutaan opintoihin ja opiskeluympäristöön. Ota myös mukaan kannettava tietokoneesi.

Aloituspäivien aikataulu ja tilatiedot päivitetään kesän aikana, tarkistathan sivun tiedot ennen opintojen alkua! 

 

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat lähijaksolla to-pe 17.-18.8.2023 klo 9.00-16.00 HAMKin Forssan kampuksella, Wahreninkatu 11, Forssa.

Ensimmäisen lähijakson aikana tutustutaan opintoihin, opiskeluympäristöön ja -ryhmään sekä aloitetaan opintojen parissa työskentely. Ota mukaan kannettava tietokoneesi.

Aloituspäivien aikataulu ja tilatiedot päivitetään kesän aikana, tarkistathan sivun tiedot ennen opintojen alkua!

 

Yhteisiä ohjeita – päivä- ja monimuotototeutus

Opintojen alkuun valmistautuaksesi tutustu näiden uusille opiskelijoille suunnattujen ohjesivujen sisältöön huolellisesti. Aktivoi käyttäjätunnuksesi sekä suorita Digistarttipaketti (vähintään osat 1-10), jotta opiskelun aloittaminen on mahdollisimman sujuvaa (kts. Uudelle opiskelijalle -välilehti).

Opinnoissamme toimitaan Bring Your Own Device (BYOD) -periaatteen mukaisesti, tutustu oman tietokoneen käyttöön opetuksessa täällä. Löydät sivulta myös lisätietoa laitevaatimuksista koulutuskohtaisesti, koulutuksemme löytyy kyseisestä taulukosta nimellä Biotalous, insinööri (AMK).

Mikäli sinulla on aiempia korkeakoulutasoisia opintoja, mahdollisista hyväksiluvuista käydään keskustelu opinto-ohjaajan kanssa pikimmiten opintojen alkaessa. 

 

Älykäs ja kestävä muotoilu

Opinnot alkavat maanantaina 21.8.2023 klo 9.00 – 16.00 osoitteessa Vankanlähde 11, 13100 Hämeenlinna, D-rakennus. Ilmoittautuminen D-rakennuksen aulassa klo 8.30-9.00. Ota mukaan henkilöllisyystodistus sekä kannettava tietokone tai vastaava laite.

Ensimmäisinä päivinä tutustut opintoihin, oppimisympäristöihin ja muihin opiskelijoihin. Läsnäolosi on hyvin tärkeää, jotta saat opintosi sujuvasti alkuun. Elokuun alkupuolella saat koulutuksesta sähköpostia, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta.

Opintojen alkuun valmistautuaksesi tutustu näiden uusille opiskelijoille suunnattujen ohjesivujen sisältöön huolellisesti. Aktivoi käyttäjätunnuksesi sekä suorita ennen opiskelun aloitusta Digistarttipaketti (ainakin osat 1-10), jotta opiskelun aloittaminen on mahdollisimman sujuvaa (kts. Uudelle opiskelijalle -välilehti).

Opintojen suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opinto-ohjaajalta johanna.ojanen@hamk.fi. Mikäli sinulla on aiempia ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja, mahdollisista hyväksiluvuista käydään keskustelu opinto-ohjaajan kanssa opintojen alkaessa.

Opintojen aloitus suomenkielisissä ylemmissä AMK-koulutuksissa to-pe 24.-25.8.2023 klo 9.00-16.00

Tältä sivulta löydät oman koulutuksesi aloituspäivän(-t) sekä muuta tarpeellista tietoa opintojesi aloittamisesta.

YAMK-koulutusten yhteinen aamupäivä 24.8.

9.00-9.15 Tervetuloa uusille opiskelijoille
9.15-9.45 Rehtoreiden tervehdys
9.45-11.00 Tulevaisuustyö organisaatiossa
11.00-11.15 Tauko
11.15-11.40 HAMKO-opiskelijakunta
11.40-11.55 YAMK-opiskelijan/-alumnin puheenvuoro
11.55-12.15 Opo ja opintosihteeri esittäytyvät
12.15-13.00 Lounastauko
13.00-16.00 Koulutuskohtaista ohjelmaa

HUOM! Tarkista oman koulutuksesi alta torstai-iltapäivän ja mahdollisen perjantai-päivän aikataulu.

Muista aktivoida käyttäjätunnuksesi ja aloittaa digistarttipaketti hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

Katso opintojen aikataulu lukuvuodelle 2023-2024 oman koulutuksesi moduulikartasta.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi jo etukäteen digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakunnan opiskelijakorttia. Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

Sustainable Technologies- ja Management in Sustainable Business -koulutuksien aloituspäivätiedot ovat englanninkielisillä sivuilla.

Biotalouden ratkaisut

Tervetuloa Biotalouden ratkaisut -koulutukseen!

Koulutuksen opinnot alkavat 24.-25.8.2023 klo 9-16 Hämeenlinnassa.

Torstai 24.8.2023 klo 9-16
Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 ja iltapäivällä jatkamme biotalouden omalla ohjelmalla mm. koulutuksen, opiskelutapojen, yamk-opinnäytetyön, tutkimustoiminnan sekä opiskelijoiden ja ohjaajien esittelyllä. Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9) ja iltapäivän ohjelma on luokassa D217-218 (D-rakennus, 2 krs.).

Perjantai 25.8.2023 klo 9-16
Aamupäivällä esittelemme valinnaiset moduulit, joihin ilmoittaudutaan. Todennäköisesti tapaat tulevan opinnäytetyöohjaajasi. Iltapäivällä muodostamme tiimit ja aloitamme Muuttuva toimintaympäristö ja tutkiva kehittäminen -moduulin, joka on kaikille Biotalouden ratkaisut YAMK -opiskelijoille yhteinen. Tila on D217-218 (D-rakennus, 2. krs).

Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta. Yksittäisten opintojen toteutustiedot löydät HAMKin opintotarjonnasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Biotalouden ratkaisut YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit

Tervetuloa opiskelemaan Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit -koulutukseen!

Torstai 24.8.2023 klo 9-16

Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Iltapäivällä jatkamme sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusten omalla ohjelmalla, joka sisältää koulutusten, opetuspedagogiikan ja verkkoympäristöjen sekä opinto-ohjauksen esittelyitä. Iltapäivän tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Perjantai 25.8.2023 klo 9-16

Aamupäivän aloitamme Muuttuva toimintaympäristö ja tutkiva kehittäminen -moduulin opintojaksolla Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi. Aamupäivän ohjelma sisältää myös esityksen YAMK-opinnäytetöistä HAMKissa. Tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Iltapäivällä muodostamme opinnäytetyöryhmät, jotka kokoontuvat ohjaajansa kanssa. Myös iltapäivän tilat ovat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tarkemmat tilat ilmoitamme opinnäytetyöryhmiin jaon yhteydessä.

Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Kriisitilanteiden hallinta sosiaali- ja terveysalalla

Tervetuloa Kriisitilanteiden hallinta sosiaali- ja terveysalalla -koulutukseen!

Torstai 24.8.2023 klo 9-16

Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Iltapäivällä jatkamme sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusten omalla ohjelmalla, joka sisältää koulutusten, opetuspedagogiikan ja verkkoympäristöjen sekä opinto-ohjauksen esittelyitä. Iltapäivän tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Perjantai 25.8.2023 klo 9-16

Aamupäivän aloitamme Muuttuva toimintaympäristö ja tutkiva kehittäminen -moduulin opintojaksolla Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi. Aamupäivän ohjelma sisältää myös esityksen YAMK-opinnäytetöistä HAMKissa. Tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Iltapäivällä muodostamme opinnäytetyöryhmät, jotka kokoontuvat ohjaajansa kanssa. Myös iltapäivän tilat ovat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tarkemmat tilat ilmoitamme opinnäytetyöryhmiin jaon yhteydessä.

Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Kriisitilanteiden hallinta sosiaali- ja terveysalalla

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä

Koulutus ei ala vuonna 2023.

Tervetuloa Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutukseen!

Opinnot alkavat xx.xx.xxxx klo 9.00-16.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella C-rakennuksen auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Tervetuloa Liiketoiminnan kehittäminen -koulutukseen!

Opinnot alkavat 24.-25.8.2023 klo 9.00. Liiketoiminnan kehittämisen aloituspäivät pidetään etänä. Aloituspäivien aikataulu on seuraava:

Torstai 24.8.2023

Klo 9.00-12.15 YAMK-koulutusten yhteinen aloitus
Klo 12.15-13.00 Lounastauko
Klo 13.00-13.45 Koulutuksen sisältö ja vaihtoehtoiset oppimisympäristöt
Klo 13.45-16.00 Opiskelijatiimit, tutustuminen ja tiimiopiskelun käynnistäminen sekä opiskelijatiimien esittäytyminen
Noin klo 16.00 Päivä päättyy

Perjantai 25.8.2023

Klo 9.00-11.00 Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi -opintojakson aloitus
Klo 11.00-12.00 HAMKin kirjaston palvelut oppimisen tukena
Klo 12.00-12.30 Lounastauko
Klo 12.30-14.30 Opinnäytetyö keskeisenä osana YAMK-opintoja
Klo 14.30-15.00 Yhteenveto ja mahdollisten aukiolevien asioiden selkeytys
Noin klo 15 Päivä päättyy

Etäopetus tapahtuu Zoomilla, josta on tietoa Digistarttipaketissa. Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on ohjeita aloituspäiviin ja linkki Zoomiin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2023-2024.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Liiketoiminnan kehittäminen YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäväline. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön  HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen  käytössä. Ottaessa yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen

Koulutus ei ala vuonna 2023.

Tervetuloa Luontoympäristöt ja  hyvinvoinnin edistäminen -koulutukseen!

Opinnot alkavat xx.xx.xxxx klo 9.00-16.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella C-rakennuksen auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tervetuloa Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutukseen!

Torstai 24.8.2023 klo 9-16

Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Iltapäivällä jatkamme sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusten omalla ohjelmalla, joka sisältää koulutusten, opetuspedagogiikan ja verkkoympäristöjen sekä opinto-ohjauksen esittelyitä. Iltapäivän tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Perjantai 25.8.2023 klo 9-16

Aamupäivän aloitamme Muuttuva toimintaympäristö ja tutkiva kehittäminen -moduulin opintojaksolla Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi. Aamupäivän ohjelma sisältää myös esityksen YAMK-opinnäytetöistä HAMKissa. Tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Iltapäivällä muodostamme opinnäytetyöryhmät, jotka kokoontuvat ohjaajansa kanssa. Myös iltapäivän tilat ovat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tarkemmat tilat ilmoitamme opinnäytetyöryhmiin jaon yhteydessä.

Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Teknologiaosaamisen johtaminen

Tervetuloa Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutukseen!

Opiskeluryhmäsi aloituspäivät ovat 24.-25.8.2023 klo 9.00-16.00. Opintojen aloituspäivät pidetään etänä. Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2023-2024.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut

Tervetuloa Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut -koulutukseen!

Torstai 24.8.2023 klo 9-16

Aloitamme päivän HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 ja iltapäivällä jatkamme koulutuksen omalla ohjelmalla. Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Perjantai 25.8.2023 klo 16.30-20.00

Aloitamme ensimmäisen opintojakson perjantaina klo 16.30-20.00 hybriditoteutuksena Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella. Ilmoitamme opetustilan ja Zoom-linkin lähempänä opintojen aloitusta. Läsnäolo hybridinä toteutettavilla luennoilla on pakollista ja etäyhteyden näihin toteutamme  Zoom-alustalla. Opinnoissa käytämme Moodle-/Learn-oppimisympäristöä.

Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen opintojen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2023-2024.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät

Tervetuloa Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -koulutukseen!

Opinnot alkavat 24.-25.8.2023 klo 9-16.

Torstai 24.8.2023

Aloitamme päivän HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 ja iltapäivällä jatkamme omalla ohjelmalla, jolloin esittelemme koulutuksen ja opintojen rakenteen. Aloitus pidetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille. Ensimmäiseen päivään voit osallistua myös etänä Zoomin välityksellä.

Perjantai 25.8.2023

Jatkamme omalla ohjelmallamme klo 9.00 Riihimäen kampuksella (Kaartokatu 2), jolloin esittelemme mm. koulutuksen opettajat, opintojaksojen sisältöjä, opinnäytetyöprosessin ja käymme läpi yhdessä opiskelukäytäntöjä, perustetaan pienryhmät ja käsitellään käytännön asioita. Ryhmäytymisen onnistumiseksi läsnäoloa edellytetään toisena aloituspäivänä.

Tulet saamaan muutamaa viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on ohjeita aloituspäiviin ja linkki Zoomiin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Tulevaisuuden liikennejärjestelmät YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Opiskelu lukuina

7 363

Opiskelijoita

7

Kampuksia

37

Koulutuksia

20

Tutkintonimikkeitä

1 220

Opinnäytetöitä

1 635

Tutkintoja

286 973

Perustutkinto-opintopisteitä

158

Kansainvälisiä vaihtokorkeakouluja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU