Opiskelun aloitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelun aloitus
sahko- ja automaatiotekniikka opisjelijat tyoskentelevat pienen teknisen alustan aarella

Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin

Ennen opintojen alkamista

Aktivoi käyttäjätunnuksesi (ohje)

Huom. käyttäjätunnuksia ei lähetetä sinulle sähköpostilla, vaan saat sähköpostiviestin, jonka saatuasi voit aktivoida käyttäjätunnuksesi (ks. ohje).

Kysyttävää? Ota yhteyttä: opiskelijapalvelut[at]hamk.fi

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1. jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi ja vastaavasti syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.  Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti: 

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Ensikertalaiskiintiö 

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen pitänyt varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 2.12.2022 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Oma Opintopolku-palvelussa. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Oma Opintopolku -palvelu 

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tätä kautta myös ilmoittaudut läsnä-/poissaolevaksi lukuvuodelle 2022–2023. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.

Jos sinut hyväksytään varasijalta (eli 25.11.2022 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottoaikasi on henkilökohtainen ja se ilmoitetaan sinulle hyväksymissähköpostissa.

Opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen

 • voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
 • voit ottaa tarjotun paikan vastaan, mutta jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
  • Opiskelupaikan vastaanottosi muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
  • Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi koulutuksen vastaanotto peruuntuu automaattisesti.

Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 13.12.2022 klo 15.00.

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Sinun pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2023.  Ilmoittaudut  Oili-palvelussa, johon Oma Opintopolku ohjaa sinut automaattisesti otettuasi opiskelupaikan sitovasti vastaan. Ehdollisesti paikan vastaanottaneen tulee kirjautua Oma opintopolkuun uudelleen ilmoittautumaan lukuvuodelle, kun ehdollinen paikan vastaanotto on rauennut ja muuttunut sitovaksi.  Mikäli ilmoittautuminen Oili-palvelussa ei ole mahdollista, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.

Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle

Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1) suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua;

  2) tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai

  3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1 vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi. Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai tarvitsee vapaa lapsen hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä eivät kuluta vuoden poissaoloaikaa.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK), sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa eLomakkeella, maapostilla tai esittämällä dokumentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 2.12.2022, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä (varsijalta hyväksytty hakija toimittaa dokumentit välittömästi ottaessaan paikan vastaan ja ilmoittautuessaan lukuvuodelle).

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palveluksen aloittamismääräys
 2. Olet vapaalla lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempain-rahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2023.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Kaikkien HAMKiin valittujen opiskelijoiden todistukset tarkastetaan ennen lopullista opiskelijavalintaa. Tällä varmistetaan, että opiskelijavalinta tapahtuu oikein perustein.

Sinulta pyydetään tarvittaessa kopiota todistuksistasi tai täydennystä puuttuviin kopioihin. Mikäli et toimita pyydettyjä todistuskopioita ilmoitettuun määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Ks. alla tarkemmin tietoa todistuskopioista.

AMK -koulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkintotiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Tarkistamme tutkintotietosi hakemukselle lataamistasi liitteistä tai sähköisestä tietovarannosta. Jos emme saa tutkintotietojasi em. tavalla, pyydämme sinua toimittamaan todistuskopiot hakijapalveluihin.

Ylemmät AMK -koulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto ja työkokemus tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Tarkistamme tietosi hakemukselle lataamistasi liitteistä tai sähköisestä tietovarannosta. Jos emme saa tietojasi em. tavalla, pyydämme sinua toimittamaan hakijapalveluihin todistuskopiot tai täydennystä niihin.

Työtodistukset

Jos olet hakenut väliaikaisella tutkintotodistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta todistuksestasi 15.7.2022 mennessä.

Työkokemus vaikuttaa valintaan  ylemmissä AMK -koulutuksissa. Sinun tulee toimittaa kopiot allekirjoitetuista virallisista työtodistuksistasi 15.7. mennessä, jos et ole ladannut niitä liitteeksi hakemuksellesi.

 • Toimita työtodistuskopiot työkokemuksesta, jonka ilmoitit hakulomakkeella. Työtodistuksissa pitää olla allekirjoitus.
 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan enintään 31.7.2022 asti.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

 

 

 

Opintojen aloitus AMK-koulutuksissa

Tältä sivulta löydät oman koulutuksesi aloituspäivän sekä muuta tarpeellista tietoa opintojen aloittamisesta.

Bio- ja elintarviketekniikka

Opinnot alkavat kaikilla opiskelijoilla ma 22.8.2022 klo 9.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, Vankanlähde 9. Tarvitset päivien aikana omaa kannettavaa konetta.

Ennen opintojen alkua

 • Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti.
 • Digistarttipaketista tulee olla ennen opintojen alkua tehtynä osat 1 – 10 ja koko paketti tulee olla tehtynä 4.9.2022 mennessä

Opiskelumalli valitaan opintojen alussa. Löydät lisää tietoa malleista täältä. Kiitos jos kerrot alustavan ajatuksesi sinulle sopivasta opiskelumuodosta vastaamalla tähän kyselyyn.

Opinnoissamme toimitaan Bring Your Own Device (BYOD) -periaatteen mukaisesti, tutustu oman tietokoneen käyttöön opetuksessa täällä. Löydät sivulta myös lisätietoa laitevaatimuksista koulutuskohtaisesti.

Tarvitset opinoissasi myös laskinta, minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan). Opetuksessa käytetään symbolista laskinta, jonka hankintaa suositellaan.

Opinnoissa tarvitaan laboratoriotakkia ja suojalaseja, ne voi hankkia opintojen alussa tai käyttää jo olemassa olevia.

Opintojen aikana saattaa tulla myös muita materiaalikustannuksia.

Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa

 

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelijoiden ensimmäiset lähipäivät ovat 22.8-24.8.2022. Lähipäiviin osallistuminen on tärkeää, jotta opintosi lähtevät mahdollisimman sujuvasti käyntiin.

Monimuoto-opiskelijoiden lähi- ja reaaliaikaisen opetuksen päivät syyslukukaudelle 2022 löydät bio- ja elintarviketekniikan opiskelutavat sivulta.

 

Mahdollisista muutoksista tiedotamme tällä sivulla. Saat myös opintojen aloitukseen liittyvän sähköpostin elokuussa ennen opintojen alkua.

Hevosalan liiketoiminta

Opinnot alkavat 24.8. klo 9.00 osoitteessa HAMK, Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. krs, Maisemasali 3069).

Ensimmäinen päivä on lähiopetuspäivä, muutoin monimuoto-opetus toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina.

Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi. Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketin osiot mahdollisimman pitkälle, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle).

Koronatilanteen takia aloituspäivän toteutustapaan voi tulla muutoksia, tarkistathan tiedon mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua.

Kestävä kehitys

Monimuotototeutus

Monimuotoryhmän opintojen aloituspäivät ovat to ja pe 18.-19.8.2022 klo 9.00 HAMKin Forssan kampuksella osoitteessa Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. kerros). Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi ja kuulokkeet.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketin osiot mahdollisimman pitkälle, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (ks. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle). Digistarttipaketti kuuluu ensimmäisen moduulin opintosisältöön.

Mikäli sinulla on aiempi ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voit osallistua infotilaisuuteen liittyen aiempien opintojen hyväksilukuihin. Infot tarjotaan verkossa jo ennen opintojen alkua to 11.8. ja ti 16.8. klo 16-17.

Koronatilanteen takia aloituspäivien toteutustapaan voi tulla muutoksia, tarkistathan tiedon  mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua.

Päivätoteutus

Päiväryhmän opintojen aloituspäivät ovat to ja pe 18.-19.8.2022 klo 9.00 HAMKin Forssan kampuksella osoitteessa Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. kerros). Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi ja kuulokkeet.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketin osiot mahdollisimman pitkälle, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle). Digistarttipaketti kuuluu ensimmäisen opintomoduulin sisältöön.

Mikäli sinulla on aiempi ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voit osallistua infotilaisuuteen liittyen aiempien opintojen hyväksilukuihin. Infot tarjotaan verkossa jo ennen opintojen alkua to 11.8. ja ti 16.8. klo 16-17.

Koronatilanteen takia aloituspäivien toteutustapaan voi tulla muutoksia, tarkistathan tiedon  mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua.

 

 

Konetekniikka

Päivätoteutus INKOP23X6

Opinnot alkavat ma 9.1.2023 klo 9-15 HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja oma kannettava tietokoneesi. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30, joten saavuthan paikalle hyvissä ajoin!

Monimuotototeutus – tammikuussa 2023 ei ala monimuotoryhmää

Opintoihin valmistautuminen – päivätoteutus ja monimuotototeutus:

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista vähintään osiot 1-10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle)

Opinnoissa tarvitset seuraavia opiskeluvälineitä:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin (sisältää trigonometriset funktiot sin, cos, tan). Myöhempiä opintoja ajatellen on hyvä, jos laskimesta löytyvät myös matriisit ja kompleksiaritmetiikka. Hyvä laskin on esim. TI-Nspire CX CAS.
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Etenkin alkuvaiheen konetekniikan opinnoissa riittää perustason kone (kategoria 1), mutta jos suuntaat opinnoissasi erityiseesti suunnitteluun, niin se vaatii koneelta enemmän (kategoria 3). Konetekniikan opiskeluissa ei suositella käytettäväksi Linux- ja Applen MacOS -koneita, koska suunnitteluohjelmia ei saa ladattua niihin. Kampuksella on myös tietokoneluokkia, joissa voi käyttää suunnitteluohjelmia eli perustason kannettavalla tietokoneellakin selviää koko opintojen ajan.
 • Opastusta laitteiden hankintaan saat lisää opintojen alussa.

Liikenneala

Monimuotototeutus INLIM22A6

Opinnot alkavat keskiviikkona 17.8.2022 klo 9.00 etänä Zoom-linkin https://hamk.zoom.us/j/67662312288 kautta. Ohjeet Zoomin käyttöön löydät täältä.

26.8.2022 klo 9.00 kokoonnumme kampukselle osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki.

Lukuvuoden 2022/2023 opintopäivät ovat syksyn osalta 17.8., 26.8., 9.9., 14.10., 28.10. sekä 15. ja 16.12. Kevään osalta opintopäivät ovat 13.1., 3.2., 24.2., 17.3., 31.3. sekä 28.4. Varaa opintopäivään aikaa klo 8.30 – 16, tarkemman aikataulun voit tarkistaa lukujärjestyksestä. Osa opintopäivistä on etäopetuspäiviä, osa lähiopetuspäiviä. Opettajat tiedottavat opintopäivien järjestämistavasta hyvissä ajoin ennen opintopäivää.

Tee aloittavan opiskelijan ohjeiden mukaan digistarttipaketti niin pitkälle valmiiksi kuin voit. Opintojen alussa voimme yhdessä käydä ne osiot läpi, joista jää kysyttävää tai täydennettävää.

Aiempien opintojen hyväksilukuasiat käymme läpi aloituspäivänä 17.8.22 iltapäivän osuudessa.

Halutessasi voit liittyä opiskeluryhmäsi WhatsApp-ryhmään. Kysy lisätietoja opoltasi. Ryhmässä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista jo kesän aikana tai vaikkapa huhuilla matkaseuraa kampukselle tullessasi. Liity myös halutessasi Facebookryhmään HAMK Liikenneala ja Instagramissa ryhmään @hamk_inssit.

Tervetuloa opiskelemaan!

Päivätoteutus INLIP22A6

Opinnot alkavat maanantaina 22.8.2022 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Pääsääntöisesti opinnot järjestetään kampuksella, mutta etä- ja hybridiopetus (voit valita, oletko kampuksella vai etänä) saattaa myös olla mahdollista.  Varmista Pakki-järjestelmästä, että yhteystietosi ovat ajan tasalla opiskelijarekisterissämme, jotta tavoitamme sinut tarvittaessa, mikäli esimerkiksi joudumme tekemään muutoksia kampukselle kokoontumisessa.

Tee aloittavan opiskelijan ohjeiden mukaan digistarttipaketti niin pitkälle valmiiksi kuin voit. Opintojen alussa voimme yhdessä käydä ne osiot läpi, joista jää kysyttävää tai täydennettävää. Digistarttipaketista löydät ohjeet myös mm. lukujärjestysten tarkistamiseen!

Halutessasi voit liittyä opiskeluryhmäsi WhatsApp-ryhmään. Kysy lisätietoja opoltasi. Ryhmässä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista jo kesän aikana tai vaikkapa huhuilla seuraa uudelta opiskelupaikkakunnalta! Liity myös halutessasi Facebookryhmään HAMK Liikenneala ja Instagramissa ryhmään @hamk_inssit.

Tervetuloa opiskelemaan!

Liiketalous

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat keskiviikkona 4.1.2023 klo 9 – 15 verkossa. Lisätietoa ja osallistumislinkki lähetetään koulutukseen valituille sähköpostilla viimeistään joulukuun alussa.

Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon hyväksiluetaan aiemmat opintosi. Muuntokoulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja voit opiskella työn ohella. Voit halutessasi olla yhteydessä koulutuspäällikkö Sari Hankaan ennen opintojen alkua, sari.hanka@hamk.fi, p. 050 372 3544

Monimuotototeutus

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat perjantaina 19.8.2022 klo 9 – 16 verkossa Zoomissa. Lisätietoa lähetetään elokuussa sähköpostilla.

Päivätoteutus

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat maanantaina 22.8.2022 klo 10 – 16  Auditorio B:ssä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Osoite: Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Maaseutuelinkeinot

Aloituspäivien ohjelma 21 – 22.8.2023 kaikille opiskelijoille

Opintosi alkavat Mustialan kampuksella maanantaina 21.8.2022 klo 9.00 jatkuen kahden päivän ajan.  Jos olet hakenut asuntoa Mustialasta, saat vuokrasopimuksen ja avaimen ensimmäisenä päivänä. Myös Kelan ateriatukikortit saat ensimmäisinä päivinä. Lyhyemmän ajan majoituksen hinta on 30 €/yö/hlö omilla liinavaatteilla (talon liinavaatepaketti +12€/ hlö/ majoituskerta), lisätietoa ja hakemuslomake täältä.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua maaseutuelinkeinojen tutkintoon ja alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana ilmoittaudutaan ja tutustutaan alkaviin opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Etäopiskelijoilla on aloituspäivien jälkeen yksi lähipäivä noin kahden kuukauden välein (lokakuu, tammikuu, maaliskuu). Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan lukukauden alussa.

Ennen opintojen alkamista:

Tervetuloa 11.8.2023 Pellonpiennarpäivään!  Mustialan kampuksella vietetään perinteistä Pellonpiennarpäivää torstaina 11.8.2022 klo 10.00-14.00. Olet lämpimästi tervetullut jo ennen opintojen aloitusta tutustumaan kampukseen, opettajiin ja yhteistyökumppaneihin.

Asuminen Mustialassa

Mustialassa on hyvät asumismahdollisuudet. Soluasunnoissa on yhden ja kahden hengen huoneita, joissa vuokrahinnat ovat 250 €/kk/1hh tai 140 €/hlö/kk/2hh.

Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Mustialassa. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

 

Metsätalous

Opintojen aloituksessa huomioitavaa (kaikki opiskelumallit)
Tee ennen opintojesi aloituspäivää(alla) Digistarttipaketista osiot 1-10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun. Digistartti on osa ensimmäistä opintokokonaisuutta.

Opiskelumalli valitaan hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Opiskelumalli valitaan tämän kyselylomakkeen kautta. Jos sinulla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto, niin olethan yhteydessä opinto-ohjaajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (lauri.varri@hamk.fi tai 0405255794). Opinto-ohjaajan loma-aikana (23.6.-1.8.) kannattaa laittaa s-postiviesti, johon vastataan viimeistään elokuun alussa.

Opintojen aloituspäivistä ensimmäinen ollaan kampuksella ja kaikilla opiskelijoilla tulee olla mukana oma tietokone. Toisena aloituspäivänä on vuorossa koko päivän kestävä metsäretki, joten varaudu olemaan koko päivä maastossa säässä kuin säässä.  Mukaan tarvitset säänmukaiset maastovarusteet, relaskoopin ja Tapion maastotaulukot. Koulutus tarjoaa maastolounaan päivän aikana.

Relaskooppi ja Tapion maastotaulukot saa hankittua esim. metsäalan tarvikkeita myyvistä verkkokaupoista. Relaskoopin tulee olla keppirelaskooppi, ei ketjurelaskooppi. Relaskoopin voi valmistaa myös itse, ohjeita löytyy mm. internetistä.

Päiväopiskelu
Opintojen aloitus HAMKin Evon kampuksella (Saarelantie 1, Evo) ma 22.8.2022 klo 9.00. Opintojen tarkempi aikataulu esitellään opintojen aloituksen yhteydessä.

Monimuoto-opiskelu
Opinnot alkavat kaksipäiväisellä (23.-24.8.2022) lähijaksolla. Aloitus ti 23.8. klo 9.00. Paikkana HAMKin Evon kampus (Saarelantie 1, Evo). Muut 1. periodin lähipäivät ovat 5.-6.9.,
19.-20.9., 11.10 sekä n. 2 maastomittauspäivää Evolla oman opiskelutiimin valitsemana ajankohtana 21.-30.9. välisenä aikana. HUOM! 10.10. lähipäivä on peruttu.

Nopeutettu monimuoto-opiskelu (Opiskelijat, joilla on aiempi korkeakoulututkinto suorittuna.)
Opinnot alkavat kaksipäiväisellä (24.-25.8.2022) lähijaksolla. Aloitus ke 24.8. klo 9.00. Paikkana HAMKin Evon kampus (Saarelantie 1, Evo). Muut 1.periodin lähipäivät ovat 6.-7.9.,
20.-22.9., 11.10. sekä n. 2 maastomittauspäivää Evolla oman opiskelutiimin valitsemana ajankohtana 23.9.-7.10. välisenä aikana. HUOM! 10.10. lähipäivä on peruttu.

Koronatilanteen takia aloituspäivän toteutustapaan voi tulla muutoksia, tarkistathan tiedon mahdollisista muutoksista tältä sivulta vielä ennen opiskelun alkua.

Iltaohjelmaa aloitusviikolla
Tuutorit järjestävät aloittaville opiskelijoille iltaohjelmaa kampuksella. Luvassa tutustumista uusiin opiskelukavereihin letun ja makkaranpaiston merkeissä Evon kampuksella. Tästä tarkemmin opintojen aloituspäivänä.

 

Asuminen Evolla
Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Evolla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Puutarhatalous

Aloituspäivien ohjelma 24. – 26.8.2022

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona 24.8.2022 klo 9.00 jatkuen kolmen päivän ajan.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn 2022 ohjelma

Saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HOPUP22A4. Opetussuunnitelmasta näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) osaamiskuvaukset. Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HOPUP22 ja HOPUM22.  MODUULIEN ajoitus 2022-2023 (HOPU22) taulukosta näet moduulien monimuoto-opiskelijoiden lähi/etäopetuspäivien ajoituksen. Opiskelumallien (päivä- ja monimuotomallit) kuvaukset kertovat, millaista opiskelutapoja meillä on ja mitä ne tarkoittavat.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempaa puutarha-alan koulutusta tai vastaava muu koulutus tai pitkä työkokemus alalla. Jos osaamisesi taso on riittävän samankaltainen ja -tasoinen, sinulla on mahdollisuus osallistua jo aloitussyksynä toisen vuoden opiskelijoiden HOPUP21 -tarjontaan.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I ja Pinkka II -listoilla olevien kasvien opiskelu. Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikon torstaina 25.8.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeri Reetta Karppaseen osoitteessa opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opintojen ensimmäisten moduulien suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi. HOPSit tehdään kuitenkin vasta aloitusviikolla.
 • Olet tervetullut Lepaalla 11.-13.8.2022 järjestettävään puutarha-alan suureen messutapahtumaan. Pääset näyttelyalueelle ilmaiseksi ilmoittamalla olevasi uusi opiskelija.
 •  

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivulta löytyy myös lomake, jolla voit jättää asuntohakemuksen.

Rakennettu ympäristö

Aloituspäivien ohjelma 24. – 26.8.2022

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona 24.8.2022 klo 9.00 jatkuen kolmen päivän ajan.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat kaikille aloittaville opiskelijoille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn ohjelma

Oman saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HORYP22A4. Opetussuunnitelmasta näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) osaamiskuvaukset.  Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HORYP22 ja HORYM22. MODUULIEN ajoitus 2022-2023 (HORYM22)  -taulukosta näet eriteltynä monimuoto-opiskelijoiden lähi/etäopetuspäivien ajoituksen syksyllä. Opiskelumallien (päivä- ja monimuotomallit) kuvaukset kertovat, millaista opiskelutapoja meillä on ja mitä ne tarkoittavat.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempaa puutarha-alan koulutusta tai vastaava muu koulutus tai pitkä työkokemus alalla. Jos osaamisesi taso on riittävän samankaltainen ja -tasoinen, sinulla on mahdollisuus osallistua jo aloitussyksynä toisen vuoden opiskelijoiden HORYP21 -tarjontaan. Tämä varmistetaan aloituspäivinä.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I ja Pinkka II– listoilla olevien kasvien opiskelu. Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikon torstaina.
 • Tarkista käytössäsi olevan tietokoneen sopivuus opiskeluun. Mikäli olet nyt hankkimassa tietokonettaopiskelua varten, on hyvä huomioida suunnittelu- ja kuvankäsittelyohjelmien vähimmäisvaatimukset. Tarkempia ohjeita vectorworks ja photoshop.
 • Suunnitteluohjelmiston opiskelun voi aloittaa jo ennen opintojen alkua. Tutustu tästä Vectorworks-ohjeisiin.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeri Reetta Karppaseen osoitteella opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opintojen ensimmäisten moduulien suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi HOPSit tehdään kuitenkin  vasta aloitusviikolla.
 • Olet tervetullut Lepaalla 11.-13.8.2022 järjestettävään puutarha-alan suureen messutapahtumaan. Pääset näyttelyalueelle ilmaiseksi ilmoittamalla olevasi uusi opiskelija.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivulta löytyy myös lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Monimuotototeutus INRAM23X3

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijoiden opinnot alkavat  orientaatiopäivillä 12.-13.1.2023 Hämeenlinnan kampuksella (luokkatila ilmoitetaan myöhemmin).  Ota mukaasi heti ensimmäisenä päivänä oma kannettava tietokoneesi. Läsnäolo opintojen aloituksessa on hyvin suositeltavaa.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1–10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun.
Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa.

Opetus järjestetään monimuotototeutuksena. Opetusta on yhtenä arkipäivänä noin joka toinen viikkon. Lisätietoja opetustavasta.
Kevään 2023 kontaktiopetuspäivät ovat: 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 5.5.

Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Rakennesuunnitteluun opinnoissaan myöhemmin suuntautuvat opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan kategorian 3 tietokoneen.
 • Mikäli olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muistathan ottaa nämä mukaasi. Välineitä tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: talonrakennuksen rakennesuunnittelu ja rakentamistalous. 

Päivätoteutus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2023.

 

Rakennusmestari

Monimuotototeutus RMRAM23X3

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan rakennusmestariopiskelijoiden opinnot alkavat  orientaatiopäivillä 12.-13.1.2023  Hämeenlinnan kampuksella C-rakennuksessa 1.kerroksessa auditoriossa A. Ota mukaasi heti ensimmäisenä päivänä oma kannettava tietokoneesi. Läsnäolo opintojen aloituksessa on hyvin suositeltavaa.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1–10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun. Vastaa ennen opintojen aloitusta myös  ennakkokyselyyn.

Mahdollisia aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukuja katsotaan opintojen alkaessa.

Opetus järjestetään monimuotototeutuksena. Opetusta on yhtenä arkipäivänä noin joka toinen viikkon. Lisätietoja opetustavasta.
Kevään 2023 kontaktiopetuspäivät ovat: 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 17.3., 31.3., 14.4, 28.4., 5.5

Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta.
 • Mikäli olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muistathan ottaa nämä mukaasi. Välineitä tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Päivätoteutus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2023.

Sairaanhoitaja

Valkeakosken yksikkö, monimuoto:

Opinnot alkavat seuraavan kerran tammikuussa 2023, ma 9.1. klo 9.30-16. Aloitus on Valkeakosken korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Tietotie 1, 37630 Valkeakoski, luokassa VA-B-314. Ryhmätunnus on SHHTM23X3. Ryhmäsi tunnuksella löydät lukujärjestyksen HAMKin lukkarikoneesta ja TUUDO-apin avulla.

Monimuotototeutuksen opetus toteutuu pääsääntöisesti ti- ja to iltaisin klo 16.30-20.45. Opetus toteutuu lähi-, etä-, verkko-, ja itsenäisenä opiskeluna. Näiden tarkkaa määrää ei voi sanoa tarkasti etukäteen. Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi, katso ohjeet täältä, ja aloita Digistarttipaketti. Opintojen alun suositeltava Kirjallisuus.

Kevään ensimmäiset päiväaikaan toteuttettavat opetuspäivät ovat:

ma 9.1. klo 9.30-16, Valkeakoski

ke 1.2. klo 9-16, Hämeenlinna, Visamäen kampus

ke 8.2. klo 8.30-15.45, Valkeakoski

Hämeenlinnan yksikkö:

Päiväopinnot alkavat seuraavan kerran elokuussa 2023. Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna. Ensimmäisiin orientaatiopäiviin tulee osallistua. Orientaatiopäivissä käydään läpi mm. opintojen rakenne ja opiskelukäytänteet. Ota mukaan kannettava tietokone.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi, katso ohjeet täältä, ja aloita Digistarttipaketti. Päivätoteutuksen (8-16) opetus toteutuu pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16. Opetus toteutuu lähi-, etä-, verkko-, ja itsenäisenä opiskeluna.

Opintojen alun suositeltava Kirjallisuus. Ryhmäsi tunnuksella löydät lukujärjestyksen HAMKin lukkarikoneesta ja TUUDO-apin avulla. Ryhmätunnuksesi selviää opintojen aloituspäivänä.

Monimuoto-opinnot alkavat seuraavan kerran elokuussa 2023.

Monimuotototeutuksen opetus toteutuu pääsääntöisesti ti- ja to iltaisin klo 16.30-20.45. Opetus toteutuu lähi-, etä-, verkko-, ja itsenäisenä opiskeluna. Näiden tarkkaa määrää ei voi sanoa tarkasti etukäteen.

 

Forssan yksikkö:

Opinnot alkavat seuraavan kerran syksyllä 2023. Osoite Wahreninkatu 11, 30100 Forssa. Ota mukaan kannettava tietokone.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi, katso ohjeet täältä, ja aloita Digistarttipaketti. Opintojen alun suositeltava Kirjallisuus

 

Huom! Kaikkien kampusten opiskelijoille: aikaisempien opintojen hyväksilukumahdollisuus

Jos sinulla on aiempia ammattikorkeakoulu opintoja, aiempia yliopisto-opintoja, aiempi opistotason hoitotyön tutkinto tai lähihoitajan tutkinto, tarjoamme mahdollisuuden tavata jo ennen opintojen alkua henkilöstöämme opintojen suunnittelua varten. Tavoitteena on opintojen sujuvoittaminen. 

Sosionomi

Muuntokoulutus 2023

Opinnot alkavat ma 09.01.23.  klo 9.00-15.30 Hämeenlinnan kampuksella tilassa S-312.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti. Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena. Kampuksella järjestettävät lähipäivät ilmoitetaan erikseen. Koulutuksen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta.

Kevätlukukauden 2023 lähiopetuspäivät ovat alla.

3. MODUULI (9.1.- 10.3.2023)

Ma 9.1
Ti 10.1
Ke 25.1
Pe 27.1
Ti 7.2
Ke 8.2
Ke 22.2 OHO-ilta
Pe 24.2
Pe 10.3

4. MODUULI (13.3-5.5.2023)

Profiloiva 1: Sosiaalityö
Ti 14.3
Ke 15.3
Ke 29.3 OHO-ilta
Pe 31.3
Ti 11.4
Ke 12.4
Ma 24.4 OHO-ilta
Pe 28.4
Pe 5.5

Profiloiva 1: Varhaiskasvatus
Ti 21.3
Ke 22.3
Ke 29.3 OHO-ilta
Ke 5.4
Ti 18.4
Ke 19.4
Ma 24.4 OHO-ilta
Ti 2.5
Ke 3.5

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 22.8.2022 klo 8.15 osoitteessa Tietotie 1, 37630 Valkeakoski.

Varaudu näyttämään henkilöllisyystodistuksesi ja alkuperäiset haussa käyttämäsi tutkintotodistukset heti alussa. Ensimmäiset päivät käytetään opintoihin ja oppimisympäristöihin tutustumiseen. Läsnäolosi on hyvin tärkeää, jotta saat opintosi sujuvasti alkuun.

Opinnot toteutetaan lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00 välisenä aikana. Saapumisryhmäsi INSAP22A7 lukujärjestys on valmis elokuussa ennen opintojen alkua.

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonetta opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen sen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin.

Monimuotototeutus

Opiskelu alkaa Zoomissa 4.1.2023 klo 17.00. Linkki Zoomin lähetetään opiskelijoille sähköpostilla, mutta se tulee löytymään myös lukujärjestyksestä, kun hakee ryhmän tunnuksella INSAM23X7.

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonetta opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen sen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin.

Terveydenhoitaja

Opinnot alkavat seuraavan kerran syksyllä 2023. Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä osoitteessa: Vankanlähde 9, S-talo. Ensimmäisiin orientaatiopäiviin tulee osallistua. Orientaatiopäivissä käydään läpi mm. opintojen rakenne ja opiskelukäytänteet. Ota mukaan kannettava tietokone.

Päivätoteutuksen (8-16) opetus toteutuu pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16. Opetus toteutuu lähi-, etä-, verkko-, ja itsenäisenä opiskeluna. Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi, katso ohjeet täältä, ja aloita Digistarttipaketti.

Opintojen alun suositeltava Kirjallisuus

Aikaisempien opintojen osalta mahdolliset hyväksilukuun liittyvät keskustelut käydään mahdollisimman pian opintojen alettua opinto-ohjaajan kanssa. 

Jos sinulla on aiempia ammattikorkeakouluopintoja, aiempia yliopisto-opintoja, aiempi opistotason hoitotyön tutkinto tai lähihoitajan tutkinto, tarjoamme mahdollisuuden tavata jo ennen opintojen alkua henkilöstöämme opintojen suunnittelua varten. Tavoitteena on opintojen sujuvoittaminen.  

 

 

Tietojenkäsittely

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat 15.8.2022 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat 22.8.2022 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat 11.8.2022 klo 9 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Muuntokoulutuksen lähipäivät (ryhmä TRTKM22B3):

 • to 11.8., tämän jälkeen yksi lähipäivä noin kahden kuukauden välein (lokakuu, tammikuu, maaliskuu). Lähipäivien ajankohdat näet lukujärjestyksestä.

Opintoihin valmistautuminen – päivä-, muunto- ja monimuotototeutus:

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista ainakin osiot 1-9, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle).

Tieto- ja viestintätekniikka

Päivätoteutus INTIP23X6

Opinnot alkavat ma 9.1. klo 9-15  HAMKin Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja oma kannettava tietokoneesi. Ilmoittautuminen on klo 8.30-9.00.

Tee ennen opintojen aloituspäivää Digistarttipaketista osiot 1-10, jotta pääset opinnoissasi sujuvasti alkuun (kts. Digistartin ohjeet kohdasta Uudelle opiskelijalle). HUOM! Digistartti aukeaa joulukuussa 2022.

Opintojen suorittaminen vaatii opiskeluvälineiden hankkimista:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan). Myöhemipä opintoja ajatellen olisi hyvä, jos laskimesta löytyisivät myös matriisit ja kompleksiaritmetiikka. Myös symbolilaskentaan kykenevät laskimet ovat sallittuja. Suosituimpia ovat esim. TI-Nspire CX CAS ja Casio ClassPad II FX-CP400.
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Etenkin alkuvaiheen tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa riittää perustason kone (kategoria 1), suosittelemme kuitenkin koneen päivittämistä kategoria 3 koneeksi, jo ensimmäisen vuoden lopulla vaaditaan koneelta enemmän kuin opintojen alussa.

Saat tarvittaessa lisää opastusta laitteiden hankintaanopintojen alussa.

Koronatilanteen takia opiskelun toteutustapaan voi mahdollisesti tulla muutoksia (esim. lähiopiskelun tilapäinen siirto verkossa opiskeluksi) eli tarkistathan tiedon mahdollisista muutoksista vielä ennen opiskelun alkua. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan opiskelijolle myös sähköpostitse.

Aiemmat korkeakoulutasoiset opinnot ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Onko sinulla aiempia korkeakoulutasoisia opintoja ensimmäisen moduulin, Johdatus insinööriopintoihin osalta, jotka voisit hyväksilukea osaksi tutkintoasi? Tutustu Johdatus insinööriopintoihin opintojaksojen sisältöön opinto-oppaassa. Moduulin opintojaksot ovat: Orientaatio 4 op; Tekniikan viestintä 1, 3 op; Algebra 3 op; Ohjelmoinnin perusteet 3 op; ICT-diili 2 op (op=opintopiste).

Päiväryhmä
INTIP23X6 opetussuunitelma

Saat koulutuksesta sähköpostia viimeistään pe 16.12.2022, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta ja saat muita hyödyllisiä ohjeita.

Tervetuloa opiskelemaan tieto-ja viestintätekniikkaa HAMKiin!

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous

Päivätoteutus

Opinnot alkavat 18.-19.8.2022 klo 9.00 HAMKin Forssan kampuksella, Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. krs). Ensimmäisten päivien aikana tutustutaan opintoihin ja opiskeluympäristöön. Ota myös mukaan kannettava tietokoneesi. Ohessa karkea aikataulurunko aloituspäiviin:

Torstai 18.8., tila Maisemasali (3069, 3. krs, sisäänkäynti C-rapusta)

n. 8.30 alkaen saapuminen kampukselle

9.00 Tervetuloa opiskelemaan biotalouden ICT-insinööriksi!
9:30 Tutustumista opiskeluryhmään ja -ympäristöön
11.30 Lounas
12:30 Opiskelun perusasioita ja tutkinto tutuksi
14.00 (- n. 16.00) Opiskelun työkaluja ja opon helpdesk

Perjantai 19.8., aamupäivän tilana luokat 3005 ja 3006 (3. krs, sisäänkäynti C-rapusta)

9.00 Digistarttipaja ja opon helpdesk
10:30 Opintoihin orientoitumista
11.15 Lounas
12.00 Tutustumista englanninkieliseen ICT Bioeconomy -opiskeluryhmään
n. 12.45 Lähtö Saaren kansanpuistoon
13.00 Aktiviteetteja Saaren kansanpuistossa
n.16.00 Paluu Forssan kampukselle

Varaa perjantaina mukaan säänmukainen vaatetus. Bussikuljetus kampukselta kansanpuistoon ja takaisin järjestetään koulutuksen toimesta.

 

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat lähijaksolla 17.-18.8.2022 klo 9.00-16.00 HAMKin Forssan kampuksella, Wahreninkatu 11, Forssa (C-rappu, 3. krs). Ensimmäisen lähijakson aikana tutustutaan opintoihin, opiskeluympäristöön ja -ryhmään sekä aloitetaan opintojen parissa työskentely. Ota mukaan kannettava tietokoneesi.

Keskiviikko 17.8., tila Agora (3082, 3. krs, sisäänkäynti C-rapusta)

n. 8.30 alkaen saapuminen kampukselle

9.00 Tervetuloa opiskelemaan biotalouden ICT-insinööriksi!
9:30 Tutustumista opiskeluryhmään ja -ympäristöön
11.30 Lounas
12:30 Opiskelun perusasioita ja tutkinto tutuksi
14.00 (- n. 16.00) Opiskelun työkaluja ja opon helpdesk

Torstai 18.8., luokat 3005 ja 3006 (3. krs, sisäänkäynti C-rapusta)

9.00 Toimijana bioyhteiskunnassa -moduulin aloitus
11.15 Lounas
12.15 (- n. 16.00) Moduulin aloitus jatkuu

 

Yhteisiä ohjeita – päivä- ja monimuotototeutus

Opintojen alkuun valmistautuaksesi tutustu näiden uusille opiskelijoille suunnattujen ohjesivujen sisältöön huolellisesti. Aktivoi käyttäjätunnuksesi sekä suorita Digistarttipaketti (ainakin osat 1-10), jotta opiskelun aloittaminen on mahdollisimman sujuvaa (kts. Uudelle opiskelijalle -välilehti).

Opinnoissamme toimitaan Bring Your Own Device (BYOD) -periaatteen mukaisesti, tutustu oman tietokoneen käyttöön opetuksessa täällä. Löydät sivulta myös lisätietoa laitevaatimuksista koulutuskohtaisesti, koulutuksemme löytyy kyseisestä taulukosta nimellä Biotalous, insinööri (AMK).

Mikäli sinulla on aiempia korkeakoulutasoisia opintoja, mahdollisista hyväksiluvuista käydään keskustelu opinto-ohjaajan kanssa pikimmiten opintojen alkaessa. 

 

Älykäs ja kestävä muotoilu

Opinnot alkavat 22.8.2022, klo 9.00 – 16.00 osoitteessa Vankanlähde 11 (D-rakennus), 13100 Hämeenlinna. Ilmoittautuminen D-rakennuksen aulassa klo 8.30-9.00. Ota mukaan henkilöllisyystodistus sekä kannettava tietokone tai vastaava laite. Ryhmäsi on ARAKP22 ja löydät lukujärjestyksen TUUDO-apin avulla.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistartti -opinnot.
Digistartista tulee ennen opintojen alkua olla tehtynä osat 1- 6 ja koko paketti tulee olla tehtynä opintojen alettua ensimmäisen kahden viikon aikana.

Vastaa myös ennakkokyselyyn 8.8.2021 mennessä seuraavasta linkistä: https://forms.office.com/r/SxFRnZCnw9

Opintojen suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opinto-ohjaajalta johanna.ojanen@hamk.fi.
Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin pirkko.holstila@hamk.fi tai opiskelijapalvelut@hamk.fi

Opintojen aloitus ylemmissä AMK-koulutuksissa

Tältä sivulta löydät oman koulutuksesi aloituspäivän sekä muuta tarpeellista tietoa opintojen aloittamisesta.

 

Suomenkieliset YAMK-koulutukset alkavat  18.8.2022 tai 18.-19.8. klo 9.00-16.00 koulutuksesta riippuen.

Suomenkieliset YAMK-koulutukset alkavat  tostaina 18.8. YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla ja jatkuvat iltapäivällä sekä perjantaina koulutusten omalla ohjelmalla. Katso lisätietoa aloituspäivien toteutuksesta oman koulutuksesi kohdalta.

YAMK-koulutusten yhteinen yhteinen aloitus, torstai 18.8.
Klo 9.00-9.15         Tervetuloa YAMK-opiskelijaksi! koulutuspäällikkö Merja Salminen
klo 10.15-10.45       Keksijä futuristi Perttu Pölönen
klo 10.15-10.45      
Rehtoreiden tervehdys, Pertti Puusaari ja Heidi Ahokallio-Leppälä
klo 10.45-11.00     Tauko

Klo 11.00-11.30     Opiskelijakunta HAMKO esittäytyy
Klo 11.30-11.45     YAMK opiskelijan puheenvuoro Erkki Wrangen
Klo 11.45-12.00    Opinto-ohjaaja Kirsi Napola ja opintosihteeri Annika Manninen esittäytyvät

Klo 12.00  ->         Lounas ja koulutusten omaa ohjelmaa

Osalla YAMK-koulutuksista aloitus jatkuu myös 19.8.  Katso koulutuskohtaiset tiedot alapuolelta.

Muista aktivoida käyttäjätunnuksesi ja aloita digistarttipaketti hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

Katso opintojen aikataulu lukuvuodelle 2022-2023 koulutuksen moduulikartasta

 

Sustainable Technologies ja Management in Sustainable Business koulutuksien tiedot ovat englanninkielisillä sivuilla.

Biotalouden ratkaisut

Tervetuloa Biotalouden ratkaisut YAMK koulutukseen!

Biotalouden ratkaisut koulutuksen opinnot alkavat  18.-19.8.2022.  Tällöin aloitetaan myös “Muuttuva toimintaympäristö” – moduuli, joka on kaikille Biotalouden ratkaisut YAMK-opiskelijoille yhteinen.

Torstai 18.8.2022 klo 9-16 Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla  ja jatkamme iltapäivällä biotalouden omalla ohjelmalla: koulutuksen, opiskelutapojen, yamk-opinnäytetyön, tutkimustoiminnan ja sen YAMK-yhteyksien (mahdollisuudet opinnäytetyöprojektiin HAMK Bio tutkimusyksikössä) sekä opiskelijoiden ja ohjaajien esittelyllä). Aloitus on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa C-rakennuksen auditoriossa ja iltapäivän ohjelma on luokassa C-304 (C-rakennus, 3 krs.)

Jos tulet paikalle Visamäkeen omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Perjantai 19.8.2022 klo 9-16 Aamupäivällä esitellään valinnaiset moduulit ja ilmoittaudutaan niihin. Todennäköisesti tapaat tulevan opinnäytetyöohjaajasi. Iltapäivällä muodostamme tiimit ja aloitamme ensimmäisen, koko biotalouden ryhmälle yhteisen opintomoduulin työskentelyn. Tila C-304 (C-rakennus, 3. krs)

Biotalouden ratkaisut -YAMK-koulutuksen ryhmän YABR22A3 moduulin Muuttuva toimintaympäristö ja tutkiva kehittäminen työtila lähi- ja verkkotapaamisten aikataulu syksyllä 2022. Moduuliin kuuluu neljä opintojaksoa.

18.-19.8.2022 aloituspäivät ja kaikille yamk-opiskelijoille yhteisen opintomoduulin aloitus Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

YL00DH99-3007 Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi 5 op verkossa
Pe 9.9. verkossa
Pe 23.9. ap verkossa

YL00DI00-3007 Digitalisaatio muutosvoimana 5 op
Pe 23.9. ip verkossa
Pe 14.10. verkossa
Pe 28.10. ap verkossa

YA00DW52-3001 Työelämän tutkimuksellinen kehittäminen 2 op
Pe 28.10. ip verkossa
Pe 11.11. ryhmän toiveiden mukaisesti joko kampuksella tai verkossa
To 1.12. tai pe 2.12. (osallistuttava joko to tai pe) ryhmän toiveiden mukaisesti joko kampuksella tai verkossa

(YL00DU62-3001 Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op – verkosssa, aikaa ja paikkaan sitomaton syksyllä 2022)

 

Opintojesi aikataulun näet moduulikartasta. Yksittäisten moduulien toteutustiedot löydät HAMKin opintotarjonnasta.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Tutustu HAMKin digitaalisiin järjestelmiin digistarttipaketin avulla. Kun tunnuksesi toimivat, kirjaudu Moodleen (virtuaalinen oppimisympäristö). Orientaatiopäivien tarkennettu ohjelma ja muut materiaalit ovat ensimmäisen, koko biotalouden ryhmälle yhteisen opintomoduulin Moodle-työtilassa.

Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit s-postiin.
HAMK opiskelijat
Koronavirus
YAMK tiedotus
Palvelukatkot
Biotalouden ratkaisut YAMK

HAMKin s-posti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin s-postia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen muuten käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin s-postia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvallisuussyistä.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakorttia.  Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

 

 

 

Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut

Koulutus ei ala vuonna 2022

Tervetuloa opiskelemaan Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat xx.xx.xxxx Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa, auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna).

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16.

 

Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä

Tervetuloa opiskelemaan Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä Yamk koulutukseen!

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2022-2023. Opintojen lähipäivät ovat torstaisin ja perjantaisin klo 9-16.
Opinnot alkavat 18.-19.8.2021 klo 9.00-16.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa, auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna).

Jos tulet paikalle Visamäkeen omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin hyvissä ajoin ennen opintojen aloitusta. Näin pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit s-postiin.
HAMK opiskelijat
Koronavirus
YAMK tiedotus
Palvelukatkot
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä – YAMK

HAMKin s-posti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin s-postia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen muuten käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin s-postia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvallisuussyistä.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakorttia.  Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Tervetuloa Liiketoiminnan kehittämisen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Digistartin avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 18.8.2022 klo 9.00. Liiketoiminnan kehittämisen aloituspäivät pidetään etänä. Aloituspäivien aikataulu on seuraava:

Torstai 18.8.2022

Klo 9:00   Tervetuloa liiketoiminnan kehittämisen opintoihin!
Klo 9:15     YAMK-koulutusten yhteinen aloitus
Klo 12:00  Lounastauko
Klo 12:45   Koulutuksen toteutustapa (Ketterän korkeakouluoppimisen malli) ja työelämä oppimisympäristönä sekä koulutuksen sisältö ja vaihtoehtoiset oppimisympäristöt
Klo 13:45   Opiskelijatiimit, tutustuminen ja tiimiopiskelun käynnistäminen sekä opiskelijatiimien esittäytyminen
Noin klo 16:00 Päivä päättyy

Perjantai 19.8.2022

Klo 9:00 Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi -teeman aloitus
Klo 11:00 HAMKin kirjaston palvelut oppimisen tukena
Klo 12:00 Lounastauko
Klo 12:30 Opinnäytetyö keskeisenä osana YAMK-opintoja
Klo 14:30 Yhteenveto ja mahdollisten aukiolevien asioiden selkeytys
Noin klo 15 Päivä päättyy

Etäopetus tapahtuu Zoomilla, josta on tietoa Digistarttipaketissa. Tulet saamaan 8.8. alkavalla viikolla s-postiviestin, jossa on ohjeita ja Zoom-linkki. Muista tarkistaa tuolla viikolla myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2022-2023.

Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit s-postiin.
HAMK opiskelijat
Koronavirus
YAMK tiedotus
Palvelukatkot
Liiketoiminnan kehittäminen YAMK

HAMKin s-posti on HAMKin virallinen viestintäväline. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin s-postia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön  HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen muuten käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen  käytössä. Ottaessa yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin s-postia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvallisuussyistä.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakorttia.  Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen

Tervetuloa opiskelemaan Luontoympäristöt ja  hyvinvoinnin edistäminen Yamk koulutukseen!

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2022-2023. Lähipäivät ovat torstaisin ja perjantaisin klo 9.00-16.00

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin hyvissä ajoin ennen opintojen aloitusta. Näin pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 18.-19.8.2021 klo 9.00-16.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa, auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna).

Jos tulet paikalle Visamäkeen omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit s-postiin.
HAMK opiskelijat
Koronavirus
YAMK tiedotus
Palvelukatkot
Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen YAMK

HAMKin s-posti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin s-postia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen muuten käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin s-postia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvallisuussyistä.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakorttia.  Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

 

Rakentaminen

Koulutus ei ala vuonna 2022

Tervetuloa opiskelijaksi YAMK:iin Rakentamisen koulutusohjelmaan!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat xx.xx.xxxx klo 9.00-16.00. Orientaatio pidetään etänä.

Aloitamme HAMKin kaikkien YAMK-koulutusten yhteisellä ohjelmalla ja jatkamme iltäpäivällä rakentamisen omalla ohjelmalla.

 

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022. Rakentamisen YAMK-koulutus toteutuu kokonaan verkossa.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tervetuloa opiskelemaan Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Digistartin avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 18.-19.8.2021 klo 9.00-16.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa, auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna).

Jos tulet paikalle Visamäkeen omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2022-2023. Opintojen lähipäivät ovat torstaisin ja perjantaisin klo 9-16.

Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit s-postiin.
HAMK opiskelijat
Koronavirus
YAMK tiedotus
Palvelukatkot
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK

HAMKin s-posti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin s-postia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen muuten käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin s-postia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvallisuussyistä.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakorttia.  Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö

Koulutus ei ala vuonna 2022

Tervetuloa opiskelemaan Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat xx.xx.xxxx klo 9.00-16.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella C-rakennuksessa, auditoriossa (osoite Vankanlähde 9, Hämeenlinna).

Tulethan paikalle vain terveenä.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2021-2022

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16.

 

Teknologiaosaamisen johtaminen

Tervetuloa teknologiaosaamisen johtamisen Yamk koulutukseen!

Opiskeluryhmäsi aloituspäivät ovat  18.-19.8.2022 klo 9.00-16.00.  Opintojen aloituspäivät pidetään etänä. Tulet saamaan  8.8. alkavalla viikolla  s-postiviestin, jossa on ohjeita ja linkki Zoomiin. Muista tarkistaa tuolla viikolla myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2022-2023

Aktivoithan tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Digistartin avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.

Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit s-postiin.
HAMK opiskelijat
Koronavirus
YAMK tiedotus
Palvelukatkot
Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK

HAMKin s-posti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin s-postia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen muuten käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin s-postia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvallisuussyistä.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakorttia.  Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

 

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät

Tervetuloa opiskelijaksi tulevaisuuden liikennejärjestelmät Yamk koulutukseen!

Opinnot alkavat  18. – 19.8. Torstain 18.8. ohjelma pidetään etänä. Toinen aloituspäivä perjantaina 19.8.  pidetään Riihimäen kampuksella (Kaartokatu 2), luokassa B-212 (B-siipi, toinen kerros). Kummankin päivän ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy viimeistään klo 16. Linkit torstain ohjelmaan ja perjantain tarkempi ohjelma lähetetään sähköpostilla opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen 8.8. alkavalla viikolla. Tarkista tuolloin myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne. Jos et ole saanut sähköpostia, ole yhteydessä lehtori Ville Turuseen (ville.turunen@hamk.fi)

Aktivoithan tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Digistartin avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.

Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit s-postiin.
HAMK opiskelijat
Koronavirus
YAMK tiedotus
Palvelukatkot
Tulevaisuuden liikennejärjestelmät – YAMK

HAMKin s-posti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin s-postia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen muuten käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin s-postia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvallisuussyistä.

Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun luvuvuodelle 2022-2023.

Moduuli liikennesuunnittelu, 20 op. suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana, Sen teoriaopinnot koostuvat etäluennoista ja muusta materiaalista verkossa. Luennot voi kuunnella myös nauhoitteina. Moduulin keskeinen osa on iso kolmiosainen harjoitustyö, jonka välipalautusten määräaikoihin tulee sitoutua, sen tekemiseen itsenäisesti on varattava riittävästi aikaa ja jonka jokaisen osan lopussa on yhteinen purku, joka pidetään perjantai-iltana ja sitä seuraavana lauantaina. Näistä kaksi purkua on hybridimallilla toteutettuja, eli voi osallistua etänä tai Riihimäen kampuksella. Viimeiseen purkuun on osallistuttava paikan päällä, jolloin rakennetaan pieni näyttely valmiista töistä.

Muut moduulit voi suorittaa etänä ja pääsääntöisesti omaan tahtiin.

Opiskelijan tulee siis sitoutua tulemaan Riihimäen kampukselle vähintään kahdesti: elokuussa toiselle orientaatiopäivälle ja loppukeväästä moduulin Liikennesuunnittelu harjoitustöiden yhteiseen esittelyyn.

Opintojen yhteydessä on mahdollisuus osallistua omakustanteiselle ulkomaan ekskursiolle.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakorttia.  Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut

Tervetuloa opiskelijaksi YAMK:iin Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut- koulutusohjelmaan!

Opinnot alkavat aloituspäivällä Hämeenlinnassa 18.8.2022 klo 9.00 – 16:00. Aloitamme torstaina klo 9.00 C-rakennuksen auditoriossa. Perjantaina  19.8. klo 16.30 – 20.00. HAMKin Visamäen kampuksella C-rakennuksen luokassa C-205. Tulet saamaan 8.8. alkavalla viikolla  s-postiviestin, jossa on ohjeita ja linkin verkkotapaamiseen. Muista tarkistaa tuolla viikolla myös roskapostisi, jos viesti sattuu menemään sinne.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2022-2023

Aktivoithan tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin hyvissä ajoin ennen aloituspäivää. Digistartin avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Kun tutustut Digistartissa Yammeriin, liity samalla ainakin alla listattuihin ryhmiin. Määrittele asetuksista, että saat Yammerista kootut viestit s-postiin.
HAMK opiskelijat
Koronavirus
YAMK tiedotus
Palvelukatkot
Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut YAMK

HAMKin s-posti on HAMKin virallinen viestintäkanava. Jos et pysty sitoutumaan seuraamaan HAMKin s-postia riittävän usein, suosittelemme ottamaan käyttöön HAMKin Outlook s-postiviestien edelleen lähetyksen muuten käyttämääsi s-postiosoitteeseen. Ennen kuin yrität tehdä edelleen lähetyksen, sinulla pitää olla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Ottaessasi yhteyttä HAMKiin käytä aina HAMKin s-postia. Meidän on tunnistettava sinut HAMKin opiskelijaksi tietoturvallisuussyistä.

Tutkinto-opiskelijat: Opiskelijahintaisen aterian saamiseksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi digitaalisen ateriatukikortin, jos et ole hankkinut opiskelijakorttia.  Emme ehdi jakamaan kaikille KELAn paperista ateriatukikorttia aloituspäivinä.

Jos tulet paikalle Visamäkeen omalla autolla, pysäköithän vain opiskelijapysäköintiin tarkoitetuille alueille.

Opiskelu lukuina

7 363

Opiskelijoita

7

Kampuksia

37

Koulutuksia

20

Tutkintonimikkeitä

1 220

Opinnäytetöitä

1 635

Tutkintoja

286 973

Perustutkinto-opintopisteitä

158

Kansainvälisiä vaihtokorkeakouluja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU