Opiskelun aloitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelun aloitus
sahko- ja automaatiotekniikka opisjelijat tyoskentelevat pienen teknisen alustan aarella

Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin

Ennen opintojen alkamista

Aktivoi käyttäjätunnuksesi (ohje)

Kysyttävää? Ota yhteyttä: opiskelijapalvelut[at]hamk.fi

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi kevätlukukaudelle viimeistään 31.1., sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle viimeistään 31.1. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti: 

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Ensikertalaiskiintiö 

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen pitänyt varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 4.12.2020 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Oma Opintopolku-palvelussa. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Oma Opintopolku -palvelu 

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tätä kautta voit myös ilmoittautua kevätlukukaudelle 2021. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.

Jos sinut hyväksytään varasijalta (eli 28.11.2020 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottoaikasi on henkilökohtainen ja se ilmoitetaan sinulle hyväksymissähköpostissa.

Opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen

 • voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
 • voit ottaa tarjotun paikan vastaan, mutta jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
  • Opiskelupaikan vastaanottosi muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
  • Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi koulutuksen vastaanotto peruuntuu automaattisesti.

Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 15.12.2020 klo 15.00

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Sinun pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2021.  Ilmoittaudut  Oili-palvelussa, johon sinut ohjataan tehtyäsi opiskelupaikan vastaanoton Omassa Opintopolussa. Mikäli ilmoittautuminen Oili-palvelussa ei ole mahdollista, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.

Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle

Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 • oman sairauden tai vamman vuoksi olet kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1 vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi. Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai äitiys-, isyys- tai vanhempain-vapaa eivät kuluta vuoden poissaoloaikaa.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK), sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla (otathan huomioon, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu), maapostilla tai esittämällä dokumentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 31.12.2020, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palveluksen aloittamismääräys
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempain-rahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2021.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Todistukset tarkastamalla korkeakoulu varmistaa, että opiskelijavalinta on tapahtunut oikein valintapistejärjestyksessä. Mikäli et toimita pyydettyjä dokumentteja, menetät opiskelupaikkasi.

Päivätoteutukset

Haussa ilmoittamasi tiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista.

Ota alkuperäiset, paperiset tutkintotodistuksesi mukaan ensimmäisenä opiskelupäivänäsi. Kuva tai kopio tutkintotodistuksestasi ei kelpaa.

Alkuperäiset todistukset tarkastetaan kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Monimuotototeutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 4.12.2020 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen 

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom!
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot niistä tutkinnoista, jotka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 28.12.2020 mennessä.

Työtodistukset – insinööri- ja rakennusmestarikoulutukset

 • Toimita työtodistuskopiot työkokemuksesta, jonka ilmoitit hakulomakkeella.
 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan enintään 31.12.2020 asti.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Muuntokoulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista.

Jos hait keskeneräisellä tutkinnolla, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 28.12.2020 mennessä Hakijapalveluihin.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Kuva tai kopio tutkintotodistuksestasi ei kelpaa.

Alkuperäiset todistukset tarkastetaan kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

YAMK

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 22.7.2020 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom!
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot korkeakoulututkinnostasi sekä opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnosta.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 22.7.2020 mennessä.

Työtodistukset

Toimita työtodistuskopiot hakukelpoisuuteen vaadittavasta kolmen vuoden alakohtaisesta työkokemuksesta.

 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemukseksi hyväksytään korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu työkokemus. Jos olet suorittanut ennen korkeakoulututkinnon suorittamista opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemukseksi hyväksytään em. tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne todistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

Bio- ja elintarviketekniikka

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Opinnot alkavat xx.x.2021 klo 9.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, C-rakennuksen auditoriossa, Vankanlähde 9. Mukaan tarvitset alkuperäiset todistukset. Monimuoto-opiskelijoiden ensimmäiset lähipäivät ovat xx.x-xx.x.2021

 • Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti.

Jos aiot opiskella monimuotomallilla (ns. 18-100 opiskelutapa), sinun on osallistuttava orientaatioviikon opetukseen xx-xx.x.2021. Näiltä sivuilta näet koko lukuvuoden monimuoto-opiskelijoiden lähi- ja reaaliaikaiset etäohjauspäivät. Monimuoto-opiskelijalla suurin osa opiskelusta tapahtuu näiden yhteisten opiskeluaikojen ulkopuolella, itsenäisenä työskentelynä ja tiimityönä.

Opiskelumalli valitaan opintojen alussa. Kiitos jos  kerrot alustavan ajatuksesi sinulle sopivasta opiskelumuodosta vastaamalla tähän kyselyyn

Tarvitset opinnoissasi kannettavaa tietokonetta. Löydät laitevaatimukset täältä

Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Opintojen aloitus xx.x.2021 klo 9.00 HAMKin Forssan kampuksella (Wahreninkatu 11, Forssa), pienessä auditoriossa 3. krs (C-rappu).

Tulethan paikalle oireettomana. 

Hevosalan liiketoiminta

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Opinnot alkavat xx.x. klo 9.00 osoitteessa Hamk, Wahreninkatu 11, Forssa.

Kestävä kehitys

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Monimuotototeutus

Monimuotoryhmän opintojen aloituspäivä xx.x.2021  HAMK:n Forssan kampuksella (Wahreninkatu 11, Forssa).

Tila torstaina: Maisemasali, Kehräämörakennuksen 3. krs (C-rappu).

Päivätoteutus

Opintojen aloitus xx.x.2021 HAMK:n Forssan kampuksella (Wahreninkatu 11, Forssa).

Tila torstaina: Maisemasali, Kehräämörakennuksen 3. krs (C-rappu).

Tulethan paikalle oireettomana ja turvavälit mielessä pitäen. Luokkatilat on pyritty järjestämään väljiksi.

Konetekniikka

Päivätoteutus

Aiemmasta ilmoituksesta poiketen opinnot alkavat ma 11.1.2021 klo 10-15.30 etänä Zoomilla osoitteessa https://hamk.zoom.us/j/69869239921 (eli ei paikan päällä Riihimäen kampuksella). Saavuthan Zoomiin hyvissä ajoin, jotta ehdit testata laitteittesi toimivuuden!

Monimuotototeutus

Ei aloitusryhmää tammikuussa 2021.

Liikenneala

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Monimuotototeutus INLIM20A6

Opinnot alkavat xx.-xx.x.2021 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Opintojen aloituksesta lähetetään jokaiselle sähköpostia viimeistään elokuun alussa.

Lukuvuoden 2020/2021 lähipäivät ovat 20.-21.8. lisäksi 18.9., 23.10., 6.11., 11.12., 15.1., 12.2., 12.3., 26.3., 23.4., 7.5. Lähipäivinä opetusta järjestetään n. klo 8.30-16 osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki.

Päivätoteutus INLIP20A6

Opinnot alkavat xx.x.2021 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki.

 

 

Liiketalous

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat perjantaina 14.8.2020 klo 9 verkossa. Lisätietoa lähetetään sähköpostilla.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat maanantaina 24.8.2020 N-aulassa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Aloitus on porrastettu kahteen saapumisryhmään sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan: klo 9 A-L, klo 10 M-Ö

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat perjantaina 8.1.2021 verkossa.

Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon hyväksiluetaan aiemmat opintosi. Muuntokoulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja voit opiskella työn ohella. Voit halutessasi olla yhteydessä koulutuspäällikkö Sari Hankaan ennen opintojen alkua, sari.hanka@hamk.fi, p. 050 372 3544

Maaseutuelinkeinot

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Opinnot alkavat xx.x.2021  osoitteessa Mustialantie 105, 31310 Mustiala (Tammela)

Asuminen Mustialassa

Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Mustialassa. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

 

Metsätalous

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Päivätoteutus

Opintojen aloitus HAMKin Evon kampuksella (Saarelantie 1, Evo) xx.x.2021 klo 9.00. Opintojen tarkempi aikataulu esitellään opintojen aloituksen yhteydessä.

Monimuotototeutus

Opintojen aloitus HAMKin Evon kampuksella (Saarelantie 1, Evo) ma xx.x.2021.

 

Monimuoto-opiskelijat, joilla on aiempi korkeakoulututkinto suorittuna

Metsätalouden koulutuksessa alkaa syksyllä 2020 nopeutettu opintopolkumalli aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneille monimuoto-opiskelijoille. Tähän ryhmään kuuluvat opiskelijat suorittavat 1. opiskeluvuonna metsätalouden opinnot muista aloittavista ryhmistä eroavalla opintorakenteella, jolla mahdollistetaan aiempien korkeakouluopintojen huomioiminen metsätalouden opinnoissa. Tähän ryhmään kuuluvat opiskelijat osallistuvat normaalisti opintojen aloituspäiviin (24.-25.8.) muiden monimuoto-opiskelijoiden kanssa.
Nopeutetulla opintopolkumallilla opiskelevien monimuoto-opiskelijoiden 1. jakso on aloituspäiviä lukuun ottamatta hyvin etäpainotteinen sisältäen aloituspäivien lisäksi noin 2-3 lähipäivää. Nämä lähipäivät tarkentuvat elokuun puoliväliin mennessä.

 

Opintojen aloituksessa huomioitavaa (kaikki opiskelumallit)

Aloitusviikolle tulee kaikkien opiskelijoiden varata mukaan opiskeluvälineet sisältäen oman tietokoneen. Ota mukaan myös sään mukaiset maastovarusteet sekä pieni maastoon soveltuva taukoreppu. Maastovarusteita tarvitaan tiistaina 25.8.2020 tehtävällä maastoretkellä. Huom! päiväopiskelijaryhmän maastoretki on 2-päiväinen (25.-26.8.2020).

Opiskelumalli valitaan opintojen alussa. Käythän vastaamassa opiskelumalliin liittyvään kyselyyn tästä hyvissä ajoin ennen opintojen aloitusta. Jos sinulla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto niin olethan yhteydessä opinto-ohjaajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (lauri.varri@hamk.fi tai 040-5255794). Opinto-ohjaaja on kesäaikana tavoitettavissa ti 14.7. saakka tai ma 3.8. lähtien.

 

Asuminen Evolla

Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Evolla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Puutarhatalous

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Aloituspäivien ohjelma xx. – xx.x.2021

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona xx.x.2021. Jos epidemiatilanteen vuoksi tämä ei ole mahdollista, ohjelmaa päivitetään ja siitä tiedotetaan erikseen.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat pakollisina kaikille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn ohjelma

Saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HOPUP20A4. Opetussuunnitelmasta avulla näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) tavoitekuvaukset.  Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HOPUP20 ja HOPUM20. MODUULIEN ajoitus -taulukosta näet eriteltynä monimuoto-opiskelijoiden lähiopetuspäivien ajoituksen.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempaa puutarha-alan koulutusta tai vastaava muu koulutus tai pitkä työkokemus alalla. Jos osaamisesi taso on riittävän samankaltainen ja -tasoinen, sinulla on mahdollisuus osallistua jo aloitussyksynä toisen vuoden opiskelijoiden HOPUP19 -tarjontaan. Tämä varmistetaan aloituspäivinä.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I  ja Pinkka II -listoilla olevien kasvien opiskelu (lisätietoa kasveista esim. Pinkan kautta). Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikon perjantaina.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin reetta.karppanen@hamk.fi tai opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opintojen ensimmäisten moduulien suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi. HOPSit tehdään kuitenkin pääsääntöisesti vasta aloitusviikolla.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Rakennettu ympäristö

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Aloituspäivien ohjelma

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella xx.x.2021. Jos epidemiatilanteen vuoksi tämä ei ole mahdollista, ohjelmaa päivitetään ja siitä tiedotetaan erikseen.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat pakollisina kaikille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn ohjelma

Oman saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HORYP20A4. Opetussuunnitelman avulla näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) tavoitekuvaukset.  Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HORYP20 ja HORYM20. MODUULIEN ajoitus -taulukosta näet eriteltynä monimuoto-opiskelijoiden lähiopetuspäivien ajoituksen.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempaa puutarha-alan koulutusta tai vastaava muu koulutus tai pitkä työkokemus alalla. Jos osaamisesi taso on riittävän samankaltainen ja -tasoinen, sinulla on mahdollisuus osallistua jo aloitussyksynä toisen vuoden opiskelijoiden HORYP19 -tarjontaan. Tämä varmistetaan aloituspäivinä.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I ja Pinkka II– listoilla olevien kasvien opiskelu (lisätietoa kasveista esim. Pinkan kautta). Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikon perjantaina.
 • Tarkista käytössäsi olevan tietokoneen sopivuus opiskeluun. Mikäli olet nyt hankkimassa tietokonettaopiskelua varten, on hyvä huomioida suunnittelu- ja kuvankäsittelyohjelmien vähimmäisvaatimukset. Tarkempia ohjeita vectorworks ja photoshop.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin reetta.karppanen@hamk.fi tai opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opintojen ensimmäisten moduulien suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi HOPSit tehdään kuitenkin pääsääntöisesti vasta aloitusviikolla.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Monimuotototeutus

Sivun tiedot saattavat tarkentua vielä loppuvuoden aikana.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijoiden opiskelijoiden opinnot alkavat perjantaina 8.1.2021 klo 8.30. Tieto luokkatilasta tarkentuu myöhemmin. Ota mukaasi ensimmäisenä päivänä se alkuperäinen todistus, jonka perusteella olet hakenut opiskelemaan. Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1-10, koska opintojen alussa on vain yksi kaikille pakollinen lähipäivä.

Mikäli koet tarvetta käydä yhteisesti läpi Digistarttipaketin sisältöjä, ilmoittauduthan täältä lauantain 9.1. vapaaehtoiseen päivään erikseen.

Keväällä 2021 järjestetään aikaan sidottua opetusta noin joka toinen viikko. Nämä päivät ovat 8.1., 22.1.,12.2.,5.3., 19.3., 26.3., 9.4. ja 23.4. Aikaan sidottu opetus järjestetään lähi- tai verkko-opetuksena. Tarvittaessa opetusta voidaan järjestää lauantaisin. Lisäksi pienryhmä- ja verkkotyöskentelyä saatetaan järjestää erikseen sovittavina ajankohtina.

Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Rakennesuunnitteluun opinnoistaan myöhemmin suuntautuvat opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan kategorian 3 tietokoneen.
 • Mikäli olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muistathan ottaa nämä mukaasi. Välineitä tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

 

Muuntokoulutus

Sivun tiedot saattavat tarkentua vielä loppuvuoden aikana.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijoiden opiskelijoiden opinnot alkavat perjantaina 8.1.2021 klo 8.30. Tieto luokkatilasta tarkentuu myöhemmin. Ota mukaasi ensimmäisenä päivänä se alkuperäinen todistus, jonka perusteella olet hakenut opiskelemaan. Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1-10, koska opintojen alussa on vain yksi kaikille pakollinen lähipäivä.

Mikäli koet tarvetta käydä yhteisesti läpi Digistarttipaketin sisältöjä, ilmoittauduthan täältä lauantain 9.1. vapaaehtoiseen päivään erikseen.

Keväällä 2021 järjestetään aikaan sidottua opetusta noin joka toinen viikko. Nämä päivät ovat 8.1., 22.1.,12.2.,5.3., 19.3., 26.3., 9.4. ja 23.4. Aikaan sidottu opetus järjestetään lähi- tai verkko-opetuksena. Tarvittaessa opetusta voidaan järjestää lauantaisin. Lisäksi pienryhmä- ja verkkotyöskentelyä saatetaan järjestää erikseen sovittavina ajankohtina.

Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Rakennesuunnitteluun opinnoistaan myöhemmin suuntautuvat opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan kategorian 3 tietokoneen.
 • Mikäli olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muistathan ottaa nämä mukaasi. Välineitä tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Rakennusmestari

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Rakennusmestari opinnoissasi tulet tarvitsemaan laskimen ja kannettavan tietokoneen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan). Parempi kuitenkin olisi, jos laskimesta löytyisivät myös matriisit ja kompleksiaritmetiikka- erityisesti myöhempiä opintoja silmällä pitäen. Myös symbolilaskentaan kykenevät laskimet ovat sallittuja. Suosituimpia ovat esim. TI-Nspire CX CAS ja Casio ClassPad II FX-CP400.
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta.
 • Jos olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittaavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muista pakata myös ne mukaan. Välineet tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Ohjeita päivitetään vielä.

 

Monimuotototeutus

Rakennusmestarimonimuoto-opinnot alkavat xx.x.2021 klo 9.00 Hämeenlinnassa korkeakoulukampuksella Visamäessä. Rakennus ja luokkatila tarkentuvat myöhemmin.

Vastaathan aloitustietokyselyyn. Käytämme tietoja koulutuksen suunnitteluun.

Päivätoteutus

Rakennusmestaripäiväopinnot alkavat xx.x.2021 osoitteessa Visamäentie 35B, Hämeenlinna. Luokkatila tarkentuu myöhemmin.

Vastaathan aloitustietokyselyyn. Käytämme tietoja koulutuksen suunniteluen

 

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja monimuotoryhmän aloitus on 12.1.2021 klo. 16.30 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa: Vankanlähde, S-talo, 3 krs. luokka 301. 

Monimuotototeutuksen lähipäivät  ovat pääsääntöisesti tiistai ja torstai illat. Yksittäisiä kokopäivän  opintoja tulee välillä moduuleissa laboraatio- ja simulaatio-opetuksiin  liittyen.

Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on oltava oma kasvomaski saapuessaan oppilaitoksen tiloihin. 

Sosionomi

Päivätoteutus

Ei alkavaa toteutusta tammikuussa

Monimuotototeutus

Ei alkavaa toteutusta tammikuussa

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat maanantaina 11.1.2021 klo 9.00. Osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, S-rakennus. Tarkempi tila ilmoitetaan S-rakennuksen 1. kerroksen aulassa.
Aloituspäivään on mahdollista osallistua myös verkossa, Zoomin välityksellä, linkin Zoomiin löydät Moodle-oppimisympäristöstä, Sosionomi hyvinvoinnin edistäjänä -työtilasta.

Huomioithan että kampuksella käytetään kasvomaskeja.

Lähiopetuspäivät ovat arkisin klo 9.00-15.30, zoom-opetus iltaisin klo 16.30-19.45.

Päivämäärä Kellonaika
Ma 11.1.2021 klo 9.00-15.30
Ti 12.1.2021 klo 9.00-15.30
Ti 19.1.2021 klo 9.00-15.30
Ke 27.1.2021 klo 16.30-19.45 zoom
Ke 3.2.2021 klo 16.30-19.45 zoom
Pe 5.2.2021 klo 9.00-15.30
Ke 17.2.2021 klo 16.30-19.45 zoom
Pe 19.2.2021 klo 9.00-15.30
Ke 10.3.2021 klo 16.30-19.45 zoom
Pe 12.3.2021 klo 9.00-15.30
Ti 23.3.2021 klo 9.00-15.30
Ke 24.3.2021 klo 9.00-15.30
Ke 7.4.2021 klo 16.30-19.45 zoom
Pe 9.4.2021 klo 9.00-15.30
Ti 20.4.2021 klo 9.00-15.30
Ke 21.4.2021 klo 9.00-15.30
Ke 5.5.2021 klo 9.00-15.30

 

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Monimuotototeutus  ja Muuntokoulutus

Vaikeutuneesta koronatilanteesta johtuen orientaatio järjestetään pe 8.1.2021 klo 17.00 alkaen verkossa. Olet saanut linkin ZOOM istuntoon sähköpostissasi, mutta linkki löytyy myös lukujärjestyksestä. Alkuperäisten opiskelutodistuksesi tarkistamisesta tiedotamme myöhemmin.

Ensimmäisenä iltana verkossa käydään läpi opiskeluun liittyviä asioita ja tulevia opintoja. Ole kärsivällinen,  verkon välityksellä tapahtuva aloitus on hidasta, sillä monet opiskeluun käytettävistä opiskeluympäristöistä ovat suurimmalle osalle täysin outoja.

Tulevat opiskelupäivät näet saapumisryhmäsi INSAM21X7 lukujärjestyksestä tammikuun alussa.  Muuntokoulutusryhmän INSAM21Y7 opiskelu tapahtuu pääasiassa itsenäisesti verkossa. Moduulistarteista tulee erikseen sähköpostia.

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonettasi opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen koneen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin.

Terveydenhoitaja

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Hämeenlinna, päivätoteutus

Opintojen aloitus xx.x.2021 klo 9.00.

Osoitteessa Hämeenlinnan Korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, Hämeenlinna. Paikka C- talon auditorio.

 

 

 

Tietojenkäsittely

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat xx.x.2021 klo 9 verkossa.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat xx.x.2021 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat xx.x.2021 verkossa.

Muuntokoulutuksen lähipäivät (ryhmä TRTKM20B3):

 • ke 12.8. (verkossa)
 • ke 21.10. (verkossa)
 • pe 8.1.
 • ke 17.3.
 • ke 12.5.

Tieto- ja viestintätekniikka

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 11.1.2021 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Alkuperäisten todistusten tarkistukset aloitetaan klo 8.30 eli saavuthan paikalle hyvissä ajoin. Ota mukaasi se alkuperäinen todistus, jonka perusteella olet hakemut opiskelemaan. Ota mukaasi myös oma kannettava tietokoneesi.

Monimuotototeutus

Ei aloitusryhmää tammikuussa 2021.

Älykäs ja kestävä muotoilu

Ei alkavaa koulutusta tammikuussa 2021.

Opinnot alkavat xx.x.2021, klo 9.00 osoitteessa Vankanlähde 11 (D-rakennus), 13100 Hämeenlinna.

Sinä orientoidut opintoihin digistartissa, me orientoidumme sinuun. Vastaa ennakkokyselyyn 17.8 mennessä seuraavasta linkistä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RfDS-0yzc0aVNI8jdDVc7CaL3S0AIbZAgOvQegenOVdUM05YRVJRVVpQT0JHM1JRM1EwSFBEQU5GQS4u

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne tutkinto- ja työtodistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

 

YAMK-koulutukset alkavat orientaatiojaksolla 20.-21.8.2020 klo 9.00-16.00

Orientaatiopäivien tarkemmat paikat ja ohjelmat päivitetään tälle sivulle.

Katso opintojen aikataulu lukuvuodelle 2020-2021 koulutuksen moduulikartasta

Muista aktivoida käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista. Tutustu myös digistarttipakettiin. Katso ohjeet uudelle opiskelijalle välilehdeltä.

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

Tervetuloa Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutukseen!

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen opinnot alkavat orientaatiopäivillä 20.-21.8.2020 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen  C-rakennuksessa luokassa C-146, Vankanlähde 9. Sisäänkäynti N-rakennuksen eli pääovien kautta.

Torstai 20.8. klo 9.00 – 16, luokka C146.  Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelma (livestriimaus, kukin ryhmä omassa tilassaan) ja jatkamme n. klo 10:30 biotalouden omalla ohjelmalla: koulutuksen, opiskelutapojen, yamk-opinnäytetyön, tutkimustoiminnan ja sen YAMK-yhteyksien (mahdollisuudet opinnäytetyöprojektiin HAMK Bio tutkimusyksikössä) sekä opiskelijoiden ja ohjaajien esittelyllä).

Perjantai 21.8. klo 9.00 – 16, aamupäivä luokka C146, iltapäivä auditorio, osa C.  Aamupäivällä esitellään valinnaiset moduulit ja ilmoittaudutaan niihin. Todennäköisesti tapaat tulevan opinnäytetyöohjaajasi. Iltapäivällä muodostamme tiimit ja aloitamme ensimmäisen, koko biotalouden ryhmälle yhteisen opintomoduulin työskentelyn.

Ennen orientaatiopäivää aktivoi käyttäjätunnuksesi. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (virtuaalinen oppimisympäristö). Orientaatiopäivien tarkennettu ohjelma ja muut materiaalit ovat ensimmäisen, koko biotalouden ryhmälle yhteisen opintomoduulin Moodle-työtilassa.

Toivomme, että kaikki voisivat olla orientaatiopäivissä paikan päällä, kuitenkin terveystilanne huomioiden.  Jos sairastut tai sinulla on joku muu pakottava este, lähetä mahdollisimman pian sähköpostia (tuija.pirttijarvi(at)hamk.fi) Lähetä viesti mieluiten HAMKin opiskelijasähköpostistasi (aktivoi ensin käyttäjätunnuksesi, aloita digistarttipaketti). Lähetämme Zoom-etäyhteyslinkin niille, jotka ovat estyneet tulemasta paikan päälle, mutta voivat osallistua etänä.

Koulutuksen esittelyvideossa on kuvattu opintojesi yleisrakenne. Yksittäisten moduulien toteutustiedot löydät HAMKin opintotarjonnasta.

Huom. Koronatilanteen vuoksi nopeatkin ohjelmanmuutokset tai siirtyminen verkkoon voi olla mahdollista ja tapahtua lyhyellä varoitusajalla. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan ennen orientaatiopäivää tällä sivulla ja orientaatiopäivän jälkeen HAMKin ja koulutuksen sisäisillä viestintäkanavilla, jotka esitellään orientaatiopäivänä. Tulethan paikalle vain terveenä.

 

 

Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä

Tervetuloa opiskelemaan Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00 klo 9-16 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa A-auditoriossa (osoite Vankanlähde 9,  Hämeenlinna).

Orientaatiopäivien ohjelma 20.-21.8.2020

Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16 viikoilla: 34, 37, 41, 46, 50 ja 3, 5, 7, 8, 11, 14, 17

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Tervetuloa Liiketoiminnan kehittämisen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00. Liiketoiminnan orientaatio pidetään etänä. Lisätietoa alkuviikosta.  Etäopetus tapahtuu Zoomilla, josta on tietoa Digistarttipaketissa.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Rakentaminen

Tervetuloa opiskelijaksi YAMK:iin Rakentamisen koulutusohjelmaan!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00-16.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa auditoriossa C (Osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna). Käynti sisälle N-rakennuksen eli pääovien kautta. Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla (livestriimaus, kukin ryhmä omassa tilassaan) ja jatkamme iltäpäivällä rakentamisen omalla ohjelmalla.

Rakennustekniikan koulutuksessa ei ole opetusta perjantaina 21.8.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tervetuloa opiskelemaan Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa A-auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna).

Orientaatiopäivän ohjelma (20.-21.8. klo 9-16)

Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16 viikoilla: 34, 37, 41, 46,  50 ja 3, 5, 7, 8, 12, 16, 20

Teknologiaosaamisen johtaminen

Tervetuloa teknologiaosaamisen johtamisen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin (ohjeet edellisellä välilehdellä). Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.

Opiskeluryhmäsi orientaatiopäivät ovat  20.-21.8.2020 klo 9.00-16.00.  Opintojen aloituspäivät toteutetaan Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksella Visamäessä. Osoite: Vankanlähde 11.
Torstaina opetustilat ovat D214-215 (D-rakennus, II kerros) ja perjantaina D217-218 (D-rakennus, II kerros).
Osallistuminen aloituspäiville on ensiarvoisen tärkeätä, jotta jatkotyöskentely on helpompaa. Mutta mikäli et pakottavien syiden vuoksi pääse osallistumaan aloituspäiviin, niin ilmoita esteestä Katja Rönkköselle (katja.ronkkonen(at)hamk.fi). Poissaolijoille pyritään järjestämään perehdytystilaisuus Zoom-verkkotyöskentelyalustalla ke 26.8. klo 15-17. Lähetämme poissaolijoille Zoom-linkin sähköpostiosoitteisiin.
Muu koulutus toteutetaan kokonaan verkkomuotoisena.

Ota oma kannettava tietokone mukaan aloituspäiville eli toimimme BYOD-periaatteella.

Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät YAMK-koulutus järjestetään lähiopetuksena Riihimäen kampuksella. Ensimmäinen orientaatiopäivä to 20.8. toteutetaan kuitenkin webinaarina, osallistumislinkki lähetetään kaikille sähköpostitse yhdessä ohjeiden kanssa. Toinen lähipäivä 21.8. on Riihimäen kampuksella pienessä auditoriossa A205, jossa voidaan pitää riittävä väljyys. Lähipäivien tarkka ohjelma lähetetään myös sähköpostitse, mutta aloitusajat ovat kumpanakin päivänä klo 9 ja lopetus on iltapäivällä, viimeistään neljältä. Torstaina puoli tuntia aikaisemmin avataan yhteys, jotta voidaan varmistaa, että yhteydet toimivat.

Tulevat lähiopetuskerrat koostuvat perjantai-iltaisin pidettävästä vierailuluennosta ja seuraavana lauantaina pidettävästä opetuksesta sekä ryhmätyöskentelystä. Opetuksen ajoitus on löytyy tästä lnkistä. Suunnitellusta aikataulusta pidetään kiinni myös siinä tapauksessa, että epidemiatilanne pahenee, eikä lähiopetusta ole mahdollista järjestää, eli varatkaa nämä ajat joka tapauksessa opintoja varten.

Opiskelijan tulee jäädä kotiin, jos hänet on määrätty karanteeniin tai hänellä on vähäisiäkin flunssaoireita. Sen takia myös etäosallistuminen on mahdollista, joskin ohjelma soveltuu huonosti etänä seurattavaksi. Opiskelijat, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai heidän lähipiirissään on riskiryhmiin kuuluvia, toivotaan ottavan mahdollisimman pian yhteyttä Ville Turuseen tai Nina Karasmaahan. Näidän tapausten määrästä riippuen pohdimme, miten opetus voidaan järjestää heidän kohdallaan.

Koulurakennuksessa on vähän opiskelijoita samanaikaisesti, ja ohjelman käyttöön varataan ylisuuret tilat, joten kontakteja muihin, kuin oman opetusryhmän jäseniin ei pitäisi tulla, ja ryhmän sisällä voidaan pitää riittävät turvavälit.

Kaikkinensa epidemiatilanne voi muuttua nopeastikin samoin niin koulun kuin viranomaisten suositukset tai määräykset. Tämän takia meidän kaikkien pitää olla mahdollisimman joustavia ja on tärkeää seurata säännöllisesti koulun tiedotusta, sillä järjestelyitä voidaan joutua muuttamaan lyhyelläkin varoitusajalla. Myös me opettajat improvisoimme parhaamme mukaan, jotta opetus saataisiin toteutettua riittävän laadukkaana kaikkien osallistujien kohdalla. Koulutusohjelman koko on kuitenkin melko pieni, mikä mahdollistaa jonkin verran yksilöllisiäkin ratkaisuja.

Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut

Tervetuloa opiskelijaksi YAMK:iin Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut- koulutusohjelmaan!
Aktivoithan tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat orientaatiopäivällä 20.8.2020 klo 9.00 – 16:00 Visamäen korkeakoulukeskuksella luokassa C-205 (C-rakennus ja 2.kerros, osoite: Vankanlähde 9).
Osallistumisesi orientaatiopäivään on tärkeä, mutta tietysti vähäistenkin sairausoireiden ilmaantuessa jäät kotiin ja ota yhteyttä vastuuopettajaan (jukka.pulkkinen@hamk.fi) erillisen orientaation järjestämiseksi.
Otathan mukaan oman tietokoneen lisäksi opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021 ja ensimmäinen teema alkaa heti perjantaina 21.8.2020 klo 16:30 – 20:00 verkkotapaamisella.

 

Opiskelu lukuina

7 363

Opiskelijoita

7

Kampuksia

37

Koulutuksia

20

Tutkintonimikkeitä

1 220

Opinnäytetöitä

1 635

Tutkintoja

286 973

Perustutkinto-opintopisteitä

158

Kansainvälisiä vaihtokorkeakouluja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU