Opiskelun aloitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelun aloitus
Hämeen ammattikorkeakoulu

Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin

Ennen opintojen alkamista

Aktivoi käyttäjätunnuksesi (ohje)

 • Vastaa mahdolliseen ennakkokyselyyn osaamisestasi ja opiskeluvalmiuksistasi (ks. Opintojen aloitus –välilehti)
 • Käyttäjätunnuksen aktivoinnin jälkeen pääset tekemään aloittavan opiskelijan Digistarttipakettia, joka auttaa sinua ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä. Tutustu Digistarttipaketin sisältöön ja Digistarttipaketin ohjeistukseen. Digistarttipaketin Moodlen kirjautumisavain on ”digistartti”.
 • Jos tarvitset erityisjärjestelyjä opinnoissasi, lue ohjeet ja täytä lomake
 • Hae opintotukea Kelasta tai aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta.
 • Tutustu opiskelijakunta HAMKOon ja liity jäseneksi

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti: 

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Ensikertalaiskiintiö 

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen pitänyt varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 9.12.2019 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Oma Opintopolku-palvelussa. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Oma Opintopolku -palvelu 

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tätä kautta voit myös ilmoittautua lukuvuodelle 2019 – 2020. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.

Jos sinut hyväksytään varasijalta (eli 29.11.2019 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottoaikasi on henkilökohtainen ja se ilmoitetaan sinulle hyväksymissähköpostissa.

Opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen

 • voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
 • voit ottaa tarjotun paikan vastaan, mutta jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
  • Opiskelupaikan vastaanottosi muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
  • Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi koulutuksen vastaanotto peruuntuu automaattisesti.

Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 17.12.2019 klo 15.00

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Sinun pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2020.  Ilmoittaudut  Oili-palvelussa, johon sinut ohjataan tehtyäsi opiskelupaikan vastaanoton Omassa Opintopolussa. Mikäli ilmoittautuminen Oili-palvelussa ei ole mahdollista, ota välittömästi yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.

Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle

Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 • oman sairauden tai vamman vuoksi olet kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1 vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi. Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai äitiys-, isyys- tai vanhempain-vapaa eivät kuluta vuoden poissaoloaikaa.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK), sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla (otathan huomioon, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu), maapostilla tai esittämällä dokumentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 31.12.2019, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.

Jos ilmoittaudut kevät lukukaudeksi 2020 poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palveluksen aloittamismääräys
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempain-rahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2020.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Todistukset tarkastamalla korkeakoulu varmistaa, että opiskelijavalinta on tapahtunut oikein valintapistejärjestyksessä. Mikäli et toimita pyydettyjä dokumentteja, menetät opiskelupaikkasi.

Päivätoteutukset

Haussa ilmoittamasi tiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista.

Ota alkuperäiset, paperiset tutkintotodistuksesi mukaan ensimmäisenä opiskelupäivänäsi. Kuva tai kopio tutkintotodistuksestasi ei kelpaa.

Alkuperäiset todistukset tarkastetaan kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Monimuotototeutukset

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 9.12.2019 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen 

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom!
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot niistä tutkinnoista, jotka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 9.12.2019 mennessä.

Työtodistukset

 • Toimita työtodistuskopiot työkokemuksesta, jonka ilmoitit hakulomakkeella. Sairaanhoitajakoulutukseen valittujen ei tarvitse toimittaa työtodistuksia. 
 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan enintään 31.12.2019 asti.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Muuntokoulutukset

Haussa ilmoittamasi tutkintotiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Kuva tai kopio tutkintotodistuksestasi ei kelpaa.

Alkuperäiset todistukset tarkastetaan kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

YAMK

Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, opiskelupaikan hyväksymissähköpostissa ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan ja toimitettava todistuskopiot haussa käyttämistäsi todistuksista.

Todistusten lähettäminen

Lähetä todistuskopiot joko postitse tai sähköpostin liitteenä hakijapalveluihin. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!

Huom!
Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki todistuskopiot HAMKin Hakijapalveluihin tai ladannut ne hakulomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla (hakijapalvelut@hamk.fi), että olet toimittanut todistuskopiosi.

Tutkintotodistukset

 • Toimita kopiot korkeakoulututkinnostasi sekä opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnosta.
 • Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella, sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 8.7.2019 mennessä.

Työtodistukset

Toimita työtodistuskopiot hakukelpoisuuteen vaadittavasta kolmen vuoden alakohtaisesta työkokemuksesta.

 • Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan antama työtodistus (nykyisestä työstä väliaikainen työtodistus). Työsopimusta tai työeläkeotetta ei hyväksytä.
 • Työkokemukseksi hyväksytään korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu työkokemus. Jos olet suorittanut ennen korkeakoulututkinnon suorittamista opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemukseksi hyväksytään em. tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Sinun tulee toimittaa vakuutusyhtiön antama todistus, jossa näkyy milloin YEL/MYEL-vakuutuksesi on ollut voimassa. Lisäksi tulee toimittaa selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.
 • Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta (jos et ole yrittäjä) tulee olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies tms.
 • Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Ota alkuperäiset, paperiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli sinulla ei ole koulutukseen vaadittua hakukelpoisuutta tai et toimita alkuperäisiä todistuksia.

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne todistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

Bio- ja elintarviketekniikka

Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)

Monimuotototeutus

 

Päivätoteutus

 

Hevosalan liiketoiminta

Kestävä kehitys

Monimuotototeutus

 

Päivätoteutus

 

Konetekniikka

Monimuotototeutus

Ei aloitusta tammikuussa 2020.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 13.1.2020 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Alkuperäisten todistusten tarkistukset aloitetaan klo 8.30 eli saavuthan paikalle hyvissä ajoin!

Liikenneala

Monimuotototeutus

 

Päivätoteutus

 

Liiketalous

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat perjantaina 10.1.2020 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Alkuperäisten todistusten tarkistukset aloitetaan klo 9 C-rakennuksessa, luokka 146.

Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon hyväksiluetaan aiemmat opintosi. Muuntokoulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja voit opiskella työn ohella. Voit halutessasi olla yhteydessä koulutuspäällikkö Sari Hankaan ennen opintojen alkua, sari.hanka@hamk.fi, p. 050 372 3544

 

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat perjantaina 14.8.2020 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat maanantaina 24.8.2020 osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Maaseutuelinkeinot

Metsätalous

Puutarhatalous

Rakennettu ympäristö

Tervetuloa opiskelemaan rakennetun ympäristön muuntokoulutukseen!

Opinnot alkavat perjantaina 10.1.2020 klo 9.00 Lepaan päärakennuksen luokassa Le-PA-226.

Aloituspäivänä tapaat sekä koulutuspäällikkö Heikki Peltoniemen, opintojen vastuuopettaja Sari Suomalaisen sekä opintojen ohjaaja Riitta Ahokkaan ja opintosihteeri Reetta Karppasen. Päivän keskeisenä tavoitteena on tutustua HAMK/Lepaaseen oppimisympäristönä, tulossa oleviin opintoihin sekä opiskelussa tarvittaviin sähköisiin työkaluihin.  Päivän aikana laadimme jokaiselle omaan osaamiseen perustuvan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka pohjalta opinnot lähtevät etenemään.

HAMKissa opinnot toteutetaan 15 opintopisteen laajuisina moduuleina. Jokaiseen moduuliin kuuluu aloitus- ja lopetuspäivien lisäksi muutamia väliohjauspäiviä. Kaikki muu opiskelu tapahtuu verkon välityksellä joko itsenäisesti tai tiimityöskentelynä.

Rakennetun ympäristön muuntokoulutuksen laajuus on 75 – 90 opintopistettä. Tämä tarkoittaa neljää osaamistasi parhaiten täydentävää moduulia, opinnäytetyötä sekä työkokemuksen mukaan mahdollisesti vielä yhtä harjoittelun moduulia.

Opinnot etenevät monimuotoisina muiden saapumisryhmien (horym19, horym18, horym17) opetustarjonnasta poimimalla ohjelmaan HOPSin mukaiset moduulit. Lopullinen ohjelmasi selviää siis vasta HOPSin laatimisen jälkeen. Onkin tärkeää, että tutustut ennakkoon Rakennetun ympäristön opetussuunnitelmaan ja vertaat siinä olevia opintoja aiempaan osaamiseesi, jotta nuo neljä hortonomin pätevyyden antavaa moduulia löytyvät (suositusajoitus on yksi moduuli/periodi). Moduulikartalta näet moduulien periodikohtaisen ajoituksen.

Monimuoto-opiskelijoiden lähiopetuspäivät sekä opinnäytetyöpajojen (ONT-paja) päivät voit tarkistaa HOPSisi mukaisten moduulien tarjonnan perusteella. Tarkemmat tiedot päivien ohjelmasta näet ko. saapumisryhmän lukujärjestyksistä.

Ennen opintojen alkamista

 • Tutustu uuden opiskelijan digistartti-pakettiin, erityisesti tehtävät 2, 3 ja 5 suositellaan tehtäväksi heti alkuvaiheessa. Tehtävät 7, 8, 10 ja 11 voit tehdä oman osaamisesi ja tarpeen mukaan opintojen edetessä. Linkin löydät uudelle opiskelijalle osuuden aloitussivulta.

Ota mukaasi aloituspäivään

 • kaikki osaamistasi osoittavat työ – tai opintosuorituksia osoittavat todistukset (kopiot), joiden perusteella HOPS-työtä tehdään.

Mikäli olet nyt hankkimassa tietokonetta opiskelua varten, on hyvä huomioida suunnittelu- ja kuvankäsittelyohjelmien vähimmäisvaatimukset. Tarkempia ohjeita voit kysyä heikki.peltoniemi@hamk.fi

Lyhytaikaisia yöpymisiä varten voit tehdä varauksia toimistosihteeriltä irmeli.vanne@hamk.fi.

Otathan yhteyttä opintosihteeri Reetta Karppaseen reetta.karppanen@hamk.fi, jos sinulla on kysyttävää opiskelun aloitukseen liittyvissä asioissa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Päivätoteutus

 

Rakennusmestari

Monimuotototeutus

Päivätoteutus

 

Sairaanhoitaja

Hämeenlinna, monimuotototeutus

Opinnot alkavat tiistaina 14.1.2020 klo 9 S-rakennuksessa osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Paikalla on opasteet oikeaan tilaan.

Sosionomi

Muuntokoulutus, monimuotototeutus

Opinnot alkavat perjantaina 10.1.2020 klo 9.00 S-rakennuksessa, 3 krs luokassa S-313. Osoite Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
Lähiopetuspäivät ovat arkisin klo 9.00-15.30, zoom-opetus iltaisin klo 16.30-19.45 on paikkaan sitomatonta.

PäivämääräKellonaika
Pe 10.1.2020klo 9.00-15.30
Ma 13.1.2020klo 9.00-15.30
Ti 14.1.2020klo 9.00-15.30
To 23.1.2020 Zoomklo 16.30-19.45
Pe 24.1.2020klo 9.00-15.30
To 6.2.2020 Zoomklo 16.30-19.45
Pe 7.2.2020klo 9.00-15.30
To 20.2.2020 Zoomklo 16.30-19.45
Pe 21.2.2020klo 9.00-15.30
To 12.3.2020 Zoomklo 16.30-19.45
Pe 13.3.2020klo 9.00-15.30
Pe 20.3.2020klo 9.00-15.30
Ma 30.3.2020klo 9.00-15.30
Ti 31.3.2020klo 9.00-15.30
Ma 6.4.2020klo 9.00-15.30
Pe 17.4.2020klo 9.00-15.30
Ma 27.4.2020klo 9.00-15.30
Ma 4.5.2020klo 9.00-15.30

 

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Monimuotototeutus

Opinnot alkavat pe 10.1.2020 klo 17:15 – 20.30 osoitteessa Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski. Huom! Alkuperäisten todistusten tarkistukset klo 15:45 – 17:00 opintotoimistossa, mikä löytyy heti sisääntuloaulasta.

Aloituspäivänä käydään läpi opiskeluun liittyviä asioita ja tulevia opintoja, mutta varsinaiseen opiskeluunkin ehdit jo päästä kiinni. Tulevat opiskelupäivät näet saapumisryhmäsi INSAM20X7 lukujärjestyksestä.

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonettasi opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen koneen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin.

Muuntokoulutus

Opinnot alkavat pe 10.1.2020 klo 17:15 osoitteessa Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski. Huom! Alkuperäisten todistusten tarkistukset klo 15:45 – 17:00.

Aloituspäivänä käydään läpi opiskeluun liittyviä asioita ja tulevia opintoja. Muuntokoulutus järjestetään muuten pääosin verkkototeutuksena Moodle -työkalun kautta, mutta Sähkötekniikka 4 -moduulissa tulee olemaan käytännön laboratorioharjoituksia. Niiden osalta tutustu syksyllä 2020 saapumisryhmäsi INSAM20Y7 lukujärjestykseen.

Tulet tarvitsemaan omaa tietokonettasi opintojen aikana, joten tutustu koulutusohjelmakohtaisiin suosituksiin ennen koneen hankkimista.

Muista myös tutustua tämän Tervetuloa opiskelemaan HAMKiin -sivuston muihin tietoihin.

 

 

Terveydenhoitaja

Monimuotototeutus

 

Päivätoteutus

 

Tietojenkäsittely

Monimuotototeutus

 

Päivätoteutus

 

Muuntokoulutus

Muuntokoulutuksen lähipäivät Visamäessa (ryhmä TRTKM20B3):

 • ke-to 12.-13.8.
 • ke 21.10.
 • pe 8.1.
 • ke 17.3.
 • ke 12.5.

Tieto- ja viestintätekniikka

Monimuotototeutus

Ei aloitusta tammikuussa 2020.

Päivätoteutus

Opinnot alkavat ma 13.1.2020 klo 9 osoitteessa Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki. Alkuperäisten todistusten tarkistukset aloitetaan klo 8.30 eli saavuthan paikalle hyvissä ajoin!

Älykäs ja kestävä muotoilu

Huom. tätä sivua päivitetään.

Ota mukaasi

 • henkilöllisyystodistus
 • ne tutkinto- ja työtodistukset, joilla olet hakenut opiskelupaikkaa
 • muistiinpanovälineet / oma tietokone

HAMKista saat

 

Yamk koulutukset alkavat orientaatiojaksolla 20.-21.8.2020 Ensimmäinen orientaatiopäivä on kaikille Yamk koulutuksille yhteinen. Se pidetään Hämeenlinnassa, C-rakennuksen auditoriossa. Aloitamme opiskelu- ja työtodistusten tarkastamisella kello 8 alkaen. Toinen orientaatiopäivä 21.8. on koulutusohjelmakohtainen. Tiedot päivän ohjelmasta päivitetään tälle sivulle  koulutusohjelman alle.

YAMK koulutusten yhteiset moduulikonferenssipäivät ovat:

Katso koulutusten moduulikartat

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö

Teknologiaosaamisen johtaminen

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät

Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä

Opiskelu lukuina

7 363

Opiskelijoita

7

Kampuksia

37

Koulutuksia

20

Tutkintonimikkeitä

1 220

Opinnäytetöitä

1 635

Tutkintoja

286 973

Perustutkinto-opintopisteitä

158

Kansainvälisiä vaihtokorkeakouluja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU