Opiskelun aloitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelun aloitus
sahko- ja automaatiotekniikka opisjelijat tyoskentelevat pienen teknisen alustan aarella

Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin

Ennen opintojen alkamista

Aktivoi käyttäjätunnuksesi (ohje)

Kysyttävää? Ota yhteyttä: opiskelijapalvelut[at]hamk.fi

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi  viimeistään 30.9., sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle viimeistään 30.9. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti: 

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Ensikertalaiskiintiö 

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen pitänyt varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 16.7.2021 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Oma Opintopolku-palvelussa. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Oma Opintopolku -palvelu 

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tätä kautta voit myös ilmoittautua lukuvuodelle 2021-2022. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.

Jos sinut hyväksytään varasijalta (eli 9.7.2021 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottoaikasi on henkilökohtainen ja se ilmoitetaan sinulle hyväksymissähköpostissa.

Opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen

 • voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
 • voit ottaa tarjotun paikan vastaan, mutta jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
  • Opiskelupaikan vastaanottosi muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
  • Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi koulutuksen vastaanotto peruuntuu automaattisesti.

Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 2.8.2021 klo 15.00

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Sinun pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2021-2022.  Ilmoittaudut  Oili-palvelussa, johon sinut ohjataan tehtyäsi opiskelupaikan vastaanoton Omassa Opintopolussa. Mikäli ilmoittautuminen Oili-palvelussa ei ole mahdollista, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.

Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle

Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 • oman sairauden tai vamman vuoksi olet kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1 vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi. Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai äitiys-, isyys- tai vanhempain-vapaa eivät kuluta vuoden poissaoloaikaa.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK), sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut@hamk.fi (otathan huomioon, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu), maapostilla tai esittämällä dokumentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 31.7.2021, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palveluksen aloittamismääräys
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempain-rahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2021.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Kaikkien HAMKiin valittujen opiskelijoiden todistukset tarkastetaan ennen lopullista opiskelijavalintaa. Tällä varmistetaan, että opiskelijavalinta tapahtuu oikein perustein.

Sinulta pyydetään tarvittaessa kopiota todistuksistasi tai täydennystä puuttuviin kopioihin kesän aikana. Mikäli et toimita pyydettyjä todistuskopioita, menetät opiskelupaikkasi.

Ks. alla tarkemmin tietoa todistuskopioista.

Päivä- ja monimuotototeutukset

Haussa ilmoittamasi tutkintotiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Tarkistamme tutkintotietosi hakemukselle lataamistasi liitteistä tai sähköisestä tietovarannosta. Jos emme saa tutkintotietojasi em. tavalla, pyydämme kesän aikana sinua toimittamaan todistuskopiot hakijapalveluihin.

Muuntokoulutukset ja ylemmät AMK -koulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto ja työkokemus tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Tarkistamme tietosi hakemukselle lataamistasi liitteistä tai sähköisestä tietovarannosta. Jos emme saa tietojasi em. tavalla, pyydämme kesän aikana sinua toimittamaan hakijapalveluihin todistuskopiot tai täydennystä niihin.

Jos olet hakenut väliaikaisella tutkintotodistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta todistuksestasi 16.7. mennessä.

Työtodistukset

Työkokemus vaikuttaa valintaan muuntokoulutuksissa ja ylemmissä AMK -koulutuksissa. Sinun tulee toimittaa kopiot allekirjoitetuista virallisista työtodistuksistasi 16.7. mennessä, jos et ole ladannut niitä liitteeksi hakemuksellesi.

 • Toimita työtodistuskopiot työkokemuksesta, jonka ilmoitit hakulomakkeella. Työtodistuksissa pitää olla allekirjoitus.
 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan enintään 31.7.2021 asti.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

 

 

 

Opintojen aloitus AMK-koulutuksissa

Tältä sivulta löydät oman koulutuksesi aloituspäivän sekä muuta tarpeellista tietoa opintojen aloittamisesta.

Bio- ja elintarviketekniikka

Opinnot alkavat kaikilla opiskelijoilla ma 23.8.2021 klo 9.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, C-rakennuksen auditoriossa, Vankanlähde 9. Tarvitset päivien aikana omaa kannettavaa konetta.

 • Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti.
 • Digistarttipaketista tulee olla ennen opintojen alkua tehtynä osat 1- 6 ja koko paketti tulee olla tehtynä opintojen alettua ensimmäisen kahden viikon aikan.

Opiskelumalli valitaan opintojen alussa. Löydät lisää tietoa malleista täältä. Kiitos jos kerrot alustavan ajatuksesi sinulle sopivasta opiskelumuodosta vastaamalla tähän kyselyyn

Kannettavan tietokoneen laitevaatimukset löydät täältä

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelijoiden ensimmäiset lähipäivät ovat 23.8-25.8.2020. Lähipäiviin osallistuminen on tärkeää, jotta opintosi lähtevät mahdollisimman sujuvasti käyntiin.

Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa

Minimimäärä aikaan ja/tai paikkaan sidottua opiskelua lukuvuonna 2021-2022 koulutuksen eri opiskelumoduuleissa on kuvattu tässä taulukossa. Näihin opiskelupäiviin tulee sitoutua. Opiskelumallia on mahdollista vaihtaa opintojen aikana perustelluista syistä.

Koronatilanteen takia opiskelun toteutustapaan voi tulla muutoksia. Niistä tiedotamme sähköpostilla sekä tällä sivulla.

 

Hevosalan liiketoiminta

Opinnot alkavat 25.8. klo 9.00 osoitteessa HAMK, Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. krs).

Ensimmäinen päivä on lähiopetuspäivä, muutoin monimuoto-opetus toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina.

Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi.

Koronatilanteen takia toteutustapaan voi tulla muutoksia, tarkistathan tiedon mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua.

Kestävä kehitys

Monimuotototeutus

Monimuotoryhmän opintojen aloituspäivät ovat to ja pe 26.-27.8.2021 klo 9.00 HAMK:n Forssan kampuksella osoitteessa Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. kerros).

Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi.

Koronatilanteen takia toteutustapaan voi tulla muutoksia, tarkistathan tiedon  mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua.

Päivätoteutus

Opintojen aloitus ma 23.8.2021 klo 9.00 HAMK:n Forssan kampuksella osoitteessa Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. kerros).

Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi.

Koronatilanteen takia toteutustapaan voi tulla muutoksia, tarkistathan tiedon  mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua.

 

Konetekniikka

Päivätoteutus INKOP21A6

Opinnot alkavat ma 23.8.2021 klo 9-16 HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokat 2, Riihimäki. Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi.

Koronatilanteen takia opiskelun toteutustapaan voi mahdollisesti tulla muutoksia (lähiopiskelun tilapäinen siirto verkossa opiskeluksi) eli tarkistathan tiedon mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan opiskelijoita myös sähköpostitse.

Monimuotototeutus INKOM21A6

Opinnot alkavat lähijaksolla la 21.8.2021 klo 8.30-15.30 HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokat 2, Riihimäki. Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi. Lukuvuoden muut lähijaksot näet täältä.

Koronatilanteen takia toteutustapaan voi mahdollisesti tulla muutoksia (lähijakson tilapäinen siirto verkossa toteutettavaksi)eli tarkistathan tiedon  mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan opiskelijoita myös sähköpostitse.

Liikenneala

Monimuotototeutus INLIM21A6

Opinnot alkavat 18.8.2021 klo 9.00 etänä Zoom-linkin https://hamk.zoom.us/j/62056395431 kautta. Ohjeet Zoomin käyttöön löydät täältä.

27.8.2021 klo 9.00 kokoonnumme kampukselle osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki.

Lukuvuoden 2021/2022 opintopäivät ovat syksyn osalta 18.8., 27.8., 10.9., 15.10., 29.10. ja 10.12. Varaa opintopäivään aikaa klo 8.30 – 16, tarkemman aikataulun voit tarkistaa lukujärjestyksestä. Osa opintopäivistä on etäopetuspäiviä, osa lähiopetuspäiviä, mikäli lähiopetuksen järjestäminen onnistuu. Opettajat tiedottavat opintopäivien järjestämistavasta hyvissä ajoin ennen opintopäivää.

Tee aloittavan opiskelijan ohjeiden mukaan digistarttipaketti niin pitkälle valmiiksi kuin voit. Opintojen alussa voimme yhdessä käydä ne osiot läpi, joista jää kysyttävää tai täydennettävää.

Halutessasi voit liittyä opiskeluryhmäsi WhatsApp-ryhmään INLIM21A6 linkin https://chat.whatsapp.com/BTVn4WBaWOHLMcAEvTtCgg kautta. Ryhmässä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista jo kesän aikana tai vaikkapa huhuilla matkaseuraa kampukselle tulleessasi. Liity myös halutessasi Facebookryhmään HAMK Liikenneala ja Instagramissa ryhmään @hamk_inssit.

Tervetuloa opiskelemaan!

Päivätoteutus INLIP21A6

Opinnot alkavat 23.8.2021 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Pääsääntöisesti opinnot järjestetään kampuksella, mutta etä- ja hybridiopetus (voit valita, oletko kampuksella vai etänä) saattaa myös olla mahdollista.  Varmista Pakki-järjestelmästä, että yhteystietosi ovat ajan tasalla opiskelijarekisterissämme, jotta tavoitamme sinut tarvittaessa, mikäli esimerkiksi joudumme tekemään muutoksia kampukselle kokoontumisessa.

Tee aloittavan opiskelijan ohjeiden mukaan digistarttipaketti niin pitkälle valmiiksi kuin voit. Opintojen alussa voimme yhdessä käydä ne osiot läpi, joista jää kysyttävää tai täydennettävää.

Halutessasi voit liittyä opiskeluryhmäsi WhatsApp-ryhmään INLIP21A6 linkin https://chat.whatsapp.com/CMcPUgXvTLJ7uXNXLQGjlX  kautta. Ryhmässä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista jo kesän aikana tai vaikkapa huhuilla seuraa uudelta opiskelupaikkakunnalta. Liity myös halutessasi Facebookryhmään HAMK Liikenneala ja Instagramissa ryhmään @hamk_inssit.

Tervetuloa opiskelemaan!

Liiketalous

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat perjantaina 27.8.2021 klo 9 – 16 verkossa. Lisätietoa lähetetään sähköpostilla.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat maanantaina 23.8.2021 klo 9 – 16 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon hyväksiluetaan aiemmat opintosi. Muuntokoulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja voit opiskella työn ohella. Voit halutessasi olla yhteydessä koulutuspäällikkö Sari Hankaan ennen opintojen alkua, sari.hanka@hamk.fi, p. 050 372 3544

Maaseutuelinkeinot

Opiskelu alkaa Mustialassa maanantaina 23.8.2021 klo 8.30 ilmoittautumisella Päärakennuksessa, Mustialantie 105, 31310 MUSTIALA (Tammela). Opinnot käynnistyvät klo 10.00 toisen kerroksen Ohra-luokassa.

Opiskelu Mustialassa on mahdollista suorittaa lähiopetuksena 8-16 mallilla tai monimuotoisesti 18-100 mallilla. Moduulin alussa valitaan millä mallilla haluaa opiskella. Mallia voi vaihtaa moduuleittain 8 viikon välein. Ota oma tietokone mukaan.

8-16 mallilla opiskellaan Mustialassa opetus- ja tutkimusmaatilan oppimisympäristöjä hyödyntäen.

18-100 mallissa opiskellaan työn ohessa. Opiskeluun 18-100 mallissa saat ohjeet kahden ensimmäisen opiskelupäivän aikana 23.-24.8.2021. Tiistaisin klo 17 alkaen on iltavalmennus zoom alustalla. Ensimmäinen jo 24.8. klo 17. Lähiopetukseen osallistumisen määrään vaikuttaa aikaisempi osaaminen, yleensä muutamia päiviä lukukaudessa.

Mustialassa on hyvät asumismahdollisuudet. Soluasunnoissa on yhden ja kahden hengen huoneita, joissa vuokrahinnat ovat 250 €/kk/1hh tai 140 €/hlö/kk/2hh.

Asuminen Mustialassa

Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Mustialassa. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

 

Metsätalous

Päivätoteutus

Päiväopiskelijoiden opintojen aloitus HAMKin Evon kampuksella (Saarelantie 1, Evo) ma 23.8.2021 klo 9.00. Opintojen tarkempi aikataulu esitellään opintojen aloituksen yhteydessä.

Monimuotototeutus

Monimuoto-opiskelijoiden opintojen aloitus on 2-päiväinen 23.-24.8.2021, aloitus ma klo 9.00. Paikkana HAMKin Evon kampus (Saarelantie 1, Evo).

Alla 1. periodin lähi- sekä etäopetuspäivät.  Opetus tapahtuu klo 8-16 välisenä aikana. Tarkemmat päiväkohtaiset aikataulut ilmoitetaan opintojen aloituviikolla.

23.-24.8. Opintojen aloitus Evolla
27.8. (etä)
13.9. (etä)
15.-16.9. Maasto-opetusta Evolla
22.9. Maasto-opetusta Evolla
24.9. (etä) Lyhyt tiimikohtainen välipalaute erillisen aikataulun mukaisesti
29.9.-1.10. Maasto-opetusta Evolla
12.10./13.10. Maasto- ja teoriatentit Evolla (riippuen koronatilanteesta)

 

Monimuoto-opiskelijat, joilla on aiempi korkeakoulututkinto suorittuna (nopeutettu)

Opintojen aloitus HAMKin Evon kampuksella (Saarelantie 1, Evo) ke 25.8.2021 klo 9.00. Opiskelijat, joilla on aiempi korkeakoulututkinto, suorittavat 1. opiskeluvuonna metsätalouden opinnot muista aloittavista ryhmistä eroavalla opintorakenteella(MIMEP21B), jolla mahdollistetaan aiempien korkeakouluopintojen huomioiminen metsätalouden opinnoissa. Nopeutetulla opintopolkumallilla opiskelevien monimuoto-opiskelijoiden 1. periodi on aloituspäivää lukuun ottamatta hyvin etäpainotteinen. 1. periodin lähipäivät alla:

8.9. Maasto-opetusta Evolla
15.9. Maasto-opetusta Evolla
29.9. Maasto-opetusta Evolla

 

Opintojen aloituksessa huomioitavaa (kaikki opiskelumallit)

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1-6, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun.

Aloitusviikolle tulee kaikkien opiskelijoiden varata mukaan opiskeluvälineet sisältäen oman tietokoneen. Ota mukaan myös sään mukaiset maastovarusteet, puukko, kompassi sekä pieni maastoon soveltuva taukoreppu.

Opiskelumalli valitaan hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Käy vastaamassa opiskelumalleihin liittyvään kyselyyn tästä hyvissä ajoin ennen opintojen aloitusta. Jos sinulla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto niin olethan yhteydessä opinto-ohjaajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (lauri.varri@hamk.fi tai 0405255794). Opinto-ohjaajan loma-aikana (23.6.-1.8.) kannattaa laittaa s-postiviesti, johon vastataan viimeistään elokuun alussa.

Asuminen Evolla

Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Evolla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Puutarhatalous

Aloituspäivien ohjelma 25. – 27.8.2021

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona 25.8.2021 klo 9.00. Jos epidemiatilanteen vuoksi tämä ei ole mahdollista, ohjelmaa päivitetään ja siitä tiedotetaan erikseen näillä sivuilla.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn ohjelma

Saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HOPUP21A4. Opetussuunnitelmasta näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) osaamiskuvaukset.  Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HOPUP21 ja HOPUM21. Moduulien-ajoitus  -taulukosta näet eriteltynä monimuoto-opiskelijoiden lähi/etäopetuspäivien syksyn ajoituksen. Opiskelumallien (päivä- ja monimuotomallit) kuvaukset kertovat, millaista opiskelutapoja meillä on ja mitä ne tarkoittavat.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempaa puutarha-alan koulutusta tai vastaava muu koulutus tai pitkä työkokemus alalla. Jos osaamisesi taso on riittävän samankaltainen ja -tasoinen, sinulla on mahdollisuus osallistua jo aloitussyksynä toisen vuoden opiskelijoiden HOPUP20 -tarjontaan. Voit varmistaa tämän mahdollisuuden ottamalla sähköostilla yhteyttä lehtori arto.vuollet@hamk.fi.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella  Pinkka I ja Pinkka II  -listoilla olevien kasvien opiskelu. Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikon torstaina.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeri Reetta Karppaseen osoitteessa opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opintojen ensimmäisten moduulien suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi. HOPSit tehdään kuitenkin vasta aloitusviikolla.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivulta löytyy myös lomake, jolla voit jättää asuntohakemuksen.

Rakennettu ympäristö

Aloituspäivien ohjelma 25. – 27.8.2021

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkonja 25.8.2021 klo 9.00. Jos epidemiatilanteen vuoksi tämä ei ole mahdollista, ohjelmaa päivitetään ja siitä tiedotetaan erikseen näillä sivuilla.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn ohjelma

Oman saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HORYP21A4. Opetussuunnitelmasta näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) osaamiskuvaukset.  Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HORYP21 ja HORYM21. MODUULIEN -ajoitus -taulukosta näet eriteltynä monimuoto-opiskelijoiden lähi/etäopetuspäivien ajoituksen syksyllä. Opiskelumallien (päivä- ja monimuotomallit) kuvaukset kertovat, millaista opiskelutapoja meillä on ja mitä ne tarkoittavat.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempaa puutarha-alan koulutusta tai vastaava muu koulutus tai pitkä työkokemus alalla. Jos osaamisesi taso on riittävän samankaltainen ja -tasoinen, sinulla on mahdollisuus osallistua jo aloitussyksynä toisen vuoden opiskelijoiden HORYP20 -tarjontaan. Tämä varmistetaan aloituspäivinä.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I ja Pinkka II– listoilla olevien kasvien opiskelu. Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikon torstaina.
 • Tarkista käytössäsi olevan tietokoneen sopivuus opiskeluun. Mikäli olet nyt hankkimassa tietokonettaopiskelua varten, on hyvä huomioida suunnittelu- ja kuvankäsittelyohjelmien vähimmäisvaatimukset. Tarkempia ohjeita vectorworks ja photoshop.
 • Suunnitteluohjelmiston opiskelun voi aloittaa jo ennen opintojen alkua. Tutustu tästä Vectorworks-ohjeisiin.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeri Reetta Karppaseen osoitteella opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opintojen ensimmäisten moduulien suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi HOPSit tehdään kuitenkin  vasta aloitusviikolla.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivulta löytyy myös lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Päivätoteutus

Sivun tiedot saattavat tarkentua vielä kesän aikana.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijoiden opinnot alkavat maanantaina 23.8.2021 klo 9.00. Tieto luokkatilasta tarkentuu myöhemmin. Ota mukaasi heti ensimmäisenä päivänä oma kannettava tietokoneesi. Läsnäolo opintojen aloituksessa on hyvin suositeltavaa.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1-6, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun. Vastaathan ennen opintojen aloitusta myös ennakkokyselyyn.

Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa.

Lähiopetusta järjestetään ma-pe noin klo 8-16.30 välillä, kaikkina päivinä ei välttämättä lukujärjestykseen merkittyä ohjattua ohjelmaa. Opetus järjestetään lähiopetuksena, läsnäolo tunneilla on suositeltavaa.

Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Rakennesuunnitteluun opinnoistaan myöhemmin suuntautuvat opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan kategorian 3 tietokoneen.
 • Mikäli olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muistathan ottaa nämä mukaasi. Välineitä tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Otathan huomioon, että koulutuksen henkilökunta lomailee pääosin heinäkuussa.

Monimuotototeutus ja muuntokoulutus alkavat seuraavan kerran tammikuussa 2022.

Rakennusmestari

Päivätoteutus

Sivun tiedot saattavat tarkentua vielä kesän aikana.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan rakennusmestareiden opinnot alkavat maanantaina 23.8.2021 klo 9.00. Tieto luokkatilasta tarkentuu myöhemmin. Ota mukaasi heti ensimmäisenä päivänä oma kannettava tietokoneesi. Läsnäolo opintojen aloituksessa on hyvin suositeltavaa.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1-6, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun. Vastaathan ennen opintojen aloitusta myös ennakkokyselyyn.

Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa.

Lähiopetusta järjestetään ma-pe noin klo 8-16.30 välillä, kaikkina päivinä ei välttämättä lukujärjestykseen merkittyä ohjattua ohjelmaa. Opetus järjestetään lähiopetuksena, läsnäolo tunneilla on suositeltavaa.

Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta.
 • Mikäli olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muistathan ottaa nämä mukaasi. Välineitä tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Otathan huomioon, että koulutuksen henkilökunta lomailee pääosin heinäkuussa.

Monimuotototeutus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2022.

 

 

Sairaanhoitaja

Hämeenlinnan yksikkö:

Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa: Vankanlähde 9, S-talo.  Jos aloitus siirtyy etänä toteutettavaksi, ilmoitetaan se myöhemmin. Ensimmäisiin orientaatiopäiviin tulee osallistua. Orientaatiopäivissä käydään läpi mm. opintojen rakenne.

Päivätoteutuksen (8-16) opetus toteutuu pääsääntöisesti ma-pe klo. 8-16. Opetus toteutuu lähi-, etä-, verkko-, ja itsenäisenä opiskeluna. Näiden tarkkaa määrää ei voi sanoa tarkasti etukäteen. Opinnot alkavat ke 18.8 klo 9.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa: Vankanlähde 9, S-talo.

Hämeenlinnan monimuotototeutuksen (18-100) lähipäivät ovat pääsääntöisesti tiistai ja torstai illat klo. 16.30-20.45 . Yksittäisiä kokopäivän, 8-16,  opintoja tulee välillä moduuleissa laboraatio- ja simulaatio-opetuksiin  liittyen.

Forssan yksikkö:

Forssan yksikön osoite: Hämeen ammattikorkeakoulu Wahreninkatu 11 30100 Forssa (Kehräämöalue).

Forssassa päivätoteutus aloittaa ma 23.8. klo 9.00 ja monimuotototeutus ke 25.8. klo 16.30 alkaen. Päivätoteutuksen opetus toteutuu pääsääntöisesti ma-pe klo 8.30-16.

Forssan monimuotoryhmän lähiopetus on keskiviikko iltaisin klo 16.30-20.45 ja lauantaisin klo 9-16.15. Syyslukukaudella on yksi ns. intensiiviviikko ma-pe klo 8.30-16.

Tarkemmat tiedot annetaan opiskelun alettua. Orientaatiopäiviin pitää kaikkien osallistua. Orientaatiopäivissä käydään läpi opintojen rakenne.

Opinnoista yleisesti:

Laboraatio- ja simulaatio-opetukseen osallistumisessa on läsnäolovelvoite.

Lääkelaskujen suorittaminen ja läpäisy ovat edellytys harjoittelujaksoille pääsemiseksi.

Harjoittelujaksoja on noin 1/3 opiskelusta. Harjoittelujaksojen pituus vaihtelee 5:stä viikosta 10:neen viikkoon. Harjoittelujaksojen aikana ei ole mahdollista käydä omassa palkkatyössä.  Tämä voi edellyttää opintovaapaan ottamista omasta työstä tai muita järjestelyjä harjoittelujen suorittamiseksi.

Aikaisempien opintojen osalta mahdolliset hyväksilukuun liittyvät keskustelut käydään mahdollisimman pian opintojen alettua opinto-ohjaajan kanssa.

Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on oltava oma kasvomaski saapuessaan oppilaitoksen tiloihin.

Sosionomi

Päivätoteutus

Opintojen aloitus torstaina 26.8.2021 klo 9.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, S-rakennuksen 3. kerroksen aulassa
Osoite Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti.

Koronatilanteen takia toteutustapaan voi mahdollisesti tulla muutoksia. Tarkistathan tiedot mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua tältä sivulta.

Huomioithan, että kampuksella käytetään kasvomaskeja, joten varaathan riittävän määrän maskeja mukaasi.

 

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat tiistaina 24.8.2021 klo 9.00. Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, S-rakennuksen 3. kerroksessa, tilassa S-312.
Osoite Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti.

Koronatilanteen takia toteutustapaan voi mahdollisesti tulla muutoksia, esimerkiksi lähijakson tilapäinen siirto verkossa toteutettavaksi. Tarkistathan tiedot mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua tältä sivulta.
Huomioithan, että kampuksella käytetään kasvomaskeja, joten varaathan riittävän määrän maskeja mukaasi.

Lukuvuoden 2021-2022 opetuspäivät ovat alla. Lähiopetuspäivät ovat arkisin klo 9.00-15.30, zoom-opetus iltaisin klo 16.30-18.00.

Päivämäärä Kellonaika Päivämäärä Kellonaika
24.8.2021 9.00-15.30 14.1.2022 9.00-15.30
25.8.2021 9.00-15.30 25.1.2022 9.00-15.30
8.9.2021 9.00-15.30 26.1.2022 9.00-15.30
10.9.2021 9.00-15.30 9.2.2022 16.30-18.00 zoom
21.9.2021 9.00-15.30 11.2.2022 9.00-15.30
22.9.2021 9.00-15.30 22.2.2022 9.00-15.30
8.10.2021 9.00-15.30 23.2.2022 9.00-15.30
13.10.2021 16.30-18.00 zoom 9.3.2022 16.30-18.00 zoom
15.10.2021 9.00-15.30 11.3.2022 9.00-15.30
26.10.2021 9.00-15.30 22.3.2022 9.00-15.30
5.11.2021 9.00-15.30 23.3.2022 9.00-15.30
16.11.2021 9.00-15.30 6.4.2022 16.30-18.00 zoom
17.11.2021 16.30-18.00 zoom 8.4.2022 9.00-15.30
30.11.2021 9.00-15.30 19.4.2022 9.00-15.30
1.12.2021 9.00-15.30 20.4.2022 9.00-15.30
14.12.2021 9.00-15.30 2.5.2022 16.30-18.00 zoom
15.12.2021 9.00-15.30 3.5.2022 9.00-15.30
    4.5.2022 9.00-15.30

 

Muuntokoulutus

Ei syksyllä 2021 alkavaa koulutusta.
Seuraava muuntokoulutus alkaa tammikuussa 2022.

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 23.8.2021 klo 8.15 osoitteessa Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski.

Varaudu näyttämään henkilöllisyystodistuksesi ja alkuperäiset haussa käyttämäsi tutkintotodistukset heti alussa. Ensimmäiset päivät käytetään opintoihin ja oppimisympäristöihin tutustumiseen. Läsnäolosi on hyvin tärkeää, jotta saat opintosi sujuvasti alkuun.

Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00 välisenä aikana. Saapumisryhmäsi INSAP21A7 lukujärjestys on valmis viimeistään elokuussa. (Koronapandemian pitkittyminen voi tuoda muutoksia opetuksen järjestämistapaan. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.)

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonetta opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen sen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin.

Monimuotototeutus

Seuraava alkaa tammikuussa 2022.

Muuntokoulutus

Seuraava alkaa tammikuussa 2022.

Terveydenhoitaja

Opinnot alkavat 18.8. kello 9.00. Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa: Vankanlähde 9, S-talo.  Jos aloitus siirtyy etänä toteutettavaksi, ilmoitetaan se myöhemmin. Ensimmäisiin orientaatiopäiviin tulee osallistua. Orientaatiopäivissä käydään läpi mm. opintojen rakenne.  

Päivätoteutuksen (8-16) opetus toteutuu pääsääntöisesti ma-pe klo. 8-16. Opetus toteutuu lähi-, etä-, verkko-, ja itsenäisenä opiskeluna. Näiden tarkkaa määrää ei voi sanoa tarkasti etukäteen.

Laboraatio- ja simulaatio-opetukseen osallistumisessa on läsnäolovelvoite.

Lääkelaskujen suorittaminen ja läpäisy ovat edellytys harjoittelujaksoille pääsemiseksi.

Harjoittelujaksoja on noin 1/3 opiskelusta. Harjoittelujaksojen pituus vaihtelee 5:stä viikosta 10:neen viikkoon. Harjoittelujaksojen aikana ei ole mahdollista käydä omassa palkkatyössä.  Tämä voi edellyttää opintovaapaan ottamista omasta työstä tai muita järjestelyjä harjoittelujen suorittamiseksi.

Aikaisempien opintojen osalta mahdolliset hyväksilukuun liittyvät keskustelut käydään mahdollisimman pian opintojen alettua opinto-ohjaajan kanssa.

Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on oltava oma kasvomaski saapuessaan oppilaitoksen tiloihin. 

 

 

 

Tietojenkäsittely

Tiedot päivittyvät kesän aikana, seuraathan sivua muutosten varalta!

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat 17.8.2021 klo 9 verkossa. Lisätietoa lähetetään sähköpostilla elokuussa.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat 23.8.2021 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat 11.8.2021 klo 9 verkossa. Lisätietoa lähetetään sähköpostilla elokuussa.

Muuntokoulutuksen lähipäivät (ryhmä TRTKM21B3): Päivitetään myöhemmin

 • ke 11.8. verkossa

Tieto- ja viestintätekniikka

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 23.8.2021 klo 9-16 HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi.

Koronatilanteen takia opiskelun toteutustapaan voi mahdollisesti tulla muutoksia (lähiopiskelun tilapäinen siirto verkossa opiskeluksi) eli tarkistathan tiedon mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan opiskelijoita myös sähköpostitse.

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat lähijaksolla pe 20.8.2021 klo 16:00-19:30 HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi. Lukuvuoden muut lähijaksot näet täältä.

Koronatilanteen takia toteutustapaan voi mahdollisesti tulla muutoksia (lähijakson tilapäinen siirto verkossa toteutettavaksi)eli tarkistathan tiedon mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan opiskelijoita myös sähköpostitse.

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous

Tiedot päivittyvät kesän aikana, seuraathan sivua muutosten varalta!

Päivätoteutus

Opinnot alkavat maanantaina 23.8.2021 klo 9.00 HAMKin Forssan kampuksella, Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. krs). Ensimmäisten päivien aikana tutustutaan opintoihin ja opiskeluympäristöön. Ota myös mukaan kannettava tietokoneesi.

Päiväopinnot toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti maanantaista perjantaihin 9-16 välisenä aikana. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi myös verkossa suoritettavia osia.

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat lähijaksolla 26.-27.8.2021 HAMKin Forssan kampuksella, Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. krs). Aloitamme torstaina klo 9.00, tarkemmat aikataulutiedot lähijakson osalta päivitetään pikimmiten. Aloituspäivien aikana tutustutaan opintoihin, opiskeluympäristöön ja -ryhmään sekä aloitetaan opintojen parissa työskentely. Ota mukaan kannettava tietokoneesi.

Monimuoto-opinnot toteutetaan pääsääntöisesti etänä verkon välityksellä, lähipäiviä koulutuksessa on keskimäärin yksi kuukaudessa. Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan mahdollisimman pian. 

Yleisiä ohjeita – päivä- ja monimuotototeutus

Opintojen alkuun valmistautuaksesi tutustu näiden uusille opiskelijoille suunnattujen ohjesivujen sisältöön huolellisesti. Aktivoi käyttäjätunnuksesi sekä aloita Digistarttipaketti (osat 1-6), jotta opiskelun aloittaminen on mahdollisimman sujuvaa (kts. Uudelle opiskelijalle -välilehti).

Opinnoissamme toimitaan Bring Your Own Device (BYOD) -periaatteen mukaisesti, tutustu oman tietokoneen käyttöön opetuksessa täällä. Löydät sivulta myös lisätietoa laitevaatimuksista koulutuskohtaisesti, koulutuksemme löytyy taulukosta nimellä Biotalous, insinööri (AMK).

Mikäli sinulla on aiempia korkeakoulutasoisia opintoja, mahdollisista hyväksiluvuista käydään keskustelu opinto-ohjaajan kanssa pikimmiten opintojen alkaessa.

Huomioithan, että koronatilanteen vuoksi yllämainittuihin toteutustapoihin voi mahdollisesti tulla muutoksia. Tarkistathan tiedon mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua.

Älykäs ja kestävä muotoilu

Opinnot alkavat 23.8.2021, klo 9.00 – 16.00 osoitteessa Vankanlähde 11 (D-rakennus), 13100 Hämeenlinna. Ota mukaan kannettava tietokone tai vastaava laite. Ryhmäsi on ARAKP21 ja löydät lukujärjestyksen TUUDO-apin avulla.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistartti -opinnot.
Digistartista tulee olla ennen opintojen alkua tehtynä osat 1- 6 ja koko paketti tulee olla tehtynä opintojen alettua ensimmäisen kahden viikon aikana.

Vastaa ennakkokyselyyn 9.8.2021 mennessä seuraavasta linkistä: https://forms.office.com/r/exrmxAir02

Opintojen suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta aija.lundahl@hamk.fi.
Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin pirkko.holstila@hamk.fi tai opiskelijapalvelut@hamk.fi

Opintojen aloitus ylemmissä AMK-koulutuksissa

Tältä sivulta löydät oman koulutuksesi aloituspäivän sekä muuta tarpeellista tietoa opintojen aloittamisesta.

 

YAMK-koulutukset alkavat orientaatiojaksolla 26.8.2021 klo 9.00-16.00

Orientaatiopäivät alkavat tortaina 26.8. YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla ja jatkuvat iltapäivällä sekä perjantaina koulutusten omalla ohjelmalla. Katso lisätietoa orientaatiopäivien toteutuksesta oman koulutuksesi kohdalta.

YAMK-koulutusten yhteinen yhteinen aloitus, torstai 26.8.
Klo 9-9.30 Koulutusten oma aloitus
klo 9.30-10.00 Rehtorien tervehdys
Klo 10.00-11.00 Tulevaisuuden tutkija, KTT Elina Hiltunen
Klo 11.00-11.30 Opiskelijakunta HAMKO esittäytyy
Klo 11.30-11.45 Opinto-ohjaaja ja opintosihteeri esittäytyvät
Klo 11.45-16.00 koulutusten oma ohjelma

Osalla YAMK-koulutuksista orientaatio jatkuu myös 27.8. klo 9-16. Katso koulutuskohtaiset tiedot alapuolelta.

Muista aktivoida käyttäjätunnuksesi ja aloita digistarttipaketti hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

Katso opintojen aikataulu lukuvuodelle 2021-2022 koulutuksen moduulikartasta

 

Biotalouden ratkaisut

Tervetuloa Biotalouden ratkaisut YAMK koulutukseen!

Biotalouden ratkaisut koulutuksen opinnot alkavat orientaatiopäivillä 26.-27.8.2021. Orientaatiopäivät pidetään etänä Zoomin kautta. Linkki lähetetään opiskelupaikan vastaanottaneille sähköpostilla. Jos et ole saanut viestiä 10.8. mennessä, ota yhteyttä Biotalouden ratkaisut -ohjelman koulutuspäällikköön.

Torstai 26.8.2021 Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelma ja jatkamme iltapäivällä biotalouden omalla ohjelmalla: koulutuksen, opiskelutapojen, yamk-opinnäytetyön, tutkimustoiminnan ja sen YAMK-yhteyksien (mahdollisuudet opinnäytetyöprojektiin HAMK Bio tutkimusyksikössä) sekä opiskelijoiden ja ohjaajien esittelyllä).

Perjantai 27.8.2021 Aamupäivällä esitellään valinnaiset moduulit ja ilmoittaudutaan niihin. Todennäköisesti tapaat tulevan opinnäytetyöohjaajasi. Iltapäivällä muodostamme tiimit ja aloitamme ensimmäisen, koko biotalouden ryhmälle yhteisen opintomoduulin työskentelyn.

Ennen orientaatiopäivää aktivoi käyttäjätunnuksesi. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (virtuaalinen oppimisympäristö). Orientaatiopäivien tarkennettu ohjelma ja muut materiaalit ovat ensimmäisen, koko biotalouden ryhmälle yhteisen opintomoduulin Moodle-työtilassa.

Opintojesi aikataulun näet moduulikartasta. Yksittäisten moduulien toteutustiedot löydät HAMKin opintotarjonnasta.

 

 

 

Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut

Tervetuloa opiskelemaan Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 26.-27.8.2021 klo 9.00-16.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa, auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna).

Tulethan paikalle vain terveenä.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16.

 

Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä

Ei syksyllä 2021 alkavaa koulutusta 

Tervetuloa opiskelemaan Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat xx.xx. Visamäen korkeakoulukeskuksella

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16.

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Tervetuloa Liiketoiminnan kehittämisen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 26.8.2021 klo 9.00. Liiketoiminnan orientaatio pidetään etänä.  Etäopetus tapahtuu Zoomilla, josta on tietoa Digistarttipaketissa.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022.

Rakentaminen

Tervetuloa opiskelijaksi YAMK:iin Rakentamisen koulutusohjelmaan!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 26.8.2021 klo 9.00-16.00. Orientaatio pidetään etänä.

Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla ja jatkamme iltäpäivällä rakentamisen omalla ohjelmalla.

 

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tervetuloa opiskelemaan Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 26.-27.8.2021 klo 9.00-16.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa, auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna).

Tulethan paikalle vain terveenä.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö

Tervetuloa opiskelemaan Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 26.-27.8.2021 klo 9.00-16.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa, auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna).

Tulethan paikalle vain terveenä.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16.

 

Teknologiaosaamisen johtaminen

Tervetuloa teknologiaosaamisen johtamisen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin (ohjeet edellisellä välilehdellä). Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.

Opiskeluryhmäsi orientaatiopäivät ovat  26.-27.8.2021 klo 9.00-16.00.  Opintojen aloituspäivät pidetään etänä.

Osallistuminen aloituspäiville on ensiarvoisen tärkeätä, jotta jatkotyöskentely on helpompaa. Mutta mikäli et pakottavien syiden vuoksi pääse osallistumaan aloituspäiviin, niin ilmoita esteestä.

Ota oma kannettava tietokone mukaan aloituspäiville eli toimimme BYOD-periaatteella.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät

Tervetuloa opiskelijaksi tulevaisuuden liikennejärjestelmät Yamk koulutukseen!

Opinnot alkavat kahdella orientaatiopäivällä 26. – 27.8. Torstaina on HAMK:in kaikkien YAMK-ohjelmien yhteinen aloitus, joka pidetään etänä. Toinen orientaatiopäivä perjantaina on koulutusohjelman oma ja se pidetään Riihimäen kampuksella. Kummankin päivän ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy viimeistään klo 16. Päivien tarkka ohjelma päivitetään näille sivuille elokuussa ja myös lähetetään sähköpostilla uusille opiskelijoille.

Opintojen keskeisin osa on moduuli Liikennejärjestelmän suunnittelu sisältää kahdeksan yhteistä lähiopetuskertaa, joista jokainen koostuu perjantai-iltaisin pidettävästä vierailuluennosta ja seuraavana lauantaina pidettävästä opetuksesta sekä ryhmätyöskentelystä. Lähiopetuskerrat sijoittuvat välille 3.92021 – 11.3.2022. Muilta osin opiskelu ei edellytä osallistumista lähiopetukseen.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun luvuvuodelle 2021-2022.

Ohjelmassa oletetaan, että korona ei aiheuta seuraavana lukuvuonna olennaisia rajoituksia opetukselle. Koronatilanne saattaa kuitenkin estää lähiopetuksen järjestämistä, jolloin osa suunnitelluista lähiopetuskerroista saatetaan joutua toteuttamaan etäopetuksena. Muutoksia saatetaan joutua tekemään lyhyelläkin varoitusajalla. Muutoksista tiedotetaan ja tämän sivun tekstiä päivitetään tarvittaessa. Muistakaa siis tarkistaa ohjelma vielä syksyllä ennen opetuksen aloitusta.

 

Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut

Tervetuloa opiskelijaksi YAMK:iin Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut- koulutusohjelmaan!

Aktivoithan tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat orientaatiopäivällä 26.8.2021 klo 9.00 – 16:00.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022

Opiskelu lukuina

7 363

Opiskelijoita

7

Kampuksia

37

Koulutuksia

20

Tutkintonimikkeitä

1 220

Opinnäytetöitä

1 635

Tutkintoja

286 973

Perustutkinto-opintopisteitä

158

Kansainvälisiä vaihtokorkeakouluja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU