Opiskelun aloitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelun aloitus
Hämeen ammattikorkeakoulu

Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin

Ennen opintojen alkamista

Aktivoi käyttäjätunnuksesi (ohje)

Kysyttävää? Ota yhteyttä: opiskelijapalvelut[at]hamk.fi

 

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti: 

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Ensikertalaiskiintiö 

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen pitänyt varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 22.7.2020 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Oma Opintopolku-palvelussa. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Oma Opintopolku -palvelu 

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tätä kautta voit myös ilmoittautua lukuvuodelle 2020 – 2021. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.

Jos sinut hyväksytään varasijalta (eli 15.7.2020 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottoaikasi on henkilökohtainen ja se ilmoitetaan sinulle hyväksymissähköpostissa.

Opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen

 • voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
 • voit ottaa tarjotun paikan vastaan, mutta jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
  • Opiskelupaikan vastaanottosi muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
  • Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi koulutuksen vastaanotto peruuntuu automaattisesti.

Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 3.8.2020 klo 15.00

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Sinun pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2020-2021.  Ilmoittaudut  Oili-palvelussa, johon sinut ohjataan tehtyäsi opiskelupaikan vastaanoton Omassa Opintopolussa. Mikäli ilmoittautuminen Oili-palvelussa ei ole mahdollista, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.

Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle

Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 • oman sairauden tai vamman vuoksi olet kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1 vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi. Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai äitiys-, isyys- tai vanhempain-vapaa eivät kuluta vuoden poissaoloaikaa.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK), sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla (otathan huomioon, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu), maapostilla tai esittämällä dokumentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 31.7.2020, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palveluksen aloittamismääräys
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempain-rahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2020.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Todistukset tarkastamalla korkeakoulu varmistaa, että opiskelijavalinta on tapahtunut oikein valintapistejärjestyksessä. Mikäli et toimita pyydettyjä dokumentteja, menetät opiskelupaikkasi.

Päivätoteutukset

Haussa ilmoittamasi tiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista.

Ota alkuperäiset, paperiset tutkintotodistuksesi mukaan ensimmäisenä opiskelupäivänäsi. Kuva tai kopio tutkintotodistuksestasi ei kelpaa.

Alkuperäiset todistukset tarkastetaan kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Monimuotototeutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 22.7.2020 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen 

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom!
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot niistä tutkinnoista, jotka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 22.7.2020 mennessä.

Työtodistukset – insinööri- ja rakennusmestarikoulutukset

 • Toimita työtodistuskopiot työkokemuksesta, jonka ilmoitit hakulomakkeella.
 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan enintään 31.7.2020 asti.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Muuntokoulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Kuva tai kopio tutkintotodistuksestasi ei kelpaa.

Alkuperäiset todistukset tarkastetaan kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

YAMK

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 22.7.2020 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom!
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot korkeakoulututkinnostasi sekä opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnosta.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 22.7.2020 mennessä.

Työtodistukset

Toimita työtodistuskopiot hakukelpoisuuteen vaadittavasta kolmen vuoden alakohtaisesta työkokemuksesta.

 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemukseksi hyväksytään korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu työkokemus. Jos olet suorittanut ennen korkeakoulututkinnon suorittamista opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemukseksi hyväksytään em. tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne todistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

Bio- ja elintarviketekniikka

Opinnot alkavat ma 24.8.2020 klo 9.00 Visamäen korkeakoulukeskuksessa (tarkempi paikka päivitetään myöhemmin). Mukaan tarvitset alkuperäiset todistukset. Monimuoto-opiskelijoiden ensimmäiset lähipäivät ovat 24.8-27.8.2020

 • Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi ja aloita Digistarttipaketti.

Jos aiot opiskella monimuotomallilla (ns. 18-100 opiskelutapa), sinun on osallistuttava orientaatioviikon opetukseen 24-27.8.2020. Näiltä sivuilta näet koko lukuvuoden monimuoto-opiskelijoiden lähi- ja reaaliaikaiset etäohjauspäivät (lukuvuoden 2020-2021 osalta julkaistaan kesäkuussa). Monimuoto-opiskelijalla suurin osa opiskelusta tapahtuu näiden yhteisten opiskeluaikojen ulkopuolella, itsenäisenä työskentelynä ja tiimityönä.

Opiskelumalli valitaan opintojen alussa. Voit vastata kyselyyn tästä

Tarvitset opinnoissasi kannettavaa tietokonetta. Löydät laitevaatimukset täältä

Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)

Opintojen aloitus HAMKin Forssan kampuksella (Wahreninkatu 11, Forssa) to 20.8.2020 klo 9.00. Lisätietoja opintojen aloituksesta päivitetään myöhemmin.

 

Hevosalan liiketoiminta

Opinnot alkavat maanantaina 24.8. klo 9.00 osoitteessa Hamk, Wahreninkatu 11, Forssa.

Kestävä kehitys

Monimuotototeutus

Monimuotoryhmän opintojen aloitus to 20.8.2020 klo 9.00 ja toinen lähipäivä pe 21.8.2020 HAMK:n Forssan kampuksella (Wahreninkatu 11, Forssa) Lisätietoja opintojen aloituksesta päivitetään myöhemmin.

Päivätoteutus

Opintojen aloitus to 20.8.2020 klo 9.00 HAMK:n Forssan kampuksella (Wahreninkatu 11, Forssa). Lisätietoja opintojen aloituksesta päivitetään myöhemmin.

Konetekniikka

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat pe 21.8. klo 17.15 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Alkuperäisten todistusten tarkistukset aloitetaan klo 15.30 eli saavuthan paikalle hyvissä ajoin. Opintojen aloituksesta lähetetään jokaiselle sähköpostia elokuun alussa.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 24.8.2020 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Alkuperäisten todistusten tarkistukset klo 8.30 eli saavuthan paikalle hyvissä ajoin.

Liikenneala

Monimuotototeutus INLIM20A6

Opinnot alkavat 20.-21.8.2020 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Opintojen aloituksesta lähetetään jokaiselle sähköpostia viimeistään elokuun alussa.

Lukuvuoden 2020/2021 lähipäivät ovat 20.-21.8. lisäksi 18.9., 23.10., 6.11., 11.12., 15.1., 12.2., 12.3., 26.3., 23.4., 7.5. Lähipäivinä opetusta järjestetään n. klo 8.30-16 osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki.

Päivätoteutus INLIP20A6

Opinnot alkavat 24.8.2020 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki.

Muuntokoulutus INLIM20B6

Opinnot alkavat 18.8.2020 klo 13-16 etätyöskentelysovellus Zoomissa. Ohjeet Zoomin käyttöön ja ensimmäiseen tapaamiseen lähetetään sähköpostilla viimeistään elokuun alussa.

Tutustu näiden aloitussivujen ohjeiden pohjalta digistarttipakettiin ja varmista sen tehtävien pohjalta, että sinulla on valmiudet käyttää HAMKin työskentelyvälineitä.

Ensimmäinen suoritettava opinto käynnistyy verkossa viikolla 35. Syyslukukauden 2020 lähipäivät muuntokoulutusryhmällä ovat 4.9., 9.10., 23.10., 6.11., 11.12.2020. Lähipäivinä opetusta järjestetään n. klo 8.30-16 osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki.

 

Liiketalous

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat perjantaina 14.8.2020 klo 9 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat maanantaina 24.8.2020 klo 9 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat perjantaina 8.1.2021 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Alkuperäisten todistusten tarkistukset aloitetaan klo 9 C-rakennuksessa, luokka 146.

Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon hyväksiluetaan aiemmat opintosi. Muuntokoulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja voit opiskella työn ohella. Voit halutessasi olla yhteydessä koulutuspäällikkö Sari Hankaan ennen opintojen alkua, sari.hanka@hamk.fi, p. 050 372 3544

Maaseutuelinkeinot

Opinnot alkavat 24.8.2020 klo 10.00 osoitteessa Mustialantie 105, 31310 Mustiala (Tammela)

Asuminen Mustialassa

Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Mustialassa. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

 

Metsätalous

Päivätoteutus

Opintojen aloitus HAMKin Evon kampuksella (Saarelantie 1, Evo) ma 24.8.2020 klo 9.00. Opintojen tarkempi aikataulu esitellään opintojen aloituksen yhteydessä.

Monimuotototeutus

Opintojen aloitus HAMKin Evon kampuksella (Saarelantie 1, Evo) ma 24.8.2020 klo 9.00. Aloitusviikon (vko 35) osalta lähipäiviä ovat 24.-25.8.2020. Loput monimuotototeutuksen lähipäivät tarkentuvat elokuun aikana.

Aloitusviikolle tulee kaikkien opiskelijoiden varata mukaan opiskeluvälineet sisältäen oman tietokoneen. Ota mukaan myös sään mukaiset maastovarusteet sekä pieni maastoon soveltuva taukoreppu. Maastovarusteita tarvitaan tiistaina 25.8.2020 tehtävällä maastoretkellä.

Opiskelumalli valitaan opintojen alussa. Käythän vastaamassa opiskelumalliin liittyvään kyselyyn tästä hyvissä ajoin ennen opintojen aloitusta. Jos sinulla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto niin olethan yhteydessä opintojen ohjaajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (lauri.varri@hamk.fi tai 040-5255794).

Asuminen Evolla

Tältä sivulta saat tietoa asumisesta Evolla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Puutarhatalous

Aloituspäivien ohjelma 26. – 28.8.2020

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona 26.8.2020 klo 9.00, paikkana Rikala-sali. Jos epidemiatilanteen vuoksi tämä ei ole mahdollista, ohjelmaa päivitetään ja siitä tiedotetaan erikseen.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin ja moduuleihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat pakollisina kaikille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn ohjelma

Saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HOPUP20A4. Opetussuunnitelmasta avulla näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) tavoitekuvaukset.  Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HOPUP20 ja HOPUM20. MODUULIEN ajoitus -taulukosta näet eriteltynä monimuoto-opiskelijoiden lähiopetuspäivien ajoituksen.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempaa puutarha-alan koulutusta tai vastaava muu koulutus tai pitkä työkokemus alalla. Jos osaamisesi taso on riittävän samankaltainen ja -tasoinen, sinulla on mahdollisuus osallistua jo aloitussyksynä toisen vuoden opiskelijoiden HOPUP19 -tarjontaan. Tämä varmistetaan aloituspäivinä.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I  ja Pinkka II -listoilla olevien kasvien opiskelu (lisätietoa kasveista esim. Pinkan kautta). Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikon perjantaina.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin reetta.karppanen@hamk.fi tai opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opintojen ensimmäisten moduulien suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi. HOPSit tehdään kuitenkin pääsääntöisesti vasta aloitusviikolla.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Rakennettu ympäristö

Aloituspäivien ohjelma 26. – 28.8.2020

Opintosi alkavat HAMKin Lepaan kampuksella keskiviikkona 26.8.2020 klo 9.00, paikkana Rikala-sali. Jos epidemiatilanteen vuoksi tämä ei ole mahdollista, ohjelmaa päivitetään ja siitä tiedotetaan erikseen.

Aloituspäivien keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, alkamassa oleviin opintoihin sekä opiskelutapoihin. Aloituspäivät kuuluvat pakollisina kaikille. Päivien aikana tehdään alustava opintosuunnitelma (HOPS), ilmoittaudutaan syksyn opintoihin, tehdään opiskelutavan valinta ja ryhmäytyminen omiin opiskelijatiimeihin.

Syksyn ohjelma

Oman saapumisryhmäsi virallinen tunnus on HORYP20A4. Opetussuunnitelman avulla näet ryhmäsi opetustarjonnassa olevien opintojen (moduulien) tavoitekuvaukset.  Moduulikartalta näet moduulien ajoittumisen lukuvuoden periodeille. Lukujärjestyksestä näet opintojen päiväkohtaisen ajoituksen – niissä käytämme edellisestä poiketen opiskelutavan mukaisia ryhmätunnuksia HORYP20 ja HORYM20. MODUULIEN ajoitus -taulukosta näet eriteltynä monimuoto-opiskelijoiden lähiopetuspäivien ajoituksen.

Voit verrata omaa osaamistasi aloitusvuoden moduulien tavoitteissa kuvattuun osaamiseen, erityisesti, jos sinulla on aiempaa puutarha-alan koulutusta tai vastaava muu koulutus tai pitkä työkokemus alalla. Jos osaamisesi taso on riittävän samankaltainen ja -tasoinen, sinulla on mahdollisuus osallistua jo aloitussyksynä toisen vuoden opiskelijoiden HORYP19 -tarjontaan. Tämä varmistetaan aloituspäivinä.

Ennen opintojen alkamista

 • Aloita jo kesäkaudella Pinkka I ja Pinkka II– listoilla olevien kasvien opiskelu (lisätietoa kasveista esim. Pinkan kautta). Ensimmäinen mahdollisuus osallistua Pinkka I -tunnistustenttiin on aloitusviikon perjantaina.
 • Tarkista käytössäsi olevan tietokoneen sopivuus opiskeluun. Mikäli olet nyt hankkimassa tietokonettaopiskelua varten, on hyvä huomioida suunnittelu- ja kuvankäsittelyohjelmien vähimmäisvaatimukset. Tarkempia ohjeita vectorworks ja photoshop.
 • Opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin reetta.karppanen@hamk.fi tai opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opintojen ensimmäisten moduulien suorittamiseen liittyviä asioita voit tiedustella opintojen ohjaajalta riitta.ahokas@hamk.fi HOPSit tehdään kuitenkin pääsääntöisesti vasta aloitusviikolla.

Asuminen Lepaalla

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta Lepaalla. Sivun alalaidassa on lomake, jolla voit kysyä lisätietoa tai jättää asuntohakemuksen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijoiden opiskelijoiden opinnot alkavat maanantaina 24.8.2020 klo 9.00. Tieto luokkatilasta tarkentuu myöhemmin.

 

Vastaathan ennakkotietokyselyyn. Tietoja käytetään opintojen suunittelun apuna, joten kyselyyn vstaaminen on tärkeää.

Opintojen suorittaminen vaatii tiettyjen opiskeluvälineiden hankkimisen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan).Parempi kuitenkin olisi, jos laskimesta löytyisivät myös matriisit ja kompleksiaritmetiikka- erityisesti myöhempiä opintoja silmällä pitäen. Myös symbolilaskentaan kykenevät laskimet ovat sallittuja. Suosituimpia ovat esim. TI-Nspire CX CAS ja Casio ClassPad II FX-CP400.
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta. Rakennesuunnitteluun opinnoistaan myöhemmin suuntautuvat opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan kategorian 3 tietokoneen.
 • Jos olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittaavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muista pakata myös ne mukaan. Välineet tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Ohjeita päivitetään vielä.

 

Rakennusmestari

Rakennusmestari opinnoissasi tulet tarvitsemaan laskimen ja kannettavan tietokoneen:

 • Laskimelle minimivaatimus on funktiolaskin. Funktiolaskimen tunnistaa siitä, että siitä löytyvät esimerkiksi trigonometriset funktiot (sin, cos, tan). Parempi kuitenkin olisi, jos laskimesta löytyisivät myös matriisit ja kompleksiaritmetiikka- erityisesti myöhempiä opintoja silmällä pitäen. Myös symbolilaskentaan kykenevät laskimet ovat sallittuja. Suosituimpia ovat esim. TI-Nspire CX CAS ja Casio ClassPad II FX-CP400.
 • Tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jonka vaatimukset löydät seuraavalta sivulta.
 • Jos olet muuttamassa Hämeenlinnaan opintojesi vuoksi ja omistat rakennustyömailla vaadittaavat henkilökohtaiset työturvavälineet, muista pakata myös ne mukaan. Välineet tarvitaan työmaavierailuilla ja työskenneltäessä rakennuslaboratoriossa. Jos et omista vielä kyseisiä välineitä, saat niiden hankkimiseen liittyvät ohjeistukset koulun alettua.

Ohjeita päivitetään vielä.

 

Monimuotototeutus

Rakennusmestarimonimuoto-opinnot alkavat maanantaina 17.8.2020 klo 9.00 Hämeenlinnassa korkeakoulukampuksella Visamäessä. Rakennus ja luokkatila tarkentuvat myöhemmin.

Vastaathan aloitustietokyselyyn. Käytämme tietoja koulutuksen suunnitteluun.

Päivätoteutus

Rakennusmestaripäiväopinnot alkavat maantaina 24.8.2020 klo 9.00 osoitteessa Visamäentie 35B, Hämeenlinna. Luokkatila tarkentuu myöhemmin.

Vastaathan aloitustietokyselyyn. Käytämme tietoja koulutuksen suunniteluen

 

Sairaanhoitaja

Hämeenlinna, päivätoteutus

Opintojen aloitus torstaina 20.8.2020 klo 9.00.

Osoitteessa Hämeenlinnan Korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, Hämeenlinna. Paikka C- talon auditorio.

Forssa, päivätoteutus

Opintojen aloitus torstaina 20.8 klo 9.00.

Osoitteessa HAMK, Wahreninkatu 11, Forssa. Paikka Iso-Auditorio, 4. krs

Valkeakoski, monimuotototeutus

Opintojen aloitus torstaina 20.8.2020 klo 16:30

Osoitteessa Lotilantie 16, Valkeakoski (2 krs, jossa ilmoitetaan tarkempi luokka)

Monimuotototeutuksen lähipäivät  ovat pääsääntöisesti tiistai ja torstai illat. Yksittäisiä kokopäivän  opintoja tulee välillä moduuleissa laboraatio- ja simulaatio-opetuksiin  liittyen.

 

Sosionomi

Päivätoteutus

Opinnot alkavat tiistaina 25.8.2020 klo 9.00 S-rakennuksessa. Osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.
(Tarkempi paikka päivitetään myöhemmin)

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat maanantaina 31.8.2020 klo 9.00 S-rakennuksessa. Osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.
(Tarkempi paikka päivitetään myöhemmin)
Lähiopetuspäivät ovat arkisin klo 9.00-15.30, zoom-opetus iltaisin klo 16.30-19.45 ja OHOzoom klo 16.30-18.00 ovat paikkaan sitomatonta.

PäivämääräKellonaika
Ma 31.8.2020klo 9.00-15.30
Ti 1.9.2020klo 9.00-15.30
Ke 2.9.2020klo 9.00-15.30
Ti 15.9.2020klo 9.00-15.30
Ke 16.9.2020klo 9.00-15.30
pe 2.10.2020klo 9.00-15.30
Ti 20.10.2020klo 9.00-15.30
Ke 21.10.2020klo 9.00-15.30
To 22.10.2020klo 16.30-18.00 OHOzoom
Ti 27.10.2020klo 9.00-15.30
Ke 28.10.2020klo 9.00-15.30
Ti 3.11.2020klo 9.00-15.30
ti 17.11.2020klo 9.00-15.30
Ke 18.11.2020klo 9.00-15.30
To 19.11.2020klo 16.30-18.00 OHOzoom
Ti 1.12.2020klo 9.00-15.30
Ke 2.12.2020klo 9.00-15.30
To 17.12.2020klo 16.30-18.00 OHOzoom
  
Ke 13.1.2021klo 9.00-15.30
Ti 26.1.2021klo 9.00-15.30
Ke 27.1.2021klo 9.00-15.30
Ti 9.2.2021klo 9.00-15.30
Ma 22.2.2021klo 9.00-15.30
Ke 24.2.2021klo 16.30-18.00 OHOzoom
Ti 9.3.2021klo 9.00-15.30
Ke 10.3.2021klo 9.00-15.30
Ti 23.3.2021klo 9.00-15.30
Ke 24.3.2021klo 9.00-15.30
Ke 7.4.2021 Zoomklo 16.30-19.45 zoom
Pe 9.4.2021klo 9.00-15.30
Ti 20.4.2021klo 9.00-15.30
Ke 21.4.2021klo 9.00-15.30
Ke 5.5.2021klo 9.00-15.30

 

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 24.8.2020 klo 8:15 osoitteessa Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski. Huom! Alkuperäisten koulutodistusten tarkistukset heti alussa opintotoimistossa, mikä löytyy sisääntuloaulasta.

Ensimmäisellä viikolla käydään läpi opiskeluun liittyviä asioita ja tulevia opintoja, mutta varsinaiseen opiskeluunkin ehdit päästä kyllä kiinni. Tulevat opiskelupäivät näet saapumisryhmäsi INSAP20A7 lukujärjestyksestä elokuussa.

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonettasi opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen koneen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin.

 

 

 

Terveydenhoitaja

Hämeenlinna, päivätoteutus

Opintojen aloitus torstaina 20.8.2020 klo 9.00.

Osoitteessa Hämeenlinnan Korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, Hämeenlinna. Paikka C- talon auditorio.

 

 

 

Tietojenkäsittely

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat maanantaina 17.8.2020 klo 9 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C-rakennus.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat maanantaina 24.8.2020 klo 9 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat keskiviikkona 12.8.2020 klo 9 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, C- rakennus.

Muuntokoulutuksen lähipäivät Visamäessä (ryhmä TRTKM20B3):

 • ke-to 12.-13.8.
 • ke 21.10.
 • pe 8.1.
 • ke 17.3.
 • ke 12.5.

Tieto- ja viestintätekniikka

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat pe 21.8.2020 klo 17.15 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Alkuperäisten todistusten tarkistukset aloitetaan klo 15.30 eli saavuthan paikalle hyvissä ajoin. Opintojen aloituksesta lähetetään jokaiselle sähköpostia elokuun alussa.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 24.8.2020 klo 9.00 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Alkuperäisten todistusten tarkistukset klo 8.30 eli saavuthan paikalle hyvissä ajoin.

Älykäs ja kestävä muotoilu

Opinnot alkavat maanantaina 24.8.2020, klo 9.00 osoitteessa Vankanlähde 11 (D-rakennus), 13100 Hämeenlinna.

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne tutkinto- ja työtodistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

 

YAMK-koulutukset alkavat orientaatiojaksolla 20.-21.8.2020 klo 9.00-16.00

Orientaatiopäivien tarkemmat paikat ja ohjelmat päivitetään tälle sivulle.

Katso opintojen aikataulu lukuvuodelle 2020-2021 koulutuksen moduulikartasta

Muista aktivoida käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista. Tutustu myös digistarttipakettiin. Katso ohjeet uudelle opiskelijalle välilehdeltä.

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

Tervetuloa Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutukseen!

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen opinnot alkavat orientaatiopäivillä 20.-21.8.2020, Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Orientaatiopäivien ohjelma lisätään tähän kesän aikana. Jos koronatilanne vaatii muutoksia, mm. orientaatiojakson siirtämistä verkkoon, myös siitä tiedotetaan tällä sivulla – tarkista tilanne vielä juuri ennen opintojen alkua.

Ennen opintojen alkua aktivoi käyttäjätunnuksesi. HAMKin digitaalisiin järjestelmiin kannattaa tutustua digistarttipaketin avulla. Digistarttipaketti on pakollinen kaikille amk-opiskelijoille, mutta suosittelemme sitä lämpimästi myös yamk-opiskelijoille.

Koulutuksen esittelyvideossa on kuvattu opintojesi yleisrakenne. Orientaatiopäivien aikana ilmoitat valintasi valinnaiseksi moduuliksi. Yksittäisten moduulien toteutustiedot löydät HAMKin opintotarjonnasta.

 

Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä

Tervetuloa opiskelemaan Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella. Paikka ja orientaatiopäivän ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin.
Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16 viikoilla: 34, 37, 41, 46, 50 ja 3, 5, 7, 8, 11, 14, 17

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Tervetuloa Liiketoiminnan kehittämisen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella. Paikka ja orientaatiopäivän ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin.
Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Rakentaminen

Tervetuloa opiskelijaksi YAMK:iin Rakentamisen koulutusohjelmaan!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella. Paikka ja orientaatiopäivän ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin.
Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tervetuloa opiskelemaan Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella. Paikka ja orientaatiopäivän ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin.
Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Opintojen lähipäivät ovat tortaisin ja perjantaisin klo 9-16 viikoilla: 34, 37, 41, 46,  50 ja 3, 5, 7, 8, 12, 16, 20

Teknologiaosaamisen johtaminen

Tervetuloa teknologiaosaamisen johtamisen Yamk koulutukseen!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella. Paikka ja orientaatiopäivän ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin.
Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät

Tervetuloa opiskelijaksi YAMK:iin Tulevaisuuden liikennejärjestelmät koulutusohjelmaan!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00. Paikka ja orientaatiopäivän ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin.
Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut

Tervetuloa opiskelijaksi YAMK:iin Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut- koulutusohjelmaan!

Aktivoithan ensimmäiseksi tunnuksesi ja tutustu myös Digistarttipakettiin. Sen avulla pääset tutustumaan HAMKissa käytettäviin järjestelmiin.
Opinnot alkavat 20.8.2020 klo 9.00 Visamäen korkeakoulukeskuksella. Paikka ja orientaatiopäivän ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin.
Otathan mukaan opiskelu- ja työtodistuksesi sillä ne tarkistetaan ensimmäisen päivän aikana.
Moduulikartasta voit katsoa koulutuksesi aikataulun lukuvuodelle 2020-2021

 

Opiskelu lukuina

7 363

Opiskelijoita

7

Kampuksia

37

Koulutuksia

20

Tutkintonimikkeitä

1 220

Opinnäytetöitä

1 635

Tutkintoja

286 973

Perustutkinto-opintopisteitä

158

Kansainvälisiä vaihtokorkeakouluja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU