Opiskelun aloitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelun aloitus
sahko- ja automaatiotekniikka opisjelijat tyoskentelevat pienen teknisen alustan aarella

Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin

Ennen opintojen alkamista

Aktivoi käyttäjätunnuksesi (ohje)

Huom. käyttäjätunnuksia ei lähetetä sinulle sähköpostilla, vaan saat sähköpostiviestin, jonka saatuasi voit aktivoida käyttäjätunnuksesi (ks. ohje).

Kysyttävää? Ota yhteyttä: opiskelijapalvelut[at]hamk.fi

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1. jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi ja vastaavasti syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.  Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti: 

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Ensikertalaiskiintiö 

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen pitänyt varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

 

Oma Opintopolku -palvelu

Voit seurata opiskelijavalintojesi etenemistä Oma opintopolku -palvelussa. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.

Saat automaattisen sähköpostiviestin, kun sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa Oma opintopolku -palvelussa. Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi roskapostikansion (tai vastaavan), koska viesti on saattanut ohjautua ko. kansioon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku-palvelussa 1.12.2023 klo 15.00 mennessä.

Jos sinut hyväksytään varasijalta (eli 24.11.2023 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottoaikasi on henkilökohtainen (määräaika umpeutuu 7. vuorokautena hyväksymisestäsi klo 15.00).

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Jos sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksessäsi alempaa opiskelupaikkaa, voit ottaa opiskelupaikan vastaan pääsääntöisesti vasta kaikkien opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen (syksyn yhteishaussa 24.11.2023 alkaen). Tällöin voit

 • ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
 • ottaa tarjotun paikan vastaan, mutta jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
  • Opiskelupaikan vastaanottosi muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
  • Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi koulutuksen vastaanotto peruuntuu automaattisesti.
 • ilmoittaa, että et ota opiskelupaikkaa vastaan ( jäät automaattisesti jonottamaan ylempiin hakutoiveisiisi).

Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 12.12.2023 klo 15.00.

Mikäli et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, otathan välittömästi sähköpostilla yhteyttä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMKin) hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)hamk.fi).

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Sinun tulee ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2024.  Linkki lukuvuosi-ilmoittautumiseen aktivoituu Oma Opintopolku -palvelussa sen jälkeen kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan. Jos otat opiskelupaikan vastaan ehdollisesti (eli jäät odottamaan opiskelupaikkaa ylemmältä hakutoivesijalta), sinun tulee kirjautua Oma opintopolkuun uudelleen tehdäksesi lukuvuosi-ilmoittautumisen, kun ehdollinen paikan vastaanotto on rauennut ja muuttunut sitovaksi.  Mikäli ilmoittautuminen Oili-palvelussa ei ole mahdollista, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.

Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle

Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1) suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua;

  2) tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai

  3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1 vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi. Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai tarvitsee vapaa lapsen hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä eivät kuluta vuoden poissaoloaikaa.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi, sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa eLomakkeella, maapostilla tai esittämällä dokumentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 1.12.2023, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä (jos sinut hyväksytään varasijalta, toimita dokumentit välittömästi sen jälkeen kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut).

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palveluksen aloittamismääräys
 2. Olet vapaalla lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempain-rahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2024.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Kaikkien HAMKiin valittujen opiskelijoiden todistukset tarkastetaan ennen lopullista opiskelijavalintaa. Tällä varmistetaan, että opiskelijavalinta tapahtuu oikein perustein.

Sinulta pyydetään tarvittaessa kopiota todistuksistasi tai täydennystä puuttuviin kopioihin. Mikäli et toimita pyydettyjä todistuskopioita ilmoitettuun määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Ks. alla tarkemmin tietoa todistuskopioista.

AMK -koulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkintotiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Tarkistamme tutkintotietosi hakemukselle lataamistasi liitteistä tai sähköisestä tietovarannosta. Jos emme saa tutkintotietojasi em. tavalla, pyydämme sinua toimittamaan todistuskopiot hakijapalveluihin.

Ylemmät AMK -koulutukset

HAMKin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtaviin koulutuksiin ei voi hakea syksyn yhteishaussa.

Haussa ilmoittamasi tutkinto ja työkokemus tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Tarkistamme tietosi hakemukselle lataamistasi liitteistä tai sähköisestä tietovarannosta. Jos emme saa tietojasi em. tavalla, pyydämme sinua toimittamaan hakijapalveluihin todistuskopiot tai täydennystä niihin.

Työtodistukset

Jos olet hakenut väliaikaisella tutkintotodistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta todistuksestasi xx.x.202x mennessä.

Työkokemus vaikuttaa valintaan  ylemmissä AMK -koulutuksissa. Sinun tulee toimittaa kopiot allekirjoitetuista virallisista työtodistuksistasi xx.x.202x mennessä, jos et ole ladannut niitä liitteeksi hakemuksellesi.

 • Toimita työtodistuskopiot työkokemuksesta, jonka ilmoitit hakulomakkeella. Työtodistuksissa pitää olla allekirjoitus.
 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan enintään heinäkuun loppuun (31.7.) asti.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

 

 

 

Opintojen aloitus AMK-koulutuksissa

Tältä sivulta löydät oman koulutuksesi aloituspäivän sekä muuta tarpeellista tietoa opintojen aloittamisesta.

Bio- ja elintarviketekniikka

Opinnot alkavat kaikilla opiskelijoilla ma 21.8.2023 klo 9.00 C-rakennus, Auditorio A Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, Vankanlähde 9. Tarvitset päivien aikana omaa kannettavaa konetta.

Ennen opintojen alkua

 • Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti.
 • Digistarttipaketista tulee olla ennen opintojen alkua tehtynä osat 1 – 10 ja koko paketti tulee olla tehtynä 3.9.2023 mennessä

Opiskelumalli valitaan opintojen alussa. Löydät lisää tietoa malleista täältä. Kiitos jos kerrot alustavan ajatuksesi sinulle sopivasta opiskelumuodosta vastaamalla tähän kyselyyn.

Opinnoissamme toimitaan Bring Your Own Device (BYOD) -periaatteen mukaisesti, tutustu oman tietokoneen käyttöön opetuksessa täällä. Löydät sivulta myös lisätietoa laitevaatimuksista koulutuskohtaisesti.

Tarvitset opinoissasi myös laskinta, tarkemmat tiedot laitteen vaatimuksista saat matematiikan opintojen alkaessa.

Opinnoissa tarvitaan laboratoriotakkia ja suojalaseja, ne voi hankkia opintojen alussa tai käyttää jo olemassa olevia.

Opintojen aikana saattaa tulla myös muita materiaalikustannuksia.

Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa

 

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelijoiden ensimmäiset lähipäivät ovat 21.8-23.8.2023. Lähipäiviin osallistuminen on tärkeää, jotta opintosi lähtevät mahdollisimman sujuvasti käyntiin.

Monimuoto-opiskelijoiden lähi- ja reaaliaikaisen opetuksen päivät syyslukukaudelle 2023 löydät bio- ja elintarviketekniikan opiskelutavat sivulta. Päivät julkaistu 13.6.2023 (huomaathan että muutokset ovat mahdollisia vaikka pyrimme välttämään niitä).

 

Mahdollisista muutoksista tiedotamme tällä sivulla. Saat myös opintojen aloitukseen liittyvän sähköpostin elokuussa ennen opintojen alkua.

Hevosalan liiketoiminta

Seuraava hevosalan liiketoiminnan koulutus alkaa tiistaina 9.1.2024 klo 9-16 HAMKin Forssan kampuksella, Agora-tilassa, osoitteessa Wahreninkatu 11, Forssa.

Löydät Agoran, kun tulet sisään C-rapun kautta, josta pääset rappusia tai hissillä kolmanteen kerrokseen. Agora-tila on vasemmalle vievän käytävän päässä. Voit tulla sisään myös rakennuksen pääsisäänkäynnistä A-B -rapun kautta, josta on myös pääsy kolmanteen kerrokseen.

Yleistietoa Forssan kampuksesta ja kampuksen aluekartan löydät täältä. Huomioithan parkkipaikkojen sijainnit kartalla. Eniten tilaa löytyy Uittotien puoleiselta hiekkaparkkipaikalta, mutta sinne ei ole läpikulkua kampusalueen toiselta puolelta, vaan täytyy käyttää kiertotietä.

Otathan mukaan myös kannettavan tietokoneesi!

Kestävä kehitys

Monimuotototeutus

Monimuotoryhmän opintojen aloituspäivät ovat torstai ja perjantai 17.-18.8.2023 klo 9.00 -16.00 HAMKin Forssan kampuksella osoitteessa Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. kerros). Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi ja kuulokkeet.

18.8. perjantain ohjelmaan kuuluu retki maastoon, joten otathan sään mukaiset ulkoiluvarusteet mukaan!

Pyri tekemään uuden opiskelijan Digistarttipaketti valmiiksi ennen opintojen aloituspäivää, jolloin hyödyt sen sisällöstä parhaiten ja pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (ks. kirjautumisen ja Digistartin ohjeet löytyvät sivulta Uudelle opiskelijalle: https://www.hamk.fi/opiskelu-hamkissa/). Digistarttipaketti kuuluu ensimmäisen moduulin opintosisältöön.

Mikäli sinulla on aiempi ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voit osallistua infotilaisuuteen liittyen aiempien opintojen hyväksilukuihin. Infot tarjotaan verkossa jo ennen opintojen alkua tiistaina 8.8. ja 15.8. klo 16-17 verkko-osoitteessa: https://hamk.zoom.us/j/8892951271

Tällä hetkellä tiedossa olevat lähipäivät löytyvät Kestävän kehityksen omalta nettisivulta (sivun alaosan valikko) Opiskelutavat-linkin takaa, jossa pääset valitsemaan koulutuksen tiedot.

Päivätoteutus

Päiväryhmän opintojen aloituspäivät ovat torstaina ja perjantaina 17.-18.8.2023 klo 9.00 – 16.00 HAMKin Forssan kampuksella osoitteessa Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. kerros).

Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi ja kuulokkeet. Perjantai-iltapäivällä 18.8. teemme retken Saaren kansanpuistoon, joten varmista sään mukainen varustus. Lämpimällä säällä myös uimapuvulle voi löytyä käyttöä!

Pyri tekemään uuden opiskelijan Digistarttipaketti valmiiksi ennen opintojen aloituspäivää, jolloin hyödyt sen sisällöstä parhaiten ja pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (ks. kirjautumisen ja Digistartin ohjeet löytyvät sivulta Uudelle opiskelijalle: https://www.hamk.fi/opiskelu-hamkissa/). Digistarttipaketti kuuluu ensimmäisen moduulin opintosisältöön.

Mikäli sinulla on aiempi ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voit osallistua infotilaisuuteen liittyen aiempien opintojen hyväksilukuihin. Infot tarjotaan verkossa jo ennen opintojen alkua tiistaina 8.8. ja 15.8. klo 16-17 verkko-osoitteessa: https://hamk.zoom.us/j/8892951271

 

 

 

Konetekniikka

Päivätoteutus INKOP23X6

Opinnot alkavat ma 8.1.2024 klo 9-16 HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja oma kannettava tietokoneesi. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30, joten saavuthan paikalle hyvissä ajoin!

Opintoihin valmistautuminen – päivätoteutus ja monimuotototeutus:

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista vähintään osiot 1-10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle)

Opinnoissa tarvitset seuraavia opiskeluvälineitä:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin (sisältää trigonometriset funktiot sin, cos, tan). Myöhempiä opintoja ajatellen on hyvä, jos laskimesta löytyvät myös matriisit ja kompleksiaritmetiikka. Hyvä laskin on esim. TI-Nspire CX CAS.
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Etenkin alkuvaiheen konetekniikan opinnoissa riittää perustason kone (kategoria 1), mutta jos suuntaat opinnoissasi erityiseesti suunnitteluun, niin se vaatii koneelta enemmän (kategoria 3). Konetekniikan opiskeluissa ei suositella käytettäväksi Linux- ja Applen MacOS -koneita, koska suunnitteluohjelmia ei saa ladattua niihin. Kampuksella on myös tietokoneluokkia, joissa voi käyttää suunnitteluohjelmia eli perustason kannettavalla tietokoneellakin selviää koko opintojen ajan.
 • Opastusta laitteiden hankintaan saat lisää opintojen alussa.

Liikenneala

Monimuotototeutus INLIM23A6

Opinnot alkavat keskiviikkona 16.8.2023 klo 9.00 etänä Zoomissa. Ohjeet Zoomin käyttöön löydät täältäLähtämme sinulle vielä sähköpostilla tietoa opintojen aloituksesta ennen 216.8.23.

25.8.2022 klo 9.00 kokoonnumme kampukselle osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki.

Lukuvuoden 2023/2024 opintopäivät ovat 16.8., 25.8., 22.9., 13.10.,  27.10., 14.-15.12., 12.1., 2.2., 23.2., 15.3., 5.4. ja 26.4. Varaa opintopäivään aikaa klo 8.30 – 16, tarkemman aikataulun voit tarkistaa lukujärjestyksestä. Osa opintopäivistä on etäopetuspäiviä, osa lähiopetuspäiviä. Opettajat tiedottavat opintopäivien järjestämistavasta hyvissä ajoin ennen opintopäivää.

Tee aloittavan opiskelijan ohjeiden mukaan digistarttipaketti niin pitkälle valmiiksi kuin voit. Opintojen alussa voimme yhdessä käydä ne osiot läpi, joista jää kysyttävää tai täydennettävää.

Aiempien opintojen hyväksilukuasiat käymme läpi aloituspäivänä 16.8.23 iltapäivän osuudessa.

Halutessasi voit liittyä opiskeluryhmäsi WhatsApp-ryhmään. Kysy lisätietoja opoltasi. Ryhmässä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista jo kesän aikana tai vaikkapa huhuilla matkaseuraa kampukselle tullessasi. Liity myös halutessasi Facebookryhmään HAMK Liikenneala ja Instagramissa ryhmään @hamk_inssit.

Tervetuloa opiskelemaan!

Päivätoteutus INLIP23A6

Opinnot alkavat maanantaina 21.8.2023 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Varauduthan ensimmäisenä päivänä ulkoilemaan!

Tee aloittavan opiskelijan ohjeiden mukaan digistarttipaketti niin pitkälle valmiiksi kuin voit. Opintojen alussa voimme yhdessä käydä ne osiot läpi, joista jää kysyttävää tai täydennettävää. Digistarttipaketista löydät ohjeet myös mm. lukujärjestysten tarkistamiseen!

Halutessasi voit liittyä opiskeluryhmäsi WhatsApp-ryhmään. Lähetämme sinulle tietoa ryhmästä ja opintojen aloituksesta sähköpostilla. Ryhmässä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista jo kesän aikana tai vaikkapa huhuilla seuraa uudelta opiskelupaikkakunnalta! Liity myös halutessasi Facebookryhmään HAMK Liikenneala ja Instagramissa ryhmään @hamk_inssit.

Tervetuloa opiskelemaan!

Liiketalous

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat perjantaina 12.1.2024 klo 9 – 16 Zoomissa.

Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon hyväksiluetaan aiemmat opintosi. Muuntokoulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja voit opiskella työn ohella. Voit halutessasi olla yhteydessä koulutuspäällikkö Sari Hankaan ennen opintojen alkua, sari.hanka@hamk.fi, p. 050 372 3544

Päivätoteutus

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat maanantaina 21.8.2023 klo 9 – 16  tilassa C-146 (C-rakennuksen 1. kerrroksessa)  Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Osoite: Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Aloita opintoihin perehtyminen Digistartilla. Digistartista löydät linkin WhatsApp-ryhmään, jossa saat tuutoreilta tietoa oman ryhmäsi aloitukseen liittyen ja esimerkiksi tuutorien järjestämästä iltaohjelmasta. Liittymislinkki löytyy Digistartin keskustelualueelta “Kysy ja keskustele opintojen aloittamisesta”.

Monimuotototeutus

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat perjantaina 18.8.2022 klo 9 – 16 verkossa Zoomissa. Lisätietoa lähetetään elokuussa sähköpostilla.

 

 

Maaseutuelinkeinot

Aloituspäivien ohjelma 21 – 22.8.2023 kaikille opiskelijoille

Opintosi alkavat Mustialan kampuksella maanantaina 21.8.2023 klo 9.00 jatkuen kahden päivän ajan.  Jos olet hakenut asuntoa Mustialasta, saat vuokrasopimuksen ja avaimen ensimmäisenä päivänä. Myös Kelan ateriatukikortit saat ensimmäisinä päivinä. Lyhyemmän ajan majoituksen hinta on 30 €/yö/hlö omilla liinavaatteilla (talon liinavaatepaketti +12€/ hlö/ majoituskerta), lisätietoa ja hakemuslomake täältä.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua Maaseutuelinkeinojen tutkintoon ja alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana ilmoittaudutaan ja tutustutaan alkaviin opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Etäopiskelijat, aloituspäivien jälkeen yksi lähipäivä noin kahden kuukauden välein (lokakuu, tammikuu, maaliskuu). Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan lukukauden alussa.

Metsätalous

Opintojen aloituksessa huomioitavaa (kaikki opiskelumallit)
Tee ennen opintojesi aloituspäivää(alla) Digistarttipaketista osiot 1-10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun. Digistartti on osa ensimmäistä opintokokonaisuutta.

Opiskelumalli valitaan hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Opiskelumalli valitaan tämän kyselylomakkeen kautta. Jos sinulla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto, niin olethan yhteydessä opinto-ohjaajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (lauri.varri@hamk.fi tai 0405255794). Opinto-ohjaajan loma-aikana (23.6.-31.7.) kannattaa laittaa s-postiviesti, johon vastataan viimeistään elokuun alussa.

Opintojen aloituspäivistä ensimmäinen ollaan kampuksella ja kaikilla opiskelijoilla tulee olla mukana oma tietokone. Toisena aloituspäivänä on vuorossa koko päivän kestävä metsäretki, joten varaudu olemaan lähes koko päivä maastossa säässä kuin säässä.  Mukaan tarvitset säänmukaiset maastovarusteet ja relaskoopin. Koulutus tarjoaa maastolounaan päivän aikana.

Relaskooppin saa hankittua esim. metsäalan tarvikkeita myyvistä verkkokaupoista. Relaskoopin tulee olla keppirelaskooppi, ei ketjurelaskooppi. Relaskoopin voi valmistaa myös itse, ohjeita löytyy mm. internetistä.

Päiväopiskelu
Opintojen aloitus HAMKin Evon kampuksella (Saarelantie 1, Evo) ma 21.8. klo 9.00. Opintojen tarkempi aikataulu esitellään opintojen aloituksen yhteydessä.

Monimuoto-opiskelu
Opinnot alkavat kaksipäiväisellä (22.-23.8.2023) lähijaksolla. Aloitus ti 22.8. klo 9.00. Paikkana HAMKin Evon kampus (Saarelantie 1, Evo). Muut 1. periodin lähi- ja etäopetusajankohdat ovat alla:

24.8. klo 16-18 ETÄ
28.8. klo 16.15-17.30 ETÄ
29.8. klo 16-17 ETÄ
4.9. klo 9-17 LÄHI
5.9. klo 8.30-16 LÄHI
6.9. klo 8-15 LÄHI
11.9. klo 9-17 LÄHI
12.9. klo 8.30-16 LÄHI
14.9. klo 16-18 ETÄ
20.9. klo 16-18 ETÄ
26.9. klo 16-18 ETÄ
2.10. klo 16-17 ETÄ
10.10. klo 8-16 LÄHI
13.10. aika tarkentuu myöhemmin ETÄ
Näiden lisäksi opiskelijatiimit varaavat kaksi omavalintaista lähipäivää 13.9.-1.10. väliseltä ajalta metsien invetointitehtävää varten.

Nopeutettu monimuoto-opiskelu (Opiskelijat, joilla on aiempi korkeakoulututkinto suorittuna.)
Opinnot alkavat kaksipäiväisellä (23.-24.8.2023) lähijaksolla. Aloitus ke 23.8. klo 9.00. Paikkana HAMKin Evon kampus (Saarelantie 1, Evo). Muut 1.periodin lähi- ja etäopetusajankohdat ovat alla:

28.8. klo 9-17 LÄHI
29.8. klo 9-16.30 LÄHI
5.9. klo 16-18.30 ETÄ
12.9. klo 12.30-16.00 LÄHI
13.9. klo 8-16 LÄHI
14.9. klo 8-16 LÄHI
18.9. klo 15-17.30 ETÄ
25.9. klo 9-17.30 LÄHI
26.9. klo 8-16 LÄHI
3.10. klo 16:30-17:30 ETÄ
Näiden lisäksi opiskelijatiimit varaavat kaksi omavalintaista lähipäivää 15.9.-8.10. väliseltä ajalta metsien invetointitehtävää varten.

Iltaohjelmaa aloitusviikolla
Tuutorit järjestävät aloittaville opiskelijoille iltaohjelmaa kampuksella. Luvassa tutustumista uusiin opiskelukavereihin letun ja makkaranpaiston merkeissä Evon kampuksella. Tästä tarkemmin opintojen aloituspäivänä.

Asuminen Evolla
Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Evolla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Puutarhatalous

Tervetuloa Lepaalle Puutarhatalouden aloituspäiville 23. – 25.8.2023

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona 23.8.2023 klo 9.00 jatkuen kolmen päivän ajan.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMKiin ja Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn 2023 ohjelma

Saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HOPUP23A4. Opetussuunnitelmasta näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) osaamiskuvaukset. Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HOPUP23 ja HOPUM23. MODUULIEN ajoitus HOPU23 -taulukosta näet monimuoto-opiskeljoiden opetuspäivät syksyllä. Opiskelumallien (päivä- ja monimuotomallit) kuvaukset kertovat, millaista opiskelutapoja meillä on ja mitä ne tarkoittavat.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempia alaan liittyviä korkeakouluopintoja tai pitkä työkokemus alalla. Tätä tietoa tarvitset mahdollisissa opintojen hyväksiluvuissa.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I ja Pinkka II -listoilla olevien kasvien opiskelu (HUOM: LISTAT TARKISTUKSEN ALLA). Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikolla.
 • Muistathan aloittaa myös Digistartti-tehtävät ajoissa.
 •  Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeri Reetta Karppaseen osoitteessa opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • HOPSit tehdään pääsääntöisesti opintojen alkaessa. Syksyn ensimmäisten moduulien suorittamiseen tai mahdolliseen hyväksilukuun liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi.
 • Olet tervetullut Lepaalla 17.-19.8.2023 järjestettävään puutarha-alan suureen messutapahtumaan. Pääset Lepaa 23 -näyttelyalueelle ilmaiseksi ilmoittamalla olevasi uusi opiskelija.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivulta löytyy myös lomake, jolla voit jättää asuntohakemuksen.

Rakennettu ympäristö

Tervetuloa Lepaalle Rakennetun ympäristön aloituspäiville 23. – 25.8.2023

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona 23.8.2023 klo 9.00 jatkuen kolmen päivän ajan.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn 2023 ohjelma

Oman saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HORYP23A4. Opetussuunnitelmasta näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) osaamiskuvaukset.  Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HORYP23 ja HORYM23.  MODUULIEN ajoitus HORY23 -taulukosta löydät monimuoto-opiskelijoiden opetuspäivät syksyllä. Opiskelumallien (päivä- ja monimuotomallit) kuvaukset kertovat, millaista opiskelutapoja meillä on ja mitä ne tarkoittavat.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempia alaan liittyviä korkeakouluopintoja tai pitkä työkokemus alalla.  Tätä tietoa tarvitset mahdollisissa hyväksiluvuissa.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I ja Pinkka II– listoilla olevien kasvien opiskelu (HUOM: KASVILISTAT TARKISTETTAVANA!). Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikolla.
 • Tarkista käytössäsi olevan tietokoneen sopivuus opiskeluun. Mikäli olet nyt hankkimassa tietokonetta opiskelua varten, on hyvä huomioida suunnittelu- ja kuvankäsittelyohjelmien vähimmäisvaatimukset. Tarkempia ohjeita vectorworks ja photoshop.
 • Suunnitteluohjelmiston opiskelun voi aloittaa jo kesällä ennen opintojen alkua. Opiskeltavaan aineistoon pääset tutustumalla Vectorworks-ohjeisiin.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeri Reetta Karppaseen osoitteella opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • HOPSit tehdään pääsääntöisesti opintojen alkaessa. Syksyn ensimmäisten moduulien suorittamiseen tai mahdolliseen hyväksilukuun liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi
 • Olet tervetullut Lepaalla 17.-19.8.2023 järjestettävään puutarha-alan suureen messutapahtumaan. Pääset Lepaa 23 -näyttelyalueelle ilmaiseksi ilmoittamalla olevasi uusi opiskelija.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivulta löytyy myös lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Monimuotototeutus INRAM24X3

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijoiden opinnot alkavat  orientaatiopäivällä 8.-9.1.2024 Hämeenlinnan kampuksella . Maanantaina 8. 1 aloitus klo 9.00 (luokkatila ilmoitetaan myöhemmin).  Ota mukaasi heti ensimmäisenä päivänä oma kannettava tietokoneesi. Läsnäolo opintojen aloituksessa on hyvin suositeltavaa.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1–10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun.
Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa.

Opetus järjestetään monimuotototeutuksena.  Lisätietoja opetustavasta.

Läjiopetuspäivien ajankohdat löydät täältä.
Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Rakennesuunnitteluun opinnoissaan myöhemmin suuntautuvat opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan kategorian 3 tietokoneen.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: talonrakennuksen rakennesuunnittelu ja rakentamistalous. 

Päivätoteutus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2024.

 

Rakennusmestari

Monimuotototeutus RMRAM24X3

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan rakennusmestariopiskelijoiden monimuotoryhmän opinnot alkavat  orientaatiopäivillä 8.-9.1.2024. Maanantaina 8.1. aloitus klo 9 Hämeenlinnan kampuksella (tila tarkentuu). Ota mukaasi heti ensimmäisenä päivänä oma kannettava tietokoneesi. Läsnäolo opintojen aloituksessa on hyvin suositeltavaa.Ensimmäisinä päivinä tutustut opintoihin, oppimisympäristöihin ja muihin opiskelijoihin. Läsnäolosi on hyvin tärkeää, jotta saat opintosi sujuvasti alkuun.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1–10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun. Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa.

Rakennustekniikan koulutusohjelmassa rakennusmestari (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.  Keväällä 2024 alkava ryhmä toteutetaan monimuotototeutuksena. Lähiopetusta järjestetään noin joka toinen viikko yhtenä arkipäivänä klo 8-18 välillä. Nämä kontaktiopetuspäivät löytyvät lukuvuosikalenterista (ryhmä RMRAM24X3).

Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta.

Päivätototeutus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2024.

Sairaanhoitaja

Hämeenlinnan yksikkö:

Päiväopinnot Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä alkavat seuraavan kerran elokuussa 2024.

Monimuoto-opinnot Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä alkavat seuraavan kerran elokuussa 2024.

 

Forssan yksikkö:

Forssan monimuotoryhmät

SHHTM24X2-ryhmän aloitusajankohta on keskiviikkona 10.1.2024 klo 16.30-20.45.

Opetusta on keskiviikkoiltaisin klo 16.30–20.45 ja lauantaisin klo 9.00–16.15. Lisäksi pakolliset taitopajapäivät ovat Forssan kampuksella päiväaikaan ma-pe välillä.

 

Sosionomi

Muuntokoulutus 2024

Opinnot alkavat maanantaina 8.1.2024 klo 9.00–15.30. Aloitus on Hämeenlinnan kampuksella, osoitteessa Vankanlähde 9, tilassa C-103.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketin suorittaminen. Digistarttipaketin suorittaminen on osa Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 5 op -opintojaksoa.

Opinnoissamme toimitaan Bring Your Own Device (BYOD) -periaatteen mukaisesti, tutustu oman tietokoneen käyttöön opetuksessa täällä.

Opetuspäivien ajankohdat:

Opetuspäivät ovat klo 9.00–15.30. OHOillat klo 16.30–18.00. Opintojen ensimmäiset orientoivat päivät (8.1. ja 9.1.) pidetään lähiopetuksena Hämeenlinnan kampuksella. Muuten opetus toteutetaan etänä.

1. Moduulin opetuspäivät muuntokoulutuksessa
(8.1.-8.3.2024) kaikille yhteiset:

ma 8.1. OHOiltapäivä
ti 9.1.
ke 24.1.
pe 26.1.
ti 6.2.
ke 7.2.
ma 12.2. Ohoilta
pe 23.2.
pe 8.3.

2. Moduulin opetuspäivät muuntokoulutuksessa
(11.3.-3.5.2024) jos valitset Varhaiskasvatuksen suuntautumisen:

ma 11.3. OHOilta
ti 19.3.
ke 20.3.
ke 3.4.
ti 16.4.
ke 17.4. OHOilta
ti 23.4.
ke 24.4.
ti 30.4.

2. Moduulin opetuspäivät muuntokoulutuksessa
(11.3.-3.5.2024) jos valitset Sosiaalityön suuntautumisen:

ma 11.3. OHOilta
ti 12.3.
ke 13.3.
ke 27.3.
ti 9.4.
ke 10.4.
ke 17.4. OHOilta
pe 26.4.
pe 3.5.

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 21.8.2023 klo 8.30 osoitteessa Tietotie 1, 37630 Valkeakoski.

Varaudu näyttämään henkilöllisyystodistuksesi ja alkuperäiset haussa käyttämäsi tutkintotodistukset heti alussa. Ensimmäiset päivät käytetään opintoihin ja oppimisympäristöihin tutustumiseen. Läsnäolosi on hyvin tärkeää, jotta saat opintosi sujuvasti alkuun.

Opinnot toteutetaan lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00 välisenä aikana. Saapumisryhmäsi INSAP23A7 lukujärjestys on valmis elokuussa ennen opintojen alkua.

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonetta opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen sen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin ja aloittaa Digistarttipaketin tekeminen.

Monimuotototeutus

Opiskelu alkaa Zoomissa 3.1.2024 klo 17.00. Linkki Zoomin lähetetään opiskelijoille sähköpostilla, mutta se löytyy myös Moodlesta (learn.hamk.fi) ja ryhmän INSAM24X7  lukujärjestyksestä

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonetta opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen sen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin ja aloittaa Digistarttipaketin tekeminen jo ennen ensimmäistä ohjaustuntia.

Terveydenhoitaja

Hyvä terveydenhoitaja -muuntokoulutuksessa aloittava opiskelija,

Tiedoksesi, että Jobiilihaku alkaa ma 27.11.2023 klo 9.00 koko Suomen harjoittelupaikkoihin. Teidän neuvolaharjoittelunne äitiys- ja lastenneuvolassa (8 vk) ajoittuu ensi keväälle ja sen voi aloittaa aikaisintaan viikolla 11 (myös myöhemmin keväällä/kesällä on mahdollisuus tehdä tämä harjoittelu).

Jobiiliin kirjaudutaan Haka -tunnusten kautta (=HAMK-tunnukset) ja valitaan ryhmäksi oma ryhmä THHTM24X3. Tee Jobiiliin myös CV, johon voit kuvata omaa osaamistasi. Opintopisteiksi voit merkitä 210 op (eli aiemman tutkinnon opintopistemäärän) ja vapaaseen osioon voit kuvata, että sinulla on aiempi sh/ensihoitaja/kätilö-tutkinto.

Tässä ohje Jobiilin käytöstä. Huom. aloita katselu kohdasta 5 min 11 sek (alun päivämäärät eivät koske teitä)

Mikäli harjoittelupaikan saamisessa on haasteita, kannattaa pohtia myös vaihtoehtoisia paikkakuntia, jossa harjoittelun voisi suorittaa. Mikäli et löydä Jobiilista paikkaa, voit myös tiedustella suoraan yksiköstä, voisitko päästä harjoitteluun (huom! vain sellaisia paikkoja saa kysyä itse, joita ei löydy Jobiilista).

Lisätietoja voit kysyä harjoittelukoordinaattori Johanna Helaselta (johanna.helanen@hamk.fi) tai lehtoreilta: Tuula Kolari (tuula.kolari@hamk.fi) tai Janette Kiikeri (janette.kiikeri@hamk.fi)

 

Terveydenhoitajan muuntokoulutus alkaa tammikuussa 2024.

Terveydenhoitajan muuntokoulutuksen lähipäivät ovat tiistai 9.1.2024 klo 9-15 (orientaatiopäivä), tiistai 5.3.2024 klo 8.45-16 (simulaatiopäivä) sekä keskiviikko 6.3.2024 klo 8.30-16 (taitopajapäivä). Lähipäivät pidetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa Vankanlähde 9, S-rakennus. Lähipäiviin osallistuminen on pakollista.

Maaliskuun 2024 yhteishaussa hakevien opinnot alkavat elokuussa 2024.

Tietojenkäsittely

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1-9, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle).

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat 14.8.2023 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa C-rakennuksessa, osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat 21.8.2023 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa C-rakennuksessa, osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat 16.8.2023 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa C-rakennuksessa, osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna.

Muuntokoulutuksen lähipäivät (ryhmä TRTKM23B3):

 • ke 16.8.2023
 • to 26.10.2023
 • to 11.1.2024
 • to 14.3.2024
 • opinnäytetyön loppuseminaari elokuussa 2024

Tieto- ja viestintätekniikka

Päiväryhmä INTIP24X6

Opinnot alkavat orientaatiopäivällä maanantaina 8.1.2024 .klo 9.00-15.00  HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja oma kannettava tietokoneesi. Ilmoittautuminen on klo 8.30-9.00.

Digistarttipaketti

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1-10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle). HUOM! Digistartti aukeaa marras-joulukuussa 2023.

Opiskelun välineet

Opintojen suorittaminen vaatii opiskeluvälineiden hankkimista:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan). Myöhemipä opintoja ajatellen olisi hyvä, jos laskimesta löytyisivät myös matriisit ja kompleksiaritmetiikka. Myös symbolilaskentaan kykenevät laskimet ovat sallittuja. Suosituimpia ovat esim. TI-Nspire CX CAS ja Casio ClassPad II FX-CP400.
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Etenkin alkuvaiheen tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa riittää perustason kone (kategoria 1), suosittelemme kuitenkin koneen päivittämistä kategoria 3 koneeksi, jo ensimmäisen vuoden lopulla vaaditaan koneelta enemmän kuin opintojen alussa.

Saat tarvittaessa lisää opastusta laitteiden hankintaan opintojen alussa.

Aiemmat korkeakoulutasoiset opinnot ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Onko sinulla aiempia korkeakoulutasoisia opintoja ensimmäisen moduulin, Johdatus insinööriopintoihin osalta, jotka voisit hyväksilukea osaksi tutkintoasi? Tutustu Johdatus insinööriopintoihin opintojaksojen sisältöön opinto-oppaassa. Moduulin opintojaksot ovat: Orientaatio 3 op; Tekniikan viestintä 1, 3 op; Algebra 3 op; Ohjelmoinnin perusteet 4 op; ICT-diili 2 op (op=opintopiste).

Tutustu opetussuunnitelmaan:

Päiväryhmä
INTIP24X6

Lähetämme sinulle sähköpostia viimeistään tammikuun  ensimmäisellä viikolla, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta ja saat muita hyödyllisiä ohjeita opintojen alkuun.

Jos sinulla herää kysymyksiä, niin ole yhteydessä koulutuksen opinto-ohjaajaan:
Marianne Autero
marianne.autero@hamk.fi

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa HAMKiin!

 

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous

Tietoihin saattaa tulla muutoksia ennen aloituspäivää, tarkistathan sivun lisätietojen varalta ennen opintojen alkua!

Päiväopiskelijat / INTBP23A2

Opinnot alkavat torstaina 17.8.2023 klo 9.00 HAMKin Forssan kampuksella, Wahreninkatu 11, Forssa. Kampuksen alueeseen sekä pysäköintimahdollisuuksiin voit tutustua kampuskartan avulla.

Ensimmäisten päivien aikana tutustutaan opintoihin, opiskeluympäristöön sekä opiskeluryhmään. Ohessa aloituspäivien alustava ohjelmarunko:

Torstai 17.8. / Tilana Agora (C-rappu, 3.krs)

9.00                       Tervetuloa opintoihin! Koulutukseen, henkilökuntaan ja opiskeluryhmään tutustumista

11.30                      Lounas

12.30- n. 16.00    Opiskelun perusasioita ja käytänteitä (HAMKin järjestelmät, opintoihin ilmoittautuminen, Digistarttipaketin viimeistely)

Torstaina tarvitset mukaan oman kannettavan tietokoneesi.

Perjantai 18.8. / Päivä alkaa Maisemasalissa (luokka 3069, C-rappu, 3.krs)

9.00                       Kampukseen ja opiskeluryhmään tutustumista

11.30                      Lounas

12.30- n. 16.30    Retki Saaren kansanpuistoon

Perjantaina ei tarvitse tietokonetta, varaudu sen sijaan säänmukaisella vaatetuksella. Retkiohjelmaan on varattu jonkin verran ohjelmatonta vapaa-aikaa Saaren kansanpuistossa; halutessasi voit vierailla näkötornissa (omakustanteinen) tai pulahtaa uimaan – varaudu siis tarvittaessa pikkurahalla ja/tai uintikamppein.

Monimuoto-opiskelijat / INTBM23A2

HUOM! Opintojen aloituksen aikataulu muuttunut, aiemmasta tiedosta poiketen orientaatio järjestetään yksipäiväisenä. Alla päivitetty ohjelma!

Opinnot alkavat lähipäivällä to 17.8.2023 klo 9.00-16.00 HAMKin Forssan kampuksella, Wahreninkatu 11, Forssa. Kampuksen alueeseen sekä pysäköintimahdollisuuksiin voit tutustua kampuskartan avulla.

Aloituspäivän aikana tutustutaan opintoihin, opiskeluympäristöön ja -ryhmään sekä aloitetaan opintojen parissa työskentely. Tarvitset mukaan oman kannettavan tietokoneesi. Ohessa päivän ohjelmarunko:

Torstai 17.8. / Päivä alkaa Agorassa (C-rappu, 3. krs) ja jatkuu n. klo 10.00 eteenpäin luokkatilassa 3005-3006 (C-rappu, 3. krs)

9.00                       Tervetuloa opintoihin! Koulutukseen, henkilökuntaan ja opiskeluryhmään tutustumista

10.00                     Opintojen perusasioita ja käytänteitä (HAMKin järjestelmät, opintoihin ilmoittautuminen, Digistarttipaketin viimeistely), tiimiytyminen

11.30                      Lounas

12.30- n. 16.00  Työskentelyä ensimmäisen moduulin parissa

 

Yhteisiä ohjeita – päivä- ja monimuotototeutus

Opintojen alkuun valmistautuaksesi tutustu näiden uusille opiskelijoille suunnattujen ohjesivujen sisältöön huolellisesti. Aktivoi käyttäjätunnuksesi sekä suorita Digistarttipaketti (vähintään osat 1-10), jotta opiskelun aloittaminen on mahdollisimman sujuvaa.

Opinnoissamme toimitaan Bring Your Own Device (BYOD) -periaatteen mukaisesti, tutustu oman tietokoneen käyttöön opetuksessa täällä. Löydät sivulta myös lisätietoa laitevaatimuksista koulutuskohtaisesti, koulutuksemme löytyy kyseisestä taulukosta nimellä Biotalous, insinööri (AMK).

Mikäli sinulla on jo aiempi ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voit osallistua infotilaisuuteen liittyen aiempien opintojen hyväksilukuihin. Infot tarjotaan verkossa jo ennen opintojen alkua tiistaina 8.8. ja 15.8. klo 16-17 Zoomissa: https://hamk.zoom.us/j/8892951271

Älykäs ja kestävä muotoilu

Opinnot alkavat maanantaina 21.8.2023 klo 9.00 – 16.00 osoitteessa Vankanlähde 11, 13100 Hämeenlinna, D-rakennus. Ilmoittautuminen D-rakennuksen aulassa klo 8.30-9.00. Ota mukaan henkilöllisyystodistus sekä kannettava tietokone tai vastaava laite.

Ensimmäisinä päivinä tutustut opintoihin, oppimisympäristöihin ja muihin opiskelijoihin. Läsnäolosi on hyvin tärkeää, jotta saat opintosi sujuvasti alkuun. Elokuun alkupuolella saat koulutuksesta sähköpostia, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta.

Opintojen alkuun valmistautuaksesi tutustu näiden uusille opiskelijoille suunnattujen ohjesivujen sisältöön huolellisesti. Aktivoi käyttäjätunnuksesi sekä suorita ennen opiskelun aloitusta Digistarttipaketti (ainakin osat 1-10), jotta opiskelun aloittaminen on mahdollisimman sujuvaa (kts. Uudelle opiskelijalle -välilehti).

Opintojen suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opinto-ohjaajalta johanna.ojanen@hamk.fi. Mikäli sinulla on aiempia ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja, mahdollisista hyväksiluvuista käydään keskustelu opinto-ohjaajan kanssa opintojen alkaessa.

Opintojen aloitus suomenkielisissä ylemmissä AMK-koulutuksissa to-pe 24.-25.8.2023 klo 9.00-16.00

Tältä sivulta löydät oman koulutuksesi aloituspäivän(-t) sekä muuta tarpeellista tietoa opintojesi aloittamisesta.

YAMK-koulutusten yhteinen aamupäivä 24.8.

9.00-9.15 Tervetuloa uusille opiskelijoille
9.15-9.45 Rehtoreiden tervehdys
9.45-11.00 Tulevaisuustyö organisaatiossa
11.00-11.15 Tauko
11.15-11.40 HAMKO-opiskelijakunta
11.40-11.55 YAMK-opiskelijan/-alumnin puheenvuoro
11.55-12.15 Opo ja opintosihteeri esittäytyvät
12.15-13.00 Lounastauko
13.00-16.00 Koulutuskohtaista ohjelmaa

HUOM! Tarkista oman koulutuksesi alta torstai-iltapäivän ja mahdollisen perjantai-päivän aikataulu.

Muista aktivoida käyttäjätunnuksesi ja aloittaa digistarttipaketti hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

Katso opintojen aikataulu lukuvuodelle 2023-2024 oman koulutuksesi moduulikartasta.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi jo etukäteen digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakunnan opiskelijakorttia. Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

Sustainable Technologies- ja Management in Sustainable Business -koulutuksien aloituspäivätiedot ovat englanninkielisillä sivuilla.

Biotalouden ratkaisut

Tervetuloa Biotalouden ratkaisut -koulutukseen!

Koulutuksen opinnot alkavat 24.-25.8.2023 klo 9-16 Hämeenlinnassa.

Torstai 24.8.2023 klo 9-16
Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 ja iltapäivällä jatkamme biotalouden omalla ohjelmalla mm. koulutuksen, opiskelutapojen, yamk-opinnäytetyön, tutkimustoiminnan sekä opiskelijoiden ja ohjaajien esittelyllä. Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9) ja iltapäivän ohjelma on luokassa D217-218 (D-rakennus, 2 krs.).

Perjantai 25.8.2023 klo 9-16
Aamupäivällä esittelemme valinnaiset moduulit, joihin ilmoittaudutaan. Todennäköisesti tapaat tulevan opinnäytetyöohjaajasi. Iltapäivällä muodostamme tiimit ja aloitamme Muuttuva toimintaympäristö ja tutkiva kehittäminen -moduulin, joka on kaikille Biotalouden ratkaisut YAMK -opiskelijoille yhteinen. Tila on D217-218 (D-rakennus, 2. krs).

Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Kaikille opiskelupaikan vastaanottaneille on lähetetty sähköpostiviesti, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti on sattunut menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta. Yksittäisten opintojen toteutustiedot löydät HAMKin opintotarjonnasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Biotalouden ratkaisut YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit

Tervetuloa opiskelemaan Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit -koulutukseen!

Torstai 24.8.2023 klo 9-16

Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Iltapäivällä jatkamme sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusten omalla ohjelmalla, joka sisältää koulutusten, opetuspedagogiikan ja verkkoympäristöjen sekä opinto-ohjauksen esittelyitä. Iltapäivän tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Perjantai 25.8.2023 klo 9-16

Aamupäivän aloitamme Muuttuva toimintaympäristö ja tutkiva kehittäminen -moduulin opintojaksolla Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi. Aamupäivän ohjelma sisältää myös esityksen YAMK-opinnäytetöistä HAMKissa. Tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Iltapäivällä muodostamme opinnäytetyöryhmät, jotka kokoontuvat ohjaajansa kanssa. Myös iltapäivän tilat ovat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tarkemmat tilat ilmoitamme opinnäytetyöryhmiin jaon yhteydessä.

Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Kriisitilanteiden hallinta sosiaali- ja terveysalalla

Tervetuloa Kriisitilanteiden hallinta sosiaali- ja terveysalalla -koulutukseen!

Torstai 24.8.2023 klo 9-16

Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Iltapäivällä jatkamme sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusten omalla ohjelmalla, joka sisältää koulutusten, opetuspedagogiikan ja verkkoympäristöjen sekä opinto-ohjauksen esittelyitä. Iltapäivän tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Perjantai 25.8.2023 klo 9-16

Aamupäivän aloitamme Muuttuva toimintaympäristö ja tutkiva kehittäminen -moduulin opintojaksolla Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi. Aamupäivän ohjelma sisältää myös esityksen YAMK-opinnäytetöistä HAMKissa. Tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Iltapäivällä muodostamme opinnäytetyöryhmät, jotka kokoontuvat ohjaajansa kanssa. Myös iltapäivän tilat ovat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tarkemmat tilat ilmoitamme opinnäytetyöryhmiin jaon yhteydessä.

Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Kriisitilanteiden hallinta sosiaali- ja terveysalalla

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä

Koulutus ei ala vuonna 2023.

Tervetuloa Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutukseen!

Opinnot alkavat xx.xx.xxxx klo 9.00-16.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella C-rakennuksen auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Tervetuloa Liiketoiminnan kehittäminen -koulutukseen!

Opinnot alkavat 24.-25.8.2023 klo 9.00. Liiketoiminnan kehittämisen aloituspäivät pidetään etänä. Aloituspäivien aikataulu on seuraava:

Torstai 24.8.2023

Klo 9.00-12.15 YAMK-koulutusten yhteinen aloitus
Klo 12.15-13.00 Lounastauko
Klo 13.00-13.45 Koulutuksen sisältö ja vaihtoehtoiset oppimisympäristöt
Klo 13.45-16.00 Opiskelijatiimit, tutustuminen ja tiimiopiskelun käynnistäminen sekä opiskelijatiimien esittäytyminen
Noin klo 16.00 Päivä päättyy

Perjantai 25.8.2023

Klo 9.00-11.00 Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi -opintojakson aloitus
Klo 11.00-12.00 HAMKin kirjaston palvelut oppimisen tukena
Klo 12.00-12.30 Lounastauko
Klo 12.30-13.00 Opinto-ohjaus palveluna
Klo 13.00-15.00 Opinnäytetyö keskeisenä osana YAMK-opintoja
Klo 15.00-15.30 Yhteenveto ja mahdollisten aukiolevien asioiden selkeytys
Noin klo 15.30 Päivä päättyy

Etäopetus tapahtuu Zoomilla, josta on tietoa Digistarttipaketissa. Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on ohjeita aloituspäiviin ja linkki Zoomiin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Koulutus toteutetaan kokonaan ohjattuina verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy ohjaajatapaamisia keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa. Tarkemmat tiedot ohjaajatapaamisista löytyvät koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Liiketoiminnan kehittäminen YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäväline. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön  HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen  käytössä. Ottaessa yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen

Koulutus ei ala vuonna 2023.

Tervetuloa Luontoympäristöt ja  hyvinvoinnin edistäminen -koulutukseen!

Opinnot alkavat xx.xx.xxxx klo 9.00-16.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella C-rakennuksen auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tervetuloa Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutukseen!

Torstai 24.8.2023 klo 9-16

Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Iltapäivällä jatkamme sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusten omalla ohjelmalla, joka sisältää koulutusten, opetuspedagogiikan ja verkkoympäristöjen sekä opinto-ohjauksen esittelyitä. Iltapäivän tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Perjantai 25.8.2023 klo 9-16

Aamupäivän aloitamme Muuttuva toimintaympäristö ja tutkiva kehittäminen -moduulin opintojaksolla Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi. Aamupäivän ohjelma sisältää myös esityksen YAMK-opinnäytetöistä HAMKissa. Tilana on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditorio.

Iltapäivällä muodostamme opinnäytetyöryhmät, jotka kokoontuvat ohjaajansa kanssa. Myös iltapäivän tilat ovat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tarkemmat tilat ilmoitamme opinnäytetyöryhmiin jaon yhteydessä.

Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Teknologiaosaamisen johtaminen

Tervetuloa Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutukseen!

Opiskeluryhmäsi aloituspäivät ovat 24.-25.8.2023 klo 9.00-16.00. Opintojen aloituspäivät pidetään etänä. Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Koulutus toteutetaan kokonaan ohjattuina verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy noin kerran kuukaudessa pidettävä verkkotyöpajapäivä (4-7 tuntia). Tarkemmat tiedot verkkotyöpajapäivistä löytyvät koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut

Tervetuloa Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut -koulutukseen!

Torstai 24.8.2023 klo 9-16

Aloitamme päivän HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9) ja iltapäivällä jatkamme koulutuksen omalla ohjelmalla C-rakennuksen opetustilassa C-205. Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Perjantai 25.8.2023 klo 16.30-20.00

Aloitamme ensimmäisen opintojakson perjantaina klo 16.30-20.00 hybriditoteutuksena Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella (opetustila C-205). Läsnäolo hybridinä toteutettavilla luennoilla on pakollista ja etäyhteyden näihin toteutamme  Zoom-alustalla. Opinnoissa käytämme Moodle-/Learn-oppimisympäristöä.

Tulet saamaan noin kahta viikkoa ennen opintojen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on lisäohjeita aloituspäiviin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2023-2024.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät

Tervetuloa Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -koulutukseen!

Opinnot alkavat 24.-25.8.2023 klo 9-16.

Torstai 24.8.2023

Aloitamme päivän HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla klo 9.00-12.15 ja iltapäivällä jatkamme omalla ohjelmalla, jolloin esittelemme koulutuksen ja opintojen rakenteen. Aloitus pidetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen C-rakennuksen auditoriossa (1. krs., Vankanlähde 9) ja iltapäivän osuus opetustilassa D-210 (D-rakennus, 2. kerros). Jos tulet paikalle omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille. Ensimmäiseen päivään voit osallistua myös etänä Zoomin välityksellä.

Perjantai 25.8.2023

Jatkamme omalla ohjelmallamme klo 9.00 Riihimäen kampuksella (Kaartokatu 2) opetustilassa B-214 (B-rakennus, 2. kerros), jolloin esittelemme mm. koulutuksen opettajat, opintojaksojen sisältöjä, opinnäytetyöprosessin ja käymme läpi yhdessä opiskelukäytäntöjä, perustetaan pienryhmät ja käsitellään käytännön asioita. Ryhmäytymisen onnistumiseksi läsnäoloa edellytetään toisena aloituspäivänä.

Tulet saamaan muutamaa viikkoa ennen aloitusta sähköpostiviestin, jossa on ohjeita aloituspäiviin ja linkki Zoomiin. Muista tarkistaa myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Osallistuminen aloituspäiviin on välttämätöntä.

Opintojesi aikataulun näet koulutuksen moduulikartasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (verkko-oppimisympäristö).

Kun tutustut Digistarttipaketissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit opiskelijasähköpostiin.

 • HAMK opiskelijat
 • YAMK tiedotus
 • Palvelukatkot
 • Tulevaisuuden liikennejärjestelmät YAMK

HAMKin sähköposti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin sähköpostia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin, käytä aina HAMKin opiskelijasähköpostia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvasyistä.

Opiskelu lukuina

7 363

Opiskelijoita

7

Kampuksia

37

Koulutuksia

20

Tutkintonimikkeitä

1 220

Opinnäytetöitä

1 635

Tutkintoja

286 973

Perustutkinto-opintopisteitä

158

Kansainvälisiä vaihtokorkeakouluja