Opiskelun aloitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelun aloitus
Hämeen ammattikorkeakoulu

Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin

Ennen opintojen alkamista

Aktivoi käyttäjätunnuksesi:

Saat sähköpostiviestin HAMKista käyttäjätunnuksen aktivoimisesta, minkä jälkeen pääset aktivoimaan oman tunnuksesi.

Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta. Mikäli sinulla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia niin voit ottaa tunnuksen käyttöön kevyen tunnistautumisen kautta. Kevyt tunnistautuminen -ohje (User registration through self-service).

 • Vastaa mahdolliseen ennakkokyselyyn osaamisestasi ja opiskeluvalmiuksistasi (ks. Opintojen aloitus –välilehti)
 • AMK-opiskelija: Käyttäjätunnuksen aktivoinnin jälkeen pääset tekemään aloittavan opiskelijan Digistarttipakettia, joka auttaa sinua ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä. Tutustu Digistarttipaketin sisältöön ja Digistarttipaketin ohjeistukseen. Digistarttipaketin Moodlen kirjautumisavain on ”digistartti”.
  • Digistarttipaketti ei koske YAMK-opiskelijoita.
 • Jos tarvitset erityisjärjestelyjä opinnoissasi, lue ohjeet ja täytä lomake
 • Hae opintotukea Kelasta tai aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta.
 • Tutustu opiskelijakunta HAMKOon ja liity jäseneksi

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti: 

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Ensikertalaiskiintiö 

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen pitänyt varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Avoimen AMKin tai Ammatillisen opettajakorkeakoulun uusi opiskelija:

Avoimen AMKin uudelle opiskelijalle →

AOKK:n uudelle opiskelijalle →

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Oma Opintopolku-palvelussa. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Oma Opintopolku -palvelu 

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tätä kautta voit myös ilmoittautua lukuvuodelle 2019 – 2020. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.

Jos sinut hyväksytään varasijalta (eli 28.6.2019 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottoaikasi on henkilökohtainen ja se ilmoitetaan sinulle hyväksymissähköpostissa.

Opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen

 • voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
 • voit ottaa tarjotun paikan vastaan, mutta jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
  • Opiskelupaikan vastaanottosi muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
  • Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi koulutuksen vastaanotto peruuntuu automaattisesti.

Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 31.7.2019 klo 15.00

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Sinun pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2019 – 2020.  Ilmoittaudut  Oili-palvelussa, johon sinut ohjataan tehtyäsi opiskelupaikan vastaanoton Omassa Opintopolussa. Mikäli ilmoittautuminen Oili-palvelussa ei ole mahdollista, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.

Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle

Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 • oman sairauden tai vamman vuoksi olet kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1 vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi. Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai äitiys-, isyys- tai vanhempain-vapaa eivät kuluta vuoden poissaoloaikaa.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK), sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla (otathan huomioon, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu), maapostilla tai esittämällä dokumentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 15.8.2019, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.

Jos ilmoittaudut lukuvuodeksi 2019 – 2020 poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palveluksen aloittamismääräys
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempain-rahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2019.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Todistukset tarkastamalla korkeakoulu varmistaa, että opiskelijavalinta on tapahtunut oikein valintapistejärjestyksessä. Mikäli et toimita pyydettyjä dokumentteja, menetät opiskelupaikkasi.

Päivätoteutukset

Haussa ilmoittamasi tiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista.

Ota alkuperäiset, paperiset tutkintotodistuksesi mukaan ensimmäisenä opiskelupäivänäsi. Kuva tai kopio tutkintotodistuksestasi ei kelpaa.

Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Monimuotototeutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen 

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom!
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot niistä tutkinnoista, jotka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 8.7.2019 mennessä.

Työtodistukset

 • Toimita työtodistuskopiot työkokemuksesta, jonka ilmoitit hakulomakkeella. Sosionomikoulutukseen valittujen ei tarvitse toimittaa työtodistuksia. 
 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan enintään 31.7.2019 asti.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Muuntokoulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkintotiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkintotodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom! 
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot niistä tutkinnoista, jotka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 8.7.2019 mennessä.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä todistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

YAMK

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom!
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot korkeakoulututkinnostasi sekä opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnosta.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 8.7.2019 mennessä.

Työtodistukset

Toimita työtodistuskopiot hakukelpoisuuteen vaadittavasta kolmen vuoden alakohtaisesta työkokemuksesta.

 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemukseksi hyväksytään korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu työkokemus. Jos olet suorittanut ennen korkeakoulututkinnon suorittamista opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemukseksi hyväksytään em. tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne todistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

Bio- ja elintarviketekniikka

 • Opinnot alkavat maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 – 16.00 osoitteessa Visamäentie 35 B, 13100 Hämeenlinna.
 • Lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen kesäkuussa.
 • Monimuotomallilla (= 18-100 -malli) opiskelevien lähipävät ovat ensimmäisessä moduulissa 26.-29.8, 16.-17.9. ja 7.-8.10. ja etäohjaukset 10.9., 1.10, ja 22.10.  Tarkemmin opiskelutavoista on kerrottu täällä. Samalla sivulla on myös linkki kaikkien opintomoduulien lähipäiviin ja etäohjausaikoihin.
 • Vastaathan ennakkokyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/9DBA3D53B4ABF0FA

Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)

Monimuotototeutus

Päivätoteutus

Hevosalan liiketoiminta

Opintojen aloitus torstaina 22.8.2019 klo 9.00 osoitteessa Wahreninkatu 11, 30100 Forssa, C-rappu. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hevostalous

Opintojen aloitus maanantaina 26.8.2019 klo 10.00 osoitteessa Mustialantie 105, 31310 Mustiala (Tammela)

Lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen kesäkuussa.

Kestävä kehitys

Monimuotototeutus

Opintojen aloitus 22.-23.8.2019. Torstaina klo 9.00 aloitamme opinnot osoitteessa Wahreninkatu 11, 30100 Forssa, C-rappu, 3 kerroksen auditorio.

Torstaina orientoidutaan opintoihin ja verkkopalveluihin klo 9-16. Perjantaina päivä alkaa ruotsin lähtötasotestillä klo 9.15-10.30 ja päättyy n. klo 15.  Jos sinulla on aiemmassa korkeakoultutkinnossa virkemiesruotsi suoritettuna, sinun ei tarvitse osallistua lähtötasotestiin. Päivän aikana aloitetaan jo ensimmäiseen moduulin eli Ekosysteemipalvelut- opinnot.

 • Aloita opintoihin perehtyminen Digistarttipaketilla, johon linkki tästä. Enne Digistartin aloittamista, sinun on rekisteröidyttävä Hamkin opiskelijaksi https://patu.hamk.fi -palvelussa.
 • Ota mukaan oma tietokoneesi sekä kuulokkeet. Varmista että voit asentaa koneelle ohjelmia.
 • Lounasta on tarjolla opiskelijaravintolassa ja kahvia opiskelijakunnan kahvilassa.

Päivätoteutus

Opintojen aloitus 22.-23.8.2019. Torstaina klo 9.00 aloitamme opinnot osoitteessa Wahreninkatu 11, 30100 Forssa, C-rappu, 3 kerroksen auditorio.

Torstaina orientoidutaan opintoihin ja verkkopalveluihin klo 9-16.  Perjantaina päiväopiskelijat lähtevät Liesjärven kansallispuistoon klo 9.00-15.00. Huomioi muuttunut aikataulu (aikaisempi oli klo 8.30-15.30). Varaa patikointiin ja säähän sopiva varustus.

 • Aloita opintoihin perehtyminen Digistarttipaketilla, johon linkki tästä. Enne Digistartin aloittamista, sinun on rekisteröidyttävä Hamkin opiskelijaksi https://patu.hamk.fi -palvelussa.
 • Ota mukaan oma tietokoneesi sekä kuulokkeet. Varmista että voit asentaa koneelle ohjelmia.
 • Lounasta on tarjolla opiskelijaravintolassa ja kahvia opiskelijakunnan kahvilassa.

TERVETULOA OPISKELEMAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN ASIANTUNTIJAKSI!

Konetekniikka

Monimuotototeutus

 • opintojen aloitus pe 23.8.2019 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki. Klo 15.30-17 todistusten tarkastaminen ja kulkukorttien jakaminen, klo 17.15 orientaatio opintoihin.
 • tarkistathan lukuvuoden 2019-2020 kontaktijaksot ja aikataulut täältä.
 • lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen viimeistään elokuussa.

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki.

Liikenneala

Monimuotototeutus

 • opintojen aloitus to 22.8.2019 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki.
 • lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen viimeistään elokuussa.

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki.

Liiketalous

Monimuotototeutus

Opintojen pakollinen orientaatio- ja aloituspäivä on perjantai 16.8.2019 klo 9-16 osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna, C-rakennus.

Ilmoittautuminen klo 8.30 alkaen.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat maanantaina 26.8.2019 klo 9-16 osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna, C-rakennus.

Maaseutuelinkeinot

Opintojen aloitus maanantaina 26.8.2019 klo 10.00 osoitteessa Mustialantie 105, 31310 Mustiala (Tammela)

Lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen kesäkuussa.

Metsätalous

Tervetuloa metsätalouden opiskelijaksi. Opintojen aloitus maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 – 16.00 Evon kampuksella Saarelantie 1 16970 Evo.

Opintojen aloituspäivänä selviää opiskelun käytänteet sekä opiskelumallit ja niiden tarkempi sisältö. Jos haluat keskustella henkilökohtaisista tavoitteista tai suunnitella opintojasi etukäteen, ota opoon yhteyttä. Esan tavoittaa parhaiten elokuun 12. päivä alkaen. p. 040 7639735

Evolla on hyvät asumismahdollisuudet ja iso osa opiskelijoista asuukin kampuksella.Tutustu asumiseen ja varaa oma asuntosi Ulla Rauhalalta, ulla.rauhala@hamk.fi tai 040 723 1201. Kesän aikana Ullan päivystää 1.7. ja 18.7 klo 9-15, asuntola-asiat mieluiten noina päivinä.

Valmistaudu huolella opintojen aloitukseen. Ennen opintojen alkua suoritettavat orientaatiotehtävät löytyvät kootusti tämän linkin takaa

Monimuoto-opiskelijoille on syksyn ajalle määritelty alustavat läsnäolopäivät, ne löytyvät opintojen ohjaus-moodlesta sekä suoraan tämän linkin takaa

 

Muotoilu

Opintojen aloitus maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 – 16.00 osoitteessa Visakaarre 14 D, 13100 Hämeenlinna.

Lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen kesäkuussa.

Vastaa ennakkokyselyyn 1.8.2019 mennessä

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RfDS-0yzc0aVNI8jdDVc7CaL3S0AIbZAgOvQegenOVdUM1hCM1c3NjMwMlU0OTJIUk5BOVpHVEE5Ti4u

Puutarhatalous

Opinnot alkavat maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Lepaalla Rikala-salissa.

Ensimmäisen viikon opiskelupäivinä 26. – 28.8. on tärkeää olla paikalla. Aloitamme orientoinnin tekemällä henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joten ota mukaasi kopiot tai tee sähköiset tallenteet aiemmista todistuksista ja työtodistuksista.

Pääset myös valitsemaan oman opiskelumallisi, päivä- tai monimuoto-opiskelijana. Monimuoto-opiskelijoiden lähiopetuspäivät näet tästä MODUULIN ajoitus UUDET

Opiskele kesällä kasveja – helpotat opintojesi alkua. Osaaminen osoitetaan syksyllä tunnistustenteissä, joissa tulee osata tunnistaa kasvi sekä nimetä se sekä suomenkielisellä että tieteellisellä nimellä. Pinkka I –tenttimahdollisuus heti ma 26.8.

Pinkka I, HOPU

Pinkka II, HOPU

Olet tervetullut Lepaa19 -puutarhanäyttelyyn 15. – 17.8.2019. http://www.lepaa.fi Pääset messualueelle todistamalla henkilöllisyytesi lipunmyynnissä. La 17.8. klo 12 HAMKin osastolta on lähtö tutustumaan opiskelija-asuntoloihin.

Tarvitsetko asunnon? Tiedustelut Leena Karonen, leena.karonen@hamk.fi  4. – 5.6., 11.-12.6. sekä 1.8. alkaen.

Yksittäisten yöpymisten varaukset irmeli.vanne@hamk.fi

Rakennettu ympäristö

Opinnot alkavat maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Lepaalla Rikala-salissa.

Ensimmäisen viikon opiskelupäivinä 26. – 28.8. on tärkeää olla paikalla. Aloitamme orientoinnin tekemällä henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joten ota mukaasi kopiot tai tee sähköiset tallenteet aiemmista todistuksista ja työtodistuksista.

Pääset myös valitsemaan oman opiskelumallisi, päivä- tai monimuoto-opiskelijana. Monimuoto-opiskelijoiden lähiopetuspäivät näet tästä MODUULIN ajoitus UUDET

Opiskele kesällä kasveja – helpotat opintojesi alkua. Osaaminen osoitetaan syksyllä tunnistustenteissä, joissa tulee osata tunnistaa kasvi sekä nimetä se sekä suomenkielisellä että tieteellisellä nimellä. Pinkka 1 tenttimahdollisuus ma 26.8.

Pinkka I, HORY

Pinkka II, HORY

Oletko hankkimassa uutta tietokonetta? Suunnitteluohjelmistojen käyttö vaatii koneelta hieman tavallista enemmän, joten tututustu ensin IT-laiteohjeet.

Tervetuloa Lepaa19 -puutarhanäyttelyyn 15. – 17.8.2019 (http://www.lepaa.fi). Pääset messualueelle todistamalla henkilöllisyytesi lipunmyynnissä. La 17.8. klo 12 HAMKin osastolta on lähtö tutustumaan opiskelija-asuntoloihin.

Tarvitsetko asunnon? Tiedustelut Leena Karonen, leena.karonen@hamk.fi  4. – 5.6., 11.-12.6. sekä 1.8. alkaen.

Yksittäisten yöpymisten varaukset irmeli.vanne@hamk.fi

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Muuntokoulutus

 • Muuntokoulutuksen aloitus on tiistaina 13.8. klo 9.00-13.00.  Tällöin pidetään koko ryhmälle yleinen infotilaisuus HAMKin Visamäen kampuksella (Visamäentie 35 B, Hämeenlinna, B-rakennus, 2. krs. luokka B249).
 • 13-16.8. pidetään henkilökohtaisia palavereita, joissa suunnitellaan kunkin opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS). Ilmoita Doodle-kyselyyn sinulle sopiva aika.  Ilmoitathan meille etukäteen vastaamalla kyselyyn minkä suuntautumisvaihtoehdon olet valitsemassa. Tarkemmat suuntautumisvaitoehtojen sisällöt näet alla olevista opintosuunnitelmapohjista. Täytä valitsemasi suuntautumisvaihtoehtolomake ja lähetä se sähköpostilla hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista opinto-ohjaajalle Kirsi Napolalle (kirsi napola(at)hamk.fi).
 • Monimuoto-opintojen lähiopetusjaksot on ilmoitettu seuraavassa kalenterissa keltaisella ja mustalla ääriviivalla merkittynä. Kuinka paljon opiskelijan pitää suorittaa ja osallistua tunneille riippuu täysin henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Varsinaiset tunnit voivat alkaa aikaisintaan pe 16.8. illalla ja la 17.8. Mille tunneilla opiskelijan on osallistuttava syksyllä 2019, kartoitetaan yllä mainitussa keskustelussa.
 • Rakennustekniikan opiskelijoiden tulee hankkia seuraavat opintohin liittyvät tarvikkeet: laskin ja kannettava tietokone.  Rakennustekniikan opinnoissa olisi oltava tekniseen suunnitteluun soveltuva kannettava. Jos aiot käyttää esim. työkonettasi, sinulla olisi oltava siihen admin-oikeudet, jotta pystyt asentamaan sille ohjelmia.
 • Tutustu yleisten ohjeiden mukaisesti Digistarttipakettiin. Paketissa on ohjeet Yammeriin liittymisestä. Liity Yammerissa seuraaviin ryhmiin: Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, HAMKin opiskelijat, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja INRAM19 muunto. INRAM19 muunto -ryhmä on oman opiskeluryhmäsi keskustelualusta, jossa pääset tutustumaan oman ryhmäsi  opiskelijoihin ja opinto-ohjaajaasi.

 

Päivätoteutus

 • Opintojen aloitus ma 26.8. klo 9.00 osoitteessa Visamäentie 35 B, 13100 Hämeenlinna, B-rakennus, 3 krs, luokka 355
 • Tutustu yleisten ohjeiden mukaisesti Digistarttipakettiin. Paketissa on ohjeet Yammeriin liittymisestä. Liity Yammerissa seuraaviin ryhmiin: Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, HAMKin opiskelijat, Opiskeluterveydenhuolto Visamäki, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja INRAP19. INRAP19-ryhmä on oman opiskeluryhmäsi keskustelualusta, jossa pääset tutustumaan oman ryhmäsi tuutoriopiskelijoihin, luokkakavereihisi ja opintojen ohjaajaasi.
 • Rakennustekniikan opiskelijoiden tulee hankkia seuraavat opintohin liittyvät tarvikkeet: laskin, kannettava tietokone ja henkilösuojaimet. Henkilösuojaimet ehdit hyvin hankkia vasta opintojen alkamisen jälkeen ja neuvomme niiden hankkimisessa. Jos jo omistat sellaiset, niin tulet tarvitsemaan niitä lokakuun alussa.  Rakennustekniikan opinnoissa olisi oltava tekniseen suunnitteluun soveltuva kannettava. Jos käytät jotain muuta kuin omaa kanettavaa esim. työkonetta, sinulla on oltava oikeus asentaa siihen ohjelmia.
 • Vastaathan ennakkotietokyselyymme.

Rakennusmestari

Monimuotototeutus

 • Opintojen aloitus on to 15.8.2019 klo 9.00 osoitteessa Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna (B-rakennus, 2 krs, luokka 249)
 • Ensimmäiset lähijaksot ovat  15.8.-17.8.2019 & 22.8.-24.8.2019.  Tästä linkistä pääset kalenteriin, jossa on monimuodon lähiopetuspäivät lukuvuodelle 2019-2020.
 • Tutustu yleisten ohjeiden mukaisesti Digistarttipakettiin. Paketissa on ohjeet Yammeriin liittymisestä. Liity Yammerissa seuraaviin ryhmiin: Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, HAMKin opiskelijat, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja RMRAM19A3 (syksy). RMRAM19A3 (syksy)-ryhmä on oman opiskeluryhmäsi keskustelualusta, jossa pääset tutustumaan tuleviin luokkakavereihisi ja opintojen ohjaajaasi.
 • Rakennustekniikan opiskelijoiden tulee hankkia seuraavat opintohin liittyvät tarvikkeet: laskin, kannettava tietokone ja henkilösuojaimet. Rakennustekniikan opinnoissa sinulla tulee olla tekniseen suunnitteluun soveltuva kannettava. Jos aiot käyttää esim. työkonettasi, sinulla olisi oltava siihen admin-oikeudet, jotta pystyt asentamaan sille ohjelmia. Laskimen pitää olla funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan). Henkilösuojaimet ehdit hyvin hankkia vasta opintojen alkamisen jälkeen ja neuvomme tarvittaessa niiden hankkimisessa.
 • Vastaathan ennakkotietokyselyymme.

Päivätoteutus

 • Opintojen aloitus ma 26.8.2019 klo 9.00 osoitteessa Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna, B-rakennuksessa, 2. krs, luokassa 249,
 • Tutustu yleisten ohjeiden mukaisesti Digistarttipakettiin. Paketissa on ohjeet Yammeriin liittymisestä. Liity Yammerissa seuraaviin ryhmiin: Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, HAMKin opiskelijat, Opiskeluterveydenhuolto Visamäki, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja RMRAP19A3. RMRAP19A3-ryhmä on oman opiskeluryhmäsi keskustelualusta, jossa pääset tutustumaan oman ryhmäsi tuutoriopiskelijoihin, luokkakavereihisi ja opintojen ohjaajaasi.
 • Rakennustekniikan opiskelijoiden tulee hankkia seuraavat opintohin liittyvät tarvikkeet: laskin, kannettava tietokone ja henkilösuojaimet. Rakennustekniikan opinnoissa sinulla tulee olla tekniseen suunnitteluun soveltuva kannettava. Jos käytät jotain muuta kuin omaa kanettavaa esim. työkonetta, sinulla on oltava siihen oikeus asentaa ohjelmia. Laskimen pitää olla funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan). Henkilösuojaimet ehdit hyvin hankkia vasta opintojen alkamisen jälkeen ja neuvomme niiden hankkimisessa. Jos jo omistat sellaiset, niin tulet tarvitsemaan niitä lokakuun alussa.
 • Vastaathan ennakkotietokyselyymme.

 

Sairaanhoitaja

Forssa, päivätoteutus

Opintojen aloitus torstaina 22.8.2019 klo 9.00 osoitteessa Wahreninkatu 11, 30100 Forssa, C-rappu, 4. krs, iso auditorio

Hämeenlinna, päivätoteutus

Opintojen aloitus torstaina 22.8.2019 klo 9.00 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, S-rakennus, 3. krs, tila S-301

Sosionomi

Monimuotototeutus

 • Opintojen aloitus on ma 26.8.2019 klo 9.00 S-rakennus, tila S-313, osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.
 • Ensimmäinen lähijakso on 26.8.-28.8.2019.
 • Lukuvuoden 2019-2020 muut lähipäivät löydät täältä
 • Digistarttipaketissa on ohjeet Yammeriin liittymisestä. Liity Yammerissa seuraaviin ryhmiin: Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, HAMKin opiskelijat, Hyvinvointiosaamisen yksikkö ja Sosiaaliala.

Päivätoteutus

 • Opintojen aloitus on ke 28.8.2019 klo 9.00 C-rakennus tila C-104 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.
 • Digistarttipaketissa on ohjeet Yammeriin liittymisestä. Liity Yammerissa seuraaviin ryhmiin: Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, HAMKin opiskelijat, Hyvinvointiosaamisen yksikkö ja Sosiaaliala.

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 klo 8:15 osoitteessa Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski.

Lähetämme lisäinfoa opintoihin liittyen sähköpostitse kesäkuussa.

Tietojenkäsittely

Monimuotototeutus

Opintojen pakollinen orientaatio- ja aloituspäivä on maanantai 19.8.2019 klo 9-16 osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna, C-rakennus.

Muuntokoulutus

Opintojen pakolliset orientaatio- ja aloituspäivät ovat torstai 15.8.2019 ja perjantai 16.8.2019 klo 9-16 osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna, C-rakennus.

Lukuvuoden muut lähipäivät Visamäessä ovat 22.-23.10.2019, 8.1.2020, 18.3.2020 ja 13.5.2020.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat maanantaina 26.8.2019 klo 9-16 osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna, C-rakennus.

Tieto- ja viestintätekniikka

Monimuotototeutus

 • opintojen aloitus pe 23.8.2019 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki. Klo 15.30-17 todistusten tarkastaminen ja kulkukorttien jakaminen, klo 17.15-20.30 orientaatio opintoihin.
 • lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen viimeistään elokuussa.

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki.

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne tutkinto- ja työtodistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

 

Yamk koulutukset alkavat orientaatiojaksolla 22.-23.8. Ensimmäinen orientaatiopäivä on kaikille Yamk koulutuksille yhteinen. Se pidetään Hämeenlinnassa, C-rakennuksen auditoriossa. Aloitamme opiskelu- ja työtodistusten tarkastamisella kello 8 alkaen. Toinen orientaatiopäivä 23.8. on koulutusohjelmakohtainen. Tiedot päivän ohjelmasta päivitetään tälle sivulle koulutuksen kohdalle.

Orientaatiopäivän ohjelma

YAMK koulutusten yhteiset moduulikonferenssipäivät ovat: 15.11.2019 ja 14.2.2020

Katso koulutusten moduulikartat

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen oma orientaatio

Torstai 22.8.2019 klo 15, (yhteisen ohjelman päätyttyä), luokka C-237

Perjantai 23.8.2019 klo 9-16, luokka C302.

Ohjelma
9.00 Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus – koulutuksen tavoitteet, rakenne, opintomoduulit ja opiskelutavat. Moduulikartta. Opinnäytetyö YAMKissa. Yliopettajat Ilpo Pölönen, Antti Peltola ja Tuija Pirttijärvi
10.00 Tauko
10:15 Osallistujien esittäytyminen, tiimiytyminen.
11.00 HAMK Bio & biotalouden tutkimushankkeet. Tutkimusyksikön johtaja Annukka Pakarinen. Opinnäytetyö ja mahdollinen tutkimusprojekti HAMK Bio tutkimusyksikössä tai omassa organisaatiossasi.

12.00 Lounas
13.00 Moduuleihin ja teemoille ilmoittautuminen, eAHOT. Opintosihteeri Annika Manninen. Ensimmäisen moduulin Muuttuva toimintaympäristö ensimmäisen teeman Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi (biotalouden toteutus: YA00BY12-3011) aloitus.  Ilpo, Antti ja Tuija
14.00 Tiedonhaun opastus, Informaatikko Sari Säynäjoki
14.45 Tauko
15.00 Moodle, Yammer, Pakki, sähköposti ym. HAMKin sähköisten järjestelmien käyttö. Jaana Nuuttila. Työskentely ensimmäisen teeman Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi parissa jatkuu.
16.00 Orientaatiopäivät päättyvät

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Torstai 22.8 Luokka C-146
14.45-15.30 Opintojen esittely
15.30-17.00 Opiskelijat esittäytyvät

Perjantai 23.8 Luokka C-146
9.00 -10.00 Tiimiytyminen ja tiimien organisoituminen
10.30-12.30 Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi / Mikko Mäntyneva
12.30-13.15 Lounas
13.15-14.00 Opintojen suunnittelu, yhteisöllinen oppiminen ja ammatillinen kehittyminen / Helena Turunen ja Riitta Ikonen
14.00-14.30 Opintoja tukevat kirjasto- ja tietopalvelut, tiedonhaku/ Eerika Kiuru
14.30-16.00 Johdatus opinnäytetyöhön / kehittämistehtävään / Helena Turunen

Koulutus toteutetaan ohjattuina verkko-opintoina. Opinnot alkavat orientaatiojaksolla 22.-23.8. Hämeenlinnassa. Opinnot sisältävät verkko-opetusta, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Ryhmät kokoontuvat verkossa keskimäärin kerran kuukaudessa ohjaajan johdolla. Verkko-opetuspäivät: 12.9., 3.10., 14.11., 12.12., 23.1.2020 ja 14.2.2020.

 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Torstai 22.8.2019 klo 14.30 – 16.00
Tervetulotoivotus, Koulutuspäällikkö Merja Salminen, Hyvinvointialan osaamisen yksikkö, Vi-S-301

Opettajien esittäytyminen
Jakautuminen tiloihin: YAKJ19A Vi-S-301 ja YAKJ19B Vi-S-313
Esittäytyminen

Perjantai 23.8.2019 klo: 9.00 – 15.30
HAMK Visamäen kampus C-rakennus, Vankanlähde 9, Hämeenlinna, Auditorio C

9.00 Perehdytys opintoihin, Opinto-ohjaaja Liisa Harakkamäki (YAKJ19A ja YAKJ19B)

10.00 Kahvi

10.15 YAKJ19A: Perehdytys verkkoympäristöihin, Leenakaija Lehto (tila ilm. myöhemmin)

YAKJ19B: Opiskelu YAMKissa, viestintäkanavat HAMKissa, opinnäytetyöprosessiin tutustuminen, Katariina Välikangas ja Leena Packalén Vi-S-313

11.45–12.30 Lounas

12.30–14.00 YAKJ19A: Opiskelu YAMKissa, viestintäkanavat HAMKissa, opinnäytetyöprosessiin tutustuminen, Paula Hakala ja Merja Salminen Vi-S-312
YAKJ19B: Perehdytys verkkoympäristöihin, Leenakaija Lehto (tila ilm. myöhemmin)

14.00–15.30 YAKJ19A: Ensimmäinen moduuli: Muuttuva toimintaympäristö, Katja Valkama Vi-S-312

YAKJ19B: Ensimmäinen moduuli: Muuttuva toimintaympäristö, Katariina Välikangas Vi-S-313

Lukuvuoden lähipäivät ovat to-pe klo 9-16
Syyslukukaudella lähipäivät seuraavilla viikoilla: 34 (orientaatio), 37, 41, 46, 50
Kevätkaudella viikoilla: 3, 5, 7, 8, 12, 16, 20
YAMK ohjelmien yhteiset moduulikonferenssipäivät: 15.11.2019 ja 14.2.2020

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö

Torstai 22.8.2019 klo 14.30 – 16.00
Tervetulotoivotus, Koulutuspäällikkö Merja Salminen, Hyvinvointialan osaamisen yksikkö, Vi-S-301
Opettajien esittäytyminen
Jakautuminen tiloihin: YAKJ19A Vi-S-301 ja YAKJ19B Vi-S-313
Esittäytyminen

Perjantai 23.8.2019 klo: 9.00 – 15.30
HAMK Visamäen kampus C-rakennus, Vankanlähde 9, Hämeenlinna, Auditorio C

9.00 Perehdytys opintoihin, Opinto-ohjaaja Liisa Harakkamäki (YAKJ19A ja YAKJ19B)

10.00 Kahvi

10.15 YAKJ19A: Perehdytys verkkoympäristöihin, Leenakaija Lehto (tila ilm. myöhemmin)

YAKJ19B: Opiskelu YAMKissa, viestintäkanavat HAMKissa, opinnäytetyöprosessiin tutustuminen, Katariina Välikangas ja Leena Packalén Vi-S-313

11.45–12.30 Lounas

12.30–14.00 YAKJ19A: Opiskelu YAMKissa, viestintäkanavat HAMKissa, opinnäytetyöprosessiin tutustuminen, Paula Hakala ja Merja Salminen Vi-S-312
YAKJ19B: Perehdytys verkkoympäristöihin, Leenakaija Lehto (tila ilm. myöhemmin)

14.00–15.30 YAKJ19A: Ensimmäinen moduuli: Muuttuva toimintaympäristö, Katja Valkama Vi-S-312

YAKJ19B: Ensimmäinen moduuli: Muuttuva toimintaympäristö, Katariina Välikangas Vi-S-313

Lukuvuoden lähipäivät ovat to-pe klo 9-16
Syyslukukaudella lähipäivät seuraavilla viikoilla: 34 (orientaatio), 37, 41, 46, 50
Kevätkaudella viikoilla: 3, 5, 7, 8, 11, 14, 17
YAMK ohjelmien yhteiset moduulikonferenssipäivät: 15.11.2019 ja 14.2.2020

Teknologiaosaamisen johtaminen

Teknologiaosaamisen johtaminen-koulutuksen II orientaatiopäivä: 23.8.2019 klo 9-16
HUOM! Ota oma tietokone mukaan.

Tila: Valtuustosali (A-talo, III-kerros)
o Esittäytymiset
o Koulutusohjelman läpikäynti: mm. opetussuunnitelma, koulutuksen rakenne ja eteneminen, opinnäytetyöprosessi
o Opiskelukäytänteet: verkkoympäristöt ja –työvälineet, ohjaus. Ilmoittautuminen opintoihin Pakissa.

o 14.30-16.00 1. Moduulin ”Muuttuva toimintaympäristö” ensimmäinen teema alkaa: Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi 5 op

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät

Torstai 22.8. klo 14-16  Luokka D-215

Toisen orientaatiopäivän ohjelma 23.8.
Luokka D-211, Kaartokatu 2, Riihimäki

9:00 Aloitus: koulutusohjelmapäällikön tervehdys
9:15 Harjoitustyöryhmäjako ja ensimmäinen harjoitustyö: kaikki kirjautuvat Moodleen ja tekevät testipalautuksen. Samalla varmistuu, että kaikki ovat ilmoittautuneet toteutukseen, kaikilla on tunnukset aktivoituna jne. Tutustutaan tämän jälkeen Moodleen valmiiksi ladattuun orientoivaan aineistoon.
10:00 Kahvitauko
10:15 Opettajien esittäytyminen ja liikennealan YAMK-ohjelman sisällön esittely: aikataulu, toimintatavat, pelisäännöt, kehittämistehtävä, opinnäytetyöt ja niiden ohjaajat jne.
11:00 Käytännön asioita: kulkeminen ja kulutunnisteet, koulun tietotekniset järjestelmät ja palvelut, opiskelijakortit jne.
12:00 Lounas
13:00 Kehittämistehtävän esittäminen ja kohteiden jako
13:30 Ryhmäytyminen, esittäytyminen omalle ryhmälle ja valmistautuminen yksilötehtävään, jossa opiskelijat kirjoittavat Moodleen lyhyen esittelyn itsestään ja syöttävät tarvittavat tiedot itsestään koulun järjestelmiin.
Ryhmät sopivat toimintatavoistaan ja valmistautuvat kehittämistehtävän ensimmäiseen osaan.
14:00 Yhteinen kahvitauko ruokalassa
14:15 kotiin

Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä

Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä-koulutuksen II orientaatiopäivä: 23.8.2019 klo 9-16
HUOM! Ota oma tietokone mukaan.

Tila: Luokka C205 (C-talo, II-kerros)
o Esittäytymiset
o Koulutusohjelman läpikäynti: mm. opetussuunnitelma, koulutuksen rakenne ja eteneminen, opinnäytetyöprosessi
o Opiskelukäytänteet: verkkoympäristöt ja –työvälineet, ohjaus. Ilmoittautuminen opintoihin Pakissa.

o 13.00-16.00 1. Moduulin ”Muuttuva toimintaympäristö” ensimmäinen teema alkaa: Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi 5 op

 

Opiskelu lukuina

7363

Opiskelijoita

7

Kampuksia

37

Koulutuksia

20

Tutkintonimikkeitä

1220

Opinnäytetöitä

1635

Tutkintoja

286 973

Perustutkinto-opintopisteitä

158

Kansainvälisiä vaihtokorkeakouluja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU