Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Konetekniikan valinnaiset opinnot

09.08.2021 11:10

Konetekniikan koulutuksessa profiloivien opintojen laajuus on 75 op, joka koostuu opiskelijan valinnan mukaan seuraavasti:

1) vähintään 30 op konetekniikan syventäviä opintoja (voi olla enemmän kuin 30 op, vaikka koko 75 op) 

  • konetekniikan opetussuunnitelman mukainen profiloivien opintojen tarjonta (katso moduulien kuvaukset ja ajoitus opintotarjonnasta, moduulikuvaukset myös Pakissa HOPSissa):
   • Rakenteiden analysointi, 15 op
    • päivätoteutus 1. ja 3. periodi
    • monimuotototeutus  1. periodi
   • Teollisen laitteen suunnittelu, 15 op
    • päivätoteutus 4. periodi
    • monimuotototeutus  2. periodi
   • Valmistusautomaatio, 15 op
    • päivätoteutus 2. periodi
    • monimuotototeutus  3. periodi
   • Kustannustehokas suunnittelu ja valmistus, 15 op (ilmoittautuminen opintojaksoille):
   • Advanced mathematics, 15 op (englanninkielinen syventävä matematiikka 5 x 3 op opintojaksot, itsenäisesti verkossa suoritettava, toteutus alkaa 18.10.2021)
   • 3D Engineering Academy (toteutus alkaa 23.08.2021, sisältää 3 x 5 op opintojaksot, jotka suoritetaan järjestyksessä ja joista voi tehdä vain osan – ilmoittautuminen koko moduulille):
    • 3D-teknologioiden perusteet
    • Käänteissuunnittelun perusteet ja käytännöt
    • Käänteissuunnittelun yritysprojektit
   • Robotics 15 op (3. periodissa 10.01.2022 – 11.03.2022)
   • muut konetekniikan syventävät/valinnaiset opinnot tai vaihdossa suoritetut opinnot

Konetekniikassa on lisäksi tarjolla omia valinnaisia opintoja ja projektiopintoja:

 

2) korkeintaan 45 op opintoja, jotka tukevat konetekniikkaa ja/tai opiskelijan omaa urasuunnitelmaa

  • esimerkiksi:
   • HAMKin omat tuotantotalouden verkko-opinnot (hae opintotarjonnasta koulutus ”vapaavalintaiset”, tuotantotalouden verkkokurssit alkavat koodilla ”TU00”)
   • muita tekniikan alan opintoja, muiden tekniikan koulutusten opintoja
   • Kunnossapito-moduuli sähkö- ja automaatiotekniikasta (täysin verkkototeutus 01.05.2021 – 31.10.2021, ilmoittautuminen 31.7.2021 mennessä)
   • liiketalouden ja liiketoiminnan opintoja
   • kestävän kehityksen ja kiertotalouden opintoja, esim.
   • ohjelmoinnin opintoja
   • projektiopintoja, esim.
   • Muita maksuttomia verkkokursseja löytyy mm.
   • vaihto-opintoja
  • tästä 45 op:stä korkeintaan 15 op voi olla täysin vapaasti valittavia opintoja (moduuli Kehittyvä osaaja, esim. kieli- tai liikutaopintoja)

 

HAMKin vapaasti valittavien opintojen tarjonta löytyy opintotarjonnasta valitsemalla koulutukseksi ”vapaavalintaiset HAMK” ja verkko-opintojen tarjonnan valitsemalla ”Virtuaaliopinto -> Vain virtuaaliopinnot”.

Esimerkkejä muutamistaa verkko-opinnoista, jotka sopivat hyvin konetekniikan opintoihin:

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU