Opiskelun aloitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelun aloitus
Hämeen ammattikorkeakoulu

Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin

Ennen opintojen alkamista

 • Hae opintotukea Kelasta tai aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta.
 • Vastaa mahdolliseen ennakkokyselyyn osaamisestasi ja opiskeluvalmiuksistasi (ks. Opintojen aloitus –välilehti)
 • Tutustu opiskelijakunta HAMKOon ja liity jäseneksi
 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Tuunuksen aktivoinnin jälkeen pääset tekemään aloittavan opiskelijan Digistarttipakettia, joka auttaa sinua ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä. Tutustu Digistarttipaketin sisältöön ja Digistarttipaketin ohjeistukseen. Digistarttipaketin Moodlen kirjautumisavain on ”digistartti”.
 • Jos tarvitset erityisjärjestelyjä opinnoissasi, lue ohjeet ja täytä lomake

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti: 

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Ensikertalaiskiintiö 

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen pitänyt varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Oma Opintopolku-palvelussa. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Oma Opintopolku -palvelu 

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tätä kautta voit myös ilmoittautua lukuvuodelle 2019 – 2020. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.

Jos sinut hyväksytään varasijalta (eli 28.6.2019 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottoaikasi on henkilökohtainen ja se ilmoitetaan sinulle hyväksymissähköpostissa.

Opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen

 • voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
 • voit ottaa tarjotun paikan vastaan, mutta jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
  • Opiskelupaikan vastaanottosi muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
  • Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi koulutuksen vastaanotto peruuntuu automaattisesti.

Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 31.7.2019 klo 15.00

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Sinun pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2019 – 2020.  Ilmoittaudut  Oili-palvelussa, johon sinut ohjataan tehtyäsi opiskelupaikan vastaanoton Omassa Opintopolussa. Mikäli ilmoittautuminen Oili-palvelussa ei ole mahdollista, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.

Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle

Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 • oman sairauden tai vamman vuoksi olet kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1 vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi. Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai äitiys-, isyys- tai vanhempain-vapaa eivät kuluta vuoden poissaoloaikaa.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK), sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla (otathan huomioon, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu), maapostilla tai esittämällä dokumentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 15.8.2019, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.

Jos ilmoittaudut lukuvuodeksi 2019 – 2020 poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palveluksen aloittamismääräys
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempain-rahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2019.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Todistukset tarkastamalla korkeakoulu varmistaa, että opiskelijavalinta on tapahtunut oikein valintapistejärjestyksessä. Mikäli et toimita pyydettyjä dokumentteja, menetät opiskelupaikkasi.

Päivätoteutukset

Haussa ilmoittamasi tiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista.

Ota alkuperäiset, paperiset tutkintotodistuksesi mukaan ensimmäisenä opiskelupäivänäsi. Kuva tai kopio tutkintotodistuksestasi ei kelpaa.

Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Monimuotototeutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen 

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom!
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot niistä tutkinnoista, jotka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 8.7.2019 mennessä.

Työtodistukset

 • Toimita työtodistuskopiot työkokemuksesta, jonka ilmoitit hakulomakkeella. Sosionomikoulutukseen valittujen ei tarvitse toimittaa työtodistuksia. 
 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan enintään 31.7.2019 asti.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Muuntokoulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkintotiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkintotodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom! 
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot niistä tutkinnoista, jotka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 8.7.2019 mennessä.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä todistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne todistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

Bio- ja elintarviketekniikka

Opintojen aloitus maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 – 16.00 osoitteessa Visamäentie 35 B, 13100 Hämeenlinna.

Lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen kesäkuussa.

Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)

Monimuotototeutus

 

Päivätoteutus

Hevosalan liiketoiminta

Hevostalous

Opintojen aloitus maanantaina 26.8.2019 klo 10.00 osoitteessa Mustialantie 105, 31310 Mustiala (Tammela)

Lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen kesäkuussa.

Kestävä kehitys

Monimuotototeutus

 

Päivätoteutus

Konetekniikka

Monimuotototeutus

 • opintojen aloitus pe 23.8.2019 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki. Klo 15.30-17 todistusten tarkastaminen ja kulkukorttien jakaminen, klo 17.15 orientaatio opintoihin.
 • tarkistathan lukuvuoden 2019-2020 kontaktijaksot ja aikataulut täältä.
 • lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen viimeistään elokuussa.

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki.

Liikenneala

Monimuotototeutus

 • opintojen aloitus to 22.8.2019 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki.
 • lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen viimeistään elokuussa.

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki.

Liiketalous

Monimuotototeutus

 

Päivätoteutus

Maaseutuelinkeinot

Opintojen aloitus maanantaina 26.8.2019 klo 10.00 osoitteessa Mustialantie 105, 31310 Mustiala (Tammela)

Lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen kesäkuussa.

Metsätalous

Tervetuloa metsätalouden opiskelijaksi. Opintojen aloitus maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 – 16.00 Evon kampuksella Saarelantie 1 16970 Evo.

Evolla on hyvät asumismahdollisuudet ja iso osa opiskelijoista asuukin kampuksella.Tutustu asumiseen ja varaa oma asuntosi Ulla Rauhalalta, ulla.rauhala@hamk.fi tai 040 723 1201.

Valmistaudu huolella opintojen aloitukseen. Ennen opintojen alkua suoritettavat ennakkotehtävät julkaistaan tällä sivulla kesäkuun puoleen väliin mennessä. Seuraa siis tiedotusta.

Muotoilu

Opintojen aloitus maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 – 16.00 osoitteessa Visakaarre 14 D, 13100 Hämeenlinna.

Lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen kesäkuussa.

Puutarhatalous

Opinnot alkavat maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Lepaalla Rikala-salissa.

Ensimmäisen viikon opiskelupäivinä 26. – 28.8. on tärkeää olla paikalla. Aloitamme orientoinnin tekemällä henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joten ota mukaasi kopiot tai tee sähköiset tallenteet aiemmista todistuksista ja työtodistuksista.

Pääset myös valitsemaan oman opiskelumallisi, päivä- tai monimuoto-opiskelijana. Monimuoto-opiskelijoiden lähiopetuspäivät näet tästä MODUULIN ajoitus UUDET

Opiskele kesällä kasveja – helpotat opintojesi alkua. Osaaminen osoitetaan syksyllä tunnistustenteissä, joissa tulee osata tunnistaa kasvi sekä nimetä se sekä suomenkielisellä että tieteellisellä nimellä.

Pinkka I, HOPU

Pinkka II, HOPU

Tarvitsetko asunnon? Tiedustelut Leena Karonen, leena.karonen@hamk.fi  4. – 5.6., 11.-12.6. sekä 1.8. alkaen.

Rakennettu ympäristö

Opinnot alkavat maanantaina 26.8.2019 klo 9.00 Lepaalla Rikala-salissa.

Ensimmäisen viikon opiskelupäivinä 26. – 28.8. on tärkeää olla paikalla. Aloitamme orientoinnin tekemällä henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joten ota mukaasi kopiot tai tee sähköiset tallenteet aiemmista todistuksista ja työtodistuksista.

Pääset myös valitsemaan oman opiskelumallisi, päivä- tai monimuoto-opiskelijana. Monimuoto-opiskelijoiden lähiopetuspäivät näet tästä MODUULIN ajoitus UUDET

Opiskele kesällä kasveja – helpotat opintojesi alkua. Osaaminen osoitetaan syksyllä tunnistustenteissä, joissa tulee osata tunnistaa kasvi sekä nimetä se sekä suomenkielisellä että tieteellisellä nimellä.

Pinkka I, HORY

Pinkka II, HORY

Tarvitsetko asunnon? Tiedustelut Leena Karonen, leena.karonen@hamk.fi  4. – 5.6., 11.-12.6. sekä 1.8. alkaen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Muuntokoulutus

 

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 osoitteessa Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna

Rakennusmestari

Monimuotototeutus

 • opintojen aloitus to 15.8.2019 osoitteessa Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna (B-rakennus)
 • ensimmäinen lähijakso 15.8.-17.8.2019 & 22.8.-24.8.2019

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 osoitteessa Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna

Sairaanhoitaja

Sosionomi

Monimuotototeutus

 

Päivätoteutus

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 klo 8:15 osoitteessa Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski.

Lähetämme lisäinfoa opintoihin liittyen sähköpostitse kesäkuussa.

Tietojenkäsittely

Monimuotototeutus

 

Muuntokoulutus

 

 

Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka

Monimuotototeutus

 • opintojen aloitus pe 23.8.2019 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki. Klo 15.30-17 todistusten tarkastaminen ja kulkukorttien jakaminen, klo 17.15-20.30 orientaatio opintoihin.
 • lähetämme sähköpostitse lisäinfoa opintoihin liittyen viimeistään elokuussa.

Päivätoteutus

 • opintojen aloitus ma 26.8.2019 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2 A, 11100 Riihimäki.

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne tutkinto- ja työtodistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö

Teknologiaosaamisen johtaminen

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät

Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä

Opiskelu lukuina

7363

Opiskelijoita

7

Kampuksia

34

Koulutuksia

20

Tutkintonimikkeitä

1220

Opinnäytetöitä

1635

Tutkintoja

286 973

Perustutkinto-opintopisteitä

158

Kansainvälisiä vaihtokorkeakouluja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU